ERDAL ÇAÇAN

Doç. Dr. ERDAL ÇAÇAN

Unvan DOÇENT
Birim GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM
E-mail ecacan@bingol.edu.tr
Dahili No 5455
Oda No GT-Z-001

1979 yılında Diyarbakır’da doğdu. Yükseköğrenimine 2003 yılında Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesinde başladı ve 2007 yılında mezun oldu. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalında 2008-2010 yılları arasında yüksek lisansını, 2010-2014 yılları arasında ise doktorasını tamamladı. 2011-2014 yılları arasında Bingöl Üniversitesi Genç Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi, 2014-2019 yılları arasında aynı birimde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yaptı. 2019 yılında Doçent unvanını aldı. 2020 yılında Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokuluna geçiş yaptı ve halen bu birimde Doçent olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Derece Öğrenim Dönemi Üniversite-Fakülte-Bölüm/Anabilim
Lisans 2003-2007 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ziraat Mühendisliği Programı
Yüksek Lisans 2008-2010 Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Doktora 2010-2014 Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Kurum Birim Görev Dönem
Bingöl Üniversitesi Genç Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 2011-2014
Bingöl Üniversitesi Genç Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi 2014-2019
Bingöl Üniversitesi Genç Meslek Yüksekokulu Doçent 2019-2020
Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Doçent 2020-....

 

Lisansüstü
1. Yem Bitklerinde Kalite ve Kaliteyi Etkileyen Faktörler
2. Çayır Mera Vejetasyonlarında Ölçüm Yöntemleri
3. Mera Ekolojisi
 
Önlisans
1. Yem Bitkileri Tarımının Genel İlkeleri
2. Çayır Mera Amenajmanı ve Islahı
3. Tarımsal Ekoloji
4. Tarla Tarımının Genel İlkeleri
 

 

 

1-Areevan Jalil SHARIF, 2016. Determination of Yield and Quality Characteristics of Some Wheat Varieties under Bingöl Conditions. Bingöl University Institute of Scince, Department of Field Crops, Master Thesis, Bingöl.

2-Dilek KARABULUT, 2017. Farklı Zamanlarda Ekilen Bazı Tahıl Türlerinin Ot Verimi ve Kalitesi Bakımından Karşılaştırılması. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl.

3-Sibel İŞİKTEN, 2017. Bingöl Koşullarında Silajlık Mısır İçin Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl.

4-Melek BAYAR, 2019. Farklı Zamanlarda Hasat Edilen Macar Fiğinde (Vicia pannonica Crantz) Ot Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin Değişimi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl.

5- Nevin ÇOŞKUN, 2019. Tüylü Fiğde (Vicia villosa Roth.) Ekim Zamanlarının Bazı Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl.  

6- Halit TARHAN, 2019. Bingöl İl Merkezine Bağlı Ormanardı Köyü Merasının Verim ve Ot Kalitesinin Yöneylere Bağlı Olarak Mevsimsel Değişimi. Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl. 
7- İhsan ARSLAN, 2020. Bingöl Ovasında Yetiştiriciliği Yapılan Yonca (Medicago sativa L.) Popülasyonlarının İleri Seleksiyon Amaçlı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl.
8. Suat DAĞOĞLU, 2021. Muş İli Ekolojik Koşullarında Bazı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz) Çeşitlerinin Ot Verim ve Kalite Özellikleri İle Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl.
9. Emel SİVEREK, 2021. Bingöl İli Ekolojik Koşullarında Bazı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz) Çeşitlerinin Ot Verim ve Kalite Özellikleri İle Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl.
10. Hazel OK, 2021. Diyarbakır İli Övündüler Köyü Merasının Verim, Botanik Kompozisyon ve Otlatma Kapasitesinin Belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl.
11. Sanaz YARYAB, 2022. Determination of Adaptation Capabilities of Some Foreign Origin Alfalfa (Medicago sativa L.) Cultivars in Bingöl Conditions. Bingöl University Institute of Scince, Department of Field Crops, PHD Thesis, Bingöl.
12. Muhammed YILDIZ, 2022. Bingöl Ovası Meralarında Verim, Kalite ve Botanik Kompozisyonun Belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl.
13.Mehmet Roni Gök, 2023. Macar fiğinde (Vicia pannonica Crantz.) farklı sıra aralıklarının ot verimi ve kalitesine etkisi ve arı merası olarak değerlendirilmesi. Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl.
14. Yusuf Kenan Ateş, 2023. İki farklı gübre çeşidi uygulamasının bazı silajlık mısır çeşitlerinin hasıl verimi ve kalitesi üzerine etkisinin belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl.
15. Hamza Balkan, 2023. Bingöl ili Kılçadır Köyü çayır alanlarının verim ve kalite açısından değerlendirilmesi. Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl.
16. Ayşe Arıgtekin, 2024. Sıvı Hayvan Gübresinin Taban Gübre ve Üst Gübre Olarak Macar Fiğinin Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması. Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl.

SCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler:  

1. Cacan, E., Kokten, K., Inci, H., Das, A., Sengul, A.Y., 2016. Fatty Acid Composition of the Seeds of Some Vicia Species. Chemistry of Natural Compounds, Vol.52, No:6, p. 1084-1086. Full Text Online (PDF)
2. Cacan, E., Kokten, K., Senol, Y. 2016. Comparison of Different Vegetation Measuerment Methods for Determination of Rangeland Conditions. Range Management and Agroforestry, Volume 37, Issue 2, page 128-132. Full Text Online (PDF)
3. Kokten, K., Cacan, E., Gokdogan, O., Baran, M.F., 2017. Determination fo energy balance of common vetch (Vicia sativa L.), hungarian vetch (Vicia pannonica C.) and narbonne vetch (Vicia narbonensis L.) production in Turkey. Legume Research, 40 (3), 491-496. Full Text Online (PDF)
4. Cacan, E., Ulger, I., Kilic, O., Yilmaz, M.F., Kokten, K., Kaplan, M. 2017. Potential Nutritive Value of Astragalus Species Harvested at Three Different Maturity Stages. Applied Acology and Environmental Research, 15(4): 2071-2080. Full Text Online (PDF)
5. Çaçan, E., Kökten, K., Kaplan, M. 2018. Determination of Yield and Quality Characteristics of Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Cultivars in the East Anatolia Region of Turkey and Correlation Analysis Between These Properties. Applied Acology and Environmental Research, 16(2): 1185-1198. Full Text Online (PDF)
6. Başbağ, M., Çaçan, E., Sayar, M.S., Karan, H. 2018. Identification of Certain Agricultural Traits and Inter-Trait Relationships in the Helianthemum ledifolium (L.) Miller var. lasiocarpum (Willk.) Bornm. Pak. J. Bot., 50(4): 1369-1373. Full Text Online (PDF)
7. Çaçan, E. 2018. Effect of Different Fertilizer Treatments on Botanical Composition, Herbage Yield and Herbage Quality in the Eastern Anatolia Region Pasture of Turkey. Applied Ecology and Environmental Research, 16(4): 4051-4063. Full Text Online (PDF)
8. Cacan, E., Kokten, K., Kilic, O. 2018. Leaf Fatty Acid Composition of Some Lamiaceae Taxa From Turkey.. Progress In Nutrition, 20(1): 231-236. Full Text Online (PDF)
9. Seydosoglu, S., Cacan, E., Sevilmis, U. 2019. Determination of Botanical Composition, Yield and Pasture Quality Ratings of Infertile Pastures in Kozluk District of Batman Province of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 28(4A): 3388-3394. Full Text Online (PDF)
10. Cacan, E., Kokten, K. 2019. Determining The Appropriate Improvement Methods for the Pastures of Eastern Anatolia Region of Turkey. Range Management and Agroforestry, 10(1):26-32. Full Text Online (PDF)
11. Sengul, A.Y., Kokten, K., Das, A., Kaplan, M., Cacan, E., Yilmaz, H.S. 2019. The Effects of Various Drying Methods on the Nutrient Composition of Alfalfa Varieties. Fresenius Environmental Bulletin, 28(9): 6618-6625. Full Text Online (PDF)
12. Cacan, E., Kokten, K., Seydosoglu, S. 2020. Determining the Performance of Alfalfa Population Collected from a Narrow Agroeceological Zone of Turkey. Ciencia Rural, 50(11): 1-11. Full Text Online (PDF)
13. Basbag, M., Sayar, M.S., Cacan, E., Karan, H. (2021). Determining Quality Traits of Some Concentrate Feedstuffs and Assessments on Relations Between the Feeds and the Traits Using Biplot Analysis. Fresenius Environmental Bulletin, 30(02A), 1627–1635. Full Text Online (PDF)
14. Sancar Yılmaz, P., Demirpolat, A., Cacan, E. (2021). Determination of Genetic Sources of Some Alfalfa Taxa (Medicago sativa L.) Cultured in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 30(02), 860–868. Full Text Online (PDF)
15. Demirpolat, A., Sancar Yılmaz, P., Çaçan, E. (2021). Characterization of Genetic Structures of Local Common Alfalfa (Medicago sativa L.) Genotypes Cultured in Bingöl Lowland. Fresenius Environmental Bulletin, 30(12), 13095–13101. Full Text Online (PDF)
16. Şengül, Ö., Şengül, A. Y., Kökten, K., Çaçan, E. and Büyükkılıç Beyzi, S. (2022). Possibilities of using dried mulberry pulp as an additive in alfalfa silage. Medycyna Weterynaryjna, 78(7), 347–350. doi:10.21521/mw.6669 Full Text Online (PDF)
17. Sayar, M. S., Basbag, M., Cacan, E. and Karan, H. (2022). The Effect of Different Cutting Times on Forage Quality Traits of Alfalfa (Medicago sativa L.) Genotypes and Evaluations with Biplot Analysis. Fresenius Environmental Bulletin, 31(08B), 9172–9184. Full Text Online (PDF)
18. Çelik, Ş., Çaçan, E., & Yaryab, S. (2023). Prediction of stem weight in selected alfalfa varieties by artifical neural networks, multivariate adaptive regression splines and multiple regression analysis. Journal of Animal and Plant Sciences, 33(4). https://doi.org/10.36899/JAPS.2023.4.0694 Full Text Online (PDF)
19. Kokten, K., Mokhtarzadeh, S., Cacan, E., Kutlu, M. A., Ozdemir, S., Ucar, R., & Ekmekci, M. (2023). Fatty acid composition of stems, leaves, flowers, and seeds of some medicinal plants. La Rivista Italiana Delle Sostanze Grasse, 100(2), 103–108. Full Text Online (PDF)
20. Kokten, K., Cacan, E., Ozdemir, S., Ucar, R., Mokhtarzadeh, S., Kutlu, M. A., & Ekmekci, M. (2023). Chemical contents and fatty acids composition of the stems, leaves, flowers, and seeds of Fagopyrum esculentum. Chemistry of Natural Compounds, 59(6), 1162–1165. https://doi.org/10.1007/s10600-023-04217-y Full Text Online (PDF)
21. Yildiz, M., & Cacan, E. (2023). Determination of botanical composition, yield, capacity and condition of lowland pastures in eastern Anatolian region of Turkey. Range Management and Agroforestry, 44(2), 217-225. https://doi.org/10.59515/rma.2023.v44.i Full Text Online (PDF)
 
Diğer Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1. Başbağ, M., Aydın, A., Çaçan, E., Sayar, M.S. 2012. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Alanlarından Toplanan Bazı Mürdümük Taksonlarında (Lathyrus spp.) Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2):110-113. Full Text Online (PDF)

2. Çaçan, E., Başbağ, M., Aydın, A. 2012. Diyarbakır İli Doğal Meralarından Toplanan Bazı Tek Yıllık Yonca Türlerinde (Medicago spp.) Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Tr. Doğa ve Fen Derg., Tr. J. Nature Sci. 1(1):34-38. Full Text Online (PDF)
3. Başbağ, M., Hoşgören, H., Aydın, A., Sayar, M.S., Çaçan, E. 2012. Bingöl Bölgesi Çayır-Mera ve Doğal Vejetasyonlarında Yer Alan Bazı Bitki Taksonları. Tr. Doğa ve Fen Derg. Tr. J. Nature Sci. 1 (2): 57-61. Full Text Online (PDF)

4. Çaçan, E., Aydın, A., Başbağ, M. 2014. Korunan ve Otlatılan İki Farklı Doğal Alanın Botanik Kompozisyon Açısından Karşılaştırılması. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue:2, s. 1734-1741. Full Text Online (PDF)

5. Çaçan, E., Aydın, A., Başbağ, M. 2014. Korunan ve Otlatılan İki Farklı Doğal Alanın Verim ve Kalite Açısından Karşılaştırılması. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue:1, s. 919-926. Full Text Online (PDF)

6. Aydın, A., Çaçan, E., Başbağ, M. 2014. Mardin İli Derik İlçesinde Yer Alan Bir Meranın Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue:2, s. 1625-1630. Full Text Online (PDF)

7. Aydın, A., Çaçan, E., Başbağ, M. 2014. Mardin İli Derik İlçesinde Yer Alan Bir Meranın Ot Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue:2, s. 1631-1637. Full Text Online (PDF)

8. Çaçan, E., Kökten, K. 2014. Bingöl İli Merkez İlçesi Çiçekyayla Köyü Merasının Ot Verimi ve Otlatma Kapasitesinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue:2, s. 1727-1733. Full Text Online (PDF)

9. Çaçan, E., Aydın, A., Başbağ, M. 2015. Bingöl Üniversitesi Yerleşkesinde Yer Alan Bazı Baklagil Yem Bitkilerine Ait Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2 (1): 105-111. Full Text Online (PDF)

10. Çaçan, E., Aydın, A., Başbağ, M. 2015. Bingöl Üniversitesi Yerleşkesinde Yer Alan Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerine Ait Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2 (2): 214-219. Full Text Online (PDF)

11. Çaçan, E., Yılmaz, H.Ş. 2015. Bingöl Koşullarında Değişik Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz) + Buğday (Triticum aestivum L.) Karışım Oranlarının Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2 (3): 290-296. Full Text Online (PDF)

12. Çaçan, E., Özbay, N., Kökten, K. 2016. Bazı Yem Bezelyesi Hat ve Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Performanslarının Belirlenmesi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, Özel Sayı 62-68. Full Text Online (PDF)

13. Çaçan, E., Başbağ, M. 2016. Bingöl İli Merkez İlçesi Yelesen-Dikme Köylerinin Farklı Yöney ve Yükseltilerde Yer Alan Mera Kesimlerinde Botanik Kompozisyon ve Ot Veriminin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 53 (1) : 1-9. Full Text Online (PDF)
14. Çaçan, E., Kökten, K. 2017. Bingöl Koşullarında Yaygın Fiğ ve Koca Fiğ Çeşitleri İçin Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi. Tr. Doğa ve Fen Derg., 6(1): 19-23. Full Text Online (PDF)
15. Çaçan, E., Başbağ, M. 2017. Bingöl İli Merkez İlçesi Yelesen ve Dikme Köyleri Meralarının Farklı Yöney ve Yükseltilerinde Yer Alan Bitki Türleri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 21(2): 185-195. Full Text Online (PDF)
16. Çaçan, E., Başbağ, M., Kökten, K., Sharif, A.J. 2017. Evaluation of Some Wheat Cultivars as Roughage. Eurasion Journal of Agricultural Research, 1(2): 144-152. Full Text Online (PDF)
17. Çaçan, E., Kökten, K. 2017. The Effect of Different Row Spacing on the Yield and Quality of Forage Rape (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg). Eurasian Journal of Biology and Ecology, 2(2017): 7-13. Full Text Online (PDF)
18. Basbag, M., Cacan, E., Sayar, M.S., Karan, H. 2017. Some Shrub and Tree Taxa in the Grassland-Pasture and Natural Vegetation of Turkey. Middle East Journal of Science, 3(2): 115-128. Full Text Online (PDF)
19. Çaçan, E., Kökten, K. 2017. Current Situation of Diyarbakır Province in Terms of Crop Production. Middle East Journal of Sciences, 3(2): 147-158. Full Text Online (PDF)
20. Çaçan, E., Kaplan, M., Kökten, K., Tutar, H. 2018. Bingöl Koşullarında Bazı Adi Fiğ Hat ve Çeşitlerinin (Vicia sativa L.) Tohum Verimi, Kes Verimi ve Kes Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der., 8(1): 289-300. Full Text Online (PDF)
21. Çaçan, E., Kaplan, M., Kökten, K., Tutar, H. 2018. Evaluation of Some Forage Pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) Lines and Cultivars in Terms of Seed Yield and Straw Quality. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 8(2): 275-284. Full Text Online (PDF)
22. Başbağ, M., Çaçan, E., Sayar, M.S., Karan, H., Tonçer, Ö. 2018. Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yem Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(3): 246-252. Full Text Online (PDF)
23. Başbağ, M., Çaçan, E., Sayar, M.S. 2018. Bazı Buğdaygil Bitki Türlerinin Yem Kalite Değerlerinin Belirlenmesi ve Biplot Analiz Yöntemi İle Özelliklerarası İlişkilerin Değerlendirilmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 27(2): 92-101. Full Text Online (PDF)
24. Karabulut, D., Çaçan, E., 2018. Farklı Zamanlarda Ekilen Bazı Tahıl Türlerinin Ot Verimi ve Kalitesi Bakımından Karşılaştırılması. Alınteri Journal of Agriculture Science, 33(2): 125-131. Full Text Online (PDF)
25. Çaçan, E., Başbağ, M. 2019. Determination of the Quality Degree, Grazing Capacity and Hay Quality of Rangelands in Different Directions and Altitudes. Eurasian Journal of Forest Science, 7(1): 13-22. Full Text Online (PDF)
26. Çaçan, E., İşikten, S. 2019. Bingöl İli Ekolojik Koşullarında Bazı Silajlık Mısır Çeşitleri İçin Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6(1): 39-49. Full Text Online (PDF)
27. Çaçan, E., Kökten, K. 2019. Tahıl Türlerinin Kaba Yem Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 56(2): 221-229. Full Text Online (PDF)
28. Cacan, E., Kokten, K., Bakoglu, A., Kaplan, M., Bozkurt, A. 2019. Evaluation of Some Forage Pea (Pisum arvense L.) Lines and Cultivars in Terms of Herbage Yield and Quality. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(3): 254-262. Full Text Online (PDF)
29. Başbağ, M., Çaçan, E., Sayar, M.S., Fırat, M. 2019. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Farklı Lokasyonlarından Toplanan Boynuzlu Geven (Astragalus hamosus L.) Otunun Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 5(2): 346-354. Full Text Online (PDF)
30. Tarhan, H., Çaçan, E. 2020. Bingöl İlinde Mera Verim ve Kalitesinin Yöneylere Bağlı Olarak Aylık Değişimi ve Otlatmaya Başlama Zamanının Belirlenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(1): 110-122. Full Text Online (PDF)
31. Çaçan, E., Kökten, K. 2020. "Bazı Yonca Genotiplerinin (Medicago sativa L.) Kes Verimi ve Kes Kalitesi Açısından Karşılaştırılması". Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(9): 266–272. Full Text Online (PDF)
32. Başbağ, M., Sayar, M.S., Çaçan, E. 2020. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Farklı Lokasyonlarından Toplanan Salvia multicaulis VAHL. Türünde Ot Kalite Değerlerinin Belirlenmesi. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(7): 1492-1496. Full Text Online (PDF)
33. Çaçan, E., Arslan, İ. 2020. Ranunculus constantinopolitanus Bitkisinin Bazı Bitkisel Özellikleri, Besleme Değeri ve Tohumlarına Ait Çimlenme Oranlarının Belirlenmesi. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(7): 1553-1558. Full Text Online (PDF)
34. Başbağ, M., Çaçan, E., Sayar, M.S., Fırat, M. 2020. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Alanlarından Toplanan Yoncaların (Medicago sativa L.) Ot Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Biplot Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(1): 7-16. Full Text Online (PDF)
35. Dumanoğlu, Z., Çaçan, E., Kökten, K. (2021). Korunga (Onobrychis viciifolia Scop.) Genotiplerine Ait Tohumların Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi. Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi, 6(1), 18–24. Full Text Online (PDF)
36. Çaçan, E., & Nursoy, H. (2021). Yemlik Kolzanın (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg) Farklı Ekim Zamanlarına Göre Verim, Kalite ve Besin Elementleri İçeriklerinin Değişimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi24(3), 561–569. Full Text Online (PDF)
37. Çaçan, E., & Kortak, Ş. (2021). Elazığ İli Karakoçan İlçesi Başyurt Köyü Merasının Botanik Kompozisyonu ile Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 5(3), 690–696. Full Text Online (PDF)
38. Çaçan, E., Nursoy, H., & Şahin, E. (2021). Macar Fiğinin (Vicia pannonica Crantz) Farklı Ekim Zamanlarına Göre Verim, Kalite ve Besin Elementleri İçeriklerinin Değişimi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 31(3), 729–737. Full Text Online (PDF)
39. Çaçan, E., & Balkan, H. (2021). Elazığ ili Karakoçan ilçesi Bulgurcuk köyü merasının botanik kompozisyonu ile mera durumu ve sağlığının belirlenmesi. Türkiye Ormancılık Dergisi, 22(3), 271–276. Full Text Online (PDF)
40. Çaçan, E., & İpekeşen, S. (2021). Silajlık Mısırda Bazı Kalite Özelliklerinin Farklı Ekim Zamanlarına Göre Değişimi. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi, 1(1), 37–45. Full Text Online (PDF)
41. Dumanoğlu, Z., Çaçan, E., & Kökten, K. (2021). Macar fiği (Vicia pannonica Crantz) Tohumlarının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences, 7(4), 504–511. Full Text Online (PDF)
42. Dumanoğlu, Z., Çaçan, E., Kökten, K. (2021). Yem bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Genotiplerine Ait Tohumların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 8(3), 362–366. Full Text Online
43. Çaçan, E., Balkan, H. (2021). Elazığ İli Karakoçan İlçesi Bulgurcuk Köyü Merasının Verim, Kalite ve Otlatma Kapasitesinin Belirlenmesi. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 17(2), 214–224. Full Text Online
44. Çaçan, E., Arslan, İ. 2021. Bingöl Ovası’nda Yetiştiriciliği Yapılan Yoncaların (Medicago sativa L.) Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 10(1), 18–24. Full Text Online (PDF)
45. Dumanoğlu, Z., Çaçan, E., & Kökten, K. (2022). Yayın fiğ (Vicia sativa L.) Tohumlarına Ait Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Mas Journal of Applied Sciences, 7(1), 41–47. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.204 Full Text Online (PDF)
46. Yaryab, S., Çaçan, E. (2022). Determination of Some Yield Features of Foreign-Origin Alfalfa Cultivars (Medicago sativa L.) in Bingöl Conditions. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 11(1), 129–135. Full Text Online
47. Çaçan, E., Kutlu, M. A., Uçar, R., Özdemir, S., Ekmekçi, M., Mokhtarzadeh, S. ve Kökten, K. (2022). Yemlik Kolzanın Farklı Ekim Normlarının Bazı Verim Özelliklerine Etkisi ve Arı Merası Olarak Değerlendirilmesi. Uludağ Arıcılık Dergisi, 22(1), 5–15. Full Text Online (PDF)
48. Ekmekçi, M., Çaçan, E., Özdemir, S., Kökten, K., Kutlu, M. A., Mokhtarzadeh, S. ve Uçar, R. (2022). Farklı Ekim Zamanlarının Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench.) Kes Verimi ve Kes Kalitesi Üzerine Etkileri. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 6(2), 368–374. Full Text Online (PDF)
49. Kutlu, M. A., Uçar, R., Özdemir, S., Ekmekçi, M., Mokhtarzadeh, S., Kökten, K. ve Çaçan, E. (2022). Determination of Some Yield Characteristics of Hungarian Vetch Varieties and Their Evaluation as Bee Pasture. Bee Studies, 14(1), 1–7. Full Text Online (PDF)
50. Uçar, R., Ekmekçi, M., Çaçan, E., Özdemir, S., Kökten, K., Kutlu, M. A. ve Mokhtarzadeh, S. (2022). Macar Fi̇ği̇ (Vi̇ci̇a pannoni̇ca Crantz) Çeşi̇tleri̇ni̇n Kes Veri̇mi̇ ve Kes Kali̇tesi̇ Açısından Değerlendi̇ri̇lmesi̇. Adyütam, 10(1), 75–82. Full Text Online (PDF)
51. Çaçan, E., Kökten, K., Özdemir, S., Uçar, R., Ekmekçi, M., Moktarzadeh, S., & Kutlu, M. A. (2022). Yemlik Kolza (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg) İçin İdeal Ekim Normunun Belirlenmesi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 11(2), 48–54. Full Text Online (PDF)
52. Dağoğlu, S., & Çaçan, E. (2022). Muş İli Ekolojik Koşulları İçin Uygun Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz) Çeşitlerinin Belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(2), 361–371. Full Text Online (PDF)
53. Özdemir, S., Uçar, R., Ekmekçi, M., Mokhtarzadeh, S., Kökten, K., Çaçan, E., & Kutlu, M. A. (2022). Korunga çeşitlerinde bazı verim özelliklerinin belirlenmesi ve arı merası olarak değerlendirilmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 11(2), 277–284. Full Text Online (PDF)
54. Çaçan, E., & Kökten, K. (2023). Azot ve Fosfor Gübrelemesinin Mera Otunun Makro ve Mikro Element İçeriğine Etkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 38(1), 19–32. https://doi.org/10.7161/omuanajas.1115743 Full Text Online (PDF)
55. Çaçan, E., & Ayrancı, S. (2023). Bingöl Koşullarında Kışlık Ekilen Beşli Karışım Yem Bitkisinin Verimi, Botanik Kompozisyonu ve Kar-Zarar Durumu. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-8. Full Text Online (PDF)
56. Çaçan, E., Kökten, K., & Koç, A. (2023). Determination of High Yield and Quality Sainfoin Genotypes (Onobrychis viciifolia Scop.) for the Bingöl Province of Turkey. KSU Tarım ve Doğa Dergisi, 26(3), 619-628. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1084441 Full Text Online (PDF)
57. Siverek, E., & Çaçan, E. (2023). Bingöl ili ekolojik koşullarında bazı Macar fiği çeşitlerinin verim ve kalite potansiyellerinin belirlenmesi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 9(1), 91–97. https://doi.org/10.24180/ijaws.1170031 Full Text Online (PDF)
58. Çaçan, E., Kılıç, Ö., & Kökten, K. (2023). Determination of macro, micro element and heavy metal contents of Astragalus taxa collected from nature. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 334–342. https://doi.org/10.33462/jotaf.1095631 Full Text Online (PDF)
59. Ok, H., & Çaçan, E. (2023). Övündüler köyü (Diyarbakır-Türkiye) merasının verim, botanik kompozisyonu ve otlatma kapasitesinin belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 24(1), 148–154. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1222234 Full Text Online (PDF)
60. Özdemi̇r, S., Çaçan, E., Kökten, K., Uçar, R., Kutlu, M.A., Mokhtarzadeh, S. & Ekmekçi̇, M. (2023). Korunga kesinin kaba yem kaynağı olarak öneminin incelenmesi. ADYUTAYAM, 11(1), 1–9. Full Text Online (PDF)
61. Basbag, M., Sayar, S. M., & Cacan, E. (2023). The effect of different cutting times on the macro mineral content of alfalfa (Medicago sativa L.) Genotypes. Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, 77(1), 20–28. Full Text Online (PDF)
62. Çaçan, E., Özdemir, S., Kökten, K., Uçar, R., Ekmekçi, M., Kutlu, M. A., & Mokhtarzadeh, S. (2023). Karabuğdayın Arıcılık Açısından Önem Arz Eden Bazı Bitkisel Özelliklerinin Farklı Ekim Zamanlarına Göre Değişimi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1), 109-115. https://doi.org/10.25308/aduziraat.1224939 Full Text Online (PDF)
63. Kökten, K., Çaçan, E., Kaplan, M., & Özdemir, S. (2023). Bingöl koşullarında yetiştirilen bazı mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin tane kalite özelliklerinin belirlenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 11, 1341–1348. https://doi.org/10.29130/dubited.1112030 Full Text Online (PDF)
64. Çaçan, E., & Kökten, K. (2023). Comparison of different cool season cereal species and cultivars in terms of straw yield and quality. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27(3), 306–315. https://doi.org/10.29050/harranziraat.1282736 Full Text Online (PDF)
65. İnci, H. Ş., Bilir, B., Çaçan, E., Özdemir, S., İnak, E., & Bingöl, F. (2023). Farklı pH’lardaki sulama sularının, Cd ile kontamine olmuş toprakta yetiştirilen sorgum bitkisinin, bazı iz element (Zn, Mn, Co, Cr, Ni ve Pb) içeriklerine etkisi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 10(4), 1025–1038. https://doi.org/10.30910/turkjans.1346931 Full Text Online (PDF)
66. Gök, M. R., & Çaçan, E. (2023). Farklı sıra aralıklarının Macar fiğinde (Vicia pannonica Crantz.) ot verimi ve kalitesi ile arıcılık açısından önem arz eden bazı özellikler üzerine etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 60(3), 529–538. https://doi.org/10.20289/zfdergi.1319189 Full Text Online (PDF)
67. Dumanoğlu, Z., Çaçan, E. & Kökten, K. (2023). Yonca (Medicago sativa L.) popülasyonlarına ait tohumların bazı fiziksel fizyolojik özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 4(2), 58-67. https://doi.org/10.5281/zenodo.10117583 Full Text Online (PDF)
68. Çaçan, E., Kutlu, M. A., Uçar, R., Özdemir, S., Kökten, K., Mokhtarzadeh, S., & Ekmekçi, M. (2023). Coparison of honey, pollen and propolis amounts and honey quality obtained from bee pasture and highland. Uludağ Arıcılık Dergisi, 23(2), 190-201. https://doi.org/10.31467/uluaricilik.1344339 Full Text Online (PDF)
69. Başbağ, M., Çaçan, E., & Şireli, H. D. (2023). Balık yemine ilave edilen yonca ununun, balık yeminin besleme değeri üzerindeki etkisinin araştırılması. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 7(4), 881–890. https://doi.org/10.5281/zenodo.10252197 Full Text Online (PDF)
70. Başbağ, M., Çaçan, E., & Şireli, H. D. (2023). Yonca unu ilave edilen süt sığırı kesif yeminin kimyasal yapısının değişimi üzerine bir araştırma. Doğu Fen Bilimleri Dergisi, 6(1), 15–22. https://doi.org/10.57244/dfbd.1226700 Full Text Online (PDF)
71. Ateş, Y. K., & Çaçan, E. (2023). İki farklı taban gübresi uygulamasının bazı silajlık mısır çeşitlerinin hasıl verimi ve kalitesi üzerine etkisinin belirlenmesi. Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences, 13(2), 154-163. https://doi.org/10.53518/mjavl.1306869 Full Text Online
72. Kutlu, M. A., Mokhtarzadeh, S., Çaçan, E., Kökten, K., Özdemir, S., Uçar, R., & Ekmekçi, M. (2023). Bingöl ilinde bal arısı kolonilerinin arı merası ve yaylada koloni performansı üzerine bir inceleme. Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1), 8–14. Full Text Online
73. Çaçan, E., & Kökten, K. (2024). Bingöl ve Muş illerinde yetiştiriciliği yapılan yonca popülasyonlarının makro element içerikleri açısından incelenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 11(1), 80–89. https://doi.org/10.30910/turkjans.1384406 Full Text Online
74. İnci, H.Ş., Ahıskalı, M., Macit, M. & Çaçan, E. (2024). Investigation of heavy metal concentrations and accumulation capacities of naturally growing species in old garbage area. Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, 31(1), 151–165. https://doi.org/10.29133/yyutbd.1399025 Full Text Online
75. Çaçan, E., & Arslan, İ. (2024). Bingöl Ovası’nda yetiştiriciliği yapılan yoncaların makro element içerikleri açısından değerlendirilmesi. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi, 4(1), 47-54. Full Text Online
76. Çaçan, E., & Kökten, K. (2024). Korunga genotiplerinin makro element içerikleri açısından incelenmesi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 10(1), 156–164. https://doi.org/10.24180/ijaws.1398143 Full Text Online
77. Iddrisu, A. M., Kökten, K., & Çaçan, E. (2024). The effect of different irrigation frequency and level on yield and quality characteristics of silage sorghum. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 12(6), 924–931. https://doi.org/10.24925/turjaf.v12i6.924-931.6651 Full Text Online
78. Çaçan, E., & Kökten, K. (2024). Bazı yonca çeşitlerinin fosfor, potasyum, kalsiyum ve magnezyum içerikleri açısından değerlendirilmesi. Dünya Sağlık ve Tabiat Bilimleri Dergisi, 7(1), 25-35. Full Text Online
 

Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Sunulan Tam Metin Bildiriler:

1. Başbağ, M., Çaçan, E., Aydın, A., Sayar, M.S. 2011. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Alanlarından Toplanan Bazı Fiğ Türlerinin Ot Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. 1. Uluslararası Katılımlı Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27–30 Nisan, Eskişehir. Full Text (PDF)

2. Başbağ, M., Çaçan, E., Aydın, A., Sayar, M.S. 2011. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Alanlarından Toplanan Bazı Üçgül Türlerinde (Trifolium spp.) Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 12- 15 Eylül, Bursa. Full Text (PDF)

3. Çaçan, E., Kökten, K. 2014. Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Tuzluluğa Toleransının Belirlenmesi. 5. Uluslararası Katılımlı Tohumculuk Kongresi, 19-23 Ekim, Diyarbakır. Full Text (PDF)

4. Çaçan, E., Kökten, K. 2014. Bingöl İli Merkez İlçesi Çiçekyayla Köyü Merasının Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi. International Mesopotamia Agriculture Congress, 22-25 September, Diyarbakır. Full Text (PDF)

5. Çaçan, E., Kökten, K. 2014. Bingöl İlinin Bitkisel Üretim Açısından Mevcut Durumu. International Mesopotamia Agriculture Congress, 22-25 September, Diyarbakır. Full Text (PDF)

6. Yılmaz, H.Ş., Kökten, K., Çaçan, E., Tutar, H., Şengül, Ö. 2015. Bazı Burçak Hatlarının Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Performanslarının Belirlenmesi. Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi 6-9 Ekim 2015, Pazar/RİZE. Full Text (PDF)
7. Çaçan, E., Özbay, N., Kökten, K. 2015. Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Oranlarının Belirlenmesi. GAP VII. Tarım Kongresi, 28-01 Mayıs 2015, Şanlıurfa. Full Text (PDF)
8. Çaçan, E., Aydın, A., Başbağ, M. 2015. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Çayır-Mera ve Vejetasyonlarında Bulunan Trifolium Taksonları. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015 Çanakkale. Full Text (PDF)
9. Aydın, A., Çaçan, E., Başbağ, M. 2015. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin Doğal Çayır-Mera ve Vejetasyonlarında Tespit Edilen Medicago Taksonları. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015 Çanakkale. Full Text (PDF)
10. Başbağ, M., Aydın, A., Çaçan, E., Sayar, M.S. 2015. Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Yer Alan Bazı Baklagil Yem Bitkilerinin Kalite Değerleri. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015 Çanakkale. Full Text (PDF)

11. Çaçan, E., Yuksel, A. 2016. Çayır ve Meraların Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkileri. Unidap Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 28-30 Eylül 2016, Muş. Full Text (PDF)

12. Kökten, K., Kaplan, M., Turan, V., Kale, H., Çaçan, E., Kardeş, Y.M., Tutar, H., Tal, E. 2017. Farklı Meşe Palamudu Türlerinin (Quercus sp.) Hayvan Besleme Özellikleri. 12. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2017, Kahramanmaraş. Full Text (PDF)
13. Jalil Sharif, E., Çaçan, E., 2017. Bingöl Koşullarında Bazı Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 21-23 Eylül 2017, Tunceli. Full Text (PDF)
14. Başbağ, M., Kavak, B., Fırat, M., Çaçan, E., Sayar, M.S. Türkiye Florasında Yer Alan Endemik Astragalus Taksonları. International Congress of Agriculture and Animal Sciences. 7-9 November 2018, Alanya/Turkey. Full Text (PDF)
15. Bayar, M., Çaçan, E. 2019. Farklı Zamanlarda Hasat Edilen Macar Fiğinde (Vicia pannonica Crantz) Ot Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin Değişimi. 1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 8-10 Mart 2019, Şanlıurfa. Full Text (PDF)
16. Çoşkun, N., Çaçan, E. 2019. Tüylü Fiğde (Vicia villosa Roth.) Ekim Zamanlarının Bazı Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Ispec Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 10-12 Haziran 2016, Siirt. Full Text (PDF)
17. Kökten, K., Yılmaz, H.Ş., Kaplan, M., Çaçan, E., Çağlayan, B. 2019. Bazı Ağır Metallerin (Cd, Cr, Ni) Farklı Tane Sorgum (Sorghum bicolor L.) Çeşitlerinin Kök Ağırlıklarına Etkisinin Araştırılması. Ispec Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 10-12 Haziran 2016, Siirt. Full Text (PDF)
18. Başbağ, M., Çaçan, E., Sayar, M.S. 2019. Dicle Üniversitesi Kampüs Alanında Yer Alan Bazı Baklagil Türlerinde Ot Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019), 6-8 November, 2019 Dicle University, Diyarbakır. Full Text (PDF)
19. Başbağ, M., Sayar, M.S., Çaçan, E. 2019. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Farklı Lokasyonlarından Toplanan Teucrium polium Türünün Ot Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019), 6-8 November, 2019 Dicle University, Diyarbakır. Full Text (PDF)
20. Çaçan, E., Kortak, Ş. 2021. Elazığ İli̇ Karakoçan İlçesi̇ Başyurt Köyü Merasının Veri̇m, Kali̇te ve Otlatma Kapasi̇tesi̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇. 3. Uluslararası Gıda, Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresi, 19-20 Haziran 2021, İzmir-Türkiye. Full Text (PDF)
21. Özdemir, S., Uçar, R., Kökten, K., Kaplan, M., & Çaçan, E. (2021). Bingöl Ekolojik Koşullarında Bazı Tüylü Fiğ (Vicia villosa Roth.) Çeşitlerinin Ot Verimi ve Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi. ISPEC 8th International Conferecnce on Agriculture, Animal Sciences and Rural Developlement, 24-25 December 2021, Bingöl, 314–327. Full Text (PDF)
22. Uçar, R., Özdemir, S., Kökten, K., Kaplan, M., & Çaçan, E. (2021). Tüylü Fiğin (Vicia villosa Roth.) Tohum Verimi, Kes Verimi ve Kes Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi. ISPEC 8th International Conferecnce on Agriculture, Animal Sciences and Rural Developlement, 24-25 December 2021, Bingöl, 305–313. Full Text (PDF)
23. Dumanoğlu, Z., & Çaçan, E. (2022). Kum darı (Panicum miliaceum L.) popülasyonuna ait tohumların bazı fiziksel özelliklerin belirlenmesi üzerine bir araştırma. International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies 6-8 March 2022, Cyprus. Full Text Online (PDF)
24. Kökten, K., Çaçan, E. ve Özdemir, S. (2022). Çayır ve Meralarda Gübrelemenin Botanik Kompozisyona Etkisi. ISPEC 10th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development, 18-19 July 2022, Sivas. Full Text Online (PDF)
25. Çaçan, E., Kökten, K., Mokhtarzadeh, S., Uçar, R., Özdemir, S., Ekmekçi, M. ve Kutlu, M. A. (2022). Arı Merası Olarak Değerlendirilen Yemlik Kolzadan Elde Edilen Kesin Verim ve Kalite Açısından Değerlendirilmesi. II-Internatiolanl Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies, July 26-28, Batumi, Georgia. Full Text Online (PDF)
26. Kökten, K., Çaçan, E., Mokhtarzadeh, S., Kutlu, M. A., Uçar, R., Özdemir, S. ve Ekmekçi, M. (2022). Arı Merasında Kullanılan Adaçayı (Salvia officinalis L.) Sapları ve Yapraklarının Yağ Asidi İçeriklerinin Belirlenmesi. II-Internatiolanl Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies, July 26-28, Batumi, Georgia. Full Text Online (PDF)
27. Çaçan, E., & Kökten, K. (2023). Microelement Contents of Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Cultivars. International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies-IV, Turkish Republic of Northern Cyprus, April 28-30, 2023. Full Text Online (PDF)
28. Çaçan, E., & Kökten, K. (2023). Microelement Contents of Alfalfa (Medicago sativa L.) Populations Cultivated in the Eastern Anatolian Region of Turkey. International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies-IV, Turkish Republic of Northern Cyprus, April 28-30, 2023. Full Text Online (PDF)
29. Çaçan, E., Özdemir, S., & Arıgtekin, A. (2024). Sıvı Hayvan Gübresinin Macar Fiğinin Tohum Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisinin Araştırılması. International Conference on Scientific and Innovation Research-III, May 03-05, 2024, Sivas, Türkiye. Full Text Online (PDF)

Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmalarına Ait Projeler:

1. BAP, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Alanlarından Toplanan Bazı Baklagil Yem Bitkisi Türlerinde Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Araştırmacısı, Proje No: 09-ZF-19, 2009-2010.

2. BAP, Bingöl İli Merkez İlçesi Yelesen-Dikme Köyleri Merasının Farklı Yöney ve Yükseltilerindeki Bitki Tür ve Kompozisyonları Ot Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Araştırmacısı, Proje No: 12-ZF-14, 2012-2014.

 

Orman Genel Müdürlüğü ve IFAD Projeleri:

1. Murat Nehri Rehabilitasyon Projesi Mevcut Durum Araştırması (mevcut durum analizi), OGM (Orman Genel Müdürlüğü), ÇEM (Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü), IFAD (International Fund for Agricultural Development - Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), Araştırmacı, Proje bütçesi: 148.000 TL, Proje başlangıcı: 19.03.2015, Proje bitişi: 18.05.2015.
2. Murat Nehri Rehabilitasyon Projesi Yamaç Mikrohavza Planı (havza rehabilitasyonu), OGM (Orman Genel Müdürlüğü), ÇEM (Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü), IFAD (International Fund for Agricultural Development - Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), Araştırmacı, Proje bütçesi: 8.524.005,96 TL, Proje başlangıcı:17.11.2014, Proje bitişi: 30.03.2015.
 

BAP Projeleri:

1. BAP, Bingöl Koşullarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje No: BAP-554-179-2014, 2014-2016.

2. BAP, Farklı Zamanlarda Ekilen Bazı Tahıl Türlerinin Yem Kalitesi ve Verim Özellikleri Açısından Karşılaştırılması. Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje No: GMYO.3.16.001, 2016-2017.

3. BAP, Bingöl Koşullarında Silajlık Mısır İçin Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje No: BAP-GMYO.2016.00.001, 2016-2017.

4. BAP, Farklı Çalı Türlerinde Besin İçeriklerinin Mevsimsel Değişimi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Araştırmacısı, Proje No: FBA-2017-7012, 2017-2017.
5. BAP, Farklı Zamanlarda Hasat Edilen Macar Fiğinde (Vicia pannonica Crantz) Ot Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin Değişimi. Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Yürütücüsü, Proje No:BAP-GMYO.2017-00-001, 2017-2019. 
6. BAP, Bingöl İl Merkezine Bağlı Ormanardı Köyü Merasının Verim ve Ot Kalitesinin Yöneylere Bağlı Olarak Mevsimsel Değişimi. Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Yürütücüsü, Proje No: BAP-GMYO.2018-00-001, 2018-2019 (Bütçe: 4.800,00 TL).

7. BAP, Bingöl Ovasında Yetiştiriciliği Yapılan Yerel Yaygın Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Verim, Kalite ve Genetik Kaynaklarının Belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Yürütücüsü, Proje No: BAP-GMYO.2019.00.001, 2019-2020 (Bütçe: 11.888,00 TL).

8. BAP, Bingöl İli Ekolojik Koşullarında Bazı Macar Fiği (Vicia Pannonica Crantz) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Yürütücüsü, Proje No: BAP-GMYO.2020.00.001, 2020-2021 (Bütçe: 4.750,00 TL).

9. Bazı Yurtdışı Kaynaklı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Bingöl Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Yürütücüsü, Proje No: BAP-GMYO.2020.00.002, 2020-2022 (Bütçe: 9.360,00 TL).
10. Bingöl Üniversitesi Bünyesinde Arı Merasının Kurulması. Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Yürütücüsü, Proje No: PİKOM-Bitki.2019.001, 2019-2023 (Bütçe: 125.500,00 TL).
11. Sıvı Hayvan Gübresinin Taban Gübre ve Üst Gübre Olarak Macar Fiğinin Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması. Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Yürütücüsü, Proje No: BAP-GTHMYO-2023.001, 2023-2024 (Bütçe: 17.640 TL).
 

Mera Islah Projeleri:

1. Elazığ İli Karakoçan İlçesi Başyurt Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Proje Koordinatörü, Proje No: 2017/23/01 (Bütçe: 176.827,80 TL)
2. Elazığ İli Karakoçan İlçesi Sarıcan, Bulgurcuk, Kuluntepe Köyleri Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Proje Koordinatörü, Proje No: 2018/23/02 (Bütçe: 493.700,00 TL)
3. Elazığ İli Sivrice İlçesi Bekçitepe Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Proje Koordinatörü, Proje No: 2018/23/03 (Bütçe: 359.277,00 TL)
4. Elazığ İli Kovancılar İlçesi Gökçedal Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Proje Koordinatörü, Proje No: 2019/23/1 (Bütçe: 221.920,00 TL)
5. Elazığ İli Kovancılar İlçesi Bayramyazı Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Proje Koordinatörü, Proje No: 2019/23/2 (Bütçe: 193.300,00 TL)
6. Elazığ İli Palu İlçesi Kasil Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Proje Koordinatörü, Proje No:2019/23/3 (Bütçe: 144.400,00 TL)

7. (2020-2022) Elazığ İli Kovancılar İlçesi Demirtepe Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Proje Koordinatörü, Proje No:---  (Bütçe: 166.024,00 TL) -Devam ediyor

8. (2020-2022) Elazığ İli Karakoçan İlçesi Ekinözü Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Proje Koordinatörü, Proje No: ---- (Bütçe: 477.200,00 TL)

9. (2021-2023) Elazığ İli Kovancılar İlçesi Karasungur Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Proje Koordinatörü, Proje No: ---- (Bütçe: 141.000,00 TL)

10. (2021-2023) Elazığ İl Merkezine Bağlı Kumla Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Proje Koordinatörü, Proje No: ---- (Bütçe: 132.050,50 TL)

 

 

1-Başbağ, M., Aydın, A., Çaçan, E. 2016. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Kültürüne Giriş, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, Dicle Üniversitesi Basımevi, ISBN: 978-605-9504-07-2, Diyarbakır.

2-Başbağ, M., Çaçan, E., Sayar, M.S., Fırat, M. 2020. Çayır-Mera ve Doğal Alanlardan Toplanan Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.) Türüne Ait Ot Kalite Değerlerinin Belirlenmesi ve C5.0 Algoritmasına Göre Lokasyon Sınıflandırılmasının Yapılması. Ed. Çelik, Ş. Veri Madenciliği Yöntemleri: Tarım Alanında Uygulamaları, Rating Academy Yayınları, s.115-126. Full Text Online (PDF)

3-Çaçan, E., Kökten, K., Uçar, R. 2020. Arı Merası Tesis Etmenin Sürdürülebilir Tarım Açısından Önemi, Avantajları ve Bu Amaçla Kullanılabilecek Bazı Bitkiler. Ed. Kökten, K. Tarımda Yenilikçi Yaklaşımlar; Sürdürülebilir Tarım ve Biyoçeşitlilik, Iksad Publishing House, s.473-487. Full Text Online (PDF)

4-Çaçan, E. 2020. Investigation of the Possibilities of Using Some Corn Varieites as Silage. Ed. Seydosoglu, S. Innovative Approaches in Meadow-Rangeland and Forage Crops, Iksad Publishing House, p. 381-394. Full Text Online (PDF)

5-Dumanoğlu, Z., Çaçan, E., & Kökten, K. (2021). Comparison of Hungarian Vetch (Vicia pannonica Crantz.) Hairy Vetch (Vicia villosa Roth.) and Common Vetch (Vicia sativa L.) Seeds in Terms of Some Physical and Physiological Properties. In Sustainable Forage Production and Ecological Safety (pp. 139–152). Full Text Online (PDF)
6. Başbağ, M., Sayar, M. S., & Çaçan, E. (2021). Kargı kamışı (Arundo donax L.) bitkisinde farklı biçim zamanlarının ot verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi. In İ. Cengizler & S. Duman (Eds.), Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Aratştırma ve Değerlendirmeler-1 (pp. 35–50). Gece Kitaplığı, Aralık 2021, Ankara. Full Text Online (PDF)
7. Çaçan, E. (2021). Alfalfa (Medicago sativa L.). In K. Kökten & S. Seydoșoğlu (Eds.), Legumes Processing and Potential (pp. 167–182). İksad Yayınevi, Ankara. Full Text Online (PDF)
8. Çaçan, E. (2022). Kentucky Bluegrass (Poa pratensis L.). In Y. Karadağ and S. Seydoșoğlu (Ed.), Grasses (pp. 105–115). Iksad Publishing House, Ankara. Full Text Online
9. Gökdere, H., & Çaçan, E. (2023). Bingöl İlinde Tarla Bitkileri Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu. In E. Çaçan & H. Ş. İnci (Eds.), Bitkisel Üretim (pp. 211–226). İksad Publishing House, Ankara. Full Text Online
10. Çaçan, E., İnci, H.Ş. (2023). Bitkisel Üretim (Editör). İksad Publishing House, Ankara. Full Text Online
11. Özdemir, S., & Çaçan, E. (2023). Silaj Üretiminde Kayıplar, Avantajlar ve Dezavantajlar. In K. Kökten & S. Seydoşoğlu (Eds.), Her Yönüyle Silaj (pp. 425–442). Iksad Publishing House, Ankara. https://doi.org/10.5281/zenodo.10449289 Full Text Online (PDF)