MEHMET REŞİT TAYSI

Arş. Gör. MEHMET REŞİT TAYSI

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
E-mail mtaysi@bingol.edu.tr
Dahili No 5414
Oda No A1/31

VAN’ ın  Çaldıran  ilçesinde  1982  yılında  doğdu.  İlk  ve  Ortaöğretimini  Van’ da tamamladı.  2001-2005  yılları  arasında  Atatürk  Üniversitesi  Ziraat  Fakültesi  Hayvansal Üretim Bölümü’nü  tamamladı.  2006-2010 yılları arasında Erzurum İli Olur ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak çalıştı. 2010 yılında vatani görevini ifadan sonra Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesine araştırma görevlisi olarak atandı ve halen bu görevde devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

2001/2005    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANS (ZİRAAT FAKÜLTESİ / HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ)

2010/2013    FIRAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS (SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ / SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ  BÖLÜMÜ / YETİŞTİRİCİLİK ANABİLİM DALI)

2013/2019   BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA (FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ZOOTEKNİ)

Doktora Tezi: Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) beyin dokusunda civa klorür toksisitesinin oluşturduğu      oksidatif stres ve DNA hasarının belirlenmesi 

2006/2010 yılları arası Ziraat Mühendisliği

Gıda Toksikolojisi (Lisans)

Tarımsal Ekoloji (Lisans- 2023/2024 Bahar)

Klimatoloji (Lisans- 2023/2024 Bahar)

Meteoroloji (Lisans- 2023/2024 Bahar)

2008 İlkbahar ÜDS:65,00

 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI Expanded) 
 1- Fatih Sakin, Ünal Ispir, Serpil Mişe Yonar, M. Enis Yonar, and M. Reşit Taysi. Effect of Short-Term Cypermethrin  Exposure on Oxıdant-Antioxidant Balance in The Whole Body of Rainbow Trout Fry (Oncorhynchus  mykiss). Fresenius Environmental Bulletin. Volume 20 – No 10a. 2011.  Full Text Online PDF
 
 2- Hakan Inci, Bunyamin Sogut, Turgay Sengul, Ahmet Yusuf Sengul, Mehmet Resit Taysi. Comparison of fattening performance,  carcass characteristics, and egg quality characteristics of Japanese quails with different feather colors. R. Bras. Zootec., 44(11):390-396, 2015.   Full Text Online PDF
 
 3- Hakan Inci, Gokce Ozdemir, Bunyamin Sogut, Ahmet Yusuf Sengul, Turgay Sengul, Mehmet Resit Taysi. Comparison of growth  performance and carcass traits of Japanese quails reared in conventional, pasture, and organic conditions. R. Bras. Zootec.,  45(1):8-15, 2016.   Full Text Online PDF
 
 4- Senol Celik, Hakan Inci, Turgay Sengul, Bunyamin Sogut, Ahmet Yusuf Sengul, Mehmet Resit Taysi. Interpolation method for      live weight estimation based on age in Japanese quails.  R. Bras. Zootec., 45(8):445-450, 2016.  Full Text Online PDF
 
 5- Hayati Yuksel, Ünal Ispir, Aykut Ulucan, Cebrahil Türk, M Reşit Taysı. Effects of Hexachlorocyclohexane (HCH-γ-Isomer, Lindane) on the Reproductive System of Zebrafish (Danio rerio). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 19: 917-929 2016 Full Text Online PDF
 
 6- Hilal Alkis, Elif Demir, Mehmet Resit Taysi, Suleyman Sagir, Seyithan Taysi. Effects of Nigella sativa oil and thymoquinone on radiation-induced oxidative stress in kidney tissue of rats. Biomedicine&Pharmacotherapy  https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.111540- 139 / 2021.  Full Text Online PDF
 
 7- Muammer Kirici, Mahinur Kirici, Mehmet Resit Taysi, Unal Ispir. Effects of Flavobacterium Psychrophilum, Flavobacterium Psychrophilum Extracellular Products, and Lipopolysaccharide Antigens on The Antioxidant Enzyme System Activity of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Fry. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 41, No. 2. DOI: 10.20450/mjcce.2022.2482. 2022  Full Text Online PDF
 
 8- Mehmet Resit TaysiMuammer Kirici, Mahinur Kirici, Burak Tuzun, Alireza Poustforoosh. Antioxidant enzyme activities, molecular docking studies, MM-GBSA, and molecular dynamic of chlorpyrifos in freshwater fish Capoeta umbla. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, https://doi.org/10.1080/07391102.2023.2192807. 2023  Full Text Online PDF
 
 9- Mehmet Resit TAYSI. EVALUATION OF OXIDATIVE/NITROSATIVE STRESS BIOMARKERS IN KIDNEY, HEART AND MUSCLE TISSUES OF Oncorhynchus mykiss (WALBAUM, 1792) TREATED WITH MERCURY CHLORIDE (HgCl2 ). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 19, No. 1, p. 17 – 23; DOI:10.26471/ cjees /2024/019/276. 2024 Full Text Online PDF 
 
10- Muammer Kırıcı, Burak Tüzün, Mahinur Kırıcı, Muhammed Atamanalp, Alireza Poustforoosh, Şükrü Beydemir, Mehmet Reşit Taysı. The impact of some metals, molecular docking and molecular dynamic calculations on glucose 6-phosphate dehydrogenase activity in Capoeta trutta (Heckel, 1843) tissue. Journal of Molecular Liquids, February 2024, 124288. Full Text Online PDF
 
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI Expanded Olmayanlar)

1- M. Kırıcı, M. R. Taysı, A. Ş. Bengü, Ü. İspir; Murat Nehri’nde Yakalanan Capoeta Trutta (Heckel, 1843)’Nın Kas  Dokusunda Bazı Metallerin Birikim Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. EÜFBED, 115-124, 6-1 Yıl: 2013 Full Text Online PDF

2- A. Gül,  Ü. İspir,  C. Türk, M. Kırıcı, M. R. Taysı, M. E. Yonar; The Investigation of Diplostomum spMetacercariae in Some Cyprinids from Murat River (Genç Area), Bingöl, Turkey. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences 1(4):   Sayfa;547-551. 2014.   Full Text Online  PDF

3- Ünal İspir, Cebrahil Türk, Muammer Kırıcı, M.Reşit Taysı, Mikail Özcan. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın inaktive Flavobacterium psychrophilum içeren aljinat mikropartikülleri ile immunizasyonu. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 33(3): 233-240, 2016.   Full Text Online  PDF

4- Mehmet Reşit TAYSI, Şenol ÇELİK. Elma Verimine Yer ve Çeşit Etkisinin Faktöriyel Denemeler ile Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4(3): 250–254, 2017.   Full Text Online  PDF

5- Abdurrahman GÜL, Cebrahil TÜRK, Ünal İSPİR, Muammer KIRICI, Mehmet Resit TAYSI, Muhammet Enis YONAR. Murat Nehri’nde (Genç-Bingöl) Avlanan Bazı Cyprinid’lerde Neoechinorhynchus rutili (Müller, 1780) (Acanthocephala)’nin Araştırılması. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14(3), 163-168, 2017.   Full Text Online  PDF

6- Ersin KARAKAYA, Şenol ÇELİK, Mehmet Reşit TAYSI. CHAID Algoritması ile Balık Eti Tüketimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University. 35 (2), 85-93, 2018.  Full Text Online

7- Şengül Turgay, Çelik Şenol, Taysı Mehmet Reşit, Söğüt Bünyamin. Beyaz Yeni Zelanda Tavşanlarında Büyüme Eğrilerinin Karşılaştırıması. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi,  5(4), 509-515, 2018. Full Text Online

8 Mehmet Reşit TAYSI, Şenol ÇELİK. Homojen Olmayan Varyans Varsayımı Altında Ortalamaların Eşitliği için Brown-Forsythe ve Welch İstatistiklerinin Mısır Verimi Örneğine Uygulanması. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi 30(1), 23-27, 2018. Full Text Online

9 Mehmet Reşit TAYSIBünyamin Söğüt, Victor S. NEDZVETSKY, Muammer KIRICI, Can Ali AĞCA. Sublethal Doses of Inorganic Mercury Induce Dose-Depended Upregulation of RPA1 Content and Inhibit p53 Expression in the Brain of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss).Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi,  6(3), 462-476, 2019Full Text Online

10 Mehmet Reşit TAYSI, Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Bünyamin SÖĞÜT, Mehmet Akif BOZDAYI, Seyithan TAYSICadmium Toxicity in Rainbow Trout ( Oncorhynchus Mykiss ): A Study on Heart and Muscle TissueTürk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7(4), 983-987, 2020Full Text Online

11- Ersin KARAKAYA Bünyamin SÖĞÜT, Hakan İNCİ, Mehmet Reşit TAYSI. Organik Yumurta Tüketim Eğilimleri ve Tüketici Özelliklerinin Belirlenmesi (Bingöl İli Kent Merkezi Örneği). Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences 7(13), 181-199, 2020 Full Text Online

12- Ersin KARAKAYA Bünyamin SÖĞÜT, Hakan İNCİ, Mehmet Reşit TAYSI. GIDA GÜVENLİĞİ HAKKINDA TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ (BİNGÖL İLİ KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ). Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences 7(13), 155-168, 2020 Full Text Online

13- Mehmet Reşit Taysı, Muammer Kırıcı, Mahinur Kırıcı, Bünyamin Söğüt, Mehmet Akif Bozdayı, Mehmet Tarakçıoğlu, Seyithan Taysı. Effect of Mercury Chloride on Both Nitrosative and Oxidative Stress in the Gill Tissue of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 24(5), 957-962, 2021 Full Text Online

14- Mehmet Reşit Taysı, Muammer Kırıcı, Mahinur Kırıcı, Hasan Ulusal, Bünyamin Söğüt, Seyithan Taysı. The Role of Nitrosative and Oxidative Stress in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Liver Tissue Applied Mercury Chloride (HgCl2). Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS), 38(3), 269-273, 2021 Full Text Online

15- Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Mehmet Reşit TAYSI, Ünal İSPİR. The Effect of Formalin-Inactivated Flavobacterium Psychrophilum on Antioxidant Enzymes of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss). Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 8(2), 372-380, 2021 Full Text Online

16- Mehmet Reşit TAYSI, Hakan İNCİ, Ersin KARAKAYA. Fayda, Tutum ve Satın Alma Niyeti Açısından Organik Ürün Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(2): 463-475, 2021 Full Text Online

17- Mehmet Kaplan, Elif Demir, Fethi Yavuz, Gizem Ilgin Kaplan, Mehmet Resit Taysi, Seyithan Taysi, Mehmet Murat Sucu. Radioprotective Effect of Nigella Sativa Oil on Heart Tissues of Rats Exposed to Irradition. International Journal of Cardiovascular Sciences, DOI: 10.36660/ijcs.20210055, 2022 Full Text Online

18Muammer KIRICI, Mehmet Reşit TAYSI, Mahinur KIRICI, Teoman Özgür SÖKMEN. 2,4-Diklorofenoksiasetik Asit’e Maruz Kalan Capoeta umbla Karaciğer Dokusunda Malondialdehit Seviyesi, Süperoksit dismutaz ve Katalaz Aktivitesindeki Değişimlerin İncelenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 9(1): 1–8, 2022 Full Text Online 

19Mehmet Reşit TAYSI, Sibel KÖPRÜCÜ. Benekli Sazan (Cyprinion Macrostomus, Heckel, 1843)’ın Bağırsak ve Karaciğerinin Histolojik Yapısı ve Histokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Ecological Life Sciences  17(4): 141–150, 2022Full Text Online  

20- Mehmet Reşit TAYSI, Muammer KIRICI. Aquatic Biotechnology Sustainability and Innovative Solutions. Hydrobiological Research 2(1): 12-20, 2024 Full Text Online  

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 
1- H. İNCİ, M.R. TAYSI, H. E. SEVİNÇ; Bingöl İlinde Hindi Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Sorunları. Tr. Doğa ve Fen Derg. − Tr.    J. Nature Sci. Vol. 2 No. 1. Sayfa; 83-87, (2013). PDF
 
2- Ş. ÇELİK, H. İNCİ, B. SÖĞÜT, M. R. TAYSI. Japon Bıldırcınlarında Çeşitli Ağırlık Ölçüleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Tr. Doğa  ve Fen Derg. − Tr. J. Nature Sci. Vol. 3 No. 1. Sayfa; 22-28, (2014). PDF
 


 
1- M. Reşit TAYSI, Sibel KÖPRÜCÜ, Spotted Carp (Cyprinion macrostomum Heckel, 1843) 's Examination of the Intestinal             Histological and Histochemical Features, International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA), Eylül 2014,           TRABZON.
 
2- Bünyamin Söğüt, Hakan İnci, Aydın Daş, Turgay Şengül, Gökçe Özdemir, Mehmet Reşit Taysi,Yüksek Rakımda Yetiştirilen       Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Kuluçkanın Son Döneminde Oksijen Eklenmesinin Kuluçka Sonuçları ve Besi   Performansına Etkiler 6-9 Ekim 2015 PAZAR/RİZE.  IIDoğu Karadeniz Organik Tarım Kongresi

3- Ersin Karakaya,   Şenol Çelik,  Mehmet Reşit TaysiInvestigation of factors affecting fish meat consumption with CHAID algorithm.2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS 16/18 Mayıs 2017 Tekirdağ

4- Mehmet Reşit Taysı, Muammer Kırıcı. Common Bacterial fish diseases in Turkey. II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu. 9-11 Ekim, 2017 IĞDIR
 
5- Muammer Kırıcı, Mehmet Reşit Taysı. Current Molecular Diagnosis Methods used in Fish Diseases. II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu. 9-11 Ekim, 2017 IĞDIR
 
6- YÜKSEL HAYATİ, İSPİR ÜNAL, ULUCAN AYKUT, TÜRK CEBRAHİL, TAYSI MEHMET REŞİT. Effects of Hexachlorocyclohexane (HCH- γ-Isomer, Lindane) on the Reproductive System of Zebrafish (Danio rerio).  2nd International Conference on Advances in Veterinary Sciences  Technics (Özet Bildiri/Poster) 4-8 Ekim 2017 MAKEDONYA 
 
7-  Mehmet Reşit Taysı, Muammer Kırıcı. Tarımda Su Yönetimi. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV  (Özet Bildiri/Poster) (22-24 Mart 2018) Bursa/Türkiye
 
8- Muammer Kırıcı, Mehmet Reşit TaysıFarklı Kaynaklardan Sucul Ekosisteme Giren Metallerin Balıklar Üzerine Toksik Etkilerinin İncelenmesi.  Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV  (Özet Bildiri/Poster) (22-24 Mart 2018) Bursa/Türkiye
 
9- Mehmet Reşit TAYSI, Muammer KIRICI, Cebrahil TÜRK. Fish Welfare. Uluslararası Tarım Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Poster) 09-12 Mayıs 2018 Van/Türkiye
 
10- Mehmet Reşit TAYSI, Sibel KÖPRÜCÜ. Model Organism Zebra Fish (Danio rerio). Uluslararası Tarım Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Poster) 09-12 Mayıs 2018 Van/Türkiye
 
11- Mehmet Reşit TAYSI, Muammer KIRICI, Cebrahil TÜRK. Use of Vaccine in Aquaculture. Uluslararası Tarım Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Poster) 09-12 Mayıs 2018 Van/Türkiye
 
12- Abdurrahman GÜL, Ünal İSPİR, Cebrahil TÜRK, Muammer KIRICI, Mehmet Reşit TAYSI, M. Enis YONAR. The Investigation of Diplostomum sp. Metacercariae in Some Cyprinids from Murat River (Genç Area), Bingöl, Turkey. Uluslararası Tarım Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Poster) 09-12 Mayıs 2018 Van/Türkiye
 
13- Abdurrahman GÜL, Cebrahil TÜRK, Ünal İSPİR, Muammer KIRICI, Mehmet Reşit TAYSI, M. Enis YONAR. The Investigation of Neoechinorhynchus rutili (Müller, 1780) (Acanthocephala) in Some Cyprinids from Murat River (Genç-Bingöl). Uluslararası Tarım Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü) 09-12 Mayıs 2018 Van/Türkiye
 
14-ÇELİK ŞENOL, ŞENGÜL TURGAY, SÖĞÜT BÜNYAMİN, TAYSI MEHMET REŞİT, ŞENGÜL AHMET YUSUF, İNCİ HAKAN. Live weight estimation in rabbits using interpolation method. 10th International Animal Science Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) 25/27 Ekim 2018 Antalya.
 
15- Mehmet Reşit TAYSI , Mahinur KIRICI , Muammer KIRICI. Klorpirifos’un Capoeta umbla Kas Dokusunda Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi. 4. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum), 20-22 May 2021 AYDIN.
 
16- Mehmet Reşit TAYSI , Muammer KIRICI, Ersin KARAKAYA. TRA1 VE TRC3 BÖLGE İLLERİNDE BALIKETİ TÜKETİM DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE on FOOD, AGRICULTURE and VETERINARY (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum), 19-20 Haziran 2021 İZMİR.
 
17- Mahinur KIRICI, Muammer KIRICI, Mehmet Reşit TAYSI. 2,4-DİKLOROFENOKSİASETİK ASİTİN CAPOETA UMBLA SOLUNGAÇ DOKUSUNDA KATALAZ VE SÜPEROKSİT DİSMUTAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. 7th INTERNATIONAL CONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum), 18-19 Eylül 2021-MUŞ/TURKEY
 
18- Mehmet Reşit TAYSI , Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI. THE EFFECTS OF 2,4-D (DICHLOROPHENOXIACETIC ACID) APPLIED TO Capoeta umbla FISH ON OXIDATIVE STRESS PARAMETERS IN KIDNEY TISSUE. 3rd INTERNATIONAL CUKUROVA AGRICULTURE AND VETERINARY CONGRESS (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum), 9-10 Ekim 2021 ADANA/ TURKEY
 
19- Mehmet Reşit TAYSI , Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI. 2,4-D (DİKLOROFENOKSİASETİK ASİT)’İN CAPOETA UMBLA BEYİN DOKUSUNDA ANTİOKSİDAN ENZİMLER VE LİPİD PEROKSİDASYON SEVİYESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. ISPEC 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE and RURAL DEVELOPMENT (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum), 24-25 Aralık 2021, Bingol, TURKEY
 
20- Mehmet Reşit TAYSI. Arıcılıkta Biyoteknolojik Çalışmalar. II. ULUSLARARASI ARICILIK ARAŞTIRMALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA STRATEJİLERİ KONGRESi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), 24-26 Ekim 2022,  Bingol, TURKEY

1- M. KIRICI, M.R. TAYSI, A.Ş. BENGÜ, Ü. İSPİR, MURAT NEHRİ’NDEN YAKALANAN CAPOETA CAPOETA UMBLA (HECKEL, 1843)’DA BAZI AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. EKOLOJİ 2012 SEMPOZYUMU. 03-05 Mayıs, KİLİS. (2012).
 
2- M. ULUPINAR, Ü. İSPİR, M.KIRICI, M.R. TAYSI, BİNGÖL İLİ SU ÜRÜNLERİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ. 3. BİNGÖL  SEMPOZYUMU.17-19 EYLÜL 2010, BİNGÖL.
 
3- T. Çağrıbay, M. R. Taysi, A. Daş, H. İnci. Süt Sığırcılığında Sürü Yönetimi. 10. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi. 23/24 Nisan  2014, KAYSERİ.
 
4- Ş. Çelik, M. R. Taysi, B. Söğüt. Bal Üretimi Açısından Türkiye’ Deki Bölgelerin Karşılaştırılması, 2013 Örneği. 11. Ulusal Zootekni  Öğrenci Kongresi. 29/30 Nisan 2015, DİYARBAKIR.
 
5- Ünal İSPİR, Cebrahil TÜRK, Muammer KIRICI, M. Reşit TAYSI, Mikail ÖZCAN. Gökkuşağı Alabalığı (O. mykiss)'nın İnaktive Flavobacterium psychrophilum İçeren Alginat Mikropartikülleri ile İmmunizasyonu. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, İZMİR.
 
6- M. R. Taysi, Ş. Çelik. Bal verimi açısından Bingöl merkez ve ilçelerinin karşılaştırılması 12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi. 9/11 Mayıs 2016, ISPARTA.
 
7- Muammer KIRICI, Mehmet Reşit TAYSI, Mahinur KIRICI, Teoman Özgür SÖKMEN. 2,4-DİKLOROFENOKSİASETİK ASİT’E MARUZ KALAN CAPOETA UMBLA KARACİĞER DOKUSUNDA MALONDİALDEHİT SEVİYESİ, SÜPEROKSİT DİSMUTAZ VE KATALAZ AKTİVİTESİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ. 21. Ulusal Su Ürünlerİ Sempozyumu, 15-16 KASIM 2021 ERZURUM.
1- Murat Nehri (Genç, Bingöl)’nde Avlanabilen Balık Türlerinde Endoparazitlerin Araştırılması (Yardımcı Araştırıcı). BÜBAP 27. 2010-  2011.
 
2- Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın inaktive Flavobacterium psychrophilum içeren alginat mikropartikülleri ile immunizasyonu (Yardımcı Araştırıcı). BÜBAP 09. 2010-2011.
 
3- Hexachlorocyclohexane (HCH-γ-isomer-Lindane)’nın Zebra balığı (Danio rerio)’nın üreme sistemine etkisinin histopatolojik olarak incelenmesi (Yardımcı Araştırıcı), BÜBAP . 2010-2011.
 
4- Bingölde Suyun Ve Su Ürünlerinin Bilimsel Keşfi (Uzman) ,Tübitak Bilim Ve Toplum Projeleri Destekleme Programı(4004), 2011- 2012.
 
5- Benekli Sazan(Cyprinion macrostomum Heckel, 1843)ın Sindirim sisteminin Histolojik Yapısının İncelenmesi (Yardımcı Araştırıcı), Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Projesi, No: SÜF. 11.11, 2011-2013.
 
6- Bingöl Bal Arıcılığının Teknik ve Yapısal Açıdan İncelenmesi. Ortak Araştırma Geliştirme (AR-GE) Projesi (Araştırıcı). Nisan-Aralık 2017.
 
7- Bingöl İlindeki Etlik Piliç İşletmelerinin Teknik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi, Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri.  Ortak Araştırma Geliştirme (AR-GE) Projesi (Araştırıcı). Ocak-Ekim 2018.
 
8- MUŞ İLİ KÖY TAVUKÇULUĞUNUN SORUN ANALİZİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Ortak Araştırma Geliştirme (AR-GE) Projesi (Araştırıcı). Ocak-Ekim 2018.
 

 

1- M. Reşit TAYSI, Ersin KARAKAYA, Muammer KIRICI. TÜRKİYE’DE ORGANİK HAYVANSAL ÜRETİMİN MEVCUT DURUMU. TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM VE AGRO-EKOLOJİK GELİŞMELER. 27-48, İksad yayınevi. Kitap Linki

 

2- Ersin KARAKAYA, M. Reşit TAYSI. TÜRKİYE KANATLI SEKTÖRÜNÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DİNAMİKLERİNE GENEL BİR BAKIŞ. TARIM VE HAYVANCILIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DİNAMİKLERİ ÜZERİNE AKADEMİK ÇALIŞMALAR. 3-20, İksad yayınevi. Kitap Linki

 

3- M. Reşit TAYSI. HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ. TEORİDEN PRATİĞE TÜRKİYE’DE TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMALARI. 85-102, İksad yayınevi. Kitap Linki

 

4- MEHMET REŞIT TAYSI, MAHINUR KIRICI. GENETIC STRUCTURE ANALYSIS AND FISH POPULATIONS. PROGRESS IN AQUACULTURE. 25-32, ORIENT PUBLICATIONS.   Kitap Linki

 

5- MAHINUR KIRICI, MEHMET REŞIT TAYSI. FISH BREEDING AND GENETIC IMPROVEMENT.           POPULATIONS. PROGRESS IN AQUACULTURE. 73-82, ORIENT PUBLICATIONS.  Kitap Linki 

   

TÜBİTAK bilimsel yayın teşvik ödülü (2021)

TÜBİTAK bilimsel yayın teşvik ödülü (2023)