ERHAN TAŞ

Öğr. Gör. ERHAN TAŞ

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU / GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU
E-mail erhantas231@hotmail.com
Dahili No 3707
Oda No Z-14

1980 yılında doğdu. 2002 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünden mezun oldu. 2003-2011 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim kurumları ve Orta Öğretim Kurumlarında öğretmen olarak görev yaptı. 2012-2014 yılları arasında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. 2015 yılında başladığı  Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalı Doktora proğramını 2021 yılında tamamladı. 2011 yılından itibaren Bingöl Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

 

Lisans- 1998-2002 Atatürk Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Yüksek Lisans- 2012-2014 Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalı

Doktora- 2015-2021     Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalı

Dr. Öğretim Görevlisi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

1. Taş, Erhan, (2018). Kabul Sürecinde Türk Medeni Kanunu’na Yönelik Bazı Eleştiriler. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (16), s. 649-670. http://busbed.bingol.edu.tr,

2. Taş, Erhan, (2020). XIX. Yüzyıl Sonlarında ve XX. Yüzyıl Başlarında Dersim’de Haberleşme Araçlarının Kullanımı ve Asayiş. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (19), s. 151-177. http://busbed.bingol.edu.tr,

3. Taş, Erhan, (2022). Dersim Aşiretlerinin Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne Karşı Sergilediği Paradoksal Tavır Üzerine Bir Değerlendirme. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 47, s. 278-293. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2100117

4. Taş, Erhan, (2022). 19. Yüzyıl Sonları ve 20. Yüzyıl Başlarında Dersim ve Yakın Çevresinde Dersim Aşiretleri ve Ermeni İlişkileri Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 32 (Yay. Sür.)

5. Taş, Erhan, (2022). Anadolu’nun İşgali Sürecinde Dersim Halkının Sergilediği Tavır (1918-1922). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,  (Yay. Sür.),

1. Taş, Erhan, (2021, Aralık, 25-26). 1926 Türk Medeni Kanunu’nun Kabulünden Önce Türkiye’de Aile Hukukunun Gelişimi. Anadolu 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, s. 256-265.

2. Taş, Erhan, (2021, Aralık, 25-26). Türkiye’nin Bağımsızlık Savaşı Sürecinde Dersim Toplumunun Sergilediği Tavır. Anadolu 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, s. 71-72.

1. Taş, Erhan, (2022).Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı Sürecinde Ayrılıkçı Bir Girişim, Koçgiri İsyanı. M. Dalkılıç (Ed.), Contemporary Trends in Humanities and Social Sciences, içinde (s. 107-124). Duvar Kitabevi.

2. Taş, Erhan, (2022). Türk Medeni Kanunu’nun Kabul Edilmesi (1926). Y. E. Tansü, S. Çerkezoğlu (Ed.),  Tarih Araştırmaları-I, içinde (s. 107-139).  Ankara, Iksad Publishing House.