MUHLİS SÖNMEZ

Arş. Gör. MUHLİS SÖNMEZ

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
E-mail muhlissonmez@bingol.edu.tr
Dahili No
Oda No

1999'da Hakkari Şemdinli'de doğdu. 2017'de Şemdinli Seyyid Abdullah Şemdinî İmam Hatip Lisesi'nden, 2022 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Hali hazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde İslam ve Türk Felsefesi alanında yüksek lisans yapmaktadır. 

Lisans: 2017-2022 İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi

Yüksek Lisans: 2022-... Felsefe ve Din Bilimleri, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Arapça (YÖKDİL): 93

Farsça (YDS): 80

İslam Felsefesine Konusal Giriş Kitap Kritiği, Mantık Araştırmaları Dergisi, sayı: 7, yıl: 2022, s.107-113

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2500091 

 

"Unsurlar Niçin Dört, Niçin Böyle? İbn Sina ve İbn Rüşd Özelinde Bir İnceleme" FATAP Teorik ve Pratik Arasında İslam Düşüncesinde Fiziksel Açıklamalar Sempozyumu (15-16 Nisan 2023)

İslam Düşüncesinde Fiziksel Açıklama Teorileri Araştırma Programı Süreklilikçi Fizik Teorisinde Doğal Fenomenlerin Açıklanması (TÜBİTAK Projesi), Asistan, 2023