DİDEM VEREP

Öğr. Gör. DİDEM VEREP

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU / ORMANCILIK
E-mail dverep@bingol.edu.tr
Dahili No 3744
Oda No

LİSANS: Kastamonu Üniversitesi - Orman Endüstri Mühendisliği, 2009-2013 

YÜKSEK LİSANS: Kastamonu Üniversitesi - Orman Fakültesi - Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 2013-2016 

DOKTORA: Kastamonu Üniversitesi - Orman Fakültesi - Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı, (devam ediyor)

Bingöl Üniversitesi/Genç MYO - Öğretim Görevlisi (2018-)

- Orman Kadastro Bilgisi

- Çevre Koruma

- Ormancılık İş Bilgisi

- Orman Amenajmanı

- İklim Bilgisi

- Orman Hasılat Bilgisi

- Mobilya ve Ağaç Konstrüksiyonları

- Ormancılık Yönetim Bilgisi

- Deprem Bilgisi

- Orman Yangınları

YABANCI DİL: İngilizce - 62,5 (YÖKDİL-2018)

 1. M. Gür, D. Verep1, K. Güney, A. Güder, Ergin M. Altuner, Determination Of Some Flavonoids And Antimicrobial Behaviour Of Some Plants Extracts, Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, Vol 51, Issue 3, Jul.-Sep., 2017 (Special Issue). Full Text (PDF).
 2. İ. Şener, M. Gür, D. Verep, K. Güney, Ergin M. Altuner, Antimicrobial Activities And Some Flavonoids In Extracts Of Some Medicinal Plants, Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, Vol 51, Issue 3, Jul.-Sep., 2017 (Special Issue). Full Text (PDF).
 3. M. Gür, A. Güder, D. Verep, K. Güney, O. E. Özkan, N. Seki, F. Kandemirli, Some Important Plants for Epilepsy Treatment: Antioxidant Activity and Flavonoid Compositions. Iran J Sci Technol Trans Sci. Full Text (PDF).
 4. B. Kıran, Ç. Olgun, D. Verep, M. Gür, K. Güney, E. M. Altuner, S. Ateş, Determination of Flavonoids and Antimicrobial Behavior of Non Wood Forest Product Extracts. Fresenius Environmental Bulletin, vol. 27, no. 4, pp. 2499-2504, Apr. 2018. Full Text (PDF).

 

 1. A. Güder, D. Verep, M. Gür, Total Phenolic and Flavonoid Contents Of Some Medicinal Plants, IFS 159. International Forestry Symposium, Kastamonu-Turkey, December 7-10, (2016).
 2. D. Verep, A. Güder, S. Ateş, M. Gür, Investigation Of Antioxidant Properties Of Some Medicinal Plants, IFS 162. International Forestry Symposium, Kastamonu-Turkey, December 7-10, (2016).
 3. M. Gür, A. Güder, D. Verep, F. Kandemirli, HPLC Analysis Flavonoids In Some Medicinal Plants, IFS 166. International Forestry Symposium, Kastamonu-Turkey, December 7-10, (2016).
 4. M. Gür, D. Verep, K. Güney, A. Güder, Ergin M. Altuner, Determination Of Some Flavonoids And Antimicrobial Behaviour Of Some Plants Extracts, MESMAP 75. The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Girne-Turkish Republic of Northern Cyprus, April 13-16, (2017). [Abstract]
 5. İ. Şener, M. Gür, D. Verep, K. Güney, Ergin M. Altuner, Antimicrobial Activities And Some Flavonoids In Extracts Of Some Medicinal Plants, MESMAP 208. The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Girne-Turkish Republic of Northern Cyprus, April 13-16, (2017). [Abstract]
 6. B. Kıran, Ç. Olgun, D. Verep, M. Gür, K. Güney, E. M. Altuner, A. Gök, İ. Kaya and S. Ateş. “Determination of Flavonoids and Antimicrobial Behavior of Non Wood Forest Product Extracts”, ICELIS 406. INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, April 26-29, (2018). [Abstract]
 7. D. Verep, M. Gür, A. Güder, K. Güney, N. Şener, E. M. Altuner. “Determination of Some Flavonoids and Antimicrobial Behaviour of Peganum harmala”, ECOLOGY 170. International Ecology Symposium, Kastamonu-Turkey, June 19-23, (2018). [Abstract]
 8. D. Verep, M. Gür, A. Güder, K. Güney, E. M. Altuner, N. Şener. “Determination of Some Flavonoids and Antimicrobial Behaviour of Some Plants Extracts”, ECOLOGY 757. Poster presentation. International Ecology Symposium, Kastamonu-Turkey, June 19-23, (2018). [Abstract]
 9. A. Gök, M. Gür, K. Güney, D. Verep. “Extracts of Rhus coriaria L. and Pistacia terebinthus L. grown in Turkey: Determination of Antimicrobial Activity and Chemical Contents”, ICELIS 28-32. International Congress on Engineering and Life Science, April 11-14, (2019). [Abstract]
 10. A. Gök, M. Gür, K. Güney, D. Verep. “Extracts of Hibiscus rosa-sinensis L. and Paeonia peregrina Mill. İn Turkey: Antimicrobial Activity and GC-MS Analysis” ICELIS 33-37. International Congress on Engineering and Life Science, April 11-14, (2019). [Abstract]
 11. S. Özçelik, K. B. Güney, M. Gür, K. Güney, D. Verep. “Extracts of Common and Black Hawthorn Grown in Turkey: Antimicrobial Activity and GC-MS Analysis” ICELIS 38-42. International Congress on Engineering and Life Science, April 11-14, (2019). [Abstract]
 12. D. Verep, M. Gür, K. Güney. “Determination of Antimicrobial Potential and Chemical Contents Of Echinacea purpurea (L.) Moench And Erica arborea L. Extracts” ICELIS 523-528. International Congress on Engineering and Life Science, April 11-14, (2019). [Abstract]
 13. D. Verep, K. Güney, M. Gür. “Some Medicinal Plant Extracts in Turkey: Antimicrobial Activity and Gc-Ms Analysis” ICELIS 529-533. International Congress on Engineering and Life Science, April 11-14, (2019). [Abstract]
 14. S. Özçelik, M. Gür, D. Verep, K. Güney. “Antimicrobial Activity and GC-MS Analysis of Extracts Achillea millefolium L. and Achillea biserrata M. Bieb. Grown in Turkey” ICELIS 560-563. International Congress on Engineering and Life Science, April 11-14, (2019). [Abstract]
 1. Bazı Yörelerde Epilepsi Hastalığının Tedavisinde Kullanılan Bitkilerde Bulunan Flavonoid Türlerinin Belirlenmesi ve Bitki Ekstraktlarının Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması. Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu (BAP). Proje No: KÜBAP-01/2014-20 Araştırmacı. (2015-2016).
 1. TÜBİTAK-2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı “Araştırma Geliştirme (AR-GE) Projeleri Hazırlama Eğitimi”, Kastamonu-Türkiye, Mayıs 6-8 2015.
 2. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi - KOSGEB küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme - 2013
 3. TTNET''LE Geleceğini Netleştir - TTNET A.Ş. - 2011
 4. Emprenyeleme Metotları ve Faydaları -2015
 5. Üniversite internet kütüphaneciliği kullanımı, araştırma teknikleri ve bize sağlayacağı kolaylıklar - 2015
 6. Kastamonu Üniversitesi - Orman Haftası, 2008, (Sunucu)
 7. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi - Orman Yangınları ve Alınacak Önlemler Konferansı, 2008
 8. OREM (Orman Endüstri Mühendisliği) Kastamonu Üniversitesi, 2011-2012, (Yönetici)