SÜLEYMAN ALASHAN

SÜLEYMAN ALASHAN

Unvan BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
E-mail salashan@bingol.edu.tr
Dahili No 1753
Oda No CI-8

Bingöl Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Mezunu

Anadolu Üniversitesi İşletme Mezunu