ERSİN KARAKAYA

Arş. Gör. ERSİN KARAKAYA

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
E-mail ekarakaya@bingol.edu.tr
Dahili No 5465
Oda No A1 10 B

1982 yılında Kars Merkez Aydınalan köyünde doğdu. İlköğretimini Kars Merkez Aydınalan köyü ilkokulunda tamamladı. Ortaöğretimini İstanbul Üsküdar İhsan Kurşunoğlu ortaokulunda, lise öğrenimini Ataşehir Habire Yahşi (Y.D.A) lisesinde tamamladı. 2004 yılında Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Ziraat Fakültesine başlayarak, 2008 yılında lisans mezunu oldu ve aynı yılda Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde yüksek lisansa başlayarak 2011 yılında mezun oldu. 2012 yılında Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde Araştırma Görevlisi olarak işe başladı. 2012 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde doktora eğitimine başladı. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.

2008 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜİMAM ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

2011 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜİMAM ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS

2020 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DOKTORA 

2009 ÜDS: 58.75

1) KARAKAYA ERSİN, AKBAY CUMA (2014).  İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI.  Tarım Ekonomisi Dergisi Turkish Journal of Agricultural Economics, 20(1), 17-27. (Yayın No: 1511329) full text online PDF

2) İNCİ HAKAN, KARAKAYA ERSİN, ŞENGÜL TURGAY, SÖĞÜT BÜNYAMİN (2014). Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı.  TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, 1(1), 17-24., Atıf Sayısı: 2 (Yayın No: 193651) full text online PDF

3) ÇAKIR ATİLLA, KARAKAYA ERSİN, KUZU KADRİ (2014).  Diyarbakır İli Eğil İlçesi Bağcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri.  Türk Tarım  ve  Doğa Bilimleri Dergisi, 1(4), 490-500. (Yayın No: 1220272) full text online PDF

4) Hakan İNCİ, Ersin KARAKAYA, Bünyamin SÖĞÜT, Turgay ŞENGÜL (2014).  Organic Product Consumption and Customer Preferences in Urban Sections of Bingol Province.  Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1(2), 255-261. (Yayın No: 1242594) full text online PDF

5) Ersin KARAKAYA, Hakan İNCİ, Bünyamin SÖĞÜT, Turgay ŞENGÜL (2014).  Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma.  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(2), 239-247. (Yayın No: 1242601) full text online PDF

6) KARAKAYA ERSİN, KIZILOĞLU SEMİHA (2014).  Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Örgütlenme Yapısı Bingöl İli Örneği.  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(4), 552-560. (Yayın No: 1220314) full text online PDF

7) DAŞ AYDIN, İNCİ HAKAN KARAKAYA ERSİN ŞENGÜL YUSUF AHMET (2014).  Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Bağlı Sığırcılık İşletmelerinin Mevcut Durumu.  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(3), 421-429. (Yayın No: 1242587) full text online PDF

8) İNCİ HAKAN, ŞENGÜL AHMET YUSUF, DAŞ AYDIN, KARAKAYA ERSİN, ADİL KAYAOKAY (2015).  Kafes ve Yer Sisteminde Yetiştirilen Bıldırcınların Besi Performansı ve Karkas Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması.  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi/Turkish Journal of Agricultural and Natural Scienses , 2(1), 119-125. (Yayın No: 1707389) full text online PDF

9) İNCİ HAKAN,ÇELİK ŞENOL,SÖĞÜT BÜNYAMİN,ŞENGÜL TURGAY, KARAKAYA ERSİN (2015).  Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Yumurta İç ve Dış Kalite Özelliklerine Ait Verilerin Kruskal-Wallis Testi İle Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi/Turkish Journal of Agricultural and Natural Scienses. 2(1), 112-118. (Yayın No: 1707424) full text online PDF

10) KARAKAYA ERSİN, KIZILOĞLU SEMİHA (2015). Honey Productıon In Bıngol BİNGÖL İLİ BAL ÜRETİMİ.  Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology, 5(2) (Yayın No: 1511328) full text online PDF

11) ÇAKIR ATİLLA,KARAKAYA ERSİN (2015).  Mardin İli Savur İlçesi Bağ İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli.  Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Iğdır Univ. J. Inst. Sci & Tech , 5(1), 9-19. (Yayın No: 1380303) full text online PDF

12) Ersin Karakaya, Muammer Kırıcı 2016. Bingöl ili kent merkezinde balıketi tüketim alışkanlıklarının belirlenmesiUluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences. 6 1 74-85. full text online PDF 

13) Ersin Karakaya, Semiha Kızıloğlu 2017. Bingöl İl merkezinde yaşayan hanehalklarının kırmızı et talebini etkileyen faktörlerin analizi. Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci 32 (2017) 169-180 full text online PDF

14) Ali ÇELİK, Ersin KARAKAYA. 2017. Bingöl İli Adaklı İlçesi Elma Üreticilerinin Tarımsal İlaç Kullanımında Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi ve Ekonomik Analizi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 119–129, 2017 full text online PDF 

15) Atilla ÇAKIR, Nesrin KARACA SANYÜREK, Ersin KARAKAYA, Şilan AY. 2017. Nusaybin (Mardin) İlçesi Bağcılığı Sorunları ve Çözüm Önerileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of AgriculturalFaculty of GaziosmanpasaUniversity. 34 1 15-25 full text online PDF

16) Hakan İNCİ, Ersin KARAKAYA, Ahmet Yusuf ŞENGÜL 2017. Organik Ürün Tüketimini Etkileyen Faktörler (Diyarbakır İli Örneği). KSÜ Doğa Bil. Derg., 20(2), 137-147, 2017. full text online PDF

17) KARAKAYA ERSİN,KIZILOĞLU SEMİHA 2017. Bingöl İl merkezinde yaşayan hanehalklarının kırmızı et talebini etkileyen faktörlerin analizi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 32:2 169-180 full text online PDF

18) ÇELİK ALİ, KARAKAYA ERSİN 2017. Bingöl İli Adaklı İlçesi Elma Üreticilerinin Tarımsal İlaç Kullanımında Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi ve Ekonomik Analizi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi-Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 4:2 119-129. FULL TEXT ONLINE PDF

19) ÇAKIR ATİLLA,KARACA SANYÜREK NESRİN,KARAKAYA ERSİN 2017. Nusaybin (Mardin) İlçesi Bağcılığı Sorunları ve Çözüm Önerileri/Present Status of Viticulture in Mardin, Nusaybin Province, its Problems andPossible Solutions. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi DergisiJournal of AgriculturalFaculty of GaziosmanpasaUniversity. 34:1 15-25. FULL TEXT ONLINE PDF

20) İNCİ HAKAN,KARAKAYA ERSİN,AYDIN AHMET 2018. Diyarbakır İli Hindi Yetiştiriciliğinin Yapısı. International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research, 1:120-32. FULL TEXT ONLINE PDF

21KARAKAYA ERSİN,ÇELİK ŞENOL,TAYSI MEHMET REŞİT 2018. CHAID Algoritması ile Balık Eti Tüketimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35:2 85-93 FULL TEXT ONLINE PDF

22) İNCİ HAKAN,KARAKAYA ERSİN,SÖĞÜT BÜNYAMİN,Ayaşan Tugay,Ekinci Muhammet Ali 2018. Diyarbakır İli Köy Tavukçuluğunun Yapısı. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 15:2 23-27. FULL TEXT ONLINE PDF

23) KIRICI MUAMMER,ÇAM OĞUZHAN,KARAKAYA ERSİN 2018. Siirt ili kent merkezinde balık eti tüketim yapısı ve tüketicilerin satın alma eğilimlerinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi. 7:2 227-236 FULL TEXT ONLINE PDF

24) ÇAM OĞUZHAN,KARAKAYA ERSİN 2018. Siirt İl Merkezindeki Tüketicilerin Organik Ürün Tüketim Tercihleri ve Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 15:2 33-41 FULL TEXT ONLINE PDF

25KARAKAYA ERSİN,KIZILOĞLU SEMİHA  2018. Bingöl İli Kent Merkezinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları. KSÜ TARIM ve DOĞA DERGİSİ, 21 ÖZEL SAYI 12-21 FULL TEXT ONLINE PDF

26) SÖĞÜT BÜNYAMİN,şeviş helda ebru,KARAKAYA ERSİN,İNCİ HAKAN,YILMAZ HAVA ŞEYMA 2019. Bingöl İlinde Arıcılık Faaliyetinin Mevcut Yapısı Üzerine Bir Araştırma. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 6:2 168-177. FULL TEXT ONLINE PDF

27) İNCİ HAKAN,YİĞİT Bilal,KARAKAYA ERSİN 2019. Bingöl ilindeki etlik piliç işletmelerinin teknik özellikleri. Akademik Ziraat Dergisi, 8:2 265-274. FULL TEXT ONLINE PDF

28) SÖĞÜT BÜNYAMİN,şeviş helda ebru,KARAKAYA ERSİN,İNCİ HAKAN 2019. ARICILIK İŞLETMELERİNDE MEVCUT DURUM TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ). Uludağ Arıcılık Dergisi, 19:1 50-60 FULL TEXT ONLINE PDF

29) İNCİ HAKAN,ekinci muhammet ali,KARAKAYA ERSİN,AYAŞAN TUGAY,YILMAZ HAVA ŞEYMA 2019. Diyarbakır İlinde Köy Tavukçuluğunun Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 6:4 608-615 FULL TEXT ONLINE PDF

30) KIZILOĞLU SEMİHA,KARAKAYA ERSİN 2019Bingöl İlinin Kirsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Bingöl İli Sakinlerinin Kırsal Turizm Algılamaları. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 21:2 62-72 FULL TEXT ONLINE PDF

31) Karakaya, E., Sökmen, T. Ö., ve Kırıcı, M. (2020). “Erzincan ili balık tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi”. Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 6:22–26.

32) Hakan İNCİ, Suat BARİK, Ersin KARAKAYA (2020) MUŞ İLİ KÖY TAVUKÇULUĞUNUN MEVCUT DURUM ANALİZİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 15, p. 535-548. Doi: 10.38063/ejons.276.

33) Karakaya, E., İnci ̇, H. 2020. Bingöl İli Kent Merkezinde Açık Süt (Sokak Sütü) Tüketim Durumunun Belirlenmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (2), 379-389.

34) Söğüt, B., İnci, H., Taysı, MR., Karakaya, E. 2020a. Organik Yumurta Tüketim Eğilimleri Ve Tüketici özelliklerinin belirlenmesinmesi (Bingöl İli Kent Merkezi Örneği). Euroasia Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi. Cilt (7), Sayı (13), Yıl (2020)181-199.

35) Söğüt, B., İnci, H., Taysı, MR., Karakaya, E. 2020b. Gıda Güvenliği Hakkında Tüketicilerinin Belirlenmesi (Bingöl İli Kent Merkezi Örneği). Euroasia Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi. Cilt (7), Sayı (13), Yıl (2020) 155-168.

36) Ersin KARAKAYA Işıl SARAÇ SİVRİKAYA, Bekir TOSUN Origanum onites L. ve Rosmarinus officinalis L. Uçucu Yağlarının Kimyasal İçerikleri ve Fusarium solani’ ye Karşı Antifungal Aktivitelerinin Belirlenmesi. Yıl 2021 , Cilt 8, Sayı 2, 329 - 335, 23.04.2021

37) Karakaya, E. & Kızıloğlu, S. (2021). TRB1 Bölgesinde Elma Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu (Bingöl, Elazığ Ve Malatya İlleri) . Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 470-483 . DOI: 10.30910/turkjans.888986

38) Karakaya, E. , Kızıloğlu, S. & Bilgiç, A. (2021). TRB1 Bölgesi’ndeki Elma Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Teknik Etkinliğinin Belirlenmesi . Ziraat Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 95-104 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sduzfd/issue/62754/942194

39) Mehmet Reşit TAYSI, Hakan İNCİ, & Ersin KARAKAYA. (2021). Organik Ürün Tüketim Tercihlerinin Fayda, Tutum ve Satın Alma Niyeti Açısından Belirlenmesi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi , 5 (2), 463 475. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss2pp463-475

40) Şendikici, P. & Karakaya, E. (2021). BİNGÖL İLİNİN KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ KAPSAMINDA KAPLICA TURİZMİ ÖRNEĞİ VE MACARİSTAN KARŞILAŞTIRMASI . Uluslararası Çağdaş Turizm Araştırmaları Dergisi , Prof. Dr. Özlem İPEKGIL DOĞAN'ı Anma Özel Sayısı, 116-125. DOI: 10.30625/ijctr.947332

MUŞ İLİ KÖY TAVUKÇULUĞUNUN MEVCUT DURUM ANALİZİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1) KARAKAYA ERSİN, AKBAY CUMA (2013).  İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları..  U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 27(1), 65-77. (Kontrol No: 193420) full text online PDF

2) KARAKAYA ERSİN, İNCİ HAKAN (2014).  Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri.  U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University), 28(1), 53-64. (Kontrol No: 1292156) full text online PDF

3) Atilla ÇAKIR, Ersin KARAKAYA, Mehmet IŞIKIRIK, R Maraşlı ÇELİK (2014).  Lice (Diyarbakır) İlçesi Üzüm Üreticilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri.  Tr. Doğa ve Fen Derg. − Tr. J. Nature Sci., 2014(2), 14-19. (Kontrol No: 1300085) full text online PDF

 

1) Hakan İnci, Ersin Karakaya, Bünyamin Söğüt, Turgay Şengül (2013). Determine Consumer Behavior Towards Organic Products In Bingöl Urban Areas.  Agrıcasıa 2013, Manas Üniversitesi/Bişkek (Tam metin bildiri Poster) (Yayın No:198197)

2) KARAKAYA ERSİN, KIZILOĞLU SEMİHA (2015). Entrepreneurshıp and Economıc Growth in Turkey.  3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı (Tam metin bildiri, Sözlü sunum) (Yayın No:1561616) 15.10.2015 BİNGÖL/ TÜRKİYE

3) KARAKAYA ERSİN, KIZILOĞLU SEMİHA (2015). CURRENT SITUATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN TURKEY.  2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE) (Poster)(Yayın No:1561598) 30.09.2015 KONYA

1) TÜRK. Serap, KARAKAYA, Ersin, İNCİ, Hakan (2013).  Bingöl İlinde Organik Ürün Tüketimini ve Tüketim Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörler.  9. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 55-63., (Yayın No:1242533) (sözlü sunum)

2) Karakaya Ersin, İnci Hakan, Şengül Turgay (2014).  Diyarbakır İlinde Organik Ürün Tüketim Yapısı ve Tüketim Alışkanlıkları.  X. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 124, (Yayın No:1242521) (Poster)

3) KIZILOĞLU Semiha, KARAKAYA Ersin (2014).  Bingöl İlinde Küçükbaş Hayvan İşletmelerinin Yapısal Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri.  XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 2, 584-596., (Yayın No:1242509) (Sözlü Sunum)

4) KARAKAYA ERSİN, İNCİ HAKAN,ŞENGÜL AHMET YUSUF (2015).  FACTORS AFFECTING AND ATTITUDES CONSUMPTION OF ORGANIC PRODUCTS (DIYARBAKIR SAMPLE).  DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ, (Yayın No:1561610) (Poster)

5) KARAKAYA ERSİN, KIZILOĞLU SEMİHA (2016).  Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hanehalklarının Kırmızı Et Tercihini Etkileyen Faktörlerin Analizi.  XII. Ulusal Tanm EkonomiKongresi (UTEK2016, (Yayın No:2825508) (Poster)

6) KIZILOĞLU SEMİHA, KARAKAYA ERSİN (2016).  BİNGÖL İLİ ADAKLI İLÇESİNDEKİ TARIM İŞLETMELERİNİN OPTİMUM ÜRETİM PLANLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.  "XII. Ulusal Tanm EkonomiKongresi (UTEK2016), (Yayın No:2825507) (Sözlü Sunum)

 

Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin Neden Olduğu Çevre Kirliliğinin Ekonomik Analizi, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, , 15/04/2010 - 15/10/2011 (ULUSAL) 

Yürütücü:SÖĞÜT BÜNYAMİN,Araştırmacı:KARAKAYA ERSİN,Araştırmacı:İNCİ HAKAN 2017. BİNGÖL ARICILIĞININ YAPISAL DURUMUNUN İNCELENMESİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. ULUSAL DESTEKLİ DİĞER KAMU KURULUŞLARI (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARİÇ)

Yürütücü:İNCİ HAKAN,Araştırmacı:KARAKAYA ERSİN 2017. DİYARBAKIR İLİ KÖY TAVUKÇULUĞUNUN SORUN ANALİZİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. ULUSAL DESTEKLİ DİĞER KAMU KURULUŞLARI (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARİÇ)

Araştırmacı:ŞENGÜL TURGAY,Araştırmacı:SÖĞÜT BÜNYAMİN,Araştırmacı:YILMAZ HAVA ŞEYMA,Araştırmacı:TAYSI MEHMET REŞİT,Araştırmacı:KÖKTEN KAĞAN,Yürütücü:İNCİ HAKAN,Araştırmacı:ŞENGÜL AHMET YUSUF,Araştırmacı:KARAKAYA ERSİN 2018. BİNGÖL İLİ ETLİK PİLİÇ İŞLETMELERİNİN TEKNİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.  ULUSAL DESTEKLİ DİĞER KAMU KURULUŞLARI (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARİÇ)

Araştırmacı:SÖĞÜT BÜNYAMİN,Araştırmacı:ŞENGÜL TURGAY,Araştırmacı:ŞENGÜL AHMET YUSUF,Yürütücü:İNCİ HAKAN,Araştırmacı:KÖKTEN KAĞAN,Araştırmacı:TAYSI MEHMET REŞİT,Araştırmacı:KARAKAYA ERSİN,Araştırmacı:VURAL HÜCCET,Araştırmacı:BARIK SUAT,Araştırmacı:YILMAZ HAVA ŞEYMA. 2018. MUŞ İLİ KÖY TAVUKÇULUĞUNUN SORUN ANALİZİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. ULUSAL DESTEKLİ DİĞER KAMU KURULUŞLARI (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARİÇ)

1 ) Muammer KIRICI M. Reşit TAYSI, Ersin KARAKAYA  (2021) TÜRKİYE’DE ORGANİK HAYVANSAL ÜRETİMİN MEVCUT DURUMU. TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM VE AGRO-EKOLOJİK GELİŞMELER 27-48 Iksad Publications (www.iksadyayinevi.com)

2) Ersin KARAKAYA Hakan İNCİ (2021) TRC GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TRC2 VE TRC3 ALT BÖLGELERİNDE ORGANİK ÜRÜN ÜRETİM VE TÜKETİM DURUMU. 3-26 IKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE

3) Hakan İNCİ Gözdenur ÇAKAR, Ömer DÖNER, Pınar COŞKUN, Mehmet İLKAYA, Muhammed DİNÇ, Ersin KARAKAYA, Abdullah GÜLLER. (2021) Covid‐19 ile Enfekte Olan Bireylerde Propolis İçerikli Ürün Kullanımının Etkisinin Değerlendirilmesi. Engineering and Architectural Science: A Multidisciplinary Approach MÜHENDİSLİK & MİMARLIK BİLİMİ ÜZERİNE: MULTİDİSİPLİNER BİR YAKLAŞIM 169-182 Nüve Kültür Merkezi. www.literaturkacademia.com

4) KARAKAYA ERSİN,ÇAKIR ATİLLA (2020)TÜRKİYE’DE GIDA VE TARIM AÇISINDANBİYOÇEŞİTLİLİĞİN MEVCUT DURUMU TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE BİYOÇEŞİTLİLİK 49-74. https://iksadyayinevi.com/wp-content/uploads/2020/12/TARIMDA-YENILIKCI-YAKLASIMLAR-SURDURULEBILIR-TARIM-VE-BIYOCESITLILIK-1.pdf

5) KARAKAYA ERSİN,AYTOP YEŞİM (2020) TÜRKİYE TARIMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VEYENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR: İYİ TARIM UYGULAMALARI TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE BİYOÇEŞİTLİLİK 3-32. https://iksadyayinevi.com/product/tarimda-yenilikci-yaklasimlar-surdurulebilir-tarim-ve-biyocesitlilik/

6) AYTOP YEŞİM,KARAKAYA ERSİN (2020) TARIMDA AİLE İŞLETMECİLİĞİ AİLE İŞLETMECİLİĞİNDE TARIM İŞLETMELERİ ve FARKLI KURUMSALLAŞMA ÖRNEKLERİ 41-49. https://www.kriteryayinevi.com/?s=aileiC59FletmeciliC49Finde

 

 

Ulusal, XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 01.09.2014-02.09.2014, Araştırma Metodolojisi ve Tez Yazımı Sertifikalı Eğitim, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Samsun, (No: 17173)

 
 
 

 

 

 

 

Uluslararası, Sempozyum Katılım Belgesi, 24.04.2014-25.04.2014, Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı, Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, (No: 17174)

 
 
Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (ISSN:2148-3647)

Sekreterya