HAKİYE ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi HAKİYE ASLAN

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU / GIDA İŞLEME
E-mail heaslan@bingol.edu.tr
Dahili No 5299
Oda No Y-1

Çankırı ili Çerkeş ilçesinde doğdu. ilk ve Orta öğrenimini Çerkeş'te tamamladı. 2007 yılında Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Lisansüstü eğitimine Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında bütünleşik doktora programında başladı. Doktora öğrenimine devam ederken 2009 yılında Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. 2016 yılında bütünleşik doktora programından mezun oldu. 2017 yılında Bingöl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühensiliği Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı.  2020 yılında Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO, Gıda İşleme Bölümü, Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programına Dr.Öğr.Üyesi olarak atanmıştır ve program başkanlığı görevini yürütmektedir. 

Lisans         Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü              2007

Doktora       Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı        2016        

 

Akademik Ünvan Akademik Birim Akademik Görev Süresi
Araştırma Görevlisi Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü  2009-2009
Araştırma Görevlisi Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü  2009-2014
Araştırma Görevlisi Bingöl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 2014-2017
Yardımcı Doçent Doktor Bingöl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 2017-2019
Dr.Öğr.Üyesi Bingöl Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, Gıda İşleme Bölümü, Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı 2019-2020
Dr.Öğr.Üyesi Bingöl Üniversitesi, Gıda,Tarım ve Hayvancılık MYO, Gıda İşleme Bölümü, Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı 2020-

 

 

Dersin Verildiği Birim

Dönem

Dersin Kodu ve Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

Güz

GGY501 İleri Gıda Mikrobiyolojisi

3

0

7

 

Bahar

GGY510 İleri Gıda Teknolojisi

3

0

3

GGY517 Fermente Süt Ürünleri ve Probiyotikler

3

0

7

 

 

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO

 

 

Güz

SUT1101 Laboratuvar Teknikleri

2

2

25

SUT1105 Genel Mikrobiyoloji

2

2

25

SUT1107 Hijyen ve Sanitasyon

2

0

26

 

Bahar

SUT1106 Fermente Süt Ürünleri l

2

2

17

SUT1114 Starter Kültür

2

0

16

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Başlığı Bitirme Tarihi
Şahriban KARDAŞ Ters Faz Nano-LC Yöntemi ile Bazı Gıda Numunelerinde Bisfenol A (BPA) Tayini  2021-

 

Kırkan, E., Tahir, A.O., Bengü, A.Ş., Aslan, H., Çiftçi, M., Aydoğan, C., 2020. "Rapid Determination of Sulfonamide Residues in Honey Samples Using Non-Targeted Liquid Chromatography-High Resolution Mass Spectrometry", Separation Science Plus, 3(10), pp. 451-459. [Full Text Online] [PDF]

Aslan, İ., Aslan, H., 2016. “Halal Foods Awarness and Future Challenges”, British Journal of Economics,Management&Trade,12(3), pp.1-20.[Full Text Online] [PDF]

Kesmen Z., Yarimcam B., Aslan H., Ozbekar E., Yetim H., 2014. "Application of Different Molecular Techniques For Characterization Of Catalase-Positive Cocci Isolated From Sucuk", Journal of Food Science, vol.79, pp.M222-M229. [Full Text Online] [PDF]

Hayta M., Ozugur G., Etgu H., Seker I.T., 2014."Effect Of Grape (Vitis Viniferal.) Pomace On The Quality, Total Phenolic Content And Anti-Radical Activity Of Bread", Journal of Food Processing and Preservation, vol.38, pp.980-986. [Full Text Online] [PDF]

 

 

Kesmen, Z., Aslan, H., 2017. "Isıl İşlem Görmüş Sütlerde Salmonella Typhimurium Canlı Hücrelerinin PMA/Real-Time PCR ile Belirlenmesi", Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (5):  ss 518-524.[Full Text Online] [PDF]

Ertop, M.H., Etgü H. , Hayta M., 2012. "Dondurulmuş Ekmek Hamuru Ve Son Ürün Kalitesinin İyileştirilmesinde Formül Bileşenlerinin Etkileri", Gıda, cilt.37, ss.55-62. [Full Text Online] [PDF] 

Aslan, H., Yurt, B., Yıldırım, E., Dikme, T.G.,"Probiyotik Meyve Suyunun Üretimini Etkileyen Faktörler", 1.International Congress on Social Sciences, Humanities and Education, İstanbul, Türkiye, 22-23 Aralık, 2017. [Online Abstract Book] [PDF]

Aslan, İ., Aslan, H., " Helal Gıda Sektörü, Farkındalığı ve Ticaret Potansiyeli", 1.International Congress on Social Sciences, Humanities and Education, İstanbul, Türkiye, 22-23 Aralık, 2017. [Online Abstract Book] [PDF]

Yurt, B., Aslan, H., "Çölyak Hastalığında Beslenme", 1.International Congress on Social Sciences, Humanities and Education, İstanbul, Türkiye, 22-23 Aralık, 2017. [Online Abstract Book] [PDF]

Aslan, H., Yıldırım, E., "Traditional Use, Pharmacology and Toxicology of Ferula L. Species: A Review" 1.International Congress on Medicinal and Aromatic Plants "Natural and Healty Life" ,Konya, Türkiye, 10-12 Mayıs 2017. [Online Abstract Book] [PDF]

Aslan, H., Kesmen, Z., Yetim, H., “Isıl İşlem Görmüş Bazı Hayvansal Gıda Örneklerinde Salmonella Typhimurium Sayısının PMA-qPCR Tekniği ile Belirlenmesi” 1. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 21-23 Nisan 2016 (Sözlü sunum). [PDF]

Aslan H., Kesmen Z., Güllüce A. , Yetim H., "Quantitive Detection Of Viable Escherichia coli O157:H7 In Heat Treated Ground Meat Using The Combination Of Propidium Monoazide And Real-Tıme PCR Assay", 61st International Congress of Meat Science and Technology, Clermont-Ferrand, Fransa, 23 - 28 Ağustos 2015. [PDF]

Etgü H. , Ertop M.H., Hayta M., "A Review: Effects Of Sourdough On Nutritional Properties Of Bakery Products", 4th International Congress on Food and Nutrition, İstanbul, Türkiye, 12-14 Ekim 2011. [PDF]

Kesmen, Z., Güllüce, A., Erdem, İ., Yetiamn, A.E., Etgü, H., Yetim, H., “Detection of Aflatotoxin Producing Aspergillus Species in Turkish Red Peppers by Using PCR Based Methods”, 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety, İstanbul, Türkey, 12-14 Ekim 2011. [PDF]

Etgü H. , Uçar B., Özuğur G. , Sivrioğlu S., Hayta M., "Effect Of Lupin Flour Addition On Physical, Chemical And Sensory Properties Of Gluten-Free Tarhana", The International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, İzmir, Türkiye, 26-29 Mayıs 2011. [PDF]

Özuğur G. , Uçar B., Etgü H. , Hayta M., "Enrichment Of Gluten-Free Bread With Lupin Flour", The International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, İzmir, Türkiye, 26-29 Mayıs 2011. [PDF]

Etgü H. , Sivrioğlu S., Uçar B., Özuğur G. , Hayta M., "Effect Of Drying Methods On Color, Antioxidant And Textural Properties Of Soymilk Enriched Bulgur", The International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, İzmir, Türkiye, 26-29 Mayıs 2011. [PDF]

Göncü A., Etgü H. , Özuğur G. , Uçar B., Hayta M., "The Effect Of Baking Conditions On Quality Parameters Of Wheat Chips",  [PDF]

Uçar B., Özuğur G. , Etgü H. , Hayta M., "Effect Of Soymilk and Okara On Total Phenolic Content and Antioxidant Activity and Quality Of Cup Cakes", The International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, İzmir, Türkiye, 26-29 Mayıs 2011. [PDF]

Ertop, M.H., Etgü, H.,"Effects of Protease, α-Amylase and Hemicellulase Enzymes on the Dough Rheology and Biscuit Quality", The International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, İzmir, Türkiye, 26-29 Mayıs 2011. [PDF]

Hayta M., Özuğur G. , Etgü H. , Şeker İ.T. , "Quality Assessment Of Bread Enriched With Grape Pomace Obtained From Cv. "Kalecik Karası"", The International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, İzmir, Türkıye, 26-29 Mayıs 2011. [PDF]

Aydın Z., Etgü H. , Akşit H., Demirtaş I., Hayta M., Fincan M., "A Comparative Study For Pulsed Electric Field Induced Cellular Permeabilization Of Different Plant Tissues", International Conference on Bio and Food Electrotechnologies, Compigne, Fransa, 22-23 Ekim 2009. [PDF]

Aslan, H., Kesmen, Z., Erdem, M., Yetim, H., “Isıl İşlem Uygulanan Kıyma Örneklerinde Salmonella Typhimurium’un Propidium monoazide-Real Time PCR (PMA-QPCR) Yöntemiyle Tespiti”, 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Türkiye, 07-11 Ekim 2015. [PDF]

Kesmen Z., Yetiman A.E., Güllüce A. , Arslan H. , "Pksl 1 Genine Özgül Pcr Yöntemi Ile Aflatoksikojenik Aspergillus Flavus Türlerinin Tespiti", Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, Türkıye, 4-7 Haziran 2014, ss.142-142.

Güllüce A. , Etgü H. , Kesmen Z., Yetim H., "Hindi Eti Ürünlerinde Farklı Türlere Ait Etlerin Real-Time Pcr Ile Tespiti", II. Et Ürünleri Çalıştayı "İşlenmiş Kanatlı Et Ürünleri", Manisa, Türkiye, 6-7 Aralık 2012.

Kesmen Z., Yetiman A.E., Aslan H., Yetim H., "Sucuk Dolumunda Kullanilan Kollajen Yapay Kiliflarin Orijinin Real-Time PCR Yöntemi İle Belirlenmesi", 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Türkiye, 10-12 Mayıs 2012. [PDF]

Sivrioğlu, S., Hayta, M., Etgü, H., “Arabaşı Hamurunun Hazırlanmasında Bazı Parametrelerin Tekstürel ve Duyusal Özellikler Üzerine Etkileri”, 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Türkiye, 10-12 Mayıs 2012.

Kesmen Z., Yetiman A.E., Aslan H., Yetim H., "Isıl İşlem Uygulanmış Sütlerde Canlı Escherichia coli O157: H7'nin Sayısının PMA/Real-Time PCR Tekniği İle Belirlenmesi", 3. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3-5 Mayıs 2012. [PDF]

Ertop, M.H., Etgü, H., Hayta, M., "Fırıncılık Ürünlerinde Sodyum Metabisülfit Alternatifi Olarak Doğal Katkıların Kullanımı", 7.Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 24-26 Kasım 2011. [PDF]

Etgü, H., Özuğur, G., Uçar, B., Hayta, M., "Sade, Ispanaklı ve Domatesli Eriştelerin Toplam Fenolik İçerikleri, Antioksidan Aktiviteleri ile Pişme ve Tekstürel Özellikleri", 7.Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 24-26 Kasım 2011. [PDF]