BEŞİR KOÇ

Doç. Dr. BEŞİR KOÇ

Unvan DOÇENT
Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
E-mail bkoc@bingol.edu.tr
Dahili No 1846
Oda No C/1-24

İlk orta ve lise eğitimini Mardinin Midyat İlçesinde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Doktorasını ise Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi bölümünde tamamladı. Halen Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Beşir Koç - AD Scientific Index 2022

 

Beşirkoc Google Scholar

 

DÜZENLENEN PANEL VE SEMİNERLER

1. Pandemi Sürecinde Tarım Gıda Sektörü, 27 Ekim 2021. Tıklayınız (Youtube üzerinden izleyebilirsiniz)

2. Bingöl'de Tarım Sektörünün Mevcut Durumu ve Sorunları, Diyar Diyar Tarım Ekonomisi Programları, ATED, TV. 18. 03.2021. Tıklayınız (Youtube üzerinden izleyebilirsiniz

3. Kalkınmada Arıcılığın Rolü Paneli,

Konuşmacılar:

1.Doç.Dr. Halil Tatlı: Bingöl Üniversitesi  Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Tanıtımı ve Bingölde Yoksulluk

2. Doç.Dr. Beşir KOÇ: TRB1 Bölgesinde Tüketicilerin Bal Ödeme İstekliliğini Etkileyen Faktörler

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 

1988–1992

Dokuz Eylül Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü, İZMİR

 

1993–1997

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

Araştırma Görevlisi, VAN

 

1997–2005

Çukurova Üniversitesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

Araştırma Görevlisi, ADANA

 

2005-2009

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Tarım Ekonomisi Bölümü, Dr., VAN

 

2009-2012

Bingöl Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

Yrd. Doç. Dr.,

BİNGÖL

 

2012-2020

Bingöl Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilmler Fakültesi,

İktisat Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

BİNGÖL

2020-

Bingöl Üniversitesi

İİBF-İktisat Bölümü

Doç.Dr.

Derece Bölüm Üniversite Mezun
Lisans İşletme Dokuz Eylül 1992
Yüksek Lisans-Araştırma Görevlisi Tarım Ekonomisi Yüzüncü Yıl 1997
Doktora-Araştırma Görevlisi Tarım Ekonomisi Çukurova 2005
Dr. Tarım Ekonomisi Yüzüncü Yıl 2005-2008
Yardımcı Doç. Tarım Ekonomisi Bingöl 2009
Yrd.Doç.Dr İktisat Bingöl 2012
Doç.Dr. İktisat  Bingöl 2020

 

Dersin Adı Kredisi Öğreci Sayısı
GÜZ DÖNEMİ    
Kalkınma Ekonomisi 4  
Çalışma Ekonomisi 3  
Tarım Ekonomisi 3  
Proje I 2  
BAHAR DÖNEMİ    
Makro İktisat 6  
Mikro İktisat (işletme Bölümü) 3  
Türkiye Ekonomisi 4  
Proje II 2  

Not: Ders Notlarımı "Google Classroom" da oluşturduğum sınıflarda paylaştım.

 

 

1. YÖNETİLEN TEZLİ YUKSEK LİSANS 

1) Tez Konusu: Subliminal Mesajların Gıda Ürünleri Tüketimine Etkisi: Van İli Örneği, Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilimdalı, Bingöl 2017

Hazırlayan: Hamza SIĞINÇ      Danışman :Yrd.Doç.Dr. Beşir KOÇ

2). Tez Konusu: Türkiye'de Ramazan Ayının Gıda Tüketimine Etkisi: Bingöl İli Örneği, Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl 2019

Hazırlayan: Arzu VAROL            Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Beşir KOÇ

3). Tez Konusu: Ekmek İsrafında Tüketici Tercihlerinin Rolü: Bingöl İli Örneği, Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilimdalı, Bingöl 2020

Hazırlayan: Hilal VERGİ              Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Beşir KOÇ

 

 

Doçentlik Sonrası
1.Tatlı, H., KOÇ, B., 2021. The relationship between sales volume and consumer confidence index in the turkish retail industry,  Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, http://busbed.bingol.edu.tr, Yıl/Year: 11 • Sayı/Issue: 22 • Güz/Autumn 2021
 
2.Tatlı, H., KOÇ, B., Barak, D. 2022Türkiye'de Tüketicilerin Yerel Bal Ödeme Taleplerini Etkileyen Faktörler: TRB1 Bölgesinde Bir Kesit Çalışması,  Uludağ Arıcılık Dergisi , 22 (2).
 
 
 
Doçentlik Öncesi:
 
17.Tatlı, H., KOÇ, B., 2018.The Place of Turkey in the OECD Countries in the Context of Energy Consumption and Energy Prices, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Year: 8 • Volume: 8 • Issue: 15 • Bahar/Spring 2018, http://busbed.bingol.edu.tr [Full Text]
 
 
16Tatlı, H., Koç, B., 2017. Çalışan Kadın Bakış Açısıyla Kadınların İş ve Aile Yaşamında Karşılaştığı Sorunlar Hakkında Bir Uygulama, İKTİSADİYAT Dergisi, Yıl/Year: 1 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 1 Aralık/December: 2017 [Full Text ]
 
 
15. Koç, B., 2017.Attitudes And Behaviors Of Young Consumers About Instant Coffee Consumption, İKTİSADİYAT Dergisi, Yıl/Year: 1 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 1 Aralık/December: 2017.[Full Text]
 
14. Sığınç, H., Koç, B., 2017. Evaluation on Subliminal Messages and Food Consumption,  Bingöl University Journal of Social Sciences Institute, Year: 7 • Vol: 7 (14) P: 83-96.[Full Text]
 
 
13Koç, B., Tatlı, H., 2017Use of Social Networking Sites of Bingöl University Student Attitudes and BehavioursBingöl University Journal of Social Sciences Institute, 6 (1), 15-29 [Full Text]
 
 
12. Beşir KOÇ, Aykut GÜL, M. Göksel AKPINAR and Hilal Yilmaz, 2014. Determining Consumers’ Preferences for Energy Drinks Consumption with Conjoint Analysis: A Cross Section Study from East Mediterranean, Turkey, Nutrition and Food Sciences, J Nutr Food Sci 2014, 4:6, 324,  [Full Text]
 
 
11. KOÇ, B., CEYLAN, M., 2013. Effects of Climate Change on Rice Production: The Case of Turkey, African Journal of Agricultural Research, Vol. 8(23), pp. 2903-2910, 20 june, 2013. DOI: 10.5897/AJAR12.621 [Full Text]
 

10. KOÇ, B., CEYLAN, M., 2009. General Status and Long Term Trend Analysis of Sheep and Goat Husbandry in the Eastern Anatolian Region of Turkey, Asian Journal of Agricultural Research, 3 (1): 18-27, ISSN 1819-1894 (Full Text)

 

KOÇ, B., CEYLAN, M., 2009. Consumer-Awareness and Information Sources on Food Safety: A Case Study of Eastern Turkey, Nutrition and Food Science, Vol. 39, No. 6, 2009 [Full Text]

 

8. KOÇ, B., CEYLAN, M., 2009. The effects of Avian Influenza on the Turkey’s Poultry Sector: Case of Eastern Anatolia Region, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (2): 69–74, 2009. ISSN: 1308–3945 [Full Text]

 
 
SCI İNDEKSİNE GİREN MAKALELER

7. KOÇ, B., CEYLAN, M., 2012. The Effects of Social-Economic Status of Consumers on Purchasing, Behaving and Attitude to Food Products: Case Study of Van, Turkey, British Food Journal, Volume 114, Issue 5, 2012. [Full Text ] (SCI)

 

6. B. KOÇ, M. GÜL and O. PARLAKAY, 2011. Determination of Technical Efficiency in Second Crop Maize Growing Farms in Turkey: A Case Study for the East Mediterranean in Turkey, Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 6 (5):488-498, 2011, ISSN 1683-9919 [Full Text] (SCI Expanded)

 

5.B. KOÇ, M. TERİN, M. CEYLAN and E. DAĞISTAN, 2010. General Situation of Beekeeping In The Eastern Anatolian Region of Turkey and ARIMA Model With the Help of Long-Term Analysis, Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 5 (8): 537-546 ISSN 1683-9919 [Full Text]  (SCI Expanded)

 

4. DAĞISTAN, E., KOÇ, B., GÜL, M.,PARLAKAY, O., AKPINAR, M.G., 2009. Identifying Technical Efficiency of Dairy Cattle Management in Rural Areas through a Non-Parametric Method: A Case Study for the East Mediterranean in Turkey, Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (5): 863-867, 2009 ISSN: 1680-5593 [Full Text]

 

3. Mevlüt Gul, Besir KOC, Erdal Dağıstan, M. Göksel Akpınar and Oğuz Parlakay, 2009. Determination of technical efficiency in cotton growing farms in Turkey: A Case study of Cukurova region, African Journal of Agricultural Research Vol. 4 (10), pp. 944-949, October, 2009, ISSN 1991-637X.[Full Text]

 

2. Erdal Dağıstan, Bekir Demirtas, M. Göksel Akpınar, Yalçın Yılmaz, Mevlut Gul and Besir KOC2009. Determination of Organic Fish Purchase Tendency of Consumers: A Case Study for Hatay Province, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (9): 1784-1789, ISSN: 1680-5593. [Full Text]

 

1. M. Göksel Akpınar, Erdal Dağıstan, Yavuz Mazlum, . Mevlüt Gul, Besir KOC and Yalçın Yılmaz, 2009. Determining Household Preferences for Fish Consumption with Conjoint Analysis in Turkey, Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (11): 2215–2222, ISSN: 1680–5593.[Full Text]

9. DAĞISTAN, E., KOÇ, B., GÜL, A., GÜL, M., 2008. Koyunculuk Üretim Faaliyetinin Faktör Analizi: Türkiye'den Bir Kesit, YYU, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi.[Full Text] TR DİZİN-ULAKBİM

 

8. KOÇ,B., Gül, A., 2006. “Adana Kırsal Alanında Ortakların Mülkiyetinde Süt Sığırcılığı Projesi: Yüreğir S.S. Kürk­ çüler Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği”, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 20 (4), Adana. (Full Text)TR DİZİN-ULAKBİM

 

7. YILMAZ, İ.,DAGISTAN, E., KOC, B., OZEL, R., 2003. Hatay İlinde Projeli ve Projesiz Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Süt Sığırcılığı Üretim Faaliyetlerinin Ve Faktör Verimliliklerinin Analizi, Akdeniz Üniv.Ziraat Fak. Dergisi, 2003, 16(2), 169–178, Antalya.[Full Text]

TR DİZİN-ULAKBİM

6. KOC, B., GUL, A., 2002. Türkiye'de Kırsal Alan İçin Alternatif Kalkınma Önerisi Olarak Köykentler, Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 17(4):63-72. Adana.

TR DİZİN-ULAKBİM

5. KOC, B., GUL, A., 2001. Doğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Nüfus ve Yapısal Dönüşüm, Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 16(3):95-104.Adana. TR DİZİN-ULAKBİM (Full Text)

 

4.ŞAHİN, K., GUL, A., KOC, B., DAĞISTAN, E., 2001. Adana İlinde Enstansif Süt Sığırcılığı Üretim Ekonomisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (j.Agric. Scıb), 11(2):19–28 [Full Text] TR DİZİN-ULAKBİM

 

3. KOÇ, B., GÜL, A. VURUŞ, H., 2000. Doğu Anadolu Bölgesinde Şekerpancarı Üretimi, Üretim Maliyetleri ve Üretimin Arz Duyarlılığı,Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 15(3):35-44, Adana.TR DİZİN-ULAKBİM (Full Text)

 

2. KOÇ, B., GÜL, A., 2000. GAP Alanında Hayvancılığın Gelişim Seyri,Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Ekim-Kasım-Aralık, Sayı 130, Sayfa 47-56, Ankara. [Full Text ] TR DİZİN-ULAKBİM

 

1. KUTLAR,A., ÇİFTÇİ, H., KOÇ, B., 1994. Van İlinde Yatırım Kolaylıkları ve Yatırım Teşvikleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi,4:45-54. ISSN 1018-9424.[Full Text] TR DİZİN ULAKBİM

24.Koç, B., 2019. Yemek Fabrikalarında Üretilen Yemekler İçin Müşteri Memnuniyetinin Genel Bir Değerlendirmesi, 1. Uluslararası GAP, Gıda, Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresi, 29 Kasım-1 Aralık 2019, Şanlıurfa.

 

23.Koç, B., 2019. Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler: Bingöl İli Örneği, 1. Uluslararası GAP, Gıda, Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresi, 29 Kasım-1 Aralık 2019, Şanlıurfa.

 

22.Koç, B., Gül, A., 2019. Enerji İçecekleri Tüketici Profili ve Tüketim Davranışları: Adana İli Örneği, 1. Uluslararası GAP, Gıda, Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresi, 29 Kasım-1 Aralık 2019, Şanlıurfa

 

21. Sığınç, H., KOÇ, B., 2019.Tüketicilerin Gıda Ürünleri Tüketim Davranışlarında Subliminal Mesaj Farkındalığı, II. Uluslararası Sosyal Bilimler& İnovasyon Kongresi -SOS-CON 2019, 26-27 Nisan 2019 Elazığ.

 

20. KOÇ, B., 2019. Enerji İçecekleri Tüketici Pazarında Tüketicilerin Gıda Güvenliği ve Gıda Ürünlerinin Satın Alınması Konusunda Gösterdikleri Duyarlılıklar, II. Uluslararası Sosyal Bilimler& İnovasyon Kongresi -SOS-CON 2019, 26-27 Nisan 2019 Elazığ.

 

19.KOÇ, B., TATLI, H., 2018. Ev Turşusu Tüketiminde Tüketicilerin Tutum ve Davranışları: Bingöl İli Örneği, Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi, 27-28 Eylül 2018. Bitlis -Türkiye. (Full Text)

 

18. KOÇ, B., TATLI, H., 2018.Tüketicilerin Hazır Su Tüketim Davranışları ve Tercihleri: Bingöl İli Örneği, Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi, 27-28 Eylül 2018. Bitlis -Türkiye.(Tam Bildiri)

 

17.Tatlı, H., KOÇ, B., 2018. Tüketicilerin Mal Talebini Etkileyen Çevresel Ve Demografik Faktörlerin İlişkisi, International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18) June 27-28, 2018 / Bandırma - Turkey (Tam Bildiri)

 

16.Sığınç, H., KOÇ, B., 2018. Subliminal messages' Effects on Consumption of Food Products in Turkey: Case of Van Province, International Agricultural Science Congress, 09-12 May 2018, Van Turkey (Özet Bildiri)

 

15.Koç, B., Tatlı, H., Naimoğlu, M., 2017. Development of Beekeeping in Bingol Province and Surveyable Beekeeping Possibilities,4. International Regional Development Conference, 21-23 September 2017, Tunceli.[Full Text]

 

14.Canlı, E., Koç, B., 2017.Pickle Production and Foreign Trade in Turkey, 4. International Regional Development Conference, 21-23 September 2017, Tunceli.[Full Text]

 

13.Koç, B., Tatlı, H., 2017. Dıyarbakır İndirim Marketlerinde Müşteri Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi, V. Anadolu International Conference in Economics, May 11-13 2017, Eskişehir Turkey.[Full Text online]

 

12.Tatlı, H., Koç, B., 2017.Türkiye Perakende Sektöründeki Satış Hacmi ve Tüketici Güveni Arasındaki Kısa ve Uzun Dönem İlişkisi, V. Anadolu International Conference in Economics, May 11-13 2017, Eskişehir Turkey.[Full Text online]

 

11.Tatlı, H., Koç, B., 2017. Enerji Tüketimi ve Enerji Fiyatları Bağlamında Türkiye'nin OECD Ülkeleri İçindeki Yeri, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi IV., 11-12 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi, Malatya

 

10.Tatlı, H., Koç, B., 2017. Çalışan Kadın Bakış Açısıyla Kadınların İş ve Aile Yaşamında Karşılaştığı Sorunlar Hakkında Bir Uygulama, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi IV., 11-12 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi, Malatya

 

9.Koç, B., Tatlı, H., 2017. Bingöl University Students' Opinions And Satisfaction Levels About The Refectory, International Congress on Agricultural Economics, Antalya, Turkey,  April 27-28,  2017. [Full Text online]

8.Koç, B., Tatlı, H., 2017. Bread Production And Hygiene in Bread Ovens: Bingöl Province Sample, International Congress on Agricultural Economics, Antalya, Turkey,  April 27-28,  2017. [Full Text Online]

 

7.KOÇ, B., CEYLAN, M., 2008. Van İlinde Arıcılığın Gelişim Seyri ve Sürdürülebilir Arıcılık Olanakları-Development Of Beekeepıng And Opportunıtıes Of Sustaınable Beekeepıng Actıvıtıes In Van Provınce- 1. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 25-27 Kasım 2008, Muğla. [Full Text]



6.KOÇ, B., GUL, A., IŞIK, H., AKPINAR, M.G. 2008 Dünya?da ve Türkiye?de Enerji İçecekleri Pazarı- Energy Drınk Markets In The World And Turkey, The Third Business and Economy International Workshop, 26-27 Haziran, Giresun /Turkiye [Full Text]



5.Akpınar, M.G., Gül, M., Dağıstan, E., Akçaöz, H., KOÇ, B., 2008. Consumer Expectations and Tendency for Food Retailing in Turkey: The Case of Supermarket, 8th. International Conference on Management in Agrifood Chains and Networks, 28-30 May 2008, Ede the NETHERLANDS.[Full Text]

 

4.KOÇ, B., CEYLAN, M., 2008. Türkiye?de Gıda Ürünlerinin İnternet Üzerinden Pazarlama ve Tutundurma Faaliyeti Üzerine Genel Bir Değerlendirme, 2nd International Future -Learning Conference On Innovations in Learning for the Future 2008: e-Learning, March,27-292008,ISTANBUL,TURKEY [Full Text]



3.KOÇ, B.,2007. Consumer Knowledge, Attitudes and Behaviour for A Food Safety: A Case Study in Adana Province, International Workshop on Food Safety in a Sustainable Postharvest System of Agricultural Products 16 ?18 October, 2007 Kahramanmaraş Sütçü Imam University Kahramanmaraş/TURKEY [Full Text]



2.KOÇ, B., GÜL, A., 2006. Türkiye?de Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Köykentlerde Kırsal Toplumun Yaşam Kalitesi, I. International Home Economics Congrees, Sustainable Development and Quality of Life 22-24 March 2006, Ankara Türkiye.(Full Text)

 

1.KOC, B., GUL, A., MUTLU, S., 2002. The Existing Situation of The Fishery Products, Opportunities for Development And Production Related Problems In the Inland Waters of Cukurova Region In Turkey, On Seminar ?Prospects for the Mediterranean Agri-food Systems in an International Context? 30 August 2002, Zaragoza,SPAIN (Full Text)

22.Beşir KOÇ, 2016. Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Hazır Kahve Tüketimi İle İlgili Tutum ve Davranışları, Uluslararası Katılımlı, XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt I, Sayfa: 519-524, 25-27 Mayıs 2016 Isparta.[Full Text]

 

21. Beşir KOÇ, Tutku Gül ALTUN, Hacı Ali GÜLEÇ 2012. Van İlinde Hazır Yemek Sektöründe Müşteri Memnuniyeti, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Tarım Yoksulluk ve Kalkınma, Bildiri Özetleri (Poster sunum, 1. yazar sundu; Ozet Basım).[ozet]

 

20Beşir KOÇ, Hacı Ali GÜLEÇ, Tutku Gül ALTUN, Abdülvahap BAYDAŞ 2012.  Geleneksel Ürünler Tüketim Pazarının Analizi: Van İli Örneği, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Tarım Yoksulluk ve Kalkınma, Cilt 1, Sayfa 909-915, 5-7 Eylül 2012, KONYA, (Sözlü Sunum, 1. Yazar sundu).[]

 

19. KOÇ, B., NOOMENE, R., 2010. Bingöl İlinde Organik Hayvancılık Kapsamında Keçi Yetiştiriciliğinin Önemi Ve Gelişim Eğilimi, Bingöl Sempozyumu, 17-18 Eylül 2010, Bingöl.(Sunulu) [Full Text]

 

18. Beşir KOÇ, Hacı Ali Güleç, Tutku Gül Altun, 2010. Van İlinde Faaliyet Gösteren Hazır Yemek Sanayi İşletmelerinin Pazarlama Stratejileri, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 2, Poster Bildiriler, Sayfa 756–764, 22–24 Eylül 2010 Şanlıurfa.[Full Text]]

 

17. Beşir KOÇ, Tahsin Tonkaz 2010. GAP Bölgesinde Çeltik Üretimi İklim İlişkileri ve Çeltik Üretiminin Uzun Dönem Eğilim Analizi, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 2,  Sayfa 622-628, 22-24 Eylül 2010 Şanlıurfa.[Full Text]

 

16. Beşir KOÇ, Ferhat Yeltekin, Hacı Ali Güleç, Melike Ceylan, 2009. Van İlinde Yöresel Gıda Ürünlerinin Üretim ve Pazarlamasında Dönerdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Rolü ve Önemi, II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Sayfa :241-244, 27-29 Mayıs 2009.[Full Text]


15.Koç,B., Ceylan, M., 2008. Tüketicilerin Gıdaların Üretimi, Dağıtımı Ve Satış Sürecini Gıda Güvenliği Açısından Değerlendirme Tutum Ve Davranışları, Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 08-11 Ekim 2008, Antalya [Full Text]



14.Ceylan, M., Koç,B., 2008. Gıda Ürünlerinin Satınalma Davranışları Konusunda Tüketici Yaklaşımları: Van İli Örneği, Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 08-11 Ekim 2008, Antalya. [Full Text]


13.KOÇ, B., CEYLAN, M., 2008.Tüketicilerin Sosyo-Ekonomik Statülerinin Gıda Ürünlerini Satınalma Tutum Ve Davranışları Üzerine Etkisi, VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Haziran. Bursa (Abstract-Poster). [Abstract]



12.KOÇ, B., CEYLAN, M., 2008. Gıda Güvenliği Konusunda Tüketicilerin Bilgi Kayankaları ve Bilgil Düzeyleri, Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum.[Abstrct]



11.KOÇ, B., CEYLAN, M., 2008. Tüketicilerin Gıdalar Yoluyla Geçebilecek Hastalıklardan Korunma Uygulamaları ile Gıdaların Güvenilirliği Konusundaki Görüşleri, Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum. [Abstract]


10.KOÇ, B., CEYLAN, M., 2008. Tüketicilerin Seçilmiş Bir Grup Gıda Ürününün İçerdiği Katkı Maddelerinin Olumsuz Etkileri Konusunda Görüşleri ve Bu Ürünlerden Satın Alma Düzeyleri, VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Haziran 2008, BURSA [Full Text]


9.KOÇ, B., 2006. Tüketicilerin Gıda Ürünlerini Satın Alma Davranışları: Adana İli Örneği, Türkiye 9. Gıda Kongresi, Mayıs, Bolu [Full Text]     


8.KOÇ, B., GÜL, A., 2006.Bölgelerarası Gelişmişlik Farklılıklarının Giderilmesinde Köykent Modeli: Ordu Mesudiye Köykent Projesi Uygulaması, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül, Antalya [Full Text]



7.KOÇ, B., GÜL, A., 2005. Kırsal Kalkınmada Köykent Modeli: Özalp-Dorutay Köykent Projesi Uygulaması, I. Doğu Anadolu Sempozyumu (Bölgesel Kalkınmada Yeni Ufuklar), 23-25 Mayıs, Elazığ.[Full Text]



6.KOÇ, B., GÜL, A., 2004. Türkiye de Kırsal Kalkınmada Köykent Yaklaşımı Ve Bazı Ülkelerde Uygulanan Benzeri Modeller, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül, Tokat.[Full Text]



5.KOÇ, B., YILDIRIM, İ., 1998.Van İli Gevaş İlçesinde Şeker Pancarı Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi, Doğu Anadolu Tarım Kongresi, 14-18 Eylül, Erzurum. [Full Text]



4.YILDIRIM, I., KOC, B., 1996. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Hayvancılığa Verilen Teşvik Belgeli Yatırımların Genel Bir Değerlendirmesi, Hayvancılık 96, Ulusal Kongresi, Cilt 1, 18-20 Eylül, İzmir. [Full Text]



3.YILDIRIM, İ., KOÇ, B.,1996. Doğu Anadolu Bölgesi Tarım Sektörüne Verilen Teşvik Belgeli Yatırımların Genel Bir Değerlendirmesi, Türkiye II. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 2, Sayfa 213-223, 4-6 Eylül Adana.[Full Text]



2.YILDIRIM, İ., KOÇ, B.,1995. Doğu Anadolu Bölgesi Hayvancılığına Ziraat Bankasınca Verilen Tarımsal Kredilerin Genel Bir Değerlendirmesi, Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, 27-29 Eylül, İzmir.[Full Text]


1.YILDIRIM, İ., KOÇ, B., 1994. Doğu Anadolu Hayvancılığının Gelişme Seyri ve Geliştirilmesi Olanakları, Türkiye I.Tarım Ekonomisi Kongresi, 2 cilt, Sayfa 175-191, 8-9,Eylül,İzmir. [Full Text]

1. Bingol Üniversitesi, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

2.Uluslararası İktisadiyat Dergisi

3.Trakya University Journal of Engineering Sciences

4.Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi

5.Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tarım Bilimleri Dergisi

6.Journal of Agricultural Science and Technology

 

1.Kutlar, A., Koç, B., Çiftçi, H., 1994. Van İlinin Ekonomik Analizi. Yuzuncu Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu.

2.Koç, B.,1998. Van İli Gevaş İlçesinde Şekerpancarı Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı.

3.Yılmaz, İ., Ören, N., Dağıstan, E., Koç,B., Özel, R., 2001. Hatay İlinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi, Ç.Ü. Araştırma Fonu.

4.Gül, A., Şahin, K., Koç, B., Dağıstan, E., 2000. Adana İlinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi, Ç.Ü. Araştırma Fonu.


5.Gül, A., Koç, B., 2002. Türkiye'de Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Köykentler ve Köykentlerde Tarımsal İşletmelerin Sosyal ve Ekonomik Analizi, Ç.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi.


6.Gül, A., Koç, B., Akpınar, M.G., Işık, H., 2005. Türkiye'de Enerji İçecekleri Tüketici Pazarının Analizi: Adana İli Uygulaması ZF2005BAP10

7.KOÇ, B., CEYLAN, M., ERKAN, C., 2008. Van İlinde Arıcılık Faaliyetinin Ekonomik Analizi ve Geliştirilmesi Olanakları-2008-ZF-B076 (Devam Ediyor).

8.DAĞISTAN, E., MAZLUM, Y., GÜL, M., KOÇ, B.,AKPINAR,M.G., 2008. Hatay İl Merkezinde Organik Balık Tüketimi, Tüketici Talepleri ve Tüketici Profilinin Belirlenmesi,Mustafa Kemal Üniversitesi, Araştırma Projeleri Birimi. 

9. Tatlı, H., KOÇ, B., Barak, D., Polat, M., 2021Bingöl Üniversitesi Sosyol ve Ekonomik Araştırma Merkezinin (BÜSEAM) Açılarak Bingöl'deki Sosyo-Ekonomik Göstergelerin Hesaplanması, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı (2017K124000), PİKOM-Arı.2019.001, Araştırmacı

ULUSAL  ve ULUSLARARASI KİTAPLAR

Doçentlik Önecesi

1.KOÇ, B., GÜL, A., 2006. Türkiye'de Bir Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Köykentler ve Köykentlerde Tarımsal İşletmelerin Sosyal ve Ekonomik Analizi, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomik Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 154, ISBN 978-975-407-223-5, Mart 2006 Ankara.(Full Text)

2. KOÇ, B., 2011. Ekmek Tüketiminde Tüketici Tercihleri: Van İli Örneği, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Yayınları, 2011 Ankara.(Full Text)

3. VAROL, A., KOÇ, B., 2019. Ramazan Ayı ve Gıda Tüketimi İlişkisi, Gazi Kitabevi, ISBN: 978-605-7805--27-0, Ağustos 2019 Baskısı, Ankara

 

Doçentlik Sonrası Kitaplar

1. TATLI, H., KOÇ, B., BARAK, D., POLAT, M., 2020. Kırsal ve Kentsel Yoksulluk Göstergeleri Üzerine Bir Analiz, Gazi Kitabevi, ISBN: 978-625-7216-65-4, Ekim, Ankara 2020.

2. Vergi, H., KOÇ, B., 2021. Tüketici Tercihi ve Ekmek İsrafı, Gazi Kitabevi, ISBN: 978-625-8443-55-4, Birinci Baskı Aralık Ankara 2021

 

ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ

Doçentlik Öncesi

1. TATLI, H., KOÇ, B. 2019. The Relationship between Environmental and Socio-Demographic Factors that Affect Consumers’ Demand for GoodsKitap İsmi: Environment and Sustainability, Peter Lang GmbH, International Academic Publishers, Berlin 2019. (pp: 55-74). DOI 10.3726/b15358

Doçentlik Sonrası

1. KOÇ, B., ARLI ÇİÇEK, C. 2022. Türkiye'de Tüketicilerin Dondurma Tüketim, Tutum Ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler: TRB1 Bölgesinden Bir Kesit Çalışması, Kitap İsmi: Tarım ve Gıda Ürünleri Tüketimi, Iksad Publications – 2022©, ISBN: 978-625-8323-82-5, August/ 2022 Ankara / Turkey (PP:67-92)

[ATIFLAR]

Beşir Koç - AD Scientific Index 2022

 

 

 

YILLAR İTİBARİYLE AKADEMİK TEŞVİK PUANLARI

2017 YILINDA: 85,20 PUAN

2019 YILINDA: 60 PUAN

2021 YILINDA: 60 Puan