HAVA ŞEYMA İNCİ

Dr. Öğr. Üyesi HAVA ŞEYMA İNCİ

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM
E-mail hsyilmaz@bingol.edu.tr
Dahili No 5621
Oda No GT-Y-1

 

                     ÖZGEÇMİŞ               

Doğum Yeri: Kayseri

Ad, Soyad: Hava Şeyma YILMAZ

Eğitim Bilgileri

Doktora Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/Bahçe Bitkileri (2014-2023)
Doktora Bingöl Üniversitesi/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (2016-2019)
Yüksek Lisans Erciyes Üniversitesi/ Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (2012-2015)
Lisans Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni./Ziraat Mühendisliği (2008-2011)

 

  1. Çalıştığı Kurumlar

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: Arş. Gör/ 2015- 2021

Bingöl Üniversitesi: Arş. Gör/ 2014-2015

 

1.5. Aldığı Ödüller

KSÜ Ziraat Fakültesi, Fakülte Birincilik Ödülü (2011)

   Doktora                     KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/ BAHÇE BİTKİLERİ

TBT1108 TAHILLAR I

TBT2204 BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ

TBT1101 BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ

(YL)TAB578 TARIMSAL KİRLİLİK VE FİTOREMEDİASYON

(YL)TAB579 TARLA BİTKİLERİNDE DOKU KÜLTÜRÜ

MISIR ISLAHI

METEOROLOJİ

ÇEVRE KORUMA

 

İngilizce, 73.75

1. YILMAZ HAVA SEYMA,KÖKTEN KAGAN (2019). Kadmiyum (Cd) Uygulamasının Tane Sorgumda
(Sorghum bicolor L.) Bazı Morfolojik Özellikler Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doga
Bilimleri Dergisi, 6, 447-456. (Yayın No: 5522930)
2. INCI HAKAN,ekinci muhammed,KARAKAYA ERSIN,AYASAN TUGAY,YILMAZ HAVA SEYMA (2019).
Diyarbakır Ilinde Köy Tavukçulugunun Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türk Tarım
ve Doga Bilimleri Dergisi, 6(4), 608-615. (Yayın No: 5342900)
3. SENGÜL AHMET YUSUF,KÖKTEN KAGAN,DAS AYDIN,KAPLAN MAHMUT,ÇAÇAN ERDAL,YILMAZ
HAVA SEYMA (2019). The Effects of Various Drying Methods on the Nutrient Composition of
Alfalfa Varieties. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 6618-6625. (Yayın No: 5724310)
4. SÖGÜT BÜNYAMIN,sevis helda ebru,KARAKAYA ERSIN,INCI HAKAN,YILMAZ HAVA SEYMA (2019).
Bingöl Ilinde Arıcılık Faaliyetinin Mevcut Yapısı Üzerine Bir Arastırma. Türk Tarım ve Doga Bilimleri
Dergisi, 6(2), 168-177., Doi: https://doi.org/10.30910/turkjans.556596 (Yayın No: 5124497)
5. YILMAZ HAVA SEYMA,KAPLAN MAHMUT,TEMIZGÜL RIDVAN,YILMAZ SEMIH (2017). Antioxidant
enzyme response of sorghumplant upon exposure to Aluminum,Chromium and Lead heavy metals.
Turk J Biochem, 42(4), 503-512. (Yayın No: 4010163)
6. KARADAVUT UFUK,BAKOGLU ADIL,TUTAR HALIT,KÖKTEN KAGAN,YILMAZ HAVA SEYMA (2017).
Prediction of dry matter accumulation in bitter vetch. Legume Research, 40(6), 1038-1045., Doi:
10.18805/LR-356 (Yayın No: 3650485)
7. GÖKDOGAN OSMAN,KÖKTEN KAGAN,YILMAZ HAVA SEYMA,BARAN MEHMET FIRAT (2017).
ENERGY USAGE EFFICIENCY OF BUCKWHEATPRODUCTION IN TURKEY. Fresenius Environmental
Bulltein, 28(3), 2082-2088. (Yayın No: 4206793)
8. SARUHAN VEYSEL,KÖKTEN KAGAN,KUSVURAN ALPASLAN,INCI HAKAN,DAS AYDIN,YILMAZ HAVA
SEYMA (2017). FATTY ACID COMPOSITIONS OF THE SEEDSOF SOME Trifolium SPECIES.
Chemistry of Natural Compounds,, 53(1), 135-137. (Yayın No: 3465743)
9. AKAR TANER,KAPLAN MAHMUT,YILMAZ HAVA SEYMA,SAGIR NAMI,TABAK NEDIM,GELEBUR AHMET
(2016). Sustainable second crop silage corn production under central Anatolian highlands.
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 25, 1078-1088. (Yayın No: 2634858)
10. YILMAZ HAVA SEYMA,KÖKTEN KAGAN,KAPLAN MAHMUT,UÇAR RIDVAN (2016). Çerezlik Kabak
Cucurbita pepo L Atıklarının Hayvan Beslemede Kullanım Olanaklarının Arastırılması. Turkish
Journal of Agricultural and Natural Sciences, 3(1), 79-82. (Yayın No: 2553003)
11. YILMAZ HAVA SEYMA,KAPLAN MAHMUT,KÖKTEN KAGAN (2015). Determination of The Nutritive
Value of Some Weed Species. Türk Tarım ve Doga Bilimleri Dergisi, 2(4), 320-323. (Yayın No:
1716316)
12. ÇAÇAN ERDAL,YILMAZ HAVA SEYMA (2015). Bingöl Kosullarında Degisik Macar Figi Vicia
pannonica Crantz Bugday Triticum aestivum L Karısım Oranlarının Ot Verimi ve Kalitesi
Üzerine Etkileri. Türk Tarım ve Doga Bilimleri Dergisi, 2(3), 290-296. (Yayın No: 1716268)

13.KÖKTEN KAGAN,KAPLAN MAHMUT,SEYDOSOGLU SEYITHAN,YILMAZ HAVA SEYMA,uçar rıdvan
(2018). Bingöl Kosullarında Bazı Burçak [Vicia ervilia(L.) Willd] Genotiplerinin Ot Verimi ve Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Arastırmalar Dergisi, 5(3), 236-245. (Kontrol No:
4434057)
14. ÇAÇAN ERDAL,KÖKTEN KAGAN,KAPLAN MAHMUT,YILMAZ HAVA SEYMA (2018). Bazı Adi Fig Hat
ve Çesitlerinin (Vicia sativa L.) Ot Verimi ve Ot Kalitesi Açısından Degerlendirilmesi. Harran Tarım
ve Gıda Bilimleri Dergisi, 22(1), 47-61. (Kontrol No: 4566261)

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi

Journal of Agriculture

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi