SERVET KILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi SERVET KILIÇ

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail skilic@bingol.edu.tr
Dahili No 5743
Oda No D/ 2-1

1981 yılında Bingöl’ün Genç ilçesinde doğdu. Aynı ilçede imam hatip lisesinden 1997 yılında mezun oldu. 2008 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olarak lisans eğitimini tamamladı. Memuriyet hayatına 2002 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Genç İlçe Müftülüğü bünyesinde İmam-Hatip olarak başladı. 2014 yılından 2022 yılına kadar yine aynı ilçede Vaiz kadrosunda çalıştı. 2012 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Kırâat alanında Yüksek Lisansını bitirdi. 2021 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü kırâat alanında doktorasını tamamladı. 2022 yılında Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’ne Dr. Öğr. Üyesi olarak atandı.

2008- Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi → Lisans

2012- Atatürk Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı→ Yüksek Lisans

2021- Atatürk Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı→ Doktora

Dr. Öğr. Üyesi

2002-2014 Diyanet İşleri Başkanlığı İmam-Hatip

2014-2022 Diyanet İşleri Başkanlığı Vaiz

2019 (YDS-ARAPÇA): 83. 75

KILIÇ, SERVET (2021), Yedi Harfin Kavramsal Alanı Bağlamında Yedi Harf Hadisinde Geçen Okuma İhtilafının Kritiği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2021, c: 14, sayı: 77, s. 1402-1421.  https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/criticism-of-the-quran-reading-conflict-in-the-seven-letters-hadith-in-thecontext-of-the-conceptual-field-of-the-seven-l.pdf

 

KILIÇ, SERVET. Mekkî b. Ebî Tâlib'in Sahih Kırâat Kriterlerine Yaklaşımı, Genç Mütefekkirler Dergisi, 2021, c: 2, s: 2, s. 230-257. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2133106

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bilimname Dergisi Yıl 2023/2,  Sayı 50, Güz

KILIÇ, Servet, Kırâat İlminde Mekkî b. Ebî Tâlib, Sonçağ Akademi, (2021), 1. Baskı, ISBN: 978-625-8455-42-7, Yayın no: 1346. 

KILIÇ, Servet, Nisa Sûresinin Kırâatler Yönünden İncelenmesi, Sonçağ Akademi, (2022), 1. Baskı, ISBN:  978-625-8227-20-8, Yayın no: 1721.

KILIÇ, Servet, Kırâat Farklılıklarının Ahkâma Etkisi Bakara Suresi Örneği,Sonçağ Akademi, (2023), 1.Baskı, ISBN: 978-625-6614-86-4, Yayın no: 2396.