MUSTAFA İLÇİN

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA İLÇİN

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA
E-mail milcin@bingol.edu.tr
Dahili No 5456-5420
Oda No A1-46/A1-39

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans-Tezsiz Yüksek Lisans

Biyoloji Öğretmenliği

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

2005

Y. Lisans

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları (Biyoloji)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2007

Doktora 

Entomoloji

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2015

 

 

2017- YRD. DOÇ. DR

2018- DR. ÖĞR. ÜYESİ

ÖN LİSANS DERSLERİ
MYO1106 BİTKİ KORUMA I
MYO1120 BİTKİ KORUMA I
BZP2201 BİTKİ KORUMA II
MYO2207 BİTKİ KORUMA II
MYO2221 BİTKİ KORUMA II
TAB2205 BİTKİ HASTALIKLARI VE MÜCADELESİ
LİSANS DERLERİ
BKB2309 ENTOMOLOJİ
BKB3501 BÖCEK MORFOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ
BKB3602 BÖCEK SİSTEMATİĞİ
BKB3604 BİTKİ HASTALIKLARI EPİDEMİYOLOJİSİ
BKB4816 ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI
BKB4713 MESLEKİ UYGULAMA I
BKB4800 MESLEKİ UYGULAMA II
BKB 4715 MEZUNİYET ÇALIŞMASI I
BKB 4812 MEZUNİYET ÇALIŞMASI II
DJT100 DİJİTAL OKURYAZARLIK
BKB3501 ÇAYIR MERA ve YEM BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI
BKB4711 STAJ
LİSANSÜSTÜ DERSLERİ
AAÜ502 BAL ARISININ BİYOLOJİSİ VE DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ
AAÜ516 ARI DAVRANIŞLARI
AAÜ526 BAL ARILARININ TOZLAŞMA AÇISINDAN ÖNEMİ
AAÜ901 UZMANLIK ALAN DERSİ
AAÜ909 DANIŞMANLIK
AAÜ900 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ
AAÜYLT1 YÜKSEK LİSANS TEZİ
AAÜYLT2 YÜKSEK LİSANS TEZİ
 

1. Şakir Yıldız, Bitlis İli ve İlçelerinde Bal Arısı Kolonilerinde bulunan Arı Zararlılarının Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Arı ve Arı Ürünleri Anabilim Dalı, 2020- Devam ediyor).

1. İlçin, M. & Satar, A., 2018. On the Orthopteran Fauna (Insecta: Orthoptera) of Agricultural Regions of Batman Province (Turkey), Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), nº 62 (30/06/2018): 163–166.ISSN: 1134-9064 (Full Text)

2. İlçin, M., 2019. Investigation of Orthoptera: Insecta Fauna of Useful, Harmful and Predator Species in the Batman Region (Turkey), Biological and Chemical Research (ISSN 2312-0088), Vol.6 (25/03/2019), 30-40 | Science Signpost Publishing (Full Text)

3. İlçin, M., Satar, A., Tusun, S., 2019. Uvarovistia satunini Uvarov, 1934 (Tettigoniidae:Orthoptera) Türünün Sürü Oluşturma ve Zarar Durumunun Tespit Edilmesi Bingöl, Türkiye. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ISSN 2146-4693, e-ISSN 2458-93308 (3), 69-76.(Full Text)

4. İlçin, M. Çelik, Ş. 2021. Statistical Evaluation of Damage Status of Important Grasshopper Family in Plants, Quest Journals, Journal of Research in Agriculture and Animal Science, Volume 8 ~ Issue 2 (2021) pp: 24-27, ISSN(Online): 2321-9459.(Full Text)

5. İlçin, M. Çelik, Ş. 2021.''The Sunn [Eurygaster spp. (Hemiptera: Scutelleridae)] Damage in Wheat and the Effect of Seed Amount Used on Yield by Fuzzy Logic Method, World Journal of Advanced Research and Reviews, Volume 10, Issue 3, eISSN: 2581-9615. (Full Text)

6. İlçin, M, Satar, A & Balkaya, A, 2021. Remarks on the outbreak of Calliptamus italicus Linnaeus, 1758 (Acrididae: Orthoptera) in Bingöl province, Turkey, Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), 69 (31/12/2021): 259–261. ISSN: 1134-6094.(Full Text)

7. İlçin, M., 2022. Euproctis chrysorrhoea Linnaeus, 1758 (Lepidoptera: Lymantriidae) Biology and Determination of Damage Yedisu, Bingöl, Türkiye, International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences 6 (3), 451-456.(Full Text)

8. İlçin, M. & Çelik Ş., 2022. Investigation of entomological pests in important cultural plants growing in Batman province and applications in integrated control, GSC Advanced Research and Reviews, 13(3), 225-230. (Full Text)

9. Şahin, N., Alpaslan, N., İlçin, M. & Hanbay, D., 2023. Evrişimsel Sinir Ağı Mimarileri ve Öğrenim Aktarma ile Bitki Zararlısı Çekirge Türlerinin Sınıflandırması. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 35(1), 321-331. DOI: 10.35234/fumbd.1228883 (Full Text)

1. Demirkuş, N.& İlçin, M., 2016. Yabancı-Yeni Biyolojik Kavramların Türkçeleştirilmesi ve Sanal Ders Materyalinin Hazırlanması (YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty),2016,Cilt:XIII, Sayı:I,383-410 ISSN:1305-2020 http://efdergi.yyu.edu.tr).

2. İlçin, M., Satar, A., 2020. Dociostaurus (Dociostaurus ) maroccanus Thunberg, 1815 (Acrididae:Orthoptera) Türünün Sürü Oluşturma ve Bitkilere Zarar Durumunun Araştırılması, Türk Doğa ve Fen Dergisi, Cilt 9, Özel Sayı, Sayfa 80-83, 2020. (https://doi.org/10.46810/tdfd.750670)

3. İlçin, M., 2023Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, 1775 (Lepidoptera: Notodontidae) biology and ecological effects, Muş Alparslan Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 3(1), 1-5.(Full Text)

1. Doğan, A.& Satar, A.& İlçin, M., 2016. On the Orthoptera(Insecta) Fauna Of The Derik Kiziltepe And Mazidaği Mountain (Mardin, Turkey) Symposium On Euroasian Biodiversity 23-27 May 2016, Antalya, TURKEY

2. İlçin, M.& Satar, A.& Doğan, A.,2018. Investigation Of Fauna Of Orthoptera (Insecta) Mardin Province (Turkey) IV.International Agriculture Congress (IAC,2018), 05-08 July 2018, Nevsehir, TURKEY

3. İlçin, M., Satar, A., 2019. Calliptamus İtalicus (Acrididae:Orthoptera) Swarm Of Creating An Investigation of the State of Such Adaklı, Bingöl, Turkey, 4th International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019), 06-08 November 2019, Diyarbakır, Turkey.

4. İlçin, M., Yıldız, Ş., 2022. INVESTIGATION OF BEE PESTS IN HONEY BEE (Apis mellifera L.) COLONIES, II INTERNATIONAL APICULTURAL RESEARCH AND SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY CONGRESS, 24-26 OCTOBER 2022, BİNGÖL, TÜRKİYE

 

1. Cihangir, Ö., Demirkuş, N. ve İlçin, M., 2007. Küresel Isınmaya Çözüm Aramada Kavram Yanılgısı; İnsanın mı Çevre Sorunu var, Çevrenin mi İlkel İnsan Sorunu var?. VII. ULUSAL Ekoloji Ve Çevre Kongresi S. 110., İnönü Üniversitesi Biyoloji Bölümü 10-13 Eylül 2007 Malatya.

1- INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE, ENVIRONMENT AND FOOD SCIENCES

2- TÜRK DOĞA VE FEN DERGİSİ

3- TÜRK TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ

4- ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

5- DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

6- KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

7- ÇANAKKALE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

8- KOMMAGENE BİYOLOJİ DERGİSİ

9- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

1. Bingöl İli Tarım Alanlarında Bulunan Zararlı Çekirge Türlerinin Araştırılması, Bingöl Üniversitesi, Bağımsız Araştırma Projesi (BÜBAP-BAP-ZF.2019.00.004), (5.08.2019- 5.8.2021).

2. Batman İli Orthoptera:Insecta Faunasının Belirlenmesi ve Tarım Alanlarına Zarar Oluşturacak  Türlerin Belirlenmesi, Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (2015-13-FF-44-Doktora).

1. İlçin, M. & I. Saraç Sivrikaya, 2021. Sürdürülebilir Tarımda Bitki Koruma Uygulamalarının Önemi, Akademik Perspektiften Tarıma Bakış, İksad Yayinevi, 3, 157-171.

2. İlçin, M.,  2021. THE GRASSHOPPER AND LOCUST SWARMS OF EFFECTS CLIMATE CHANGE IN AGRICULTURE, TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM VE AGRO-EKOLOJİK GELİŞMELER, İKSAD YAYINEVİ, 449-473.

3. İlçin, M. & A. Satar, 2021. TÜRKİYE'DE ARI VE ARI ÜRÜNLERİNİN GENEL DURUMU, ÇOCUK KRONİK HASTALIKLARINDA BESLENME DURUMU-5, Çocuk Endokrinolojisinde Beslenme Nutrisyon ve kaynakları, ORİENT YAYINLARI, 122, 647-666. ISBN: 978-975-6124-85-7 (Tk)
978-975-6124-90-1 (5.c).

4. İlçin, M., Satar, A., 2022. Arı Yetiştiriciliği Sorunları ve Çözüm Önerileri, Farklı Yaklaşımlarla Tarıma Yeniden Bakış, Orient Yayınları, 3, 336-348.

5.  İlçin, M., 2022. Böcekler ve Pestisitlerin Süt Ürünlerine Etkisi, Süt ve Süt Ürünlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar, İksad Yayıncılık, 9, 159-174.

1. VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi S. 110., İnönü Üniversitesi Biyoloji Bölümü 10-13 Eylül 2007 Malatya.

2. Symposium On Euroasian Biodiversity 23-27 May 2016, Antalya, Turkey

3. 4th. International Agriculture Congress 02-05 JULY 2018 Nevşehir, Turkey

4. 4th International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019), 06-08 November 2019, Diyarbakır, Turkey.

5. Tarımda Yenilikçi Yaklaşımlar Sürdürülebilir Tarım ve Biyoçeşitlilik Çalıştayı, 29 Aralık 2020, Bingöl, Türkiye.

6. Anadolu Ajansına Röportaj, Çiftçilerin korkulu rüyası,Çekirgeler, 28.06.2019.

7. TRTHABER Özel Yayını, Canlı Yayın Konuğu, Çekirge İstilası ve Mücadelesi, 24.04.2020.

8. TRTHABER Birinci Sayfa Programı Canlı Yayın Konuğu, Çekirge istilası Uyarısı, 17.12.2020. 

9. Anadolu Ajansına Röportaj. Bingöl'de Ağaçları İstila eden Tırtıllar Zarara yol açtı, 21.05.2021

10. DHA'ya Röportaj. Kaçak avlanma nedeniyle Kuş türlerinin azalması Tırtıl istilasına neden oldu. 31.05.2021