YAVUZ BAYLAS

YAVUZ BAYLAS

Unvan FAKÜLTE SEKRETERİ
Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
E-mail ybaylas@bingol.edu.tr
Dahili No 1738, 5350
Oda No C/I-26

İnönü Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü (Lisans)