HATİCE COŞKUN

Dr. Öğr. Üyesi HATİCE COŞKUN

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI
E-mail hcoskun@bingol.edu.tr
Dahili No 5085
Oda No D/1-16

1980 yılında Keban’da doğdu. 1996 yılında Keban İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 2006'da Frankfurt Goethe Üniversitesi Türkoloji ana bölümünde, Psikoloji ve Pedagoji yan bölümlerinde yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılında aynı üniversitede Türkoloji bölümünde doktorasını tamamladı. Yine bu bölümde 2007-2008 ve 2010-2011 yılları arasında okutmanlık yaptı. 2013-2015 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yardımcı doçent olarak çalıştı ve lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. 2020-2021 yıllarında Yalova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde yabancılara Türkçe dersleri verdi. 05.03.2021'den itibaren Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslâm Edebiyatı Ana Bilim Dalında görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

Doktora:             Frankfurt Goethe Üniversitesi Türkoloji Bölümü (2011)

Yüksek Lisans:  Frankfurt Goethe Üniversitesi Türkoloji Bölümü (2006)

Lisans:                Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği                                          Bölümü (2000)

Yrd. Doç. Dr. : 2013 - 2015

Öğr. Gör. Dr.  : 2020 - 2021

Dr. Öğr. Üyesi: 2021 - 

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Türk İslâm Edebiyatı, Öğretmenlik Uygulamaları.

Yalova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi: Yabancılar için Türkçe dersleri.

 

 

Almanca YDS: 82,5

Arapça YDS: 55

İngilizce

Farsça

Fransızca

İtalyanca

“Question elements in Turkish complement clauses”, Lars Johanson (ed.): Turkic Languages, ss. 43-69, Harrassowitz, Wiesbaden (2010).

 

 

1. “Türkçe Çekimsiz Tümleç Yan Cümlelerinde Olgusallığın Kapsamı”, Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi, c. 29/1, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, ss. 1-25. İstanbul (2019).

2. “Almanya’da Klasik Osmanlı Şiiri Çalışmaları”, Literatür Dergisi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi I, Sayı: 9, Bilim ve Sanat Vakfı, ss. 589-600. İstanbul, (2007).

1. “Selection of complement clauses in Turkish and negation”, Éva Kincses-Nagy; Mónika Biacsi (ed.), The Szeged Conference. Proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, Studia uralo-altaica, 49, Department of Altaic Studies, ss. 187-200, Szeged, (2012).

2. „Wie soll man es ergänzen? Türkische Ergänzungssätze“. [Nasıl Tamamlamalı? Türkçede Tümleç Yan Cümleleri] Poster. Helmut Brentel & Tilla Siegel (ed.): Nachwuchsforschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Dokumentation des FGS-Forschungstages 2009, Frankfurt Graduate School for the Humanities and Social Sciences, ss. 52-53. Frankfurt a. M., (2010).

3. "Embedding indirective (evidential) utterances in Turkish", in Gabriele Diewald and Elena Smirnova (eds.), Linguistic Realization of Evidentiality in European Languages, 187–222. Berlin (2010).

 

Türkiyat Mecmuası, Cilt 29, Sayı 2, (2019). 

1. “Milli Mevlâna Kongreleri Üzerine Bir Çalışma”, M. Ölmez, T. Çulha, K. Özçetin (Ed.): Dîvânu Lugâti’t-Türk’ten Senglah’a Türkçe Doğumunun 60. Yılında Mustafa S. Kaçalin Armağanı, ss. 319-343. Kesit Yay., İstanbul (2017).

2.  Komplementsätze im Türkischen [Türkçede Tümleç Yan Cümleleri], Litera Yayıncılık,  s. I-VII, 1-159, İstanbul (2012).

3. Dictionnaire Turc-Français; Français-Turc, Lancriet, Nathalie (director); Lecoeur, Valerie; Lesprit, Marine; Melanie-Becquet, Frederique; Morruzzi, Emilienne; Moulart-Fremaux, Caroline (Français) - Erdal, Marcel (director); Coşkun, Hatice (Turc), Assimil, S.A.S., Chennevieres-sur-Marne, Fransa, (2009).

Konferans, Panel ve Davetli Konuşmalar

1. "Türkçe Sözdiziminde Anlambilimsel ve Edimbilimsel İlişkiler: Tümleç Yan Cümleleri". Türkiyat Güz Konferansları, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, (2018).

2. "Komplementsätze im Türkischen" [Türkçede Tümleç Yan Cümleleri], Graduiertenkolleg: „Satzarten: Variation und Interpretation“, Goethe Universität, Frankfurt a. M., 2009.

3. "Komplementierungsmöglichkeiten im Türkischen" [Türkçede Tümleç Yan Cümlesi Çeşitleri], Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft, Berlin, (2007).

4. "I verbi ausiliari et-, kıl- e yap- nel Turco di Turchia" [Türkiye Türkçesinde et-, kıl- ve yap- Yardımcı Fiilleri], Dipartimento di Studi Eurasitici, Universita cá Foscari Venezia, Venedik, (2006).

1. Yaz Okulu Bursu: GradEast Graduate School in Linguistics, Methodology of Linguistic Research [Dilbilim Araştırmaları Metodoloji Seminerleri], Kopenhag Üniversitesi, Danimarka (2009).

2. Doktora Bursu: Frankfurt Goethe Üniversitesi, Graduiertenkolleg “Satzarten: Variation und Interpretation”, Frankfurt a.M. (2007-2010).

 

Editörlükler:

1. Hindî Mahmûd, Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmûd, Ahmet Karataş (hazırlayan), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, (2013).

2. Hindî Mahmûd, Kısas-ı Enbiyâ: Peygamber Kıssaları, Ahmet Karataş (hazırlayan), Eleştirmeli Metin-İnceleme-Tıpkıbasım, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, (2013).

3. Edîb Ahmed Yüknekî, Atebetü’l-Hakâyık, Serkan Çakmak (hazırlayan), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, (2019).

 

Yayın Kurulu Üyeliği:

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kurulu üyeliği: 2013 -