BESİME BİLMEZ

Öğr. Gör. BESİME BİLMEZ

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ
E-mail bbilmez@bingol.edu.tr
Dahili No 3769
Oda No

Lisans: Gazi Üniversitesi/ Mesleki Eğitim Fakültesi/ Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Doktora: Ankara Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Çocuk Gelişimi (Devam ediyor)

2003-2012 Bingöl Kız Meslek Lisesi

2012-..... Bingöl Üniversitesi

 • Çocuk ruh sağlığı                         
 • Aile katılımı                         
 • Rehberlik ve disiplin                         
 • Anne baba eğitimi                         
 • Çocuk Edebiyatı                         
 • Anne çocuk sağlığı ve beslenmesi                         
 • Mesleki eğitim⁠⁠⁠⁠

       

 • Bilmez, B.,Tarkoçin, S., Kaçmaz, C. (2019). Hastane Çalışanı Çocuk Gelişimcilerin Hastanelerde Bulunan Oyun Odaları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,  5(1): 1177 - 1190.
 • Kadan, G., Bilmez, B.(2018).Ergenlerin çocuk sevme düzeyleri ve öfke ifade tarzlarınn bazı değişkenlere göre incelernmesi. Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D)/ Journal of Child and Development (J-CAD)(1):1-14.
 • Tarkoçin,S., Bilmez, B.,Kadan, G. (2017).Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıflarda Bulunan Kitap Merkezleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi / The Journal of International Education Science, 4(12): 143-155. [Full Text Online]
 • Tarkoçin, S., Bilmez, B., Kurt Gökçeli, F. (2017).Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bingöl Üniversitesi Örneği). Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. 7(2): 84-92. Full Text Online
 • Kurt, Gökçeli, F. Bilmez, B. Tarkoçin, S.(2015).“Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Davranışlarının İncelenmesi”. Sosyal Bilimler Dergisi, 4: 258-270. [Full Text Online]

BİLMEZ, B., TARKOÇİN, S.(2017).Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine Yönelik Algılarının İncelenmesi (Bingöl İli Örneği), Bingöl Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3 Sayı:2.

         

 • Bilmez B.,Tarkoçin, S., Kaçmaz, C.(2018). Hastane çalışanı çocuk gelişimcilerin hastanelerde bulunan oyun odaları hakkındaki görüşlerinin İncelenmesi. Uluslararası STEM ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, 3-5 Mayıs, Muş Alparslan Üniversitesi. 
 • Bilmez B.,Tarkoçin, S.(2018).Önlisans çocuk gelişimi programı öğrencilerinin  medya okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası STEM ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, 3-5 Mayıs, Muş Alparslan Üniversitesi.
 • Bilmez B.,Tarkoçin, S. (2017).Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine Yönelik Algılarının İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi. 4.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi.
 • Tarkoçin, S., Bilmez B., Kadan, G.(2017).Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Sınıflarda Bulunan Kitap Merkezleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi. 4.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi.
 • Bilmez, B., Aydoğdu, F. & Tarkoçin, S. (2017). Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi.14-17 Eylül. Diyarbakır.
 • Bilmez B.,Aysu, B., Aydoğdu, F., Gürsoy F.(2016). Bingöl Üniversitesi Genç Meslek Yüksekokuluna Devam Eden Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi.[Full Text (PDF)]
 • Kurt Gökçeli F.,Bilmez B.,Tarkoçin S. (2015).Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Davranışlarının İncelenmesi.Hacettepe Üniversitesi.2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. [Full Text Online]
 • Bilmez, .B, Ogretir-Celik, A. (2011). Examination on the Abstract Operation Thinking Stage of the Adolescent at the Age between Eleven-Sixteen,European Conference on Educational Research, Berlin, Germany, 12-16 September, European Educational Research Association, Glasgow,UK,2011. [Full Text Online]

 

.

Kadan, G.,Bilmez, B., Yurdakul,Y.(2016). Farklılıklara Karşı Eğitimci Olarak Yaklaşımımızın Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. III. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi. Ankara Üniversitesi, Ankara. [Full Text Online]

Bilmez, B., Aral, N (2020). Yoga for Babies and Children İn. N. Aral (Ed.). Handbook of Research on Prenatal, Postnatal, and Early Childhood Development.  IGI Global Publishing. 

2007 yılında avusturya/viyana'da okul öncesi sanat çalışmalarını gözlemleme

"Benim Ailem" projesinin Bingöl yürütücülüğü