ALPEREN MERAL

Dr. Öğr. Üyesi ALPEREN MERAL

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI / PEYZAJ MİMARLIĞI
E-mail alperenmeral@bingol.edu.tr
Dahili No 5553
Oda No B2-4

12.02.1987 Gebze'de doğdu. İlköğretimini Rize'de tamamladıktan sonra Rize Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2005 yılında başladığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden 2009 yılında mezun oldu. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek lisans eğitimini, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı'nda da doktora eğitimini tamamladı .

Mezun olduktan sonra çeşitli özel şirketlerde proje tasarımcısı ve şantiye şefi olarak çalıştıktan sonra 2013 yılından bugüne Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.  

Ön Lisans: Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı (2020-2022)

Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü (2005-2009)

Y. Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı (2009-2015)

Doktora : Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı (2017-2021)

Araştırma Görevlisi, Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü (2013-2021)

Araştırma Görevlisi Doktor, Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü (2021-2023)

Doktor Öğretim Üyesi, Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü (2023-Halen)

-Solaklı Vadisi Hapsiyaş Rekreasyon Proje Uygulaması

-Trabzon Yomra 1. Oymalı Caddesi Dere Kenarı Rekreasyon Projesi

-Of Solaklı Vadisi Rekreasyon ve Rehabilitasyon projesi uygulaması

-Bayburt Orman Fidanlığı sulama sistemi iyileştirmesi

-Uzungöl Büyükköy yol kaplaması projesi

-Hopa Kazım Koyuncu Parkı Uygulaması

-Halit Dumankaya Konutu Peyzaj Uygulaması

-Tekirdağ Kent Parkı Projesi

-Bakırköy Kent Parkı Revize Peyzaj Projesi

-Karabük Özel Medikar Hastahanesi Uygulaması

-Beşikdüzü Sahili Peyzaj Projesi

-Ayder Yaylası Kaplıca Binası Çevresi Döşeme ve Otopark Çalışması

-Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Peyzaj Projesi

-Trabzon Sera Gölü Peyzaj Projesi

-Trabzon EYOF Hatıra Parkı Peyzaj Projesi

-Artvin-Borçka Çoruh Nehri Kenarı Rekreasyon Projesi

-Arsin Öğretmenevi Yakın Çevresi Peyzaj Projesi

-TOKİ Hatay Günyazı 532 Konut PEyzaj Projesi Uygulaması

-İskenderun Botanik Park Konutları Projelendirmesi

-Stargate Konutları Peyzaj Projesi Uygulaması

                                                               

PEM202 Peyzaj Tasarımı II (3+2)

PEM204 Bilgisayar Destekli Tasarım II (2+2)

PEM208 Peyzaj Planlama Yöntemleri (2+2)

PEM301 Peyzaj Tasarımı III (3+2)

PEM307 Mimarlık Bilgisi (2+2)

SEÇ12 Peyzaj Onarım Tekniği (2+2)

 1. Demir, Y., Meral, A., Doğan Demir, A., 2022. Estimation of Soil Losses in Çapakçur Watershed (Bingol, Turkey) Using RUSLE Method and Comparison of Predicted Soil Losses with Sediment Yield. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 25(2): 523-537.
 2. Meral A., Eroğlu, E., 2021. Evaluation of flood risk analyses with AHP, Kriging, and weighted sum models: example of Çapakçur, Yesilköy, and Yamaç microcatchments. Environmental Monitoring and Assessment, 193(8), 1-15. (SCI Expanded).
 3. Meral A., Vural, H., Doğan, S., S., 2021. What Our Cities Can Offer After Natural Disasters. Online Journal of Art and Design, 9(3): 250-259.
 4. Vural, H., Meral, A.,  Doğan, S., S., 2021. Changes in the Heavy Metal Levels in Highway Landscaping and Protective Effect of Vegetative Materials. Applied and Environmental Soil Science, 2021: 1-9.
 5. Vural, H., Akbana, A., Meral, A., 2021. The effect of heavy metal pollution on urban ecosystem and the evaluation of different land classifications; in Bingöl city/Turkey. Management of Environmental Quality: An International Journal.
 6. Bekar, M., Yalçınalp, E., Meral, A., 2020. Analysis of the Contribution of Rainwater Recycling (RWR) to the Campus Area of KTU, Trabzon Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 29(04/2020): 2112-2122. (SCI-Expanded)
 7. Yüksel, A., Meral, A., Demir, Y., Eroğlu, E., 2020. Çapakçur Mikrohavzası'nda (Bingöl) Mikrohavza Ölçekli Peyzaj Değerlendirmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 7(1): 16-26. (TR Dizini).
 8. Vural, H; Meral, A., Doğan, S., Ş., 2019. Kentsel Gelişim ve Yeşil Alan Planlama Sürecinin Katılımcı Swot Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Bingöl Kenti Örneği. İdealkent, 2019-3(10): 1069-1096. (TR Dizini)
 9. Eroğlu, E., Ak, M., K., Kulaç, Ş., Çetin, B., Kaya, S., Aydın, H., Başaran, N., Doğan, T., G., Meral, A., 2019. Düzce ve Yakın Çevresindeki Bazı Endemik Bitki Türlerinin Mevsimsel Değişim Potansiyelinin Belirlenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(2019): 1686-1697. (TR Dizini).
 10. Demir, Y., Demir, A., D., Sürücü, A., Meral, R., Demirkıran,A., R., Yüksel, A., Meral, A., 2019. The Effect of Organic Wastes on Horizontal and Vertical Wetting Distance in Soil. Fresenius Environmental Bulletin, 28(9): 6858-6864. (SCI-Expanded)
 11. Meral, A., Yüksel, A., Demir, Y., Başaran, N., Doğan, T., G., Kaya, S., Eroğlu,E., 2019. Soil Stabilization and Landscape Rehabilitation Studies in Erosion Areas: Capakcur Microcathment Example. Fresenius Environmental Bulletin, 28(7): 5518-5529. (SCI Expanded)
 12. Yalçınalp E., Meral, A., 2019. Ruderal Plants in Urban and Sub-Urban Walls and Roofs. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 56(2): 205-212. (EBSCO)
 13. Yalçınalp, E., Şivil, M., Meral, A., Demir, Y., 2019. Green Roof Plants Responses To Greywater Irrigation. Applied Ecology and Environmental Research. Volume: 17(2), Page: 2667-2680. (SCI Expanded) FullTextOnline[PDF]
 14. Vural, H., Meral, A., Doğan, S., Ş., 2019. Üniversite Kampüs Peyzaj Planlaması Üzerine Kullanıcı Değerlendirmesi: Bingöl Üniversitesi Örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, Cilt: 6(1), Sayfa: 106-117. (TR Dizini) FullTextOnline[PDF]
 15. Yalçınalp, E., Meral, A.,  2018. The Design Process of Vakfikebir River Fol Park. American Journal of Civil and Environmental Engineering. Volume: 3(4), P:105-111. FullTextOnline [PDF]
 16. Yüksel, A., Meral, A., Demir, Y., Eroğlu, E., 2018. Yamaç Mikrohavzası'nda (Bingöl) Arazi Kullanım Durumunun CBS ile Belirlenmesi ve Agro-Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. Cilt: 5(3), S: 236-244 (TR Dizini) FullTextOnline [PDF]
 17. Eroğlu, E., Kaya, S., Doğan, T., G., Meral, A., Demirci, S., Başaran, N., Çorbacı, Ö., L., 2018. Determination of the Visual Preferences of Different Habitat Types. Fresenius Environmental Bulletin. Volume: 27(7), P: 4889-1899. (SCI Expanded) FullTextOnline [PDF]
 18. Meral, A., Başaran, N., Yalçınalp, E., Doğan, E., Ak, M., K., Eroğlu, E., 2018. A Comparative Approach to Artificial and Natural Green Walls According To Ecological Sustainability. Sustainability. Volume: 10(6), P: 1996-2011. (SCI Expanded) FullTextOnline [PDF]
 19. Eroğlu, E., Acar, C., Meral, A., 2018. Ecological and Visual Characteristics of Native Plant Compositions in Mountain Forests. Fresenius Environmental Bulletin. Volume: 27(4), P: 2160-2172. (SCI Expanded) FullTextOnline [PDF]
 20. Yalçınalp, E., Özveren, S., Meral, A., Pulatkan, M., Akbulut, S., 2017. Habitat Effect on Urban Roof Vegetation. Sustainability. Volume : 9(11), P: 1985-1998. (SCI Expanded) FullTextOnline [PDF]
 21. Yalçınalp, E., Meral, A., 2017. Wall Vegetation Characteristics of Urban and Sub-Urban Areas. Sustainability. Volume : 9(10), P: 1691-1706. (SCI Expanded) FullTextOnline [PDF]
 22. Cakir, A., Yalcinalp, E., Dogan, E., Meral, A. 2017. Determination of the Suitability of Some American Grapevine Rootstocks as a New Edible Landscape Component of Vertical Gardens. Sustainability. Volume: 9(7), P: 1275-1286. (SCI Expanded) FullTextOnline [PDF]
 23. Yalçınalp, E., Meral, A., Doğan, E., 2017. Duvar Yüzeylerindeki Tarımsal Kaçakların Belirlenmesi ve Duvarlarda Yenilebilir Peyzaj Potansiyelinin Geliştirilmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. Sayı: 4(2) Sayfa: 169-178 FullTextOnline [PDF]
 24. Kaplan, M., Kokten, K., Ayasan, T., Meral, A., 2017. Mineral Contents of Weed Crops In Central Anatolian Region. European Journal of Sustainable Development Research. P : 110-115 FullTextOnline [PDF]

Demir, Y., Yüksel, A., Demir, A., D., Meral, A., (2019). Havza Bazlı Tarımsal kalkınma Kapsamında Çapakçur Havzası’nın (Bingöl) Topoğrafik Yapısı ve Arazi Kullanım Durumu, 3. Ulusalararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu, 21-23 Haziran 2019, Tokat, Türkiye. (Tam Metin Bildiri, Sözlü Sunum)

Vural, H., Meral, A., (2019). Kamu Bahçelerinin Kent Dokusundaki Yeri ve Potansiyeli: Bingöl İli Örneği, III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, 03-05 Ekim 2019, Kahramanmaraş, Türkiye (Tam Metin Bildiri, Sözlü Sunum)

Boydak, E., Doğan, E., Meral, A., Boydak, H., U., (2019). Ekonomik Değeri Bakımından Bingöl ve Arıcılığına Taze Kan: Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.), Uluslararası Arıcılık ve Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Bingöl, Türkiye (Tam Metin Bildiri, Sözlü Sunum)

Vural, H., Meral, A., Doğan, S., Doğan, E. 2019. Kentsel Gelişim ve Yeşil Alan Planlama Sürecinin Katılımcı SWOT Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi; Bingöl Kenti Örneği, III. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi-Mühendislik. 27-30 Haziran 2019, Nevşehir, Türkiye (Özet Bildiri, Sözlü Sunum)

Eroğlu, E., Kaya, S., Meral, A., Başaran, N., Doğan, T., G., (2018).  The Relationships Between Landscape Character and Landscape Metrics as Ecological Aspects, 4th International Congress on Applied Biological Sciences, 3-5 May, Eskişehir, Turkey (Özet Bildiri, Sözlü Sunum)

Meral, A., Başaran, N., Ak, M., K., Eroğlu, E., (2018) Kent İçi Yol Ağaçlarındaki Formların Estetik Algı Bağlamında İrdelenmesi: Bingöl-Merkez Genç Caddesi Örneği, İnternational Symposium on Urbanization and Environmental Problems Transition/Transformation/Authenticity, 28-30 June, Eskişehir, Turkey. (Full Metin, Sözlü Bildiri)  

Başaran, N., Eroğlu, E., Doğan, T., G., Kaya, S., Meral, A., (2018). Evaluation of Ahern Sustainable Ecological Planning Method, İnternational Ecology 2018 Symposium, 19-23 June, Kastamonu Turkey. (Poster)

Kaya, S., Başaran, N., Doğan, T., G., Meral, A., Eroğlu, E., Sahin, M., Aydin, H., (2018). The Concept of Green Infrastructure and Urban Forests on the Level of Relationship, 4th International Conferende on Engineering and Natural Sciences, 2-6 May, Kyiv, Ukraine. (Özet Bildiri, Sözlü Sunum)

Başaran, N., Eroğlu, E., Doğan, T., G., Kaya, S., Meral, A., (2018). Implement of Steiner’s Ecological Landscape Planning Method on the Example of Akçakoca, İnternational Ecology 2018 Symposium, 19-23 June, Kastamonu Turkey. (Poster)

Doğan, T., G., Kaya, S., Meral, A., Başaran, N., Eroğlu, E., (2018). Evaluation potential of protection priority plant communities and species in landscape architecture in Duzce Province, Europen Conference on Science, Art & Culture (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Kaplan, E., Meral A., Doğan, E., (2017).  Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Biyopestisitlerin Yeri ve Önemi.  XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participitation (Özet Bildiri/Poster)

Meral, A., Yüksel, A.,Demir, Y., (2017).  Murat Nehri Rehabilitasyon Projesi KapsamındaProjelendirilen Çapakçur Mikrohavzası’nda, MikrohavzaÖlçekli Peyzaj Değerlendirmesi.  International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Meral, A., Yüksel, A., (2017).  Bingöl İli Yamaç Mikrohavzası'nın AGro-Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Kırsal Kalkınma AÇısından Değerlendirilmesi.  International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Doğan, S., Sabancı, S., Meral, A., Demir, Y., (2017).  Relationship between Organic Agriculture and AgroTourismin Rural Landscape Planning.  International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Yüksel, A., Demirkıran, A., R., Sürücü, A., Meral, R., Demir, Y., Meral, A.,Kolak, M., N., (2017).  Sustainable Management of Soil and Water Resources Based onWatershed. 3rd  International Conference on Engineering and Natural Sciences, 569. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Meral, A., Yüksel, A., (2017).  The Relation Between Agro-turizm and Rural Development in Capakcur Microcatchment.  3rd International Conference on Engineering and Natural Science (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Meral, A., Yüksel, A., Demir, Y., Cakar, Y., Inan, Ç., (2017).  The Relation Between Agro-Tourism and Rural Development in  Vahkin-Canakcı Microcathchment.  İnternational Conference on Engineering and Natural Science (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Çakır, A., Doğan, E., Meral, A., (2017).  Geography of World Organic Viticulture.  3rd International Conference on Engineering and Natural Science (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Yalçınalp, E., Meral, A., (2016).  Ecological  Economic and Social Performances of Different Planning Approaches in Urban Areas  a Sample of Trabzon City.  International Forestry Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Demir, Y., Demir, A., Meral, A., Doğan, E., (2016).  Determination and Assessment of Some Heavy Metal Pollution Soils of Urban Parks in Bingöl Province.  International Forestry Symposium (Tam Metin Bildiri/Poster)

Yalçınalp, E., Meral, A., Doğan, Ezgi., (2016).  Determining of Agricultural Escapes on Wall Surfaces and Improving of Edible Landscape Potential.  27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Endustry (Özet Bildiri/Poster)

Kaplan, M., Kökten, K., Ayasan, T., Meral, A., (2016).  Mıneral Contents Of Weed Crops In Central Anatolıan Regıon.  International Conference on Sustainable Development (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Yalçınalp, E., Meral, A., (2015).  An Ignored Contribution to Urban Ecology  Cracks between Pavements and Walls as Plant Habitats.  Macodesu 2015 (Özet Bildiri)

Başaran, N., Eroğlu, E., Kaya, S., Doğan, T., Meral, A., 2019. Sürdürülebilir ve Akıllı Kentlerin İklim Değişikliğiyle Mücadelesi: Ulusal ve Uluslararası Süreçler. Türkiye Peyzajları 3. Ulusal Konferansı, 7-9 Kasım 2019, Antalya, Türkiye (Tam Metin Bildiri, Sözlü Sunum)

Eroğlu, E., Başaran , N., Kaya, S., Doğan, T., G., Çorbacı, Ö., L., Meral, A., (2018).  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Kapsamında Peyzaj Projeleri, 2. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı, 4-7 Temmuz, Düzce, Türkiye (Tam Metin Bildiri, Sözlü Sunum)

Eroğlu, E., Çorbacı, Ö., L., Başaran , N., Kaya, S., Doğan, T., G.,  Meral, A., (2018).  Peyzaj Proje Aşamalarında Bitkisel Kullanımlarda Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler, 2. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı, 4-7 Temmuz, Düzce, Türkiye (Tam Metin Bildiri, Sözlü Sunum)

Vural, H., Karahan, F., Meral, A., Doğan, S., Ş., Açıksöz, S., (2018).  Yaşam Boyu Öğrenim ve Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Etkileşiminde Çocuklara/Gençlere Yönelik İyi Uygulama Örnekleri, 2. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı, 4-7 Temmuz, Düzce, Türkiye (Tam Metin Bildiri, Sözlü Sunum)

Başaran, N., Eroğlu, E., Kaya, S., Doğan, T., G., Meral, A., (2019). Sürdürülebilir ve Akıllı Kentlerin İklim Değişikliğiyle Mücadelesi: Ulusal ve Uluslararası Süreçler, Türkiye Peyzajları 3. Ulusal Konferansı, 07-09 Kasım 2019, Antalya, Türkiye (Tam metin Bildiri, Sözlü Sunum)

Urban Ecosystem - Springer

 • TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırmaları Projesi, Bingöl İli Açık Yeşil Alanlarının Doğal Afetlere Hazırlık Durumları ve Tasarım Senaryoları, 2022-2023, Akademik Danışman, Devam Ediyor. (Proje No: 1919B012104496)
 • TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek, Peyzaj Karakterleri Bazlı Entegre Havza Yönetim Modellerinin Kurgulanması; Bingöl İli Çapakçur, Yeşilköy, Yamaç Havzaları Örneği, 2020-2021, Proje Yürütücüsü, Tamamlandı. (Proje No: 120O150). 
 • Düzce Üniversitesi BAP, Peyzaj Karakterleri Çalışmalarının Entegre Havza Yönetim Modellerinde Değerlendirilmesi; Bingöl ili Çapakçur, Yeşilköy, Yamaç Mikrohavzaları Örneği, 2020-20221, Araştırmacı. Tamamlandı. (Proje No: 2020.02.01.1096)
 • Van İli Çatak İlçesi Derin Dere Sel Kontrol Projesi, 2021. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Araştırmacı. Tamamlandı. (Proje No: ÇEM.13.03.65.16)
 • Van İli Çatak İlçesi Horis Deresi Sel Kontrol Projesi, 2021. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Araştırmacı. Tamamlandı. (Proje No: ÇEM.13.03.65.14)
 • Van İli Çatak İlçesi Ağaçlık Köyü Yukarı Havza Sel Kontrol Projesi, 2021. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Araştırmacı. Tamamlandı. (Proje No: ÇEM.13.03.65.15)
 • Van İli Çatak İlçesi Öküzgölü Sırtı Mevkisi Sel Kontrol Projesi, 2021. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Araştırmacı. Tamamlandı. (Proje No: ÇEM.13.03.65.17)
 • Bingöl İli Solhan İlçesi Arakonak Beldesi Yukarı Havza Sel Kontrol Projesi, 2020. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Araştırmacı. Tamamlandı.
 • Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Beyhan Mikrohavza Planı, (Elazığ) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi), 2020.
 • Bingöl Üniversitesi PİKOM, Çapakçur Havzası'nda (Bingöl) Farklı Arazi Kullanımı Altında Oluşan Toprakların Temel Özellikleri ve Verimlilik Potansiyelinin, Bazı Polenli Bitkilerin Beslenme Durumu ve Çapakçur Çayı Su Kalitesine Etkisi, 2018-2020, Araştırmacı, Devam Ediyor. (Proje No: PİKOM-Bitki.2018.001)
 • Bingöl Üniversitesi PİKOM, CBS Teknikleri ve İHA Tabanlı Multispektral Veriler ile Bingöl İli Mevcut Doğal Kaynaklarının Arıcılık Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi ve Çotla Bal Havzasının Oluşturulması, 2018-2021, Araştırmacı, Devam Ediyor. (Proje No: PİKOM-BİTKİ.2018.006)
 • Bingöl Üniversitesi BAP, Bingöl Kent Merkezi Açık Yeşil Alanların Yeterliliği, Kentleşme ile İlgili Temel Sorunlar ve Gelişim Senaryolarının Çoklu Araştırma Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi, 2018-2019, Araştırmacı, Tamamlandı. (Proje No: BAP-ZF.2018.00.011)
 • Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Çevirme Mikrohavza Planı, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi), 2018.
 • Orman Genel Müdürlüğü, Van İli Gevaş İlçesi Kuşluk Köyü Çığ Uygulama Projesi, Araştırmacı 2017.
 • Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Hamzabey Mikrohavza Planı, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi), 2016.
 • Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Erdemli Mikrohavza Planı, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi), 2016.
 • Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Yeşilköy Mikrohavza Planı, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi), 2016.
 • Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Yamaç Mikrohavza Planı, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi), 2015.
 • Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Lediz Mikrohavza Planı, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi), 2013.
 • Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Kuşhane Mikrohavza Planı, (Elazığ) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi), 2013.
 • Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Büyükçay Mikrohavza Planı, (Elazığ) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi), 2013.
 • Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Karakütük Mikrohavza Planı, (Muş) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi), 2013.
 • Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Vahkin-Çanakçı Mikrohavza Planı, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi), 2013.
 • Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Çapakçur Mikrohavza Planı, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi), 2014

 

 • Yalçınalp, E., Meral, A., 2018. İşveren Taleplerinin Peyzaj Projesi Sürecine Etkisi: The Kayseri Terraces and Lofts Örneği, Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Yayın Yeri: Gece Akademi, ISBN:978-605-288-796-7.
 • Yüksel, A., Meral, A., 2020. Hassas Tarımda CBS (Cografi Bilgi Sistemleri), UA (Uzaktan Algılama), GPS (Küresel Konum Belirleme) ve IHA (Insansız Hava Araçları) Teknolojilerinin Kullanımı, Yayın Yeri: İKSAD, ISBN: 978-625-7687-38-6. 
 • Meral, A., Doğan, E., 2020. Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımları Açısından Göz Önüne Alınması Gereken Bir Kavram: Yenilebilir Peyzaj, Yayın Yeri: İKSAD, ISBN: 978-625-7687-38-6.
 • Günal, E., Yüksel, A., Kılıç, O., M., Meral, A., Budak, M., 2021. Comparison of Vegetation Indices Derived From Unmanned Aerial Vehicle Data to Distinguish Harvested and Unharvested Fields, Yayın Yeri: İKSAD, ISBN: 978-625-8061-46-8.
 • Meral, A., Eroğlu, E., 2021. Bingöl Ili Çapakçur Çayı ve Murat Nehri Su Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Arasırma, Yayın Yeri: Gece Akademi, ISBN:978-625-8075-51-9.

International Conference on Agricultrure, Forests, Food Sciences and Technologies, 15-17 May 2017, Kapadokya, Türkiye

3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, 3-7 May 2017, Budapest, Hungary

II. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı, 04-07 Temmuz 2018, Düzce, Türkiye

International Symposium on Urbanization and Environmental Problems Transition / Transformation / Authenticity , 28-30 June 2018, Eskişehir, Turkey.

-2015 yılı akademik teşvik ödeneği

-2016 yılı akademik teşvik ödeneği

-2017 yılı akademik teşvik ödeneği

-2019 yılı akademik teşvik ödeneği

-2020 yılı akademik teşvik ödeneği

-2021 yılı akademik teşvik ödeneği

-Özkan D., G., Meral A., Demirci Ö., 2020. Ardahan Millet Bahçesi Peyzaj Projesi, Ardahan.

-Özkan D., G., Meral A., Demirci Ö., 2020. Bingöl İli Genç İlçesi Yenişehir Mahallesi Millet Bahçesi Peyzaj Projesi, Bingöl.

-Meral A., Kökten K., 2018. Bingöl Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hobi Bahçesi Tasarımı, Bingöl.

-Yalcınalp E., Meral A., Özveren S., 2016. Trabzon Ekopark Peyzaj Projesi Tasarımı (Peyzaj Proje Tasarım Ekibi), Trabzon.

-Meral A., 2016. Bingöl İli İl Özel İdare Binası Peyzaj Projesi Tasarımı, Bingöl.

-Meral A., 2016. Ziraat Fakültesi Öğrenci Kantini Projesi Tasarımı, Bingöl.