MUSTAFA GÜLLÜ

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA GÜLLÜ

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA
E-mail mgullu@bingol.edu.tr
Dahili No 5442
Oda No A1- 7

Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü - Adana (2013-2015)

Integrated Pest Management in Corn - Nebraska University -USA (1998)

Zirai Mücadele Alet ve Makinelerinde Gelişmeler, Zirai Mücadele İlaç-Alet Test Merkezi Müdürlüğü - Ankara (1988)

Tahıl Zararlıları Kursu, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Diyarbakır (1987)

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü - Adana (1984-2013)

Biological Control Techniques, Plant Protection Research Institute, Romania (1983)

Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü - Antalya (1981-1984)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, İlaç Ruhsat ve Denetim Dairesi Başkanlığı- Ankara (1979-1981)

Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi

Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller Hastalık ve Zararlıları

Viroloji

Bitki Hastalıkları-I 

Bitki Hastalıkları ile Savaş ve İlaçlar

Bitki Hastalıkları -II

Bitki Paraziti Nematodlar

Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi

Fitopatoloji

Bitki Koruma

Öğrenci Mezuniyet Tezleri 

İngilizce -Intermediate 

 

Konuksal, A., C. Gözüaçık, M. Güllü, H. Hekimhan, 2021. Arpa (Hordeum vulgare L.)’da Hesse Sineği [(Mayetiola destructor (Say) (Diptera: Cecidomyiidae)]’ne Karşı Tohum İlaçlarının Verim, Morfolojik ve Bazı Agronomik Özelliklerine Etkileri. 2021 Journal of the Institute of Science and Technology DOI:10.21597/jist.1030698

Özyurt Koçakoğlu, N., S. Candan, M. Güllü, 2021. Anatomy and histology of digestive tract in the red poplar leaf beetle Chrysomela populi Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Chrysomelidae). International Journal of Tropical Insect Science. DOI:10.1007/s42690-021-00619-z

Özyurt Koçakoğlu, N. , S. Candan, M.Güllü, 2021. Morphology of the reproductive tract of females of leaf beetle Chrysomela populi (Chrysomelidae: Coleoptera). Biologia 76(1). DOI:10.1007/s11756-021-00796-9

Özyurt Koçakoğlu, N., S. Candan, M. Güllü, 2021.Structural and ultrastructural characters of the reproductive tract in females of the mint leaf beetle Chrysolina herbacea (Duftschmid 1825) (Coleoptera: Chrysomelidae). Acta Zoologica. DOI:10.1111/azo.12379

Candan, S., M. Güllü, N. Özyurt Koçakoğlu, 2021.Stenozygum coloratum (Klug, 1845) (Heteroptera: Pentatomidae)’un Spermateka ve Yumurta Morfolojisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi. DOI:10.18016/ksutarimdoga.vi.858454

Özyurt Koçakoğlu, N., S. Candan, M. Güllü, 2020. Anatomy and histology of reproductive system of adult male mint leaf beetle Chrysolina herbacea (Duftschmid, 1825) (Coleoptera: Chrysomelidae).Microscopy Research and Technique 84(3). DOI:10.1002/jemt.23607

Gencer, D. , A. Yeşilyurt, M. Güllü, İ. Demir, 2020. Insecticidal activities of wild type and recombinant invertebrate iridescent viruses on five common pests. Turkish Journal of Entomology. DOI:10.16970/entoted.700189

Candan, S., N. Özyurt, M. Güllü, Ü. Çağlar, 2020.Anatomical and histological studies of the alimentary canal of adult maize leaf weevil, Tanymecus dilaticollis Gyllenhal, 1834 (Coleoptera: Curculionidae). Microscopy Research and Technique 83(3). DOI:10.1002/jemt.23507

Gözüaçık, C., M. Güllü, A. Konuksal,2020. Larval Parasitoids and Parasitism Rates of the Cereal Leafminer, Syringopais temperatella (Lederer, 1855) (Lepidoptera: Scythridae) in Cereal Fields of Northern Cyprus. Pakistan Journal of Zoology 52(2):1591-1594. DOI:10.17582/journal.pjz/20170116190155

Özyurt Koçakoğlu, N., S. Candan, M. Güllü, 2019.The histomorphological structure of the male reproductive system of maize leaf weevil Tanymecus dilaticollis Gyllenhal, 1834 (Coleoptera: Curculionidae). Microscopy Research and Technique 82(4). DOI:10.1002/jemt.23286

Hekimhan, H., C. Gözüaçık, M. Güllü, A. Konuksal, R. Değirmenci, C. Karaca, 2018. KKTC Koşullarında Hastalık ve Zararlılara Karşı Tohuma Fungusit ve İnsektisit Karma İlaç Uygulamasının Athenais Arpa Çeşidinde Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies.

Eski, A., İ. Demir, M. Güllü, Z. Demirbağ, 2018. Biodiversity and pathogenicity of bacteria associated with the gut microbiota of Beet armyworm, Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae). Microbial Pathogenesis 121. DOI:10.1016/j.micpath.2018.05.012

Güllü, M. C. Gözüaçık, A. Konuksal, H. Hekimhan, 2017. Sunn Pest, Eurygaster Integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) Damage on The Grains in Different Wheat Varieties in Northern Cyprus. Conference: 3rd International Symposium for Agriculture and Food - 18-20 October 2017, ISAF 2017.

Beyarslan, A., Gözüaçik, C., Güllü, M. & Konuksal, A. , 2017. Taxonomical investigation on Braconidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) fauna in northern Cyprus, with twenty six new records for the country. Journal of Insect Biodiversity and Systematics, 3 (4), 319–334.

Gözüaçik, C., Güllü, M. & Konuksal, A. , 2016. Determination of Some Factors Affecting Population Intensity and Spread of Syrongopaos temperatella Lederer, (Lepidoptera: Scythrididae) in Northern Cyprus. Conference: VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, Jahorina.

Konuksal, A., Gözüaçik, C., Güllü, M. &, H. Hekimhan. 2016. The Solution Offers of Entomological Problems Of Cereals in Turkish Republic of Northern Cyprus.Conference: VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, Jahorina.

Güllü, M., C. Gözüaçik, A. Konuksal, 2015.The Distribution and Population Density of The Cereal Weevil, Pachytychius hordei (Brullé) (Coleoptera: Curculionidae) in Cereal Fields in Northern Cyprus. 2nd International Symposium For Agriculture and Food, Ohrid, Republic of Macedonia.

Gözüaçik, C., M. Güllü, A. Konuksal, 2015. Insect Pests of Stored Cereal in Northern Cyprus. 2nd Internatıonal Symposıum for Agriculture and Food. 7-9 October 2015. Ohrid, Republic of Macedonia.

Eski, A., F. Özkan çekici,  M. Güllü, H. Muratoğlu, 2015. Identification and pathogenicity of bacteria in the Mediterranean corn borer Sesamia nonagrioides Lefebvre (Lepidoptera: Noctuidae). Turkish Journal of Biology 39(1):31-48. DOI:10.3906/biy-1402-69

Candan, S., Z. Suludere,  M. Güllü, 2011. Description of spermatheca and eggs of Eurygaster austriaca (Schrank, 1778)(Heteroptera: Scutelleridae), based on optical and scanning electron microscopy. Turkish Journal of Zoology 35(5):653-662. DOI:10.3906/zoo-1001-39

Uludağ,A., M. Güllü, F. Tatlı, H. Toktay, 2002. Plant Protection Problems İn Monoculture Wheat System. Congress and Exhibition For Cereal Products, 3-4 September, 2000. Gaziantep.

Eski, A., İ. Demir,  M. Güllü, Z. Demirbağ, 2018. Biodiversity and pathogenicity of bacteria associated with the gut microbiota of beet armworm,Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera:Noctuidae). Microbial Pathogenesis,121: 350-358.

Beyarslan A., Gözüaçık C., Güllü M., Konuksal A. , 2017. Taxonomical investigation on Braconidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) fauna in northern Cyprus, with twenty six new records for the country.  J  Insect Biodivers Syst 03(4): 319–334.

Güllü, M., F. Tatlı, A. D. Kanat, M. İslamoğlu, 2004. Population Development of Some Predatory Insects on Bt. and Non - Bt. Maize Hybrids in Turkey. IOBC / Wprs Bulletin 27(3): 85-91

Tatlı, F., M. Güllü, F. Özdemir, 2004. Determination of Fungi Species Relationships Between Ear Infestation Rates and Fumonisin Quantitaties in Bt Maize. IOBC/Wprs Bulletin 27(3): 161-164

Gözüaçık, C., M. Güllü, T. Türkeş,  A.  Konuksal, 2015. The determination of spider species (Araneae) in barley and wheat fields of Northern Cyprus. Turkish Journal of Zoology, 39 (3): 519-522.

Eski, A., F. Özkan Çakıcı, M. Güllü, H. Muratoğlu, Z. Demirbağ, İ. Demir, 2014. Identification and pathogenicity of bacteria from Mediterranean corn borer, Sesamia nonagrioides Lefèbvre, (Lepidoptera: Noctuidae). Turkish Journal of Biology, 38: 1-18.

Candan S., Z. Suludere, M. Güllü, 2011. Description of spermatheca and eggs of Eurygaster austriaca (Schrank, 1778) (Heteroptera: Scutelleridae), based on optical and scanning electron microscopy. Turkish Journal of Zoology, 35 (5): 653-662.

Uçak, A. B., Ertek, A., Güllü, M., Aykanat, S., Akyol, A., 2010. Bazı İklim Parametrelerinin Çukurova’da Yetiştirilen Mısır Bitkisi Verim ve Kalitesine Etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 27(1):9-19.

Öztemiz, S., Güllü, M., Tatlı, F. ve Üremiş, İ., 2007. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Mısırda Entegre Mücadele, Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 11 (3/4): 33-42.

Öztemiz, S., M. Güllü, F. Özdemir, H. Fidan, F. Bülbül,  2008. Akdeniz Bölgesi’nde Mısırda Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Çalışmaları Üzerine Araştırmalar. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2): 81-89

                  

             Özyurt Koçakoğlu1, N., S. Candan, and M. Güllü, 2018. Histomorphological Structure of the Male Reproductive System of Tanymecus dilaticollis Gyllenhal, 1834 (Coleoptera: Curculionidae).                                   International Symposium Ecology 2018, 19-23 June 2018 Kastamonu, Turkey, pp141.

             Candan, S.,  N. Özyurt Koçakoğlu, and M.Güllü, 2018. Histology and Morphology of Female Reproductive System of Tanymecus dilaticollis Gyllenhal, 1834 (Coleoptera: Curculionidae). International                        Symposium, Ecology 2018, 19-23 June 2018, Kastamonu,Turkey, pp730.

Güllü, M., A.D. Kanat, 2018. The Crop Loss Caused By The Sunn Pest, Eurygaster integriceps puton (Hemiptera: Scutelleridae) in Golia Wheat Variety. International Agriculture Congrees, 3-6 May, 2018 Komrat, Gagauzya/Moldova, pp.92.

Güllü, M., H. Hekimhan, N. Özkan, 2018. Existing Chironomidae Midge (Diptera. Chieronomidae) Species, Rates and Damages in Rice (Oryza sativa L.) Fields of Thrace Region in Turkey. International Agriculture Congrees, 3-6 May, 2018 Komrat, Gagauzya/Moldova, pp.93.

Güllü M.,  A. Tülek,  H.Hekimhan, 2017. Determination of thrips (Thysanoptera) species in paddy fields in İpsala, Edirne/Turkey. 2nd International Balkan Agriculture Congress,  16-18 May 2017, Tekirdağ.

Güllü M., Konuksal A., Gözüaçık C., Hekimhan H., Vurana K., 2017. Sunn Pest, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) damage on the grains in different wheat varieties in Northern Cyprus. 3rd International Symposium for Agriculture and Food - 18-20 October 2017, ISAF 2017.

Fidan, H., M. Güllü, 2014. Newly report of Cucumber Mosaic Virus (CMV) in Capper bush, Capparis spinosa (L.) (Capparacaea) in Turkey. Book of Abstracts Scientific Conference “ challenges in modern agricultural production” 11th December 2014, Skopje, Republic of Macedonia, s.63.

Güllü, M., C. Gözüaçık, A. Konuksal, H. Fidan, H. Hekimhan, 2014. The Determination, Distribution and Parasitoid Species of Sun pest, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) in Cereal Fields in Northern Cyprus. Book of Abstracts Scientific Conference “ challenges in modern agricultural production” 11th December 2014, Skopje, Republic of Macedonia, s.65.

Hekimhan, H., H. Fidan, A. Konuksal, M. Güllü, C. Gözüaçık, 2014. Identification of pathogens of Fungal Diseases caused Root and Crown Root on Barley ( Hordeum vulgare) in Northern Cyprus. Book of Abstracts Scientific Conference “challenges in modern agricultural production” 11th December 2014, Skopje, Republic of Macedonia, s.72.

Güllü, M., A. D. Kanat, 2014. Süne, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) Emgisinin Basribey Ekmeklik Buğday Çeşidinin Çimlenme ve Sürme Değerlerine Etkisi. Uluslararası Katılımlı Türkiye 5.Tohumculuk Kongresi ve Sektörel İş Forumu Bildiri Kitabı, s. 313-317

Hekimhan, H., H. Fidan, M. Güllü,  C. Gözüaçık, A. Konuksal,  R. Değirmenci and E. Serinol 2014. Incidence and severity of cereal rust in Northern Cyprus.  ABSTRACTS 2nd Internatıonal Wheat Strıpe Rust Symposium. Regional Cereal Rust Research Center Izmir, Turkey, 28 April -1 May, 2014. pp.34.

Demir, İ., M. Güllü, E. Sönmez, S. Kocaçevik, Z. Demirbağ, 2013. Screening of entomopathogenic fungi against the Grey corn weevil, Tanymecus dilaticollis Gyll. (Col.: Curculionidae) 4thInternational Particippated Entomopathogens and Microbial Control Symposium, 11-14 September 2013, Artvin Turkey, pp55. Poster presentation.

Eski, A., M. Güllü, F. Özkan Çakıcı, Z. Demirbağ, İ. Demir, 2013. Investigations on bacteria as a potential biological control agents on corn stalk borer, Sesamia nonagrioides Lef. (Lep.; Noctuidae). 4th International Particippated Entomopathogens and Microbial Control Symposium, 11-14 September 2013, Artvin Turkey, pp38. Oral presentation.

Turkay, M. A., H. Ozkan, E. Sertkaya, M. Güllü, K Z. Korkut, H. Sarıhan, A. B. Uçak, A. Bolat, 2011. Breeding Maize for Resistance to Pink Stem Borer (Sesamia nonagrioides Lefebvre). 53rd Annual Maize Genetics Conference.7-20 March 2011 İllinois / U. S. A.

Bayat, A., A. Bolat, A. Soysal, M. Güllü, H. Sarıhan 2010. Efficiency of different spray application methods in second crop maize. ILASS-Europe 2010, 23rd Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, Brno, Czech Republic, September 2010, pp.7.

Candan, S., Z. Suludere & M. Güllü, 2010. Description of spermatheca and eggs of Eurygaster austriaca (Schrank, 1778) (Heteroptera: Scutelleridae). IXth European Congress of Entomology (ECE 2010), 23-27 August, 2010, Budapest, Hungary.

Güllü, M., İslamoglu, M., Kanat, A.D., 2007. Effects of transgenic DK626 Bt (MON810) corn variety to corn stalk borer, Sesamia nonagrioides Lefebvre (Lepidoptera: Noctuidae) on second corn crop under natural infestation conditions in Turkey. 3rd EIGMO Meeting "Ecological Impact of Genetically Modified Organisms (EIGMO)" 23-25 May 2007, Warsaw, Poland (Poster 13) pp.50.

Güllü, M., F. Tatlı, A. D. Kanat & M. İslamoğlu, 2003. Population development of some predatory insects on Bt and non-Bt maize hybrids in Turkey. Ecological Genetically Modified Organisms Prague, 26-29 November 2003, Czech Republic. 

Güllü M., 2002. Efficacy of Bt. corn to target, non- target and beneficials organisms. Bt. Maize Forum, Book Abstract. 26-27 September 2002, Peyrehorade, France.

Güllü, M., 1998. Güney Anadolu’ Süne Çalışmaları. 5-9 Ocak, 1998. Ankara, Turkey. Sunn Pest Control in South Anatolia Region. Proceedings of The First Workshop of Integrated Sunn Pest Control. 5-9 January 1998, Ankara Turkey. 109-118. 

Güllü, M., C. Gözüaçık, H. Hekimhan, H. Fidan, A.Konuksal, R. Değirmenci ve E. Akerzurumlu, 2014. Kuzey Kıbrıs Tahıl Alanlarında Bulunan Bazı Zararlı Böcek Türleri, Yayılışları ve Zarar Durumları Üzerinde Araştırmalar. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014 Antalya/Türkiye, s. 5.

Güllü, M., C. Gözüaçık, H. Fidan, H. Hekimhan, E. Akerzurumlu, A. Konuksal, R.  Değirmenci, 2014. Kuzey Kıbrıs Tahıl Alanlarında Tespit Edilen Yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) Türleri, Yayılışları ve Doğal Düşmanları. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014 Antalya/Türkiye, s. 307

Fidan, H., M. Güllü, C. Gözüaçık, H. Hekimhan, A. Konuksal, E. Akerzurumlu, 2014. Kuzey Kıbrıs Tahıl Üretim Alanlarında Arpa Sarı Cücelik Virüsü (Barley Yellow Dwarf Virus- BYDV)’nün Tespiti ve Virüs Vektör İlişkilerinin Belirlenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014 Antalya/Türkiye, s. 209.

Hekimhan, H., H. Fidan, A. Konuksal, M. Güllü, C. Gözüaçık, 2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tahıl Ekilişlerinde Tespit Edilen Toprak Üstü Aksam Fungal Hastalıkları. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014 Antalya/Türkiye, s. 254.

Gözüaçık, C., M. Güllü, A. Konuksal, R. Değirmenci, E. Akerzurumlu 2014. Kuzey Kıbrıs Tahıl Alanlarında Ekin güvesi, Syringopais temperatella Lederer (Lepidoptera: Scythrididae)’nin Larva Parazitioitleri ve Parazitlenme Oranlarının Belirlenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014 Antalya/Türkiye, s. 341.

Gözüaçık, C., M. Güllü, A. Konuksal, 2014. Kuzey Kıbrıs Tahıl Alanlarında Buğday Kesik Sineği, Mayetiola destructor Say (Diptera: Cecidomyiidae)’nin Parazitoitleri. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014 Antalya/Türkiye, s. 342.

Fidan, H. Güllü, M., C. Gözüaçık, H. Hekimhan, E. Akerzurumlu, A. Konuksal 2013. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tahıl Alanlarında Arpa Sarı Cücelik Virüsü, Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV) Tespiti ve Virüs-Vektör İlişkilerinin Belirlenmesi. V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Antalya.

Gözüaçık C., M. Güllü, H. Hekimhan, H. Fidan, Ayda Konuksal ve E. Akerzurumlu, 2013. Kuzey Kıbrıs Tahıl Alanlarında, Buğday Kesik Sineği, Mayetiola destructor (Say) (Diptera: Cecidomyiidae)’ nın Parazitoitleri. V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Antalya.

Gözüaçık, C., M. Güllü, A. Konuksal, R. Değirmenci , E. Akerzurumlu, 2013. Kuzey Kıbrıs Tahıl Alanlarında Ekin güvesi, Syringopais temperatella Lederer,1855 (Lepidoptera: Scythrididae)’ nın Larva Parazitoitleri ve Parazitlenme Oranlarının Belirlenmesi. V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Antalya.

Hekimhan, H.,  H. Fidan, M. Güllü, C.  Gözüaçık, A. Konuksal, 2013. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arpa (Hordeum vulgare L.) Ekilişlerinde Tespit Edilen Toprak Üstü Aksam Fungal Hastalıkları. V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Antalya.

Güllü, M., C. Gözüaçık, H. Hekimhan, H. Fidan, A.Konuksal , R. Değirmenci ve E. Akerzurumlu, 2013. Kuzey Kıbrıs Tahıl Alanlarında Bulunan Bazı Zararlı Böcek Türleri, Yayılışları ve Zarar Durumları Üzerinde Araştırmalar. V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Antalya.

Güllü,  M., C. Gözüaçık, H. Fidan, H. Hekimhan, A. Konuksal, E. Akerzurumlu ve R. Değirmenci,  2013. Kuzey Kıbrıs Tahıl Alanlarında Tespit Edilen Yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) Türleri, Yayılışları ve Doğal Düşmanları. V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Antalya.

Eski, A., Ö. F Çakıcı, M. Güllü, Z. Demirbağ, İ. Demir, 2012. Sesamia nonagrioides Lef. (Lepidoptera: Noctuidae)' in Bakteriyel Mücadele Etmeninin Araştırılması, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eylül 2012, İzmir, Bildiriler Kitabı, 1220.

Güllü M. ve A.D. Kanat, 2011. Süne, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) Emgisinin Golia Ekmeklik Buğday Çeşidinin Biyolojik Değerlerine Etkisi. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, Bildiriler Kitabı I: 302-307 (14-17 Haziran 2011 Samsun).

Güllü, M., E. Koçak, 2011. Türkiye faydalı böcek faunası için yeni bir kayıt: Trissolcus nigribasalis (Voegelé) (Hymenoptera: Scelionidae). IV. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Kahramanmaraş, 2011. s 457.

Güllü, M., E. Sertkaya, 2011. Mısır Koçankurdu, Sesamia nonagrioides Lef. (Lepidoptera: Noctuidae) ve Mısırkurdu, Ostrinia nubilalis Hbn. (Lepidoptera: Crambidae)’in kışlayan larva populasyonlarındaki ölüm oranları. Türkiye IV Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, s 247.

Güllü, M. ,  H. Hekimhan, 2011. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Çeltik, Oryza sativa L. (Cyperales: Poaceae)’ te Zarar Yapan Bazı Önemli Lepidopter Türleri Türkiye 4. Bitki Koruma Kongresi, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, s 300.

Güllü, M., 2011. Mısır Zea mays L. (Poales: Poaceae ) Üretiminde Entomolojik Sorunlar. Melez Mısırla 100 Yıl Çalıştayı. 18-20 Mart 2011 Antalya / Türkiye

Güllü, M., A. D. Kanat, 2011. Süne, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) Mücadelesinde Kullanılan Bazı Sentetik Piretroitlerin Tarla Koşullarında Süne Yumurta Parazitoitleri, Trissolcus spp. (Hymenoptera: Scelionidae)’nin Ergin Öncesi Dönemlerine Olan Yan-Etkileri. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, s.119.

Güllü, M., E. Koçak, 2011. Türkiye Faydalı Böcek Faunası için Yeni Bir Kayıt: Trissolcus nigribasalis (Voegelé)( Hymenoptera: Scelionidae). Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, s.457

Güllü, M., E. Sertkaya, 2011. Çukurova’da Mısır Bitkisinde Zararlı Yeni  Bir Böcek: Mısır Maymuncuğu, Tanymecus dilaticollis Gyllenhal (Coleoptera: Curculionidae). Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, s.302.

Turkay, M. A., H. Ozkan, E. Sertkaya, M. Güllü, K Z. Korkut, H. Sarıhan, A. B. Uçak, A. Bolat, 2011. Breeding Maize for Resistance to Pink Stem Borer (Sesamia nonagrioides Lefebvre). 53rd Annual Maize Genetics Conference.7-20 March 2011 İllinois / U. S. A.

Turkay, M. A., H. Özkan, E. Sertkaya, M. Güllü, K. Z. Korkut, A. B. Uçak,  H. Sarıhan, A. C. Ülger, A. Bolat, 2011. Mısır Koçankurdu (Sesamia Nonagrioides Lef.)’na Dayanıklı Mısır Çeşidi Geliştirmek Amacıyla Diallel Melezlemede Kullanılacak Hatların Seçilmesi ve Melezlemenin Yapılması. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi Bildirileri, (Poster No: 302). 

Turkay, M. A., M. Soysal, K Z Korkut., M. Tosun, M. Güllü, 2011. Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lef.) ve Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis Hübn.)’na Dayanıklı Çeşit Geliştirme Islahında Kullanılan Islah ve Bazı Dayanıklılığı Belirleme Yöntemleri. Melez Mısırla 100 Yıl Çalıştayı. 18-20 Mart 2011 Antalya / Türkiye.

Bolat, A., Bayat, A., Güllü, M., Sarıhan, H., Soysal, A., 2010. İkinci Ürün Mısırda Faklı Püskürtme Yöntemlerine Ait Kalıntı ve Biyolojik Etki Değerlerinin Belirlenmesi. 26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Hatay.

Uçak, A.B., M. E. Bilgili,. M. Güllü, H. Fidan, A. Akyol, S. Aykanat, Ö.F. Karaca, 2010. İklimsel Parametrelerdeki Değişikliklerin Mısır Verimi Üzerine Etkisi. Oral Bildiri. Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Haziran 2010, Eskişehir.

Uludağ, A., M. Güllü, F. Tatlı & H. Toktay, 2002. Monokültür Buğday Tarımında Bitki Koruma Sorunları. Plant protection problems in monoculture wheat system. Hububat 2002. Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi, 3-4 Ekim 2002, Gaziantep, 515-520

Şimşek, N.,  M. Güllü ve O. Zeren, 1988. Akdeniz Bölgesi'nde Mısır Koçan Kurdu (Sesamia nonagrioides Lef., S. cretica Led.), ve Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis Hbn.)'na Karşı Bazı Kimyasalların Etkinlikleri Üzerinde Çalışmalar. Proceedings of a Symposium on Corn Borers and Control Measures, (1-3 November, 1988), Adana, Barok Ofset Mat., 44-54.

Güllü, M., N. Şimşek, 1996. Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Mısır Koçankurdu, Sesamia nonagrioides Lefebvre (Lep.: Noctuidae) ve Mısırkurdu, Ostrinia nubilalis Hbn. (Lep.: Pyra lidae)' nun Yumurta Parazitoidleri Üzerinde Araştırmalar Türkiye 3. Entomoloji Kongresi, 24-28 Eylül 1996, Ankara, 214-227.

Şimşek, N., M. Güllü, 1996. Akdeniz Bölgesinde Mısır Koçan Kurdu (Sesamia nonagrioides Lef., Lep: Noctuidae) ve Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis Hbn., Lep.: Pyralidae)’nun Mücadelesinde Tahmin ve Erken Uyarı Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Investigations on Early Warning and Forecasting Systems of Stem Borer (Sesamia nonagrioides Lef., Lep: Noctuidae) and European Corn Borer (Ostrinia nubilalis Hbn., Lep.: Pyralidae) in Mediterranean Region. Türk 3. Ent. Kong. Bildirileri (24-28 Eylül 1996), Ankara.

Şimşek, Z., N. Şimşek, M. Özkan, A. Derin ve M. Güllü, 1996. Türkiye’de Süne (Eurygaster integriceps Put., E. maura L., E. austriaca Schark.)’ye Karşı Uygulanan Kimyasal Mücadelenin Gelişimi ile Süne ve Kımıl Mücadelesinde İzlenmesi Gereken Stratejiler. II. Ulusal Zirai Mücadele İlaçları Sempozyumu, 18-20 Kasım 1996 Ankara, 101-113.

Şimşek, N., M. Güllü ve M. Yaşarbaş, 1994. Akdeniz Bölgesinde Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin Doğal Düşmanları ve Etkinlikleri Üzerinde Araştırmalar. Investigations on The Sunn Pest (Eurygaster integriceps Put.) Natural Enemies and Their Effectiveness in Mediterranean Region. Türk. III. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri (25-28 Ocak 1994), İzmir, E. Ü. Basımevi, İzmir, 155-164.

Zeren, O., A. Yiğit ve M. Güllü, 1994. Süne, Eurygaster integriceps Put. (Hemiptera: Scutelleridae) Mücadelesinde Kullanılan İlaçların Laboratuvar Koşullarında Yumurta Parazitoitleri, Trissolcus spp. (Hymenoptera: Scelionidae)’ye Etkileri. Türk. III. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri (25-28 Ocak 1994), Ege Üniv. Basımevi, İzmir,195-203

Şimşek, N., M. Güllü, 1992. Akdeniz Bölgesinde Mısırda Zarar Yapan Mısır Koçan Kurdu, Sesamia nonagrioides Lef. (Lepidoptera: Noctuidae) ve Mısır Kurdu, Ostrinia nubilalis Hbn. (Lepidoptera: Pyralidae)' nun Mücadelesine Esas Olabilecek Biyolojik Kriterlerin Araştırılması. Türk. II. Ent. Kong. Bildirileri, 28-31 Ocak 1992, Adana. 501-512.

Zeren, O., Y. Zeren, N. Şimşek, M. Güllü , S. Mercan, 1989. Mısır Kurdu ve Mısır Koçan Kurduna Karşı Havadan İlaçlama Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar. 2. Tarımsal Havacılık Sempozyumu Bildirileri, (11-13 Ocak 1989), Ankara. T.H.K. Basımevi, 71-79

Zeren, Y. S. Mercan, O. Zeren, N. Şimşek, M. Güllü, 1989. Mısır Delici Kurtlarına Karşı İlaçlı Mücadele Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar. 12. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi Bildirileri. 1-2 Haziran 1989, Tekirdağ, 157-164.

Zeren, O., M. Güllü ve N. Şimşek, 1988. Akdeniz Bölgesi II. Ürün Mısır Tarımında Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis Hbn.) ve Mısır Koçan Kurdu  (Sesamia spp.)' na Karşı Etkili Kimyasal Uygulama Metodlarının Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar. Proceedings of a Symposium on Corn Borers and Control Measures. (1-3 November, 1988), Adana, Barok Ofset Mat., 27-42.

Zeren, O., M. Güllü ve N. Şimşek, 1988. Akdeniz Bölgesi'nde Mısırda Mısır Koçankurdu (Sesamia spp.) ve Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis) Mücadelesinde Bazı Biyolojik Araştırmalar. Proceedings of a Symposium on Corn Borers and Control Measures.  (1-3 November, 1988), Adana, Barok Ofset Mat., 1-19.

Zeren, O., M. Güllü ve N. Şimşek, 1988. Some Biological Investigations relating to the control of Stalk Borer (Sesamia spp.) and European Corn Borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) on Corn in Mediterranean Region. Proceedings of a Symposium on Corn Borers and Control Measures. (1-3 November, 1988), Adana, Barok Ofset Mat., pp1-19.

 

Bitki Koruma Bülteni

Derim Dergisi

 

 

Bayat, A., Bolat, A.,  Soysal, Güllü M., Sarıhan, H. 2011. İkinci Ürün Mısır Yetiştiriciliğinde Zararlı Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lefebvre, Lepidoptera: octuidae) ve Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis Hübner, Lepidoptera: Crambidae)’ na Karşı Bazı Püskürtme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Tübitak 108O094 nolu Proje Sonuç Raporu, Ocak 2011 Tübitak/Ankara.

Cerit, İ., M. Güllü, M. A.Turkay, H. Sarihan, A. D. Kanat, A. B. Uçak, 2006. Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis Hbn.) ve Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lef.)'na Dayanıklı Transgenik Mısır Çeşidi Pioneer 33P67 (MON 810) Bt' nin Alan Denemesi. Proje Sonuç Raporu, 2006, TAGEM, ANKARA.

Tatlı, F., M.Gülü, , M. İslamoğlu, İ. Cerit, M. A. Turkay, H. Sarıhan, 2004. DK 626 Bt Transgenik Mısır Çeşidinin Bazı Mikotoksinlere, Önemli Mısır Zararlıları ve Doğal Düşmanlara Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Proje Sonuç Raporu, TAGEM, ANKARA

Şen, H. M., Cerit, İ., Turkay, M. A., Sarıhan, H., Güllü, M., İslamoğlu, M., 2001. Çukurova Bölgesi’nde Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis Hbn.) ve Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lef.)'na Dayanıklı Transgenik Mısır Çeşitleri, DK-626 Bt ve RX-770 Bt' nin Alan Denemesi, Proje Sonuç Raporu, Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Adana.

Şen, H. M., Cerit, İ., Turkay, M. A., Sarıhan, H., Güllü, M., İslamoğlu, M., 2001. Çukurova Bölgesi’nde Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis Hbn.) ve Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lef.)' na Dayanıklı Transgenik Mısır Çeşitleri, P-31B13 Bt, P-33A14 Bt, P- 33V08 Bt.'nin Alan Denemesi, Proje Sonuç Raporu, Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Adana

Turkay, M. A., K. Z. Korkut, H. Özkan, A. C Ülger, E. Sertkaya, M. Güllü, H. Sarıhan, A. B. Uçak, A. Bolat, 2011. Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lefebvre) (Lepidoptera: Noctuidae)’ na Dayanıklı Çeşit Islahı. Tübitak 107O804 nolu proje sonuç raporu, Mayıs 2011 Tübitak/Ankara.

Güllü, M., 2000. Çukurova’da Mısırda Zararlı Lepidopter Türlerinin Farklı Mısır Çeşitlerindeki Populasyon Gelişmeleri Üzerinde Araştırmalar. Ç. Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana (2000), 198 S. Studıes on The Population Developments of Harmful Lepidopterous Species on Different Corn Varieties in Çukurova. Çukurova Universty, Institute of Natural Resourse (Unpublished Doctorate Thesis), Pp 198.

Öztemiz S., M. Güllü, M. A. Göven, H. Fidan, E. Aksoy, Z. F. Arslan, E. Yılmaz, C. Gözüaçık, H. Akyol, Ö. K. Caner, H. Duran, S. Velioğlu ve C. Erdoğan, 2011. Mısır Entegre Mücadele Teknik Talimatı. (Ed: Atlamaz, A., Gökçe, A.Y.). T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı. Ankara.128 s.

Başaran, M. S., M. Özkan, M. Güllü, N. E. Babaroğlu, E. Kaya, C. Gözüaçık, V. Karaca, M. Duman, E. Yılmaz, Ç. Mutlu, K. Akın, F. Ölmez, A. F. Yıldırım, E. Aksoy, Z. F. Arslan, İ. Kepenekçi, A. Tülek, B. Akbaş, A. Yılmaz, S. Velioğlu, C. Erdoğan, M. Kodan, A. Aydar ve Y. Sabahoğlu, 2011. Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara 2011, 142 sh.

Öztemiz, S., M. A., Göven, M. Güllü, F. Tatlı, İ. Üremiş, V. Çetin, E. Aksoy, Z. F. Bülbül, 2004. Mısır Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Tarım ve Köyisleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı. Ankara, 101 s.

Kaya E., M. Güllü, M. Özkan, V. Karaca, 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatı Cilt 1. (Hububat Zararlıları) T.C. Tarım ve Köyisleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı,  Ankara. 

Güllü,  M. 1991. Mısır Zararlıları. TRT YAY-ÇEP (Yaygın Çiftçi Eğitim Projesi, CD)

Anonim, 1991.Tarla Bitkileri 1. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Yaygın Çiftçi Eğitim Projesi (YAYÇEP) 262 s.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Türkiye Entomoloji Derneği

Takdirname 2004. ( Gıda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

Takdirname 1995. (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

 

 

Fidan, H., M. Güllü,  H. Hekimhan 2014. Tahıl  Üretim Alanlarında Bitki Koruma Sorunları. Agromedya, 2 (10): 48-50.

Güllü, M. Mısırda Zararlı Böcekler, 2013. BEREKET TV

Güllü,  M. 1991. Mısır Zararlıları, TRT YAY-ÇEP (Yaygın Çiftçi Eğitim Projesi, CD)

Anonim, 1991.Tarla Bitkileri 1,  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Yaygın Çiftçi Eğitim Projesi (YAYÇEP) 262 s.