MEHMET NURİ AÇIK

Prof. Dr. MEHMET NURİ AÇIK

Unvan PROFESÖR
Birim VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ
E-mail mehmetnuriacik@bingol.edu.tr
Dahili No 5391-1199
Oda No AII-55

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Veteriner

Fırat  Üniversitesi

2000

Y. Lisans

Veteriner

Fırat University

2000

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Veteriner-Mikrobiyoloji

Fırat Üniversitesi

2006

Doc. / Prof.

 

 

 

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Veteriner Fakültesi Fırat  Üniversitesi

2002-2006

Dr.  

 Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

2006-2009

Yar.Doç. Dr.

 Sağlık Hizmetleri MYO Bingöl üniversitesi  

2009-2013

Yar.Doç. Dr.

 Veteriner Fakültesi Bingöl üniversitesi 

2013-2104

Doç. Dr.

Veteriner Fakültesi Bingöl üniversitesi 

2014-2020

Prof. Dr. Veteriner Fakültesi Bingöl üniversitesi  2020-
 

 

Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü-2006-2009

Genel Mİkrobiyoloji, Klinik Microbiyoloji, İmmunoloji-Seroloji, Epidemiyoloji, Bilimsel Araştırma ve Yayın Kuralları, Aşılar ve Aşılama Yöntemleri, Hijyen ve Sanitasyon Teknikleri, Kanatlı Hayvan Hastalıkları, Moleküler Biyolojik Yöntemler

M.N. Acik, Ulucan, A., Yüksel, H., Çetinkaya, B., The first experimental research on the pathogenicity of Arcobacter butzleri in zebrafish, Veterinary Microbiology, in press, 2016. pdf

M.N.Acik, Prevalence of Arcobacter species isolated from human and various animals in east of Turkey, Articles in Press, Accepted Manuscript,International Journal of Molecular and Clinical Microbiology, 2016. pdf

M.N.Acik, M. Karahan, H. Ongor, B.Cetinkaya, "Investigation of Virulence and Cytolethal Distending Toxin Genes in Campylobacter spp. Isolated from Sheep in Turkey", Foodborne Pathogens and Disease (ISI) , 2013 , DOI: 10.1089/fpd.2012.1. pdf

M. Karahan, M. N. Acik, B. Cetinkaya, "Investigation of Toxin Genes by Polymerase Chain Reaction in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Bovine Mastitis in Turkey", Foodborne Pathogens and Disease (ISI) , 1029-1035 pp., 2009 , DOI: 10.1089=fpd.2009.0304. pdf

M. N. Acik, Bal Arılarında Nosema Hastalığının En önemli Etiyolojik Ajanı: Nosema ceranae, Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi 3 (1), 24-39.

M. Karahan, M. N.Acik, B. Cetinkaya, "Investigation of Virulence Genes by PCR in Stapylococcus aureus Isolates Originated from Subclinical Bovine Mastitis in Turkey", Pakistan Veterinary Journal (ISI) , 249-253 pp., 2011. pdf

H. Ongor, R. Kalin, M. N. Acik, "Detection of Mycoplasma ovipneumoniae from Goats with Nasal Discharge by Culture and Polymerase Chain Reaction", Pakistan Veterinary Journal (ISI) , 244-248 pp., 2011. pdf

G.Ozbey, B. Tasdemir, M.N. Acik, A.Muz, H.B. Ertas, C.E. Saki, H. Kalender, "FlaA - typing and isolation of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli from chickens and flies in Eastern Turkey", Revuede Medecine Veterinaire (ISI) , 254-260 pp., 2012.

M.N. Acik, A Ulucan, P Cakan, et al., Does Mutual Effect of Arcobacter butzleri and Stress in Mice Lead to Gastric Ulcer?, International Journal of Molecular and Clinical Microbiology 10 (2), 1318-1330

M. N.Acik, GE Karlıdağ, B Karagülle, et al., Investigation og IgG antibody of levels among healthcare workers vaccinated with inactivated COVID-19 vaccine using indirect ELISA,  International Journal of Molecular and Clinical Microbiology 12 (1), 1586-1595

M. N. Acik, M. Karahan, H. Ongor, B. Karagulle, B. Cetinkaya, "Investigation of cytolethal distending toxin production and virulence genes in Campylobacter isolates from cattle", Revuede Medecine Veterinaire (ISI) , 272-277 pp., 2013. pdf

G. Ozbey, I. H. Bahcecioglu, M. N. Acik, "Resistance Rates to Various Antimicrobial Agents of Helicobacter pylori Isolates in Eastern Turkey",International Journal of Molecular and Clinical Microbiology , 148-152 pp., 2012.

M. N. Acik, B. Cetinkaya, "Heterogeneity of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli strains from healthy sheep", Veterinary Microbiology (ISI) , 370-375 pp., 2006 , DOI: 10.1016/j.vetmic.2006.02.014. pdf

M. N. Acik, B. Cetinkaya, "Random amplified polymorphic DNA analysis of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolated from healthy cattle and sheep", Journal of Medical Microbiology (ISI) , 331-334 pp., 2006 , DOI: 10.1099/jmm.0.46373-0. pdf

M. N. Acik, B. Cetinkaya, "The heterogeneity of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli strains isolated from healthy cattle", Letters in Applied Microbiology (ISI) , 397-403 pp., 2005 , DOI: 10.1111/j.1472-765X.2005.01780.x. pdf

S Yakut, B Karagülle, T Atçalı, Y Öztürk, MN Açık, B Çetinkaya, Knowledge attitudes, practices and some characteristic features of poeple recovered from COVID-19 in Turkey, Medicina 57 (5), 431

M. N. Acik, N.E. Yurdakul, L. Cakici, N. Onat, O. Dogan, B. Cetinkaya, "traT and CNF2 genes of Escherichia coli isolated from milk of healthy cows and sheep", Research in Veterinary Science (ISI) , 17-21 pp., 2004 , DOI: 10.1016/j.rvsc.2004.01.003. pdf

H. Ongor, B. Cetinkaya, M.N. Acik, M. Karahan, H. Bulut, "Detection of Chlamydophila abortus in Ovine Milk by Immunomagnetic Separation–Polymerase Chain Reaction", Journal of Veterinary Medicine B (ISI) , 43-45 pp., 2004. pdf

H. Ongor, B. Cetinkaya, M. N. Acik, H.I. Atabay, "Investigation of arcobacters in meat and faecal samples of clinically healthy cattle in Turkey", Letters in applied Microbiology (ISI) , 339-344 pp., 2004 , DOI: 10.1111/j.1472-765X.2004.01494.x. pdf

H. Ongor, B. Cetinkaya, M. Karahan, M. N. Acik, H. Bulut, A. Muz, "Detection of Coxiella burnetii by immunomagnetic separaiton-PCR in the milk of sheep in Turkey", Veterinary Record (ISI) , 570-572 pp., 2004.

M.N. Acik, M. Karahan, H. Ongor, B. Karagulle, B. Cetinkaya, “The First Isolation of Campylobacter lanienae form chickens”, Revuede Medecine Veterinaire (ISI) , 368-373 pp., 2013. pdf

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology 7(1), Page 741-747.

M. N. Açık, Sami Ünsaldı, Şule Melek, Burhan Çetinkaya, First Isolation of Pseudomonas aeruginosa from Ear Abscess of a Red- Eared Slider (Trachemys scripta elegans)Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2018.

,,,,, andSudden death due to gas gangrene caused by Clostridium septicum in goats. BMC Veterinary Research, 14:406, 2018.

Ozturk, Y., Celik, S., Sahin, E., Acik, M. N., & Cetinkaya, B. (2019). Assessment of Farmers’ Knowledge, Attitudes and Practices on Antibiotics and Antimicrobial Resistance. Animals, 9(9), 653.

Burcu Karagülle, M. N. Açık, Burhan Çetinkaya. Investigation of Lytic Phages Specific To Arcobacter butzleri in Environmental Samples. Fırat Ü. Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 2020.

Mehmet Nuri Açık, Burcu Karagülle, Seda Yakut, Yasin Öztürk, Mehmet Ali Kutlu, Recep Kalın and Burhan Çetinkaya. Production, characterization and therapeutic efficacy of egg yolk antibodies specific to Nosema ceranae. PLoS One. 2024 Feb 9;19(2):e0297864.

 

1. Abdullah Gazioglu, Burcu Karagülle, Hayati Yüksel, M. Nuri Açık, Hakan Keçeci, Muhammet Bahaeddin Dörtbudak and Burhan Çetinkaya, Sudden death due to gas gangrene caused by Clostridium septicum in goats. 2. Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (XIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi) 16-19 Ekim 2018.

2. Acik, M.N., Yüksel, H., Ulucan A., Çetinkaya, B. The First Experimental Research on the Pathogenicity of Arcobacter butzleri in Zebrafish. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (1 st İnternational Health Science and Life Congress), 02-05 Mayıs 2018, Burdur.

E1. M. N. Açık, B. Çetinkaya, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı) konferansı dahilinde "VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı)" bildiri kitapçığındaki "Sığırlardan İzole Edilen Termofilik Campylobacter Suşlarının Moleküler Tiplendirilmesi", 42-43 pp., Elazığ, Türkiye, Eylül, 2004.

E2. H. Öngör, B. Çetinkaya, M. Karahan, M. N. Açık, H. Bulut, A. Muz, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı) konferansı dahilinde "VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı)" bildiri kitapçığındaki "Koyun Sütlerinde Coxiella burnetii'nin IMS-PCR ile Saptanması", 114-115 pp., Elazığ, Türkiye, Eylül, 2004.

E3. M. N. Açık, B. Çetinkaya, VII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "VII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Sağlıklı koyunlardan izole edilen Campylobacter jejuni ve Campylobacter coli suşlarının Flagellin A (FlaA) tiplendirilmesi", 116-117 pp., Antalya, Türkiye, Eylül, 2006.

E4. M. Karahan, M. N. Açık, B. Çetinkaya, IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Sığır Mastitislerinden İzole Edilen Stapylococcus aureus Suşlarında Toksin Genlerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması", 84-85 pp., Lefkoşa, KKTC, Ekim, 2010.

E5. M. Karahan, M. N. Açık, B. Çetinkaya, IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Subklinik Sığır Mastitislerinden İzole Edilen Stapylococcus aureus Suşlarında Virulens Genlerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması", 134-135 pp., Lefkoşa, KKTC, Ekim, 2010.

E6. G. Özbey, B. Taşdemir, M. N. Açık, A. Muz, B.Ertaş, C. E. Saki, H. Kalender, IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Elazığ Yöresindeki Tavuklardan ve Muscidae Ailesine Bağlı Sineklerden Campylobacter jejuni ve Campylobacter coli'nin İzolasyonu", 252-253 pp., Lefkoşa, KKTC, Ekim, 2010.

E7. M. Karahan, M. N. Açık, R. Kalın, B. Çetinkaya, B. Taşdemir, O. Koç, X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongres konferansı dahilinde "X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Mastitisli İnek Sütlerinde Önemli patojenlerin Direkt Tespiti için bir Multipleks PCR Yönteminin Geliştirilmesi", 132-133 pp., Aydın, Türkiye, Eylül, 2012.

E8. G. Özbey, İ. H. Bahçecioğlu, M. N. Açık, X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Elazığ ilindeki Helicobacter pylori İzolatlarının Farklı Antimikrobiyal Etkenlere Direnç Oranları", 128-129 pp., Aydın, Türkiye, Eylül, 2012.

E9. M. N. Açık, B. Çetinkaya, M. Karahan, H. Öngör, X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Sığır, Koyun, ve Kanatlı Orijinli İzolatlarında Cytolethal Disnding Toksin (CDT) Genlerinin Araştırılması", 62-63 pp., Aydın, Türkiye, Eylül, 2012.

Subklinik Mastitisli İnek Sütlerinden Elde Edilen Staphylococcus Aureus İzolatlarında Toksin Genleri ve Önemli Virulens Genlerin Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle Araştırılması, 2005 (Sonuçlandı). Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK (TOVAG- 1040404) Proje Bütçesi: 42.000 TL Projedeki Görevi:  Yardımcı Araştırmacı

Campylobacter İzolatlarında Cytolethal Distending Toxin (CDT) Üretimi ve Virulens Genlerinin Araştırılması. (Tamamladı) Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK (TOVAG- 110O356) Proje Bütçesi: 72.600 TL, Projedeki Görevi:  Proje Yürütücüsü

Mastitisli inek sütlerinde önemli patojenlerin direkt tespiti için bir multipleks polimeraz zincir reaksiyonu yönteminin geliştirilmesi, Destekleyen Kuruluş: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Proje Bütçesi: 42.000 TL, Projedeki Görevi:  Yardımcı Araştırmacı

Elazığ yöresindeki tavuk ve sineklerden Campylobacter jejuni ve Campylobacter coli’nin izolasyonu ve izolatların moleküler tiplendirilmesi. Destekleyen Kuruluş: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Proje Bütçesi: 14.000 TL, Projedeki Görevi:  Yardımcı Araştırmacı

İnsan Gastrik Biyopsi Örneklerinden Helicobacter pylori’nin İzolasyonu, vacA, cagA, cagE, iceA ve babA2 Genotiplerinin Prevalansının Saptanması, Polymerase Chain Reaction- Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP) Yöntemi İle Tiplendirilmesi ve Helicobacter pylori’ye Karşı Propolis’in İn Vitro Antibakteriyel Etkisi’nin Araştırılması (Sonuçlandı). Destekleyen Kuruluş: Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FUBAP) Proje Bütçesi: 5.000 TL, Projedeki Görevi:  Yardımcı Araştırmacı

Arcobacter Türlerinin Bingöl Yöresindeki Ruminant ve İnsanlardaki Varlığı ve Zebra Balığındaki (Danio rerio) Patojenitesinin Araştırılması. BÜBAP, Proje Bütçesi: 5.000 TL, Projedeki Görevi:  Yürütücü

Investigation of the Roles of Arcobacter butzleri and Stress in the Aetiology of Gastric Ulcer on Experimental Mice Model, Destekleyen Kuruluş:Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma proje Birimi (BUBAP), Proje Bütçesi:12.000 TL, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Tamamlandı.

Molecular typing and isolation of lytic phages in Arcobacter butzleri, TÜBİTAK-1002, 2018, Proje Yürütücüsü

Koyunların Gebelik Toksemisinde Güncel Metabolik Biyobelirteçlerin ve Lipid Profilinin Araştırılması, TÜBİTAK-1002, 2020, Yardımcı Araştırmacı

Nosema Hastalığının Biyolojik Kontrolünde Igy Antikorlarının Etkinliği Ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması, TÜBİTAK-1005, 2021-2023, Yürütücü

Campylobacter jejuni spesifik fajların izolasyonu ve florokinolon dirençliliği üzerindeki etkilerinin deneysel broyler tavuk modelinde araştırılması, TÜBİTAK-1001, 2022-2025, Yürütücü

Arcobacter butzleri enfeksiyonlarının tedavisinde besin kısıtlaması ve probiyotiklerin rollerinin deneysel fare modelinde araştırılması, TÜBİTAK 2209-A, 2023-2024, Danışman.

Nosema ceranae ile Enfekte Bal Arılarında (Apis Mellifera) Dut Yaprağı Ekstraktı Esaslı Nanopartiküllerinin İyileştirici Etkisi, TÜBİTAK, 1001, 2024-2026, Araştırmacı.

1. Elazığ Veteriner Hekimleri Odası

2. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği