CİHANGİR KAÇMAZ

Öğr. Gör. CİHANGİR KAÇMAZ

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ
E-mail ckacmaz@bingol.edu.tr
Dahili No 3732
Oda No I-18

Lisans

Marmara Üniversitesi - Atatürk Eğitim Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2009- 2013)

Yüksek Lisans

University of Sussex - Education and Social Work - Childhood and Youth Studies ( 2015- 2016)

Doktora

İnönü Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Çocuk Gelişimi (2018 - devam ediyor )

Kurum

Bölüm/Birim

Görev

Dönem

Bingöl Üniversitesi

Genç MYO

Öğretim Görevlisi

2017- devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Öğretmenliği, 2013-2014 ( 4 ay) (Bolu)

Kent State University, ESL Course, 2014-2015, ABD

- Okul Öncesi Dönemde Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi

- Okul Öncesi Dönemde Bilgisayar ve Oyun

- Çocuk Edebiyatı

- İletişim ve Etik

- Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimi

- Özel Eğitim Gerektiren Çocukların Gelişimi ve Eğitimi

- Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik ve Disiplin

 

1. Bilmez, B.,Tarkoçin,S,Kaçmaz, C. (2019). Hastane Çalışanı Çocuk Gelişimcilerin Hastanelerde Bulunan Oyun Odaları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,  5(1): 1177 - 1190 

2. Emre, O., Ulutaş, A., Ayanoğlu, M., Kaçmaz, C (2019). Türkiye’de Yaşayan Göçmen Suriyeli Annelerin Çocuk Eğitimi Yeterliliği Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Scientific Educational Studies, 3(2), 74-90

 

 

Kaçmaz, C., Cumurcu, HB. (2020). Türkiye’de internet bağımlılığıyla ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Anatolian Journal of Health Research, 1(1), 7-13

Emre, O., Ulutaş, A., İnci, R., Coşanay B., Ayanoğlu, M., Kaçmaz, C. ve Kay, M. A. (2020). Öğretmenlerin Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere Yönelik Yeterlikleri, Öz Yeterlik Kaynakları ve Pozitif Öğretmenlik Becerileri Arasındaki İlişki. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 205-218.

Ayanoğlu M, Boğa E, Kay MA, İnci R, Tarkoçin S, Kaçmaz C, Temiz A. (2019). Göğebakan Ş. Çocukluk Döneminde Görülen Duygusal ve Davranışsal Sorunlarla İlgili Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 7(2), 196-210

 

1. Emre, O., Ulutaş, A., Kaçmaz, C., Ayanoğlu, M. (2019). Türkiye ‘Deki Suriyeli Annelerin Ebeveyn Yetkinlik Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 2. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi. 23-25 Ağustos 2019. Mardin

2. Emre, O., Ulutaş, A., Ayanoğlu, M., Kaçmaz, C (2019). Türkiye’de Yaşayan Göçmen Suriyeli Annelerin Çocuk Eğitimi Yeterliliği Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 2. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi. 23-25 Ağustos 2019. Mardin 

3. Bilmez, B., Tarkoçin, S. & Kaçmaz. C. (2018).Hastane Çalışanı Çocuk Gelişimi Uzmanlarının Hastanelerde Bulunan Oyun Odaları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Ululslararası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi. 3-5 Mayıs 2018. Muş Üniversitesi.

 

 

Kaçmaz, C. (2019). Hasta Çocuk Hakları. (Bölüm 16). Çocuk ve Hastane (Ed: Emre, O. & Ulutaş, A.). Nobel Akademi Yayınları. Ankara