ERDAL KAYGUSUZOĞLU

Prof. Dr. ERDAL KAYGUSUZOĞLU

Unvan PROFESÖR
Birim VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER
E-mail ekaygusuzoglu@bingol.edu.tr
Dahili No 5403
Oda No AII-25

DERECE

BÖLÜM/PROGRAM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

 Veteriner Fakültesi

 Fırat Üniversitesi

 1991

Yüksek Lisans

 Veteriner Fakültesi

 Fırat Üniversitesi

 1991

Doktor

 Veteriner Fakültesi/Doğum ve Jinekoloji

 Fırat Üniversitesi

 1997

 

GÖREV ADI

GÖREV YERİ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

 Arş. Gör.

 Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

 1993

 1997

 Dr. Arş. Gör.

 Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

 1997

 2000

 Yrd. Doç. Dr.

 Fırat Üniversitesi Bingöl Meslek Yüksekokulu

 2000

 2007

 Yrd. Doç. Dr.

 Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 2007

 2012

 Yrd. Doç. Dr.

 Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

 2012

 2013

 Doç. Dr.

 Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

 2013

2018
Prof. Dr. Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2018  

 

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

Güz

Doğum Bilgisi

2

0

72

Güz

Meme Sağlığı ve Hastalıkları

2

0

62

2007 MART ÜDS: 78.750

 A1. E.Kaygusuzoğlu, H.Yıldız, M.Kaya ve M.Çenesiz, "Effect of GnRH administered 7 days after insemination on serum progesterone, luteinizing hormone and duration estrous cycle with pregnancy rates in heifers", J. Anim. Vet. Adv., 9, 9, 1400-1405 pp., 2010 Full Text Online (PDF)

A2. A.Rişvanlı, M.Aydın, E.Kaygusuzoğlu, H.Bulut, A.M.Apaydın ve H.Timurkan, "Use of cauda epididymis extract as ımmunocontraceptive", Contraception , 66, 6, 459-462 pp., 2002 . Abstract  Full Text Online (PDF)

A3. H.Yıldız ve E.Kaygusuzoğlu, "Investigation of Ca, Zn, Mg, Fe and Cu concentrations in blood and milk of cows with negative and positive CMT results", Bull Vet. Inst. Pulawy , 49, 2, 209-213 pp., 2005 . Abstract Full Text Online (PDF)

A4. A.Rişvanlı, M.Aydın, E.Kaygusuzoğlu ve H.Timurkan, "Ratlarda tiroidektominin seksüel siklus ve gebe kalma oranları üzerine etkisi", Türk. J. Vet. Anim. Sci. , 27, 4, 873-877 pp., 2003 . Abstract  Full Text Online (PDF)

A5. A.Rişvanlı, M.Aydın, E.Kaygusuzoğlu, H.Bulut, A.M.Apaydın ve Y.Bolat, "The prevalence of anti-sperm antibodies in cattle in The Eastern Anatolian Region of Turkey", Irish Vet. J. , 56, 11, 560-564 pp., 2003 . Full Text Online (PDF)

A6. M.Aydın, A.Rişvanlı, H.Timurkan ve E.Kaygusuzoğlu, "Lack of the correlation between the electrical conductivity of milk and the blood progesterone levels in cows", S. Afr. Vet. Ass. , 79, 3, 153-154 pp., 2008 Full Text Online (PDF)

A7. C.Kalkan, H.Çetin, E.Kaygusuzoğlu, B.Yılmaz, M.Çiftçi, H.Yıldız, A.Yıldız, H.Deveci, A.M.Apaydın ve H.Öcal, "An investigation on plasma progesterone levels during pregnancy and at parturition in the Ivesi sheep", Acta Vet. Hungarica , 44, 3, 335-340 pp., 1996 . Abstract 

A8. M.Aksakal, M.Nazıroğlu, M.Çay, C.Kalkan, E.Kaygusuzoğlu ve H.Çetin, "Koyunlarda gebelik süresince ve doğum sonrası kan plazması E vitamini ile progesteron hormonu arasında ilişki", Türk. J. Vet. Anim. Sci. , 21, 2, 179-182 pp., 1997 Abstract

A9.  M.Nazıroğlu, M.Çay, M.Aksakal, H.Çetin, E.Kaygusuzoğlu ve C.Kalkan, "Siklusları prostaglandin F2 alfa ile senkronize edilen ineklerde tohumlama ile birlikte HCG ve GnRH uygulamalarının kan serumu E vitamini ve progesteron düzeylerine etkileri", Türk. J. Vet. Anim. Sci. , 21, 5, 393-398 pp., 1997

A10. H.Yıldız, E.Kaygusuzoğlu ve M.Aydın, "Serum mineral status during pregnancy in cows", Indian J. of Anim. Sci. , 76, 8, 591-595 pp., 2006

A11. H.Yıldız, E.Kaygusuzoğlu ve Ö.Kızıl, "Concentrations of serum vitamins A, E and C and  b-carotene during pregnancy in cows", Bull. Vet. Inst. Pulawy , 49, 2, 199-202 pp., 2005 Abstract Full Text Online (PDF)

A12. H.Yıldız, E.Kaygusuzoğlu ve H.Şimşek, "Somatic cell count, electrical conductivity and biochemical parameters in mastitis milk in cows", Indian Vet. J. , 83, 498-500 pp., 2006

A13. H.Yıldız, E.Kaygusuzoğlu ve Ö.Kızıl, "Serum progesterone, vitamin A, E, C and b-carotene levels in pregnant and nonpregnant cows post-mating", J. Anim. Vet. Adv. , 4, 3, 381-384 pp., 2005

A14. F.Karataş, S.Aydın, E.Kaygusuzoğlu, H.Yıldız, F.A.Erulas ve Y.Özkan, "Ghrelin and orotic acid increased in subclinical mastitis", Archiv. Physiology and Biochem. , 114, 3, 178-182 pp., 2008 Abstract Full Text Online (PDF)

A15. H.Yıldız, E.Kaygusuzoğlu, M.Kaya ve M.Çenesiz, "Effect of post-matıng GnRH treatment on serum progesterone, luteinizing hormone levels, duration of estrous cycle and pregnancy rates in cows", Pakistan Vet. J., 29, 3, 110-114 pp., 2009 Full Text Online (PDF)

A16. H.Öcal, Y.Türköz, H.Çetin, E.Kaygusuzoğlu, A.Rişvanlı ve C.Kalkan, "Retensiyo sekundinarumlu ineklerde kan serumu kalsiyum (Ca) ve fosfor (P) düzeyleri üzerine çalışma", Türk. J. Vet. Anim. Sci. , 23, 3, 591-595 pp., 1999

A17. E.Kaygusuzoğlu, H.Yıldız ve F.Karataş, “Levels of vitamin A, C, E with malondialdehyde in blood and milk serum in subclinical mastitic cows” J. Anim. Vet. Adv., 11, 13, 2284-2288pp., 2012

A18. A. Rişvanlı, İ. Şeker, N. Saat, B. Karagülle, A. Köseman and E. Kaygusuzoğlu. The management practices and microbiological quality of a dairy farm with low bulk tank milk somatic cell count. Pakistan Veterinary Journal.,37,2, 175-179pp, 2017

A19. N. Saat, A. Rişvanlı, İ. Şeker, E. Kaygusuzoğlu and A. Köseman. Optimization of the estrus synchronization method and determining its effect on bulk tank milk somaticcCell count in dairy cattle farming. International Journal of Agriculture and Biology. 2017

B1. C.Kalkan, H.Deveci, A.M.Apaydın, H.Öcal, H.Timurkan, H.Çetin ve E.Kaygusuzoğlu, "Elazığ ve çevresinde 1985-1992 yılları arasında görülen güç doğumların sebepleri, tedavisi ve alınan sonuçlar üzerine çalışma", S. Ü. Vet. Fak. Derg. , 9, 2, 53-56 pp., 1993 Full Text Online (PDF)

B2. C.Kalkan, H.Deveci, A.M.Apaydın, H.Öcal, H.Çetin ve E.Kaygusuzoğlu, "İneklerde görülen prolapsus uterinin sebepleri, tedavi ve sonuçları üzerine bir çalışma", Türk Vet. Hek. Derg. , 6, 2, 60-62 pp., 1994 

B3. C.Kalkan, H.Öcal, H.Deveci, A.M.Apaydın, H.Çetin ve E.Kaygusuzoğlu, "Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniğine getirilen hayvanların analizi üzerine çalışma", Türk Vet. Hek. Derg. , 7, 1, 61-65 pp., 1995

B4. H.Öcal, H.Deveci, A.M.Apaydın, C.Kalkan, H.Çetin ve E.Kaygusuzoğlu, "İnek ve düvelerde prolapsus vaginanın sebepleri ve tedavisi üzerine çalışma", F.Ü. Sağlık Bil. Enst. Derg. , 10, 2, 353-359 pp., 1996

B5. C.Kalkan, B.Yılmaz, Y.Türköz, E.Kaygusuzoğlu, H.Çetin, H.Deveci, A.M.Apaydın ve H.Öcal, "Evaluation of serum and plasma Zn and Cu concentrations with respect to pregnancy during 21 days following insemination in cows", F.Ü. Sağlık Bil. Enst. Derg. , 13, 3, 367-372 pp., 1999 Full Text (PDF)

B6. E.Kaygusuzoğlu ve C.Kalkan, "İneklerde tohumlama sırasında uygulanan GnRH'nın gebelik oranları ve kan progesteron seviyesi üzerine etkileri", F.Ü. Sağlık Bil. Enst. Derg. , 14, 1, 15-22 pp., 2000

B7. H.Çetin, T.Bozkurt, A.Rişvanlı, E.Kaygusuzoğlu ve O.Güler, "İneklerde fertil ve fertil olmayan östrus sırasında alınan kan serumlarına ait bazı biyokimyasal parametre değerlerinin araştırılması", Y. Y. Ü. Vet. Fak. Derg. , 10, 1-2, 75-78 pp., 1999 Full Text Online (PDF)

B8. A.Rişvanlı, E.Kaygusuzoğlu, H.Çetin ve H.Öcal, "Klinik ve subklinik mastitisli ineklerin kan serumu bazı mineral madde ve elektrolit düzeyleri üzerine çalışma", Y. Y. Ü. Vet. Fak. Derg. , 11, 1, 61-65 pp., 2000 Full Text Online (PDF)

B9. H.Çetin, T.Bozkurt, A.Rişvanlı, E.Kaygusuzoğlu ve H.Öcal, "İneklerde tohumlama sonrası 4. günde uygulanan Human Chorionic Gonadotropin'in (HCG) gebelik oranı ve progesteron seviyelerine etkisi", F. Ü. Sağlık Bil. Enst. Derg. , 13, 3, 385-390 pp., 1999 Abstract

B10. İ.Şeker, A.Rişvanlı, M.Bayraktar, S.Kul ve E.Kaygusuzoğlu, "İsviçre Esmeri ineklerde bazı linear tip özellikleri ile mastitis arasındaki ilişkiler üzerine bir çalışma", Vet. Bil. Derg. , 16, 2, 111-117 pp., 2000

B11. İ.Şeker, A.Rişvanlı, M.Bayraktar, S.Kul ve E.Kaygusuzoğlu, "İsviçre Esmeri ineklerde meme özellikleri ve süt verimi ile CMT skoru arasındaki iİlişkiler ", Lalahan Hay. Araş. Enst. Derg. , 40, 1, 29-38 pp., 2000 Abstract Full Text Online (PDF)

B12. H.Yıldız, E.Kaygusuzoğlu ve S.Yıldız, "Investigation of relationship between b-carotene and magnesium levels during pregnancy serum progesterone, vitamin A,  and at postpartum period", F. Ü. Sağlık Bil. Enst. Derg., 20, 5, 345-349 pp., 2006 Abstract Full Text Online (PDF)

B13. H.Yıldız, E.Balıkçı ve E.Kaygusuzoğlu, "İneklerde gebelik sürecinde ve erken postpartum döneminde önemli biyokimyasal ve enzimatik parametrelerin araştırılması", F. Ü. Sağlık Bil. Enst. Derg. , 19, 2, 137-143 pp., 2005 Abstract Full Text Online (PDF)

B14. H.Öcal, A.Yıldız, A.M.Apaydın ve E.Kaygusuzoğlu, "İnek ve düvelerde meme papillomatozisinin tedavisi ve etiyolojisi üzerine çalışma", F. Ü. Sağlık Bil. Enst. Derg. , 15, 1, 23-26 pp., 2001 Abstract

B15. C.Kalkan, B.Yılmaz, Y.Türköz, H.Çetin, E.Kaygusuzoğlu, H.Deveci, A.M.Apaydın ve H.Öcal, "Investigation of variations in serum and plasma Zn and Cu concentrations during the oestrous cycles in cows", F.Ü. Sağlık Bil. Enst. Derg. , 13, 3, 373-378 pp., 1999 Abstract 

B16. H.Yıldız, A.M.Apaydın, D.Özdemir ve E.Kaygusuzoğlu, "İki buzağıda rastlanılan kongenital hidrosefalus ve artrogripozis olgusu", Vet. Bil. Derg. , 21, 3-4, 107-112 pp., 2005

B17. H.Çetin, H.Öcal, C.Kalkan, A.M.Apaydın ve E.Kaygusuzoğlu, "Gebe bir inekte uterotonik kullanımına bağlı uterus yırtığı", F.Ü. Sağlık Bil. Enst. Derg. , 8, 2, 101-103 pp., 1994

B18. C.Kalkan, A.M.Apaydın, H.Öcal, H.Çetin ve E.Kaygusuzoğlu, "İki düvede hymen zarından kaynaklanan güç doğum olgusu", F.Ü. Sağlık Bil. Enst. Derg. , 8, 2, 104-106 pp., 1994

B19. H.Öcal, H.Deveci, A.M.Apaydın, C.Kalkan, H.Çetin ve E.Kaygusuzoğlu, "İnek vulvasında rastlanılan yassı hücreli karsinom olguları", F.Ü. Sağlık Bil. Enst. Derg. , 9, 2, 266-271 pp., 1995

B20. H.Öcal, A.M.Apaydın, H.Timurkan, C.Kalkan, H.Deveci, H.Çetin ve E.Kaygusuzoğlu, "Döl tutmayan ve yavru atan düvelerde laktasyonun uyarılması ve bunun gebe kalma üzerine etkisi", F.Ü. Sağlık Bil. Enst. Derg. , 8, 2, 76-82 pp., 1994

B21. H.Çetin, E.Kaygusuzoğlu ve A.Rişvanlı, "İneklerde mastitis ile vitamin E ve selenium arasındaki ilişki", Türk Vet. Hek. Derg., 12, 1, 54-57pp., 2000

B22. A.Rişvanlı ve E.Kaygusuzoğlu, "Evcil hayvanlarda immunolojik infertilite", Türk Vet. Hek. Derg., 3-4, 52-55pp., 2004

B23. A. Köseman, A. Rişvanlı, E. Kaygusuzoğlu, N. Saat, H. Korkmaz ve İ. Şeker, "Malatya ilindeki süt sığırcılık işletmelerinde yetiştiricilerin demografik özellikleri ve işletmedeki üreme, sürü sağlığı ve hijyen konularında bilgi düzeylerinin belirlenmesi", Eurasian J. Vet. Sci., 32, 2, 101-108pp., 2016

C1. H.Yıldız, E.Kaygusuzoğlu ve Ö.Kızıl, XIIth Congress of the International Society of Animal Clinical Biochemistry konferansı dahilinde "XIIth Congress of the International Society of Animal Clinical Biochemistry" bildiri kitapçığındaki "Concentrations of serum vitamins A, E and C and ß-carotene during pregnancy in cows", 98-99 pp., Harbiye Military Museum and Cultural Center, İstanbul, Türkiye, 22-25 May 2006 

C2.  H.Yıldız, E.Kaygusuzoğlu ve S.Yıldız, XIIth Congress of the International Society of Animal Clinical Biochemistry konferansı dahilinde "XIIth Congress of the International Society of Animal Clinical Biochemistry" bildiri kitapçığındaki "Serum progesterone, vitamin A, ß-carotene and magnesium: relationship among their parameters during pregnancy", 81 pp., Harbiye Military Museum and Cultural Center,İstanbul, Türkiye, 22-25 May, 2006 

C3. H.Yıldız, E.Kaygusuzoğlu ve Ö.Kızıl, XIIth Congress of the International Society of Animal Clinical Biochemistry konferansı dahilinde "XIIth Congress of the International Society of Animal Clinical Biochemistry" bildiri kitapçığındaki "Serum progesterone, vitamin A, E, C and ß-carotene levels in pregnant and nonpregnant cows post-mating", 82 pp., Harbiye Military Museum and Cultural Center, İstanbul, Türkiye, 22-25 May, 2006

D1. H.Öcal, Y.Türköz, H.Çetin, E.Kaygusuzoğlu, A.Rişvanlı ve C.Kalkan, Ulusal Sığır ve Koyun Yavru Atma Sempozyumu konferansı dahilinde "Ulusal Sığır ve Koyun Yavru Atma Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Normal doğum veya abortu izleyerek retensiyo sekundinarum (RS) şekillenen ineklerde kan serumu kalsiyum (Ca) ve fosfor (P) düzeyleri üzerine çalışma", 60-61 pp., Pendik-İstanbul, Türkiye, 6-8 Ekim 1998

D2. H.Çetin, A.Rişvanlı, T.Bozkurt, E.Kaygusuzoğlu, C.Kalkan ve H.Öcal, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 25. Ulusal Kongresi (Uluslararası katılımlı) konferansı dahilinde "Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 25. Ulusal Kongresi (Uluslararası katılımlı)" bildiri kitapçığındaki "İneklerde tohumlama sonrası Human Chorionic Gonadotropinin (HCG) ve Gonadotropin Releasing Hormon (GnRH) uygulamalarının gebe kalma ve progesteron konsantrasyonları üzerine etkisi", 72 pp., Fırat Üniversitesi, Elaziğ, Türkiye, 6-10 Eylül 1999

D3. A.Rişvanlı, E.Kaygusuzoğlu, H.Çetin ve H.Öcal, 1. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi konferansı dahilinde "I. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Klinik ve subklinik mastitisli ineklerin kan serumu bazı mineral madde ve elektrolit düzeyleri üzerine çalışma", 5 pp., Ankara, Türkiye, 21-22 Haziran 2002

D4. A.M.Apaydın, H.Bulut, A.Rişvanlı, M.Aydın, E.Kaygusuzoğlu ve Y.Bolat, II. Ulusal Buiatri Kongresi (Uluslararası katılımlı) konferansı dahilinde "II. Ulusal Buiatri Kongresi (Uluslararası katılımlı)" bildiri kitapçığındaki "Sığırlarda antisperm antikorları üzerine çalışma", 103-104 pp., Bursa, Türkiye, 11-13 Ekim 2001

D5. H.Çetin, T.Bozkurt, A.Rişvanlı, E.Kaygusuzoğlu ve O.Güler, III. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "III. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Bilimsel Kongresi" bildiri kitapçığındaki "İneklerde fertil ve non-fertil östrus esnasında alınan kan serumlarında bazı biyokimyasal parametrelerin araştırılması", 30 pp., Kastamonu, Türkiye, 8-9 Temmuz 1999

D6. A.Rişvanlı, M.Aydın, E.Kaygusuzoğlu ve H.Timurkan, IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi konferansı dahilinde "IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Ratlarda cauda epididimis ekstraktının immunokontraseptif amaçla kullanımı", 100 pp., Kayseri, Türkiye, 16-18 Mayıs 2003

D7. A.Rişvanlı, M.Aydın, E.Kaygusuzoğlu ve H.Timurkan, IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi konferansı dahilinde "IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Ratlarda tiroidektominin seksüel siklus ve gebe kalma oranları üzerine etkisi", 154 pp., Kayseri, Türkiye, 16-18 Mayıs 2003

D8. İ.Şeker, A.Rişvanlı, M.Bayraktar, S.Kul ve E.Kaygusuzoğlu, I. Veteriner Zootekni Kongresi konferansı dahilinde "I. Veteriner Zootekni Kongresi" bildiri kitapçığındaki "İsviçre Esmeri ineklerde meme özellikleri ve süt verimleri ile CMT skoru arasındaki ilişkiler üzerine bir çalışma", 51 pp., Elazığ, Türkiye, 30 Eylül-2 Ekim 2004

D9. H.Yıldız ve E.Kaygusuzoğlu, II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslararası katılımlı) konferansı dahilinde "II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslararası katılımlı)" bildiri kitapçığındaki "Subklinik mastitisli ineklerde kan ve süt serumu bazı mineral madde düzeyleri üzerine çalışma", 124 pp., Elazığ, Türkiye, 9-11 Eylül 2004

D10. H.Yıldız, E.Kaygusuzoğlu ve E.Balıkçı, 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi" bildiri kitapçığındaki "İneklerde gebelik ve doğum sonrasında bazı biyokimyasal parametreler", 84 pp., Kars, Türkiye, 4-7 Temmuz 2005

D11. H.Yıldız, E.Kaygusuzoğlu, M.Kaya ve M.Çenesiz, V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi konferansı dahilinde "V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi" bildiri kitapçığındaki "İneklerde tohumlama sonrası 12.günde uygulanan GnRH’nın serum progesteron, LH, östrus siklusu ve gebelik üzerine etkisi", 204-205 pp., Elazığ, Türkiye, 1-4 Ekim 2009

D12. C.Kalkan, Y.Türköz, H.Çetin, E.Kaygusuzoğlu, H.Deveci, A.M.Apaydın ve H.Öcal, I. Ulusal Çinko Kongresi konferansı dahilinde "I. Ulusal Çinko Kongresi (Tarım, Gıda ve Sağlık)" bildiri kitapçığındaki "İneklerde östrüs siklusu boyunca kan serumu ve plazması çinko (Zn) düzeylerinin araştırılması", 601-607 pp., Eskişehir, Türkiye, 12-16 Mayıs 1997

D13. C.Kalkan, Y.Türköz, E.Kaygusuzoğlu, H.Çetin, H.Deveci, A.M.Apaydın ve H.Öcal, I. Ulusal Çinko Kongresi konferansı dahilinde "I. Ulusal Çinko Kongresi (Tarım, Gıda ve Sağlık)" bildiri kitapçığındaki "İneklerde tohumlama sonrası 21 gün boyunca kan serumu ve plazması çinko (Zn) düzeylerinin gebelik bakımından karşılaştırılması", 609-617 pp., Eskişehir, Türkiye, 12-16 Mayıs 1997

D14. N. Saat, İ. Şeker, A. Rişvanlı, B. Karagülle, A. Köseman ve E. Kaygusuzoğlu. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VI. Ulusal Kongresi (Uluslararası katılımlı) konferansı dahilinde  “Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VI. Ulusal Kongresi (Uluslararası katılımlı)” bildiri kitapçığındaki  “Türkiye’de Elazığ ilinde Süt Toplama Tankı Somatik Hücre Sayısı Düşük Bir Süt Sığırı İşletmesindeki Management Pratikleri ve Sütün Mikrobiyolojik Kalitesi”, 100-101pp., Fethiye-Muğla, Türkiye, 15-18 Ekim 2015

D15. N. Saat, A. Köseman, A. Rişvanli, E. Kaygusuzoğlu, H. Korkmaz ve İ. Şeker. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VI. Ulusal Kongresi (Uluslararası katılımlı) konferansı dahilinde  “Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VI. Ulusal (Kongresi (Uluslararası katılımlı)” bildiri kitapçığındaki “Malatya İlindeki Damızlık Sığır Yetiştiricilerin Demografik Özellikleri ve İşletmedeki Üreme, Sürü Sağlığı ve Hijyen Konularındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi”, 246-247pp., Fethiye-Muğla, Türkiye, 15-18 Ekim 2015

1. Süt sığırlarında tohumlama sırasında uygulanan GnRH'nın gebelik oranları ve kan progesteron seviyesi üzerine etkileri. Araştırmacı. Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu (FÜNAF-104) (Tamamlandı).

2. Bir süt sığırı işletmesinde süt toplama tankı somatik hücre sayısına etkisi bakımından en uygun östrüs senkronizasyon yönteminin belirlenmesi. Araştırmacı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK-2150578).

3. Ratlarda cisplatin kaynaklı ovaryum toksisitesi üzerine zingeron'un etkilerinin araştırılması. Proje yürütücüsü. Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP-VF.2016.00.001).

1. Endokrinoloji’de RIA ve EIA’nın uygulanması kursu. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Lalahan Hayvan Sağlığı Nükleer Araştırma Enstitüsü. 1993.
 
2. Deney hayvanları kullanımı ve uygulamaları. Fırat Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu. 2010.

3. Eren KARABULUT. Safkan Arap kısraklarında folikül gelişimi ve erken gebeliklerin ultrasonografi ile izlenmesi. Yüksek lisans tez savunma sınav jürisinde jüri üyesi

4. Deney hayvanları kullanımı sertifikası eğitim programı. 29.05.2017-07.06.2017 Bingöl Üniversitesi Bingöl.

5. Deney hayvanları kullanımı sertifikası eğitim programında eğitmen (Mevzuat ve Deney hayvanları üretimi dersleri). 29.05.2017-07.06.2017 Bingöl Üniversitesi Bingöl.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Vakfı

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği

Türk Eğitim Sen