MAHMUT BUYANKARA

Öğr. Gör. MAHMUT BUYANKARA

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / REKTÖRLÜK
E-mail mahmutbuyankara@bingol.edu.tr
Dahili No 5187
Oda No TTO BİNASI Z-3

Lisans                : Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü   

Yüksek Lisans   : Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilmler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı

Doktora              : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilmler Enstitüsü Din Felsefesi Anabilim Dalı 

MEB (2000-2003) Felsefe Grubu Öğretmeni
MEB (2003-2008) Proje Ekibi Üyesi (AB-T/TEDP), LdV ve Grundtvig Koordinatörü
Bingöl Valiliği (2008-2014) Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü
MEB (2015-2019) Ar-Ge Ekibi Üyesi

 

 

.          "Schellenberg'in ‘Mükemmel Sevgi’ Tanımı Tanrı İçin Uygun Bir Nitelik midir?", İlahiyat Akademi, Sayı: 16, 2022, 43-62.

·          “Bingöl Ailesinde Sosyal Değişme”, Bingöl Araştırmaları Dergisi, Cilt:2 Sayı: 2, Ocak 2016.

·         “Osmanlı’nın Son Döneminden Günümüze, Bingöl’de Eğitim Faaliyetlerine Kısa Bir Bakış (Sorunlar ve Öneriler)”, Bingöl Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2, 2015.

 

Buyankara M. (2019). Bingöl Balının Tarihteki Yeri Tanınırlığı Ve Günümüze Etkileri, Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 11-13 Ekim 2019 Bingöl. 

Special Education Requires Effort (Ref: TREESP2.1.IQSES/242), EU-IPA, Increasıng The Qualıty of Specıal Educatıon Servıces For Inclusıve Educatıon Grant Scheme, Bingöl Üniversitesi, Proje yürütücüsü, 01/11/2021 - 28/02/2023. 

Bingöl Arıcılık Yatırımları Fizibilite Çalışması (Proje No: TRB1/2019/FZD/0021), Fırat Kalkınma Ajansı "DFD" Programı, Bingöl Üniversitesi, Proje yürütücüsü, 28/10/2019- 30/10/2020.

Kurum Kültürü Geliştirme, Fırat Kalkınma Ajansı “Teknik Destek” Programı, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Proje yürütücüsü, Aralık /2018 – Mart 2019

Geleceğin Mühendis ve Teknisyenlerini Yetiştiriyoruz Projesi, Fırat Kalkınma Ajansı “Turizm ve Endüstriyel Gelişme MDP”, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Proje yürütücüsü, Ağustos /2018 – Mart 2019.

Yönetim Kapasitesini Geliştirme, Fırat Kalkınma Ajansı “Teknik Destek” Programı, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Proje yürütücüsü,  10/2017 – 12/2017

Başarı Ellerimizde Projesi (Ref.: TRB1/DFD/0016) Fırat Kalkınma Ajansı “Doğrudan Faliyet Desteği” Finansmanı, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Proje yürütücüsü, Mayıs- Ağustos /2016.

Herkes İçin Kayıtlı İstihdam Projesi, (Ref.: TRH1.3.PREII/P-03/343), EU-IPA, Promoting Registered Employment II, Solhan Belediyesi, Projeyi hazırlama ve danışmanlık, 2015- 2017

Artık Dezavantajlı Değiliz Projesi (Ref.: TRH4.1.ISEDP/P-03/1794) EU-IPA, Improving Social Integration and Employability of Disadvantaged Persons, Bingöl Esnaf Ve Sanatkarlar Odası (ESOB), Projeyi hazırlama ve danışmanlık, 2015-2017

Herkes İçin Daha Uzun Süreli Eğitim Projesi (Ref.: TRH2.1.IAREFG-II/P03/19), EU-IPA, Increasing School Enrolment Rates Especially For Girls, Yaşam İçin Sivil Toplum Derneği (YİSTOD), Proje yürütücüsü, 2015- 2016.

Bingöl’de Yatırımın Geliştirilmesi, Fırat Kalkınma Ajansı “Doğrudan Faliyet Desteği” Finansmanı, Bingöl Esnaf Ve Sanatkarlar Odası (ESOB) Projesi, Projeyi hazırlama ve danışmanlık, 2015

Bilinçli Kadınlarla Geleceğe Yürüyelim (Ref.: TR2009/013609-02/23), EU, Empowerment of Women and Women NGOs in the Least Developed Regions, Altınışık Eğitim Kültür Kalkınma ve Dayanışma Derneği, Projeyi hazırlama ve danışmanlık, 2011-2012.

Geleceğin Anneleri Eğitimsiz Kalmasın (Ref.: TR08H201-02/522), EU, Increasing School Enrolment Rates Especially For Girls, Karlıova Belediyesi, Projeyi hazırlama ve danışmanlık, 2010-2011.

Eğitim Herkes İçin, Hemen Şimdi (Ref.: TR08H2.01-02/481), EU, Increasing School Enrolment Rates Especially For Girls, YİSTDO, Proje yürütücüsü, 2010-2011.

Bilişim Teknolojisi Alanında Uzman Personel Yetiştirilmesi (Ref.: TR08H101-01/960), EU, Promoting Youth Employment, Bingöl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Projeyi hazırlama ve danışmanlık, 2010-2011.

İş verimliliğinin Artırılması için Yönetici Sekreter Yetiştirme Projesi, (Ref.: TR07H102-001/902), AB-IPA IV,Promoting of Women's Employment,  Bingöl İl Özel İdaresi, Proje yürütücüsü, 2010-2011.

Modern Eğitim Bingöl İçin İhtiyaçtır (Ref.: TR07H201-02/109), EU, Promotion of Life Long Learning, Binmarifet Vakfı, Proje hazırlama ve danışmanlık, 2009-2010.

Genç ve Kadın Girişmiciler İçin İyi Fırsatlar Projesi  (Ref.: TR060403-02/063), Civil Society Dialogue - EU-Turkey Chambers, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, Projeyi hazırlama ve danışmanlık,  2009-2010

Katı Atıkların Geridönüşümü ​(Ref.: TR040104-02/021) EU-Strenghtening Civil Society, Bingöl Kent Girişim Derneği, Projeyi hazırlama ve danışmanlık, 2008-2009.

Kaybolan Yerel Kültürü Araştırma Geliştirme ve Tanıtma Projesi (Ref.: TR060405-02/138), EU, Strenghtening Civil Society, YİSTOD, Proje yürütücüsü, 2008-2009.

Sokakta Çalışan Çocukların Rehabilitasyonu (Ref.:TR060405-03/159), EU-Suporting Civil Society, Altınışık Eğitim Kültür Kalkınma Dayanışma Derneği, Proje Yürütücüsü, 2008-2009

Mobilya Alanında Kapasite Geliştirme Projesi (Ref.: TR040502-04/SME/436),  AB/NUTS-II/ AKKM, Atılım Eğitim Danış. Hayv. Mob. Ltd.Şti., Proje hazırlama ve danışmanlık, 2007-2008. 

Bingöl’ün Tanıtımı Projesi, (Ref.: TR040502-03/LDI/299), AB/NUTS-II/ AKKM, Yaşam İçin Sivil Toplum Derneği (YİSTOD), Proje yürütücüsü, 2007-2008.

·         Proje Hazırlama Rehberi, “Kadın ve Genç Girişimciler İçin En İyi Fırsatlar Projesi” Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Bingöl, 2009.

*   Başarı Belgesi, Bingöl Valiliği 13.06.2012 

*   Takdirname, Bingöl Valiliği 26.07.2010

*   Milli Eğitim Bakanlığı, Teşekkür Belgesi 08.08.2006

.  Bingöl Arıcılık Yatırımları Fizibilitesi, Bingöl Arıcılık Yatırımları Fizibilite Projesi (Proje No: TRB1/2019/FZD/0021), Bingöl Üniversitesi, 2020.

.  Midyat STK'larının Durumu Araştırması, STK'lar Aktif Olsun Projesi (Proje No:TR2015/DG/01/A3-01/396), Midyat Kadınları Sos. Yard. ve Day. Derneği Yayını, 2019.

.  Midyat'ta Engellilerin Durumu Araştırması, STK'lar Aktif Olsun Projesi (Proje No:TR2015/DG/01/A3-01/396), Midyat Kadınları Sos. Yard. ve Day. Derneği Yayını, 2019.

.  Midyat'ta Kadınların Durumu Araştırması, STK'lar Aktif Olsun Projesi (Proje No:TR2015/DG/01/A3-01/396), Midyat Kadınları Sos. Yard. ve Day. Derneği Yayını, 2019.

.  Araştırma Raporu ve Eylem Planı (Bingöl'de Eğitim), Başarı Ellerimizde Projesi (Proje No: TRB1/DFD/0016), Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2016.

·  Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bilişim Alanında Uzman Personel Yetiştirme Projesi, Etki Değerlendirme Raporu, Editör/Uzman,  2012.