RAMAZAN SOLMAZ

Prof. Dr. RAMAZAN SOLMAZ

Unvan PROFESÖR
Birim SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
E-mail rsolmaz@bingol.edu.tr
Dahili No 5313 - 5317
Oda No D1-29

1979 yılında Bingöl’de doğan Ramazan Solmaz, 1993 yılında Servi YİBO, 1996 yılında Adana Yüreğir Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nü bitirmiştir. Aynı Üniversitede Kimya Anabilim Dalı’nda 2004 yılında Yüksek Lisans ve 2009 yılında Doktora derecelerini almıştır. 2023 yılında Yenilenebilir Enerji Sistemleri alanında ikinci yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2002-2009 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde Araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2009 yılında Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atanan Solmaz, 2012 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör ünvanı almıştır. 2018 yılından itibaren Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünde görev yapmaktadır. 2013 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Brown University’de nanomalzemeler üzerine çalışmalar yapmıştır.

İş sağlığı ve iş güvenliği, acil durum ve afet yönetimi, iş kazaları, iş güvenliği, laboratuvar sağlığı ve güvenliği, kaza analizi ve raporlama, kişisel koruyucu donanımlar, iş yeri hijyeni ve işçi sağlığıenerji ve iş güvenliği, malzemelerin dayanımı ve malzeme bilimi, korozyon, yenilenebilir enerji kaynakları, hidrojen enerjisi, piller, yakıt pilleri ve iletken polimerler gibi elektrokimyanın çok değişik alanlarında ve doğal ürünler ile arı ürünleri alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Bu konulardaki çalışmalarıyla bazı yöntemler ve yaklaşımları ilk defa kullanmış, çok sayıda yeni ürün ve malzemeyi literatüre kazandırmıştır. 

Malzemelerin korozyonu alanında dünya bilimine yapmış olduğu katkılar dolayısı ile 2012 yılında Türkiye Korozyon Derneği Yönetim Kurulu tarafından, European Federation of Corrosion tarafından 3 yılda bir verilmekte olan Kurt Schwabe ödülüne Türkiye adayı olarak gösterilmiş olup ödülü kazanan dünyada 5’nci, Türkiye’de ilk bilim insanı olmuştur.

Özellikle malzeme bilimi ve enerji alanında bilim dünyasına yapmış olduğu önemli katkılar dolayısı ile Bilim Kahramanları Derneği Temel Bilimler Kimya alanında 2013 yılı Genç Bilim İnsanı seçilmiştir.

Bilimsel etkinlikleri ile üstün nitelikte oldukları ve gelecekte bilime evrensel düzeyde katkıda bulunabilecekleri belirlenen, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu genç bilim insanlarına üstün başarı ödülü vermeyi amaçlayan Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu (FABED) Bilim Kurulu tarafından, “Korozyon, yenilenebilir enerji kaynakları, malzeme teknolojisi”  konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmalarından dolayı  2014 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü almıştır. 

Yenilenebilir Enerji ve Hidrojen Enerjisi alanlarıında yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmalardan ötürü 2021 yılında Nejat Veziroğlu Özel Ödülü almıştır.

Yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, 40 yaşını geçmemiş, genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla TÜBİTAK tarafından 55 yıldır verilmekte olan ve 2015 yılında 50. si verilen “TÜBİTAK Teşvik Ödülü” Temel Bilimler Alanında "Elektrokimya/malzeme/enerji alanında, korozyon, yenilenebilir enerji kaynakları ve malzeme teknolojisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Prof. Dr. Ramazan Solmaz’a verilmiştir. Türkiye’nin en prestijli bilim ödüllerinden biri olarak kabul edilen TÜBİTAK ödülünü, 2006 ve sonrasında kurulan Üniversiteler içerisinde ilk defa Bingöl Üniversitesinden bir bilim insanı almıştır. Ödül, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle Sayın Cumhurbaşkanımız ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç tarafından taktim edilmiştir.

Avrupa birliği 7. Çerçeve programı kapsamında "Project Acumen" adıyla desteklenen bir projede yapılan bir araştırmada yaklaşık 150 bin akademisyenin bulunduğu Türkiye'de en başarılı ilk bin bilim insanı arasında yer almıştır. Yine Standford Üniversitesinin 2020 yılında yapmış olduğu araştırmaya göre Dünyanın en etkili bilim insanları arasında Türkiye’den yer alan en etkili Akademisyen arasında ilk 100’de yer almıştır. Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime’ın, SANKO Holding katkılarıyla kitap haline getirdiği 2021 yılı ”Altın Molekül – Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk” Araştırması sonuçlarına göre Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da yer aldığı başarılı 100 Türk Kimyacı arasında yer almıştır.

Uluslararası indeksli ve oldukça saygın dergilerde yapmış olduğu birçok makalesi ilgili dergilerin en çok atıf alan makaleler listesine girmiş ve Electrochimica Acta Top Cited Article 2008 to 2009 Award (Elsevier, International), Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Top Cited Author Award (Elsevier, International), Materials Chemistry and Physics Most Cited Articles Since 2010 from Scopus Award (Elsevier , Internaitonal), Corrosion Science Most Cited Article for 2011 Award (Elsevier, International), Corrosion Science Top Cited Article Award for 2011 to 2016 (Elsevier, International), Materials Chemistry and Physics Most Cited Articles Since 2011 from Scopus Award (Elsevier, International) ile ödüllendirilmiştir. Uluslararası birçok bilimsel dergide aktif olarak editör, konuk editör veya yayın kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Bunlardan Associate Editor olarak görev aldığı International Journal of Hydrogen Energy dergisi (Q1, IF: 7.2) alanında dünyanın en iyi dergilerindendir. Bugüne kadar uluslararası düzeyde 100’ten fazla seçkin dergide 1000'in üzerinde bilimsel makale ve ayrıca TÜBİTAK ve diğer kurumlara sunulan 59’a yakın araştırma projesi için hakemlik yapmış ve bu alanlarda bilim dünyasına önemli katkılar sağlamıştır. 4 tanesi TÜBİTAK destekli, 6 tanesi Kalkınma ve İhtisaslaşma Programı kapsamında olmak üzere 34 adet araştırma projesinde görev almış veya almaktadır. Danışmanlığında 18 adet yüksek lisans, 3 adet Doktora tezi tamamlanmış olup 7 yüksek lisans ve 7 doktora öğrencisi danışmanlığı devam etmektedir. Uluslararası düzeyde çoğu Q1 sınıfı oldukça seçkin hakemli dergilerde yayımlanmış 71 makalesi, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan 117 adet bildirisi mevcuttur. Yayınlarına toplam 5.265 atıf (WOS) yapılmıştır (Scopus: 5.991 atıf, Google Scholar: 7.193 atıf). h-indeksi 32 (WOS), 35 (Scopus), 38 (Google Scholar).

Bingöl Üniversitesinin kuruluşundan itibaren Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Genel Sekreter, Rektör Danışmanı ve Rektör Yardımcısı gibi görevlerde bulunarak üniversitenin gelişimine katkıda bulunmuştur. Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Bingöl Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu Üyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Bingöl ÜniversitesiTemsilciliği, Bingöl İş Geliştirme ve Girişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin İcra Kurulu Üyesi, Bingöl Üniversitesi Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi gibi görevlerde bulunmuş ve bilginin teknolojiye aktarılmasına katkıda bulunmuştur.

Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında “Tarım ve Havza Bazlı Kırsal Kalkınma” (YÖK tarafından Koordine edilmekte ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir) (Proje Genel No: 2017K124000) Sayın Rektörümüzün liderliğinde ve himayelerinde Bingöl Üniversitesi adına projenin hazırlanması ve YÖK'e sunulması, Projenin YÖK ve Kalkınma Bakanlığı’nda sözlü olarak sunulması, YÖK'te program kapsamında yapılan çalıştay, sunum vb katılarak projenin sunulmasında görev almıştır. 16 Eylül 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı gibi Üniversitemiz 5 pilot üniversiteden biri olarak seçilmiştir (Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında). Projenin kabul edilmesinden sonra Üniversitemizde Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (Merkez Yönergesinin kabul edilerek Koordinatör atanıncaya kadar) Kurucu Koordinatörlüğünün yapılarak Sayın Rektörümüzün liderliğinde ve himayelerinde projenin şekillenmesi, sürdürülebilir bir program için üniversite bünyesinde ilgili birimlerin kurulması, vb. bütün aşamalarda kurucu koordinatörlük, sekreterya ve Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev almış olup halen Rektör Danışmanı olarak programa katkı yapmaya devam etmektedir. Ayrıca, bu program kapsamında bir çok proje ekibinde de aktif olarak görev almış/almaktadır. Pogram kapsamında, Sayın Rektörümüzün himayelerinde diğer ekip arkadaşları ile birlikte Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi, TÜRK Patent Marka ve Doküman Ofisi,  Bingöl Üniversitesi Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi, Arı ve Doğal Ürünler Ar-Ge ve Ür-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bingöl Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bingöl Üniversitesi Modern Arıcılık Kompleksi gibi bir çok birimin ve YÖK Başkanımızın talimatı ile Türkiye'nin en geniş kapsamlı Dijital Arı ve Arı Ürünleri Platformu'nun (Platform Sorumlusu) kurulmasında görev almıştır.

 

Uzmanlık Alanları: İş sağlığı ve iş güvenliği, acil durum ve afet yönetimi, iş kazaları, iş güvenliği, laboratuvar sağlığı ve güvenliği, kaza analizi ve raporlama, kişisel koruyucu donanımlar, iş yeri hijyeni ve işçi sağlığıenerji sektöründe iş güvenliği, malzemelerin dayanımı ve malzeme bilimi, korozyon, betonarme korozyonu, yenilenebilir enerji kaynakları, hidrojen enerjisi, piller, yakıt pilleri, bataryalar, iletken polimerler, kaplamalar, arı ürünleri, doğal ürünler.

 

Uluslararası Dergilerde Editörlükler:

Associate Editor, International Journal of Hydrogen Energy (IJHE), (Q1, Journal Impact Factor: 7.2)

Associate Editor, International Journal of Energy Research (IJER), (Q2, Journal Impact Factor: 3.343)

Editor and Editorial Board Member, International Journal of Corrosion

Editorial Board Member, Journal of Materials and Environmental Science

Editor and Editorial Board Member, Progress in Color, Colorants and Coatings

Guest Editor (2015 - ), Turkish Journal of Chemistry

Editorial Board Member, Journal of Corrosion Research (JCR)

 

Yayınlarına YapılanAtıflar (Haziran 2024):

Toplam Atıf Sayısı (Web of Science)       : 5.265

Toplam Atıf Sayısı (Scopus)                    : 5.991

Toplam Atıf Sayısı (Google Scholar)        : 7.193

 

Yazar h-indeksi (Haziran 2024):

Yazar h-indeksi (Web of Science)           : 32

Yazar h-indeksi (Scopus)                        : 35

Yazar h-indeksi (Google Scholar)           : 38

 

Yazar i10-indeksi (Google Scholar)        : 61

 

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
 Lisans  Kimya   Çukurova  Üniversitesi 2001
 Y. Lisans  Kimya  Çukurova  Üniversitesi 2004
 Doktora  Kimya  Çukurova  Üniversitesi 2009
GÖREV ADI GÖREV YERİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ

Arş. Gör.

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi   2002  2009

Yrd. Doç.

Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  2009 2012

Doç. Dr.

Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  2012 2017

Prof. Dr.

Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2017 2018
Prof. Dr. Bingöl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 2018  
 
 

 

İSG 3105/313 İş Kazaları ve Güvenlik (Lisans)

İSG 1125 Laboratuvar Sağlığı ve Güvenliği (Lisans)

İSG 3230 Kaza Analizi ve Raporlama (Lisans)

İSG 3200 Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Ekipmanlar (Lisans)

 

İSG 528 Acil Durum ve Afet Yönetimi (Yüksek Lisans)

İSG 515 Laboratuvarlarda İş Güvenliği (Yüksek Lisans)

İSG 678 Acil Durum ve Afet Yönetimi (Yüksek Lisans)

İSG 801 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (Yüksek Lisans)

 

İSG 505 İş Yeri Hijyeni ve İşçi Sağlığı (Doktora)

İSG 523 Enerji ve İş Güvenliği (Doktora)

KİM 545 Endüstriyel Elektrokimya (Doktora)

KİM 546 Enerji (Doktora)

 

AEK 2203 Hidrojen Teknolojisi (Ön Lisans)

 

 

 

 1. Preparation of iron containing electrode materials with catalytic surface and investigation of their catalytic effects for hydrogen gas evolution, Msc Thesis, Nevzat Çağlayan.
 2. Preparation, Characterization of CuMo Deposited Carbon Felt Electrodes and Investigation of Catalytic Effects on Hydrogen Gas Production, Msc Thesis, Selman Boylu.
 3. Development of Copper Anode Materials for Use in Direct Methanol Fuel Cells, Msc Thesis, Mustafa Işık.
 4. Investigation of the inhibitory effect of 5-mercapto-1-methyltetrazole on acidic corrosion of soft steel, Msc Thesis, Aleattin Çelik.
 5. Investigation of Inhibition Effect of Rhodanine on Corrosion of Brass in Sea Water, Msc Thesis, Vehbi Yılmaz.
 6. Investigation of the Use of MoPd Catalysts as Electrode Material in Electrolysis System and Direct Methanol Fuel Cells, Msc Thesis, Derya Dilek Demir.
 7. Investigation of Electrocatalytic Effects of Silver Nanocubes on Hydrogen Gas Production, Msc Thesis, Handan Yüksel.
 8. Preparation, Characterization and Investigation of Electrocatalytic Effects on Hydrogen Gas Production of Nickel Nanocubes, Msc Thesis, Bedia Semra Taşçı.
 9. Investigation of Electrocatalytic Effects of Copper Nanocubes on Methanol Electrooxidation, Msc Thesis, Fatih Baştürk.
 10.  Investigation of inhibitory effect of rhodanine on corrosion of copper in chloride environment, Msc Thesis, Ümre Can.
 11.  Formation and modification of self-deposited monolayer rhodadaine films on copper surface: Corrosion, electrolysis and fuel cell applications, PhD Thesis, Abdullah Salcı.
 12.  Aminorodanin İle Sinnamaldehit Shiff Bazı: Korozyon İnhibitörü ve Kendi Kendine Biriken Tek Tabakalı Film Uygulamaları, Yüksek Lisans, Derya Özdemir (Polat).
 13.  Bingöl ilinde doğal olarak yetişen ışkın (rheum rıbes l.) bitkisinin korozyon inhibitörü uygulamaları, Doktora Tezi, Fatma Kaya.
 14.  Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalıkları ve Uygulamaları: Malatya-Battalgazi İlçesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Şeyma Önder.
 15.  Kimya Araştırma Laboratuvar Uygulamalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi: Bingöl Üniversitesi Örneği, Yüksek Lisans, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Mehmet Tunç.
 16.  Meslek Liselerinde Bilgisayar Laboratuvarlarının ve Ofislerin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi: Örnek Risk Değerlendirmesi, Yüksek Lisans Tezi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Mahmut Karadağ.
 17.  Arıcılık Sektöründe Hijyenik Koşullar: Bingöl İli Örneği, Yüksek Lisans, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Berivan Ruşen Yilmaz Aksakal.
 18.  Kamu ve Özel Üstyapı İnşaatlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından İncelenmesi: Bingöl Örneği, Yüksek Lisans, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Ziyaettin Aksakal.
 19.  Bingöl Poleni ve Ceviz Yaprağında Bakır Yüzeyinde Kendi Kendine Biriken Tek Tabakalı Filmlerinin Oluşturulması: Elektroliz ve Yakıt Pili Uygulamaları, Doktora Tezi, Yeşim Aydın Dursun.
 20.  Bazı Analjezik Ve Antibiyotik İlaçların Bakır Yüzeyinde Kendi Kendine Biriken Tek Tabakalı Filmlerinin Oluşturması Ve Bakırın Korozyonuna İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Selman Boylu, Tez aşamasında, Devam Ediyor.
 21.  Bingöl Üniversitesi Modern Arıcılık Kompleksinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Ferhat Alpağu.
 22.  Yapay Zeka Destekli İş Güvenliği Modellemesi, Yüksek Lisans Tezi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Fatoş Davran, Tez aşamasında, Devam Ediyor.
 23.  Yüksek Gerilim Hatları Çalışmalarında İş Ekipmanlarının Elektrik Tehlikesine Karşı RFID Teknolojisine Dayalı Uyarı Sistemi Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Sümeyye Çali, Tez aşamasında, Devam Ediyor.
 24. Metal Modifiye Edilmiş Yonca Özütlerinin Kendi Kendine Biriken Tek Tabakali Filmlerinin Hazirlanmasi ve Karakterizasyonu: Hidrojen Gazi Üretimine ve Metanol Elektrooksidasyonuna Katalitik Etkilerinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Handan Yüksel, Tez aşamasında, Devam Ediyor.
 25. Lityum - İyon Bataryalarin Sağlik ve Güvenlik Açisindan Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Mehmet Tunç, Tez aşamasında, Devam Ediyor.
 1. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Inhibition effect of rhodanine for corrosion of mild steel in hydrochloric acid solution, Protection of Metals 41 (6) (2005) 581-585 (DOI: 10.1007/s11124-005-0083-3) (2016 Impact Factor: 0.707[Full text online] [PDF] [View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 2. G. Kardaş, R. Solmaz, Electrochemical investigation of barbiturates as green corrosion inhibitors for mild steel protection, Corrosion Reviews 24 (3-4) (2006) 151-171 (DOI: 10.1515/CORRREV.2006.24.3-4.151) (2016 Impact Factor: 1.085[Full text online] [PDF] [View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 3. R. Solmaz, G. Kardaş, Hydrogen evolution and corrosion performance of NiZn coatings, Energy Conversion and Management 48 (2) (2007) 583–591 (DOI: 10.1016/j.enconman.2006.06.004) (2016 Impact Factor: 5.589[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 4. G. Kardaş, R. Solmaz, Electrochemical synthesis and characterization of a new conducting polymer: Polyrhodanine, Applied Surface Science 253 (7) (2007) 3402–3407 (DOI: DOI: 10.1016/j.apsusc.2006.07.042) (2016 Impact Factor: 3.387[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 5. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, The rhodanine inhibition effect on the corrosion of a mild steel in acid along the exposure time, Protection of Metals 43 (5) (2007) 476-482 (DOI: 10.1134/S0033173207050104) (2016 Impact Factor: 0.707[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 6. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Adsorption and corrosion inhibitive properties of 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole on mild steel in hydrochloric acid media, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 312 (1) (2008) 7-17 (DOI: 10.1016/j.colsurfa.2007.06.035) (2016 Impact Factor: 2.714[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 7. R. Solmaz, G. Kardaş, M. Çulha, B. Yazıcı, M. Erbil, Investigation of adsorption and inhibitive effect of 2-mercaptothiazoline on corrosion of mild steel in hydrochloric acid media, Electrochimica Acta 53 (20) (2008) 5941-5952 (DOI: 10.1016/j.electacta.2008.03.055) (2016 Impact Factor: 4.798[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 8. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Citric acid as a natural corrosion inhibitor for aluminum protection, Corrosion Engineering Science and Technology 43 (2) (2008) 186-191 (DOI: 10.1179/174327807X214770) (2016 Impact Factor: 0.705[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 9. R. Solmaz, M.E. Mert, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Adsorption and corrosion inhibition effect of 1,1’-thiocarbonyldiimidazole on mild steel in H2SO4 solution and synergistic effect of iodide ion, Acta Physico-Chimica Sinica 24 (7) (2008) 1185-1191 (DOI: 10.1016/S1872-1508(08)60053-4) (2016 Impact Factor: 0.844[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 10.  M. Özcan, R. Solmaz, G. Kardaş, İ. Dehri, Adsorption properties of barbiturates as green corrosion inhibitors on mild steel in phosphoric acid, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 325 (1-2) (2008) 57–63 (DOI: 10.1016/j.colsurfa.2008.04.031) (2016 Impact Factor: 2.714[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 11.  R. Solmaz, A. Döner, G. Kardaş, Electrochemical deposition and characterization of NiCu coatings as cathode materials for hydrogen evolution reaction, Electrochemistry Communications 10 (12) (2008) 1909–1911 (DOI: 10.1016/j.elecom.2008.10.011) (2016 Impact Factor: 4.396[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 12.  R. Solmaz, G. Kardaş, Electrochemical synthesis and characterization of poly-2-aminothiazole, Progress in Organic Coatings 64 (1) (2009) 81-88 (DOI: 10.1016/j.porgcoat.2008.07.010) (2016 Impact Factor: 2.658[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 13.  H. Keles, R. Solmaz, M. Özcan, G. Kardaş, İ. Dehri, Copper modified poly-6-amino-m-cresol (Poly-AmC/Cu) coating for mild steel protection, Surface and Coatings Technology 203 (10-11) (2009) 1469-1473 (DOI: 10.1016/j.surfcoat.2008.11.030) (2016 Impact Factor: 2.589[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 14.  R. Solmaz, A. Döner, G. Kardaş, The stability of hydrogen evolution activity and corrosion behavior of NiCu coatings with long-term electrolysis in alkaline solution, International Journal of Hydrogen Energy 34 (5) (2009) 2089-2094 (DOI: 10.1016/j.ijhydene.2009.01.007) (2016 Impact Factor: 3.582[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 15.  R. Solmaz, G. Kardaş, Electrochemical deposition and characterization of NiFe coatings as electrocatalytic materials for alkaline water electrolysis, Electrochimica Acta 54 (14) (2009) 3726-3734 (DOI: 10.1016/j.electacta.2009.01.064) (2016 Impact Factor: 4.798[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 16.  R. Solmaz, A. Döner, İ. Şahin, A.O. Yüce, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, The stability of NiCoZn electrocatalyst for hydrogen evolution activity in alkaline solution during long-term electrolysis, International Journal of Hydrogen Energy 34 (19) (2009) 7910-7918 (DOI: 10.1016/j.ijhydene.2009.07.086) (2016 Impact Factor: 3.582[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 17.  E. Altunbaş, R. Solmaz, G. Kardaş, Corrosion behaviour of polyrhodanine coated copper electrode in 0.1 M H2SO4 solution, Materials Chemistry and Physics 121 (1-2) (2010) 354-358 (DOI: 10.1016/j.matchemphys.2010.01.047) (2016 Impact Factor: 2.084[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 18.  R. Solmaz, Investigation of the inhibition effect of 5-((E)-4-phenylbuta-1,3-dienylideneamino)-1,3,4-thiadiazole-2-thiol Schiff base on mild steel corrosion in hydrochloric acid, Corrosion Science 52 (2010) 3321-3330 (DOI: 10.1016/j.corsci.2010.06.001) (2016 Impact Factor: 5.242[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 19.  R. Solmaz, A. Döner, G. Kardaş, Preparation, characterization and application of alkaline leached CuNiZn ternary coatings for long-term electrolysis in alkaline solution, International Journal of Hydrogen Energy 35 (19) (2010) 10045-10049 (DOI: 10.1016/j.ijhydene.2010.07.145) (2016 Impact Factor: 3.582[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 20.  R. Solmaz, E. Altunbaş, G. Kardaş, Adsorption and corrosion inhibition effect of 2-((5-mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylimino)methyl)phenol Schiff base on mild steel, Materials Chemistry and Physics 125 (3) (2011) 796-801 (DOI: 10.1016/j.matchemphys.2010.09.056) (2016 Impact Factor: 2.084[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 21.  R. Solmaz, Electrochemical synthesis of poly-2-aminothiazole on mild steel surface and its corrosion inhibition performance, Progress in Organic Coatings 70 (2-3) (2011) 122-126 (DOI: 10.1016/j.porgcoat.2010.11.003) (2016 Impact Factor: 2.658[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 22.  R. Solmaz, E. Altunbaş, G. Kardaş, Investigation of adsorption and corrosion inhibition effect of 1,1’-thiocarbonyldiimidazole on mild steel in hydrochloric acid solution, Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces 47 (2) (2011) 264-271 (DOI: 10.1134/S2070205111020183) (2016 Impact Factor: 0.707[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 23.  A. Döner, R. Solmaz, G. Kardaş, Enhancement of hydrogen evolution at cobalt–zinc deposited graphite electrode in alkaline solution, International Journal of Hydrogen Energy 36 (13) (2011) 7391-7397 (DOI:10.1016/j.ijhydene.2011.03.083) (2016 Impact Factor: 3.582[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 24.  A. Döner, R. Solmaz, M. Özcan, G. Kardaş, Experimental and theoretical studies of thiazoles as corrosion inhibitors for mild steel in sulphuric acid solution, Corrosion Science 53 (9) (2011) 2902-2913 (DOI:10.1016/j.corsci.2011.05.027) (2016 Impact Factor: 5.242[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 25.  E. Telli, R. Solmaz, G. Kardaş, Electrocatalytic Oxidation of Methanol on PtNiZn Electrode in Alkaline Medium, Russian Journal of Electrochemistry 47 (7) (2011) 811-818 (DOI: 10.1134/S1023193511070135) (2016 Impact Factor: 0.828[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 26.  R. Solmaz, E. Altunbaş, A. Döner, G. Kardaş, The investigation of synergistic inhibition effect of rhodanine and iodide ion on the corrosion of copper in sulphuric acid solution, Corrosion Science 53 (10) (2011) 3231-3240 (DOI:10.1016/j.corsci.2011.05.067) (2016 Impact Factor: 5.242[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 27.  R. Solmaz, G. Kardaş, Fabrication and characterization of NiCoZn-M (M: Ag, Pd and Pt) electrocatalysts as cathode materials for electrochemical hydrogen production, International Journal of Hydrogen Energy 36 (19) (2011) 12079-12087 (DOI:10.1016/j.ijhydene.2011.06.101) (2016 Impact Factor: 3.582[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 28.  B.D. Mert, R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, Copper/polypyrrole multilayer coating for 7075 Aluminum Alloy Protection, Progress in Organic Coatings 72 (4) (2011) 748–754 (DOI:10.1016/j.porgcoat.2011.08.006) (2016 Impact Factor: 2.658[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 29.  R. Solmaz, E. Altunbaş, G. Kardaş, Electrochemical preparation and characterization of nickel and zinc-modified poly-2-aminothiazole films on mild steel surface and their corrosion inhibition performance, Reactive and Functional Polymers 71 (12) (2011) 1148-1154 (DOI: 10.1016/j.reactfunctpolym.2011.09.002) (2016 Impact Factor: 3.151[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 30.  A.O Yüce, R. Solmaz, G. Kardaş, Investigation of inhibition effect of Rhodanine-N-acetic acid on mild steel corrosion in HCl solution, Materials Chemistry and Physics 131 (3) (2012) 615-620 (DOI: 10.1016/j.matchemphys.2011.10.026) (2016 Impact Factor: 2.084[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 31.  R. Solmaz, Electrochemical preparation and characterization of C/Ni-NiIr composite electrodes as novel cathode materials for alkaline water electrolysis, International Journal of Hydrogen Energy 38 (5) (2013) 2251-2256 (DOI: 10.1016/j.ijhydene.2012.11.101) (2016 Impact Factor: 3.582[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 32.  R. Solmaz, Electrochemical preparation, characterization and application of a novel cathode material, mild steel/Ni/NiZn-Pt, for alkaline water electrolysis, Energy Sources Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 36 (11) (2014) 1212-1218 (DOI: 10.1080/15567036.2010.545804) (2016 Impact Factor: 0.527[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 33.  R. Solmaz, Investigation of methanol electrooxidation at Ir-modified C/Ni electrode in alkaline solution, Journal of Materials and Environmental Science 5 (1) (2014) 43-48 (2016 Impact Factor: 1.092[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 34.  R. Solmaz, Investigation of adsorption and corrosion inhibition of mild steel in hydrochloric acid solution by 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanin, Corrosion Science 79 (2014) 169-176 (DOI: 10.1016/j.corsci.2013.11.001) (2016 Impact Factor: 5.242[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 35.  R. Solmaz, Investigation of corrosion inhibition mechanism and stability of Vitamin B1 on mild steel in 0.5 M HCl solution, Corrosion Science 81 (2014) 75-84 (DOI: 10.1016/j.corsci.2013.12.006) (2016 Impact Factor: 5.242[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 36.  Ali Döner, Ramazan Solmaz, Gülfeza Kardaş, Fabrication and characterization of alkaline leached CuZn/Cu electrode as anode material for direct methanol fuel cells, Energy 90 (1) (2015) 1144-1151 (DOI: , doi:10.1016/j.energy.2015.06.058) (2016 Impact Factor: 4.520[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 37. A. Khadiri, R. Saddik, K. Bekkouche, A. Aouniti, B. Hammouti, N. Benchat, M. Bouachrine, R. Solmaz, Gravimetric, electrochemical and quantum chemical studies of some pyridazine derivatives as corrosion inhibitors for mild steel in 1 M HCl solution, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 58 (2016) 552-564 (DOI: 10.1016/j.jtice.2015.06.031) (2016 Impact Factor: 4.217[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 38. Ramazan Solmaz, Ali Döner, Mustafa Doğrubaş, İbrahim Y. Erdoğan, Gülfeza Kardaş, Enhancement of electrochemical activity of Raney-type NiZn coatings by modifying with PtRu binary deposits: Application for alkaline water electrolysis, International Journal of Hydrogen Energy 41 (2016) 1432-1440 (DOI: 10.1016/j.ijhydene.2015.11.027) (2016 Impact Factor: 3.582[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 39.  M. E. Belghiti, S. Tighadouini, Y. Karzazi, A. Dafali, B. Hammouti, S. Radi, R. Solmaz, New hydrazine derivatives as corrosion inhibitors for mild steel protection in phosphoric acid medium. Part A: Experimental study, J. Mater. Environ. Sci. 7 (1) (2016) 337-345 (2016 Impact Factor: 1.092[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 40.  H. Yüksel, A. Özbay, R. Solmaz, M. Kahraman, Fabrication and characterization of three-dimensional silver nanodomes: Application for alkaline water electrolysis, International Journal of Hydrogen Energy 42 (2017) 2476-2484 (DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.06.218) (2016 Impact Factor: 3.582[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 41. R. Solmaz, A. Salcı, H. Yüksel, M. Doğrubaş, G. Kardaş, Preparation and characterization of Pd-modified Raney-type NiZn coatings and their application for alkaline water electrolysis, International Journal of Hydrogen Energy 42 (2017) 2464-2475 (DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.07.221) (2016 Impact Factor: 3.582[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 42.  R. Solmaz, Gold-supported activated NiZn coatings: Hydrogen evolution and corrosion studies, International Journal of Energy Research, (2017) DOI: 10.1002/er.3724 (2016 Impact Factor: 2.598[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 43.  M. Kahraman, A. Ozbay, H. Yuksel, R. Solmaz, B. Demir, H. Caglayan, Tunable Plasmonic Silver Nanodomes for Surface-enhanced Raman Scattering, Plasmonics, (2017) DOI 10.1007/s11468-017-0573-6 (2016 Impact Factor: 2.139[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 44. D. D. Demir, A. Salcı, R. SolmazFabrication of Mo-modified carbon felt as candidate substrate for electrolysis: Optimization of pH, current and metal amount, International Journal of Hydrogen Energy 43 (2018) 10540-10548  (https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.01.029) [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]

 45. D. D. Demir, A. Salcı, R. SolmazPreparation, characterization and hydrogen production performance of MoPd deposited Carbon felt/Mo electrodes, International Journal of Hydrogen Energy 43 (2018) 10530-10539 (https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.01.030) [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]

 46. H. Yüksel, A. Özbay, M. Kahraman, R. SolmazThe effect of 3D silver nanodome size on hydrogen evolution activity in alkaline solution, International Journal of Hydrogen Energy 43 (2018) 10586-10594 (https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.02.014) [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]

 47. B. S. Taşçı, H. Yüksel, R. Solmaz, Three-dimensional nickel nanodomes: Efficient electrocatalysts for water splitting, International Journal of Hydrogen Energy 43 (2018) 10580-10585 (https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.02.013) [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]

 48. A. Salcı, R. Solmaz, Fabrication of rhodanine self-assembled monolayer thin films on copper: Solvent optimization and corrosion inhibition studies, Progress in Organic Coatings, 125 (2018) 516-524 (https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2018.09.020) [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]

 49. A.Salcı, E. A. Şahin, R. Solmaz, Methanol electrooxidation at nickel-modified rhodanine self assembled monolayer films: A new class of multilayer electrocatalyst, International Journal of Hydrogen Energy 44 (2019) 14228-14234 (https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.02.066) [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]

 50. R. Solmaz, H.Yüksel, Fabrication, characterization and application of three-dimensional copper nanodomes as efficient cathodes for hydrogen production, International Journal of Hydrogen Energy 44 (2019) 14235-14242 (https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.02.112) [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]

 51. F. Baştürk, H. Yüksel, R. Solmaz, Fabrication of three-dimensional copper nanodomes as anode materials for direct methanol fuel cells, International Journal oföm Hydrogen Energy 44 (2019) 14108-14116 (https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.02.137) [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]

 52. R. Solmaz, E.A. Şahin, İ. Halil Gecibesler, Investigation of the inhibition effect of cucurbita moschata (pumpkin) shell on mild steel corrosion, Physical Sciences 14(2) (2019) 1-10, (DOI: 10.12739/NWSA.2019.14.2.3A0088) [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)] (Kalkınma ve İhtisaslaşma Programı Kapsamında - Within the Scope of Development and Specialization Program)

 53. E.A. Şahin, F. Tezcan, R. Solmaz, G. Kardaş, Inhibitive Effect of 4-Amino-N-benzylidene-Benzamide Schiff Base on Mild Steel Corrosion in HCl Solution, Journal of Adhesion Science and Technology, 34 (2) (2020) 135-152 (https://doi.org/10.1080/01694243.2019.1662202) [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]

 54. A. Sedik, D. Lerari, A. Salci, S. Athmani, K. Bachari, İ.H. Gecibesler, R. Solmaz, Dardagan Fruit extract as eco-friendly corrosion inhibitor for mild steel in 1 M HCl: Electrochemical and surface morphological studies, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 107 (2020) 189-200, https://doi.org/10.1016/j.jtice.2019.12.006 [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)] (Kalkınma ve İhtisaslaşma Programı Kapsamında - Within the Scope of Development and Specialization Program)

 55. E.A. Şahin, R. Solmaz, İ. Halil Gecibesler, G. Kardaş, Adsorption ability, stability and corrosion inhibition mechanism of phoenix dactylifera extrat on mild steel, Mater. Res. Express 7 (2020) 016585, https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab6ad3 [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)] (Kalkınma ve İhtisaslaşma Programı Kapsamında - Within the Scope of Development and Specialization Program)

 56. D. Kutyła, A. Salcı, A.Kwiecińska, K. Kołczyk-Siedlecka, R. Kowalik, P. Żabiński, R. Solmaz, Catalytic activity of electrodeposited ternary Co–Ni–Rh thin films for water splitting process, International Journal of Hydrogen Energy, 2020, 45(60), pp. 34805–34817, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.05.196[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 57. E.A. Şahin, R. Solmaz,  Methanol electrooxidation activity of binary CoAg electrocatalyst, International Journal of Hydrogen Energy, 2020, 45(60), pp. 34805–34817, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.08.125[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 58. D. K. Arserim-Ucar, İ. H. Gecibesler, M. Sudagidan, İ. Dursun, V. Süzerer, R. Solmaz, Determination of Biological Activity, Lipophilic and Volatile Organic Compounds of Bingöl Propolis Isolates, Tr. J. Nature Sci. Volume 9, Special Issue, Page 92-102, 2020, DOI: 10.46810/tdfd.776424 [Full text online] [PDF] (Kalkınma ve İhtisaslaşma Programı Kapsamında - Within the Scope of Development and Specialization Program)
 59. A. Salcı, H. Yüksel, R. Solmaz, Experimental studies on the corrosion inhibition performance of 2-(2-aminophneyl)benzimidazole for mild steel protection in 1 M HCl solution, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 134 (2022) 104349, https://doi.org/10.1016/j.jtice.2022.104349[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 60. A. Oulabbas, S. Abderrahmane, A. Salcı, İ. H. Geçibesler, R. Solmaz, Adsorption and corrosion inhibition of Cactus cladode and effect of KI addition on mild steel in 0.5 M  H2SO4, ChemistrySelect 2022, 7(19), e202200212, https://doi.org/10.1002/slct.202200212[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)] (Kalkınma ve İhtisaslaşma Programı Kapsamında - Within the Scope of Development and Specialization Program)
 61. A. Sedik, S. Athmani, A. Saoudi, H. Ferkous, N. Ribouh, D. Lerari, K. Bachari, S. Djellali, M. Berredjem, R. Solmaz, M. Alam, B.-H. Jeon, Y. Benguerba, Experimental and theoretical insights into copper corrosion inhibition by protonated amino-acids, RSC Adv., 2022, 12, 23718, https://doi.org/10.1039/D2RA03535A[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 62. F. Kaya, R. Solmaz, İ. H. Geçibesler, The Use of Rheum Ribes (Işgın) Extracts for Copper Protection in Acidic Media, Turkish Journal of Nature and Science, 2022, Cilt 11, Sayı 3, 94 - 101, 29.09.2022, DOI: 10.46810/tdfd.1166367[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)] (Kalkınma ve İhtisaslaşma Programı Kapsamında - Within the Scope of Development and Specialization Program)
 63. F. Kaya, R. Solmaz, İ. H. Geçibesler, Adsorption and corrosion inhibition capability of Rheum ribes root extract (Işgın) for mild steel protection in acidic medium: A comprehensive electrochemical, surface characterization, synergistic inhibition effect, and stability study, Journal of Molecular Liquids 372 (2023) 121219, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121219[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)] (Kalkınma ve İhtisaslaşma Programı Kapsamında - Within the Scope of Development and Specialization Program)
 64. F. Kaya, R. Solmaz, İ. H. Geçibesler, Investigation of adsorption, corrosion inhibition, synergistic inhibition effect and stability studies of Rheum ribes leaf extract on mild steel in 1 M HCl solution, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 143 (2023) 104712, https://doi.org/10.1016/j.jtice.2023.104712. [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)] (Kalkınma ve İhtisaslaşma Programı Kapsamında - Within the Scope of Development and Specialization Program)
 65. F. Kaya, R. Solmaz, İ. H. Geçibesler, The use of methanol extract of Rheum Ribes (Işgın) flower as a natural and promising corrosion inhibitor for mild steel protection in 1 M HCl solution, Journal of Industrial and Engineering Chemistry 122 (2023) 102–117, https://doi.org/10.1016/j.jiec.2023.02.013[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)] (Kalkınma ve İhtisaslaşma Programı Kapsamında - Within the Scope of Development and Specialization Program)
 66. R. Solmaz, A. Salcı, Y. A. Dursun , G. Kardas, A comprehensive study on the adsorption, corrosion inhibition efficiency and stability of acriflavine on mild steel in 1 M HCl solution, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 674 (2023) 131908, https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2023.131908[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 67. D. Kutyła, K. Skibińska, M. Wojtysiak, A. Salci, K. Kołczyk-Siedlecka, K. Wojtaszek, M. Wojnicki, P. Żabiński, R. Solmaz, Electrochemical preparation and alkaline water splitting activity of ternary Co-Fe-Mo non-crystalline coatings, International Journal of Hydrogen Energy, 51 (2024) 1450-1459, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.07.333[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 68. Y. A. Dursun, R. Solmaz, Fabrication of Bingöl Pollen Self-Assembled Monolayer Films on Copper as a Novel Cathode for Electrochemical Hydrogen Production, International Journal of Hydrogen Energy, 52 (2024) 1280-1290, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.11.218[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)] (Kalkınma ve İhtisaslaşma Programı Kapsamında - Within the Scope of Development and Specialization Program)
 69. R. Solmaz, Y. A. Dursun, E. A. Şahin, İ. H. Gecibesler, M. Doğrubaş, M. Tunç, N. Çağlayan, İ. Şahin, İ. Dursun, S. Bayındır, İ. Y. Erdoğan, G. Kardaş, Bingöl propolis self-assembled monolayer films: Preparation, characterization and application as corrosion inhibitors for copper protection in NaCl environment, Materials Chemistry and Physics 315 (2024) 128956, doi: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2024.128956[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)] (Kalkınma ve İhtisaslaşma Programı Kapsamında - Within the Scope of Development and Specialization Program)
 70. M. Tunç, R. Solmaz, A preliminary hazard analysis in bee pollen and propolis decontamination process: From the beehive to the laboratory, Food Control, 163 (2024) 110487. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2024.110487[Full text online] [PDF] (Kalkınma ve İhtisaslaşma Programı Kapsamında - Within the Scope of Development and Specialization Program)
 71.  Ece Altunbaş Şahin, Yeşim Aydın Dursun, İbrahim Halil Geçibesler, Ramazan Solmaz, Adsorption and corrosion inhibition ability of avocado seed (Persea americana) extract for copper corrosion in 0.5 M H2SO4 solution, Inorganic Chemistry Communications 167 (2024) 112751. https://doi.org/10.1016/j.inoche.2024.112751. (Kalkınma ve İhtisaslaşma Programı Kapsamında - Within the Scope of Development and Specialization Program)
 72.  Ouafia Belgherbi, Leila Lamiri, Souad Laghrib, Lamria Seid, Hamza Bezzi, Ramazan Solmaz, Samah Boudour,  Hamza Khemliche, Dalila Chouder, Methanol electrooxidation performance of nickel-modified polyaniline thin films for direct methanol fuel cells, Fuel 374 (2024) 132451. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2024.132451.
 1. B.D. Mert, M.E. Mert, R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Bazik ortamda nikel molibden kaplı pirinç elektrotta hidrojen gazı eldesi. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 1 (2009) 49-58 [PDF] [View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 1. G. Kardaş, R. Solmaz, N. Kurtoğlu, Difenil tiyoürenin 0,1 M HCl ortamında demirin korozyonuna etkisi, VIII. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, 611-618 pp., Eskişehir, Türkiye, 9-12 Ekim 2002 [Full text]
 2. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, 2-Mekaptotiazolün yumuşak çeliğin korozyonuna inhibitör etkisinin incelenmesi, X. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, 118-129 pp., Adana, Türkiye, 01-04 Kasım 2006 [Full text]
 3. A.O. Yüce, R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Yumuşak çeliğin sülfürik asitteki korozyonuna 3-amino-1,2,4-triazol’un inhibitor etkisinin incelenmesi, X. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, 299-308 pp., Adana, Türkiye, 01-04 Kasım 2006 [Full text]
 4. M.E. Mert, R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazici, M. Erbil, Yumuşak çeliğin asidik ortamdaki korozyonuna 1,1’-tiyokabonildiimidazol’ün inhibitor etkisinin incelenmesi, X. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, 439-446 pp., Adana, Türkiye, Kasım 2006 [Full text]
 5. R. Solmaz, A. Döner, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Electrochemical deposition, characterization and application of NiCo coatings as effective cathode materials for hydrogen production, BIES’08-Blacksea International Environmental Symposium, 183-194 pp., Giresun, Türkiye, August 2008 [Full text]
 6. R. Solmaz, G. Kardaş, Hydrogen gas evolution at nickel coated 304 stainless steel, silver and brass electrodes in 0.5 M H2SO4 solution, BIES’08-Blacksea International Environmental Symposium, 206-213 pp., Giresun, Türkiye, August, 2008 [Full text]
 7. R. Solmaz, A. Döner, İ. Şahin, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, The use of Ni coatings for alkaline water electrolysis, BIES’08-Blacksea International Environmental Symposium, 264-272 pp., Giresun, Türkiye, August 2008 [Full text]
 8. A. Döner, R. Solmaz, G. Kardaş, Nikel-kobalt kaplanmış bakırın 1 M KOH çözeltisindeki korozyon dayanımının incelenmesi, XI. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, 60-67 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2008 [Full text]
 9. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, The investigation of adsorption and corrosion inhibition effect of 2-aminothiazole on mild steel surface in 0.5 M HCl solution, XI. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, 466-475 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2008 [Full text]
 10. E. Altunbaş, R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Polirodaninin bakır üzerine elektrokimyasal sentezi ve korozyon dayanımının incelenmesi, XI. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, 606-613 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2008 [Full text]
 11. R. Solmaz, G. Kardaş, Electrochemical deposition, characterization and application of NiCoZn coatings as cathode materials for hydrogen evolution reaction, 215th ESC Meeting, - pp., San Francisco, USA, May 2009 [Abstract]
 12. A. Döner, R. Solmaz, G. Kardaş, Adsorption and corrosion inhibitive properties of 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole on mild steel in sulphuric acid media, 8. Uluslararası Elektrokimya Kongresi, 65 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 [Abstract]
 13. E. Altunbaş, A.O. Yüce, R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, Inhibition effect of 2-Thiouracil on the corrosion of copper in 0.1 M H2SO4 Solution, 8. Uluslararası Elektrokimya Kongresi, 66 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 [Abstract]
 14. A. Döner, R. Solmaz, G. Kardaş, Investigation of inhibitive effect of 2-thiobarbituric acid on corrosion of copper in sulphuric acid media, XII. International Corrosion Symposium, 436-442 pp., Eskişehir, Türkiye, Ekim 2010 [Full text]
 15. R. Solmaz, A. Döner, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, The investigation of corrosion behaviour of Cu/NiFeZn electrode that is used for hydrogen gas production by electrolysis, XII. International Corrosion Symposium, 315-319 pp., Eskişehir, Türkiye, Ekim 2010 [Full text]
 16. R. Solmaz, Investigation of Thiadiazole Schiff Bases as Corrosion Inhibitors for Mild Steel: Electrochemical, Spectroscopic and Microscopic Techniques, The European Corrosion Congress 2012 (EUROCORR2012), İstanbul, Türkiye, 9-13 September 2012 [Abstract]
 17. A. Döner, E. Taşkesen, R. Solmaz, G. Kardaş, Electrocatalytic Oxidation of Methanol at CuZn-Pt for Direct Methanol Fuel Cells, 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies (GCSTI 2015), Page 167, İzmir, Turkey, September 30- October 3, 2015 [Abstract]
 18. A. Ozbay, H. Yuksel, R. Solmaz, M. Kahraman, Fabrication of Tunable Plasmonic 3D Nanostructures for SERS Applications, Plasmonics in Biology and Medicine XIII, San Francisco, California, USA, Proc. of SPIE Vol. 9724, 972410-1-6, 13–18 February 2016, http://dx.doi.org/10.1117/12.2214058 (Poster) [Abstract]
 19. M. Kahraman, A. Korkmaz, H. Yüksel, R. Solmaz, Humeyra Caglayan,Tunable Plasmonic Nanodomes” XXV International Conference on Raman Spectroscopy (ICORS2016), Fortaleza, Brazil, August 14-19, 2016 (Poster) [Abstract]
 20. A. Korkmaz, H. Yüksel, R. Solmaz, M. Kahraman, Surface-Enhanced Raman Scattering on Au-Ag Alloy Nanodomes” XXV International Conference on Raman Spectroscopy (ICORS2016), Fortaleza, Brazil, August 14-19, 2016 (Poster) [Abstract]
 21. M. Kahraman, A. Ozbay, H. Yuksel, R. Solmaz, S. Wachsmann-Hogiu, H. Caglayan “Surface-enhanced Raman Scattering on Tunable Plasmonic 3D Nanostructures” 12. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NanoTR12), Kocaeli, 03-05 Haziran 2016 (Davetli Konuşmacı) [Abstract]
 22. A. Korkmaz, H. Yuksel, R. Solmaz, H. Caglayan, M. Kahraman, “Fabrication and Characterization of Tunable Plasmonic Gold Nanodomes” 12. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NanoTR12), Kocaeli, 03-05 Haziran 2016 (Poster) [Abstract]
 23. A. Salci, R. Solmaz, G. Kardaş, Investigation of corrosion inhibition effect of acriflavine for mild steel protection in hydrochloric acid solution, 14th International Corrosion Symposium, Oct 5-7, 2016, Bayburt, Turkey, pp. 178-186 [Full text]
 24. A. Salci, M. Doğrubaş, R. Solmaz, G. Kardaş, The use of pyronin b as corrosion inhibitor for mild steel protection, 14th International Corrosion Symposium, Oct 5-7, 2016, Bayburt, Turkey, pp. 591-597 [Full text]
 25. V. Yılmaz, R. Solmaz, A. Salcı, G. Kardaş, Investigation of inhibition effect of rhodanine on the corrosion of brass in seawater, 14th Internatinal Corrosion Symposium, Oct 5-7, 2016, Bayburt, Turkey, pp. 571-576 [Full text]
 26. R. Solmaz, Study of vitamin b2 as corrosion inhibitor for mild steel protection, 14th International Corrosion Symposium, Oct 5-7, 2016, Bayburt, Turkey, pp. 157-165 [Full text]
 27. D.D. Demir, A. Salcı, R. Solmaz, Preparation of electrochemically Mo-deposited carbon felt electrodes for alkaline water electrolysis: Optimization of pH, current and metal amount, 2nd International Hydrogen Technologies Congress, 38 pp., Adana, Turkey, March 15-18,  2017 [Abstract]
 28. R. Solmaz, Electrochemical preparation and characterization of NiPd deposited Ni-modified carbon felt electrodes and their application for hydrogen evolution reaction in alkaline solution, 2nd International Hydrogen Technologies Congress, 38 pp., Adana, Turkey, March 15-18,  2017 [Abstract]
 29. D.D. Demir, A. Salcı, R. Solmaz, Preparation of MoPd deposited carbon felt electrodes and investigation of their electrochemical activity for hydrogen production, 2nd International Hydrogen Technologies Congress, 77 pp., Adana, Turkey, March 15-18,  2017 [Abstract]
 30. R. Solmaz, G. Kardaş, Hydrogen production by alkaline water electrolysis at activated Cu/NiCuZn electrodes: Metal ratio, deposition current density and thickness optimizations, 2nd International Hydrogen Technologies Congress, 77 pp., Adana, Turkey, March 15-18,  2017 [Abstract]
 31. H. Yüksel, A. Özbay, M. Kahraman, R. Solmaz, The effect of diameter of three-dimensional silver nanodomes on electrochemical hydrogen production, 2nd International Hydrogen Technologies Congress, 78 pp., Adana, Turkey, March 15-18,  2017 [Abstract]
 32. B.S. Taşçı, H. Yüksel, R. Solmaz, Fabrication, characterization and hydrogen evolution activity of three-dimensional nickel nanodomes, 2nd International Hydrogen Technologies Congress, 86 pp., Adana, Turkey, March 15-18,  2017 [Abstract]
 33. R. Solmaz, E. Demir, Electrochemical stability of vitamin B2 self-assembled monolayer films on copper, 3rd International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition (PPM 2017), 488-491 pp.,  İzmir, Turkey, September 12-15,  2017 (Poster, Tam Metin).
 34. R. Solmaz, A. Salcı, Preparation, characterization and corrosion inhibition efficiencies of methylrhodanine selfassembled monolayers films: Effect of solvent, 3rd International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition (PPM 2017), 438-442 pp., İzmir, Turkey, September 12-15,  2017 (Poster, Tam Metin).
 35. R. Solmaz, E. Demir, Self-assembled monolayers of vitamine B2 films on copper: Preparation and characterization, 3rd International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition (PPM 2017), 164 pp.,  İzmir, Turkey, September 12-15,  2017.
 36. M. Kahraman, A. Korkmaz, H. Yuksel, R. Solmaz, H. Caglayan, Surface-enhanced raman scattering on tunable plasmonic nanodomes, 13th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR13), 187 pp.,  Antalya, Turkey, October 22-25,  2017, (Sözlü, Özet Metin).
 37. R. Solmaz, E. Demir, Corrosion İnhibition ability of vitamine B2 self-assembled monolayers for copper protection, 13th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR13), 213 pp.,  Antalya, Turkey, October 22-25,  2017.
 38. R. Solmaz, A. Salcı, D. Özdemir, Preparation and characterization of aminorhodanine self-assembled monolayer films: Application for copper protection in 3.5%NaCl solution, 13th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR13), 214 pp.,  Antalya, Turkey, October 22-25,  2017, (Poster, Özet Metin).
 39. E. Demir, İ.Y. Erdoğan, R. Solmaz, The use of vitamin B2 for copper protection: Self-Assembled monolayer nanofilms and corrosion inhibitor, 8th International Advanced Technology Symposium, 222 pp., Elazığ, Turkey 12-19 October 2017, (Poster, Özet Metin).
 40. A. Salcı, R. Solmaz, Novel green and nano-scaled thin films, rhodanine self-assembled monolayers: Preparation and characterization, 8th International Advanced Technology Symposium, 223 pp., Elazığ, Turkey 12-19 October 2017.
 41. R. Solmaz, A. Salcı, D. Özdemir, Electrochemical and thermal stability of novel nano-scaled aminorhodanine self-assembled monolayer films on copper, 8th International Advanced Technology Symposium, 224 pp., Elazığ, Turkey 12-19 October 2017.
 42. R. Solmaz, A. Salcı, Preparation and Characterization of A New Self-Assembled Monolayer Film, 5-(4- Dimethylaminobenzylidene)Rhodanin: Application for Copper Protection, 8th International Advanced Technology Symposium, 230 pp., Elazığ, Turkey 12-19 October 2017.
 43. M. Kahraman, A. Korkmaz, A. Gürkan, H. Yüksel, R. Solmaz, Label-free SERS-based biosensing on silver nanodomes, EastWest Chemistry Conference 2017, 50 pp., Skopje, Makedonia 12-14 October 2017 (Sözlü, Özet Metin).
 44. A. Korkmaz, H. Yuksel, M. Kahraman, R. Solmaz, Surface-enhanced raman scattering of bacteria on silver nanodomes, The 2017 Pittsburgh Conference & Exposition (Pittcon), 1441 pp., Chicaco, USA, 5-9 March 2017, (Poster, Özet Metin).
 45. M. Kahraman, A. Özbay, A. Korkmaz, H. Yuksel, H. Çağlayan, R. Solmaz, Tunable plasmonic nanostructures for surface-enhanced raman scattering, The 2017 Pittsburgh Conference & Exposition (Pittcon), 1732 pp., Chicaco, USA, 5-9 March 2017, (Poster, Özet Metin).
 46. G. Yaman, A. Korkmaz, H. Yuksel, M. Kahraman, R. Solmaz, Fabrication and characterization of alloy nanodomes, The 2017 Pittsburgh Conference & Exposition (Pittcon), 1737 pp., Chicaco, USA, 5-9 March 2017, (Poster, Özet Metin).
 47. F. Baştürk, H. Yüksel, R. Solmaz, The Investigation of Three-Dimensional Copper Nanodomes as Anode Materials for Direct Methanol Fuel Cells, 3nd International Hydrogen Technologies Congress, Abstract Book, 121 pp., Antalya, Turkey, March 15-18,  2018, (Poster, Özet Metin).
 48. R. Solmaz, A.O. Yüce, A. Döner, I. Şahin, G. Kardaş, Pt, Pd and Ag Modified NiCuZn Raney Electrodes for Alkaline Water Electrolysis, 3nd International Hydrogen Technologies Congress, Abstract Book, 121 pp., Antalya, Turkey, March 15-18,  2018, (Poster, Özet Metin).
 49. D. Özdemir, A. Salcı, R. Solmaz, Preparation, Characterization and Corrosion Inhibition Efficiencies of 4-(((1E,2E)-3-fenilallilliden) amino)-tiyoksidihidrotiyofen-3(2H) Schiff Base Self-Assembled Monolayers Films: Effect of Film Formation Time, 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 471 pp., Ankara, Turkey, April 26-27, 2018 (Sözlü, Özet Metin)..
 50. D. Özdemir, A. Salcı, R. Solmaz, Corrosion Inhibition Effect of Self-Assembled Monolayer of 4-(((1E,2E)-3-fenilallilliden) amino)-tiyoksidihidrotiyofen-3(2H) Schiff Base on Copper in NaCl Solution, 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 1472 pp., Ankara, Turkey, April 26-27, 2018 (Poster, Özet Metin).
 51. R. Solmaz, NiPd Elektrokatalizörlerin Elektroliz Koşullarındaki Korozyon Davranışları, XVth International Corrosion Symposium, Book of Full Text, 138-144 pp., Hatay, Turkey, September 26-88,  2018, (Oral, Tam Metin).
 52. R. Solmaz, Metal Çöktürülmüş Kendi Kendine Biriken Tek Tabakalı Metil Rodanin Filmler: Korozyon İnhibisyon Uygulamaları, XVth International Corrosion Symposium, Book of Full Text, 145-150 pp., Hatay, Turkey, September 26-88,  2018, (Oral, Tam Metin).
 53. F. Kaya, İ.H. Geçibesler, R. Solmaz, Corrosion Inhibition of Mild Steel in 1M HCI Solution by Rheum Ribes L. (Işgın) Flower Extracts, XVth International Corrosion Symposium, Book of Full Text, 287-295 pp., Hatay, Turkey, September 26-88,  2018, (Oral, Tam Metin).
 54. E. A. Şahin, R. Solmaz, İ.H. Geçibesler, G. Kardaş, Phoenix Dactylifera Çekirdeğinin (Hurma Çekirdeği) Asidik Ortamda Korozyon İnhibitörü Olarak Değerlendirilmesi, XVth International Corrosion Symposium, Book of Full Text, 328-337 pp., Hatay, Turkey, September 26-88,  2018, (Oral, Tam Metin).
 55. R. Solmaz, E. A. Şahin, İ.H. Geçibesler, G. Kardaş, Cucurbita Maschole (Balkabağı) Kabuğunun Yumuşak Çeliğin Korozyonuna İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi, XVth International Corrosion Symposium, Book of Full Text, 115 pp., Hatay, Turkey, September 26-28,  2018, (Poster, Özet Metin).
 56. R. Solmaz, Application of green self-assembled monolayer films for copper protection, EastWeast Chemistry Conference, Book of Full Text, 29 pp., Lviv, Ukrain, October 10-12, 2018, (Invited Speaker, Özet Metin).
 57. E. A. Şahin, R. Solmaz, İ.H. Geçibesler, Limon (Citrus limon) Kabuğunun Yumuşak Çeliğin Korozyonuna İnhibisyon Etkisinin Araştırılması, 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Book of Full Text, 1428-1430 pp., Adana, Turkey, October 24-26,  2018, (Oral, Tam Metin).
 58. E. A. Şahin, R. Solmaz, Assembling and Application of Novel Rhodanine Thin Films for Copper Protection, International Euroasian Conference on Science, Engineering and Technology (EuroasianSciEnTech 2018), Book of Full Text, 2523-2526 pp., Adana, Turkey, November 22-23,  2018, (Oral, Tam Metin).
 59.  A. Salcı, R. Solmaz, Hydrogen Evolution Reaction Activity of Rhodanine Self Assembled Monolayer Films, 4th International Hydrogen Technologies Congress, Proceedings Book, 192-195 pp., June 20-23, 2019 / Edirne, Turkey (Oral, Full-Text)
 60. E. A. Şahin, R. Solmaz, Methanol Electrooxidation Activity of Binary CoAg Electrocatalyst, 4th International Hydrogen Technologies Congress, Proceedings Book, 209-211 pp., June 20-23, 2019 / Edirne, Turkey.
 61. D. Kutyła, A. Salcı, A. Kwiecińska, K. Kołczyk-Siedlecka, R. Kowalik, P. Żabiński, R. Solmaz, CoRh Thin Coatings as Electrochemically Active Materials for Hydrogen Evolution Reaction in Alkaline Solutions, 4th International Hydrogen Technologies Congress, Proceedings Book, 503-506 pp., June 20-23, 2019 / Edirne, Turkey.
 62. R. Solmaz, Pd Activated Binary MoCu Electrocatalysts for Alkaline Water Splitting, 4th International Hydrogen Technologies Congress, Proceedings Book, 507-509 pp., June 20-23, 2019 / Edirne, Turkey.
 63. D. Özdemir, R. Solmaz, Preparation, Comparison of two techniques for corrosion protection ability of schiff base of 3-aminorhodanine and cinnemaldehyde: Self-assembled monolayer films and inhibitor applications, 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 1937-1941 pp., Ankara, Turkey, June 28-29, 2019.
 64. D. Özdemir, A. Salcı, R. Solmaz, Stability and surface properties of self-assembled monolayer films of Schiff Base of 3- aminorhodanine and cinnemaldehyde on copper, 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 1942-1945 pp., Ankara, Turkey, June 28-29, 2019.
 65. R. Solmaz, E. A. Şahin, İ. H. Gecibesler, M. Doğrubaş, İ. Y.Erdoğan, S. Bayındır, G. Kardaş, The Use of Bingöl-Adaklı propolis self-assembled monolayer films for metal protection, 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 1946-1951 pp., Ankara, Turkey, June 28-29, 2019.
 66. R. Solmaz, Methanol electrooxidation activity of MoCu-Au composit electrocatalyst in alkaline solution, 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 1952-1956 pp., Ankara, Turkey, June 28-29, 2019.
 67. Y. Temel, A.Ş. Bengü, N. Esim, V. Avcı, R. Polat, D. Canlı, İ. Y. Erdoğan, M. Çiftci, R. Solmaz, A. Ayna, Enzymatic analysis of Bingöl honey and determination of some biochemical parameters, International Apicultural Research and Sustainable Rural Development Strategies Congress, 85 pp., Ankara, Turkey, June 28-29, 2019.
 68. R. Solmaz, İ. H. Gecibesleri, İ. Y. Erdoğan, E. A. Şahin, Y. S. Adam, S. Bayındır, G. Kardaş, Fabrication of thin films of Bingöl pollens (northern region) and their application for copper protection, International Apicultural Research and Sustainable Rural Development Strategies Congress, 292-299 pp., Ankara, Turkey, June 28-29, 2019.
 69. R. Solmaz, Alternative applications of Bingöl propolis in energy industry, International Apicultural Research and Sustainable Rural Development Strategies Congress, 300-307 pp., Bingöl, Turkey, October 11-13, 2019.
 70. N. Demir, M. Çiftci, R. Solmaz, İ. Y. Erdoğan, A. Ş. Bengü, Y. Temel, Evaluation of honeys produced in different regions of Bingöl province in terms of some physicochemical parameters, International Apicultural Research and Sustainable Rural Development Strategies Congress, 404-413 pp., Ankara, Turkey, June 28-29, 2019.
 71. E. A. ŞAhin, R. Solmaz, Investigation of the effect of acridine yelow inhibitor on corrosion of copper in acidic environment, Euro Asia 9th International Congress on Applied Sciences August 11-12, 2021 / Erzurum, TURKEY
 72. R. Solmaz, The stability and corrosion behavior of binary NiPd electrocatlysts in alkaline electrolysis system, 5th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2021), 294-296 pp., May 26-28, 2021, Online.
 73. R. Solmaz, D. Öztürk, Pd-modified polyrhodanine thin films as cathode electrocatalysts for water splitting, 5th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2021), 297-299 pp., May 26-28, 2021, Online.
 74. R. Solmaz, D. Öztürk, Pd-modified polyrhodanine for methanol electrooxidation reaction, TUBA World Conference on Energy Science and Technology (TUBA WCEST-2021), 139 pp., August 8-12, 2021, Online.
 75. Mehmet Tunç, Ramazan Solmaz, Kimya Laboratuvarlarinin Yangin Odakli Risk Analizi, TÜYAK 2021 Uluslararası, YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU, 25-27 KAsım 2021, İstanbul Türkiye (Tam Metin, Sözlü)
 76. R. Solmaz, D. Öztürk, The use of polyrhodanine-modified copper substrate for electrochemical hydrogen production, 6th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2022), 385-387 pp., Jan 23-26, 2022, Online.
 77. R. Solmaz, D. Öztürk, T Polyrhodanine self-assembled monolayer films as novel electrocatalysts for methanol electrooxidation reaction, 6th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2022), 423-425 pp., Jan 23-26, 2022, Online.
 78. E. A. Şahin, Y. A. Dursun, İ. H. Geçibesler, R. Solmaz, The Use of Persea American (Avocado) Peel as A Corrosion Inhibitor in an Acidic Environment, 2­nd International Cappadocia Scientific Research Congress, June 17-19, 2022­­, Cappadocia-Nevsehir, Türkiye (Tam Metin, Sözlü, Online).
 79. Y. A. Dursun, E. A. Şahin, İ. H. Geçibesler, R. Solmaz, Investigation of The Inhibtor Effect of Avocado (Persea Americana) Seed on Corrosion of Copper in Acidic Environment, 2­nd International Cappadocia Scientific Research Congress, June 17-19, 2022­­, Cappadocia-Nevsehir, Türkiye (Özet Metin, Online).
 80. M. Tunç, M. Doğrubaş, İ. Y. Erdoğan, R. Solmaz, Kimya Araştırma Laboratuvarlarında Elektrik Kaynaklı Yangınlar, 1. International Symposium on Industrial Fire Safety (ISIFS), June 16-17, 2022, Karabük, Türkiye (Tam Metin, Sözlü, Online)
 81. Y. A. Dursun, R. Solmaz, Take Your Energy Using Servi Dut Pekmezi (Mulberry Molasses):A Novel Electroactive Film For Water Electrolysis, 23 rd World Hydrogen Energy Conference, June 26-30, 2022, İstanbul, Türkiye (Poster, Tam Metin, Online).
 82. Y. A. Dursun, R. Solmaz, Fabrication of Bingöl Pollen Self-Assembled Monolayer Films on Copper As A Novel Cathode for Electrochemical Hydrogen Production, 7th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2023), 687-690 pp., May 10-12, 2023.
 83. Y. A. Dursun, R. Solmaz, Preparation of Ni-Modified Sivan Dut Pekmezi (Mulberry Molasses) As A New Anode Material for Direct Methanol Fuel Cell, 7th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2023), 691-694 pp., May 10-12, 2023.
 84. R. Solmaz, D. Öztürk, The stability of polyrhodanine films in water splitting process, 7th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2023), 703-706 pp., May 10-12, 2023.
 1. G. Kardaş, R. Solmaz, B. Yazıcı, M. Erbil, Aluminyumun klorürlü ortamlardaki elektrokimyasal davranışlarına tiyoürenin etkisi, IV. Elektrokimya Günleri, 185-188 pp., Adana, Türkiye, 11-13 Haziran 2003 [Full text]
 2. R. Solmaz, G. Kardaş, G. Kılınççeker, B. Yazıcı, M. Erbil, Platin ve aluminyum katotda hidrojen eldesi, IV. Elektrokimya Günleri, 212-215 pp., Adana, Türkiye, 11-13 Haziran 2003 [Full text]
 3. R. Solmaz, G. Kardaş, Nikel kaplı pirinç elektrotta alkali ortamda hidrojen gazı eldesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 612 pp., Kars, Türkiye, Temmuz 2004 [Abstract]
 4. G. Kardaş, R. Solmaz, B. Yazıcı, M. Erbil, Nikel-çinko kaplı yumuşak çelik elektrotlarda alkali ortamda hidrojen gazı eldesi, II. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Enerji Yönetimi Sempozyumu, 153-158 pp., Kayseri, Türkiye, Haziran 2005 [Full text]
 5. G. Kardaş, R. Solmaz, B. Yazıcı, M. Erbil, Elektroliz yöntemiyle hidrojen gazı eldesi, III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, 262-265 pp., Mersin, Türkiye, Ekim 2005 [Full text]
 6. A.O. Yüce, R. Solmaz, G. Kardaş, Yumuşak çeliğin asidik ortamdaki korozyonuna 2-tiyobarbitürik asitin inhibitor etkisinin incelenmesi, 6. Elektrokimya Günleri, 53 pp., Eskişehir, Haziran 2005 [Abstract]
 7. E. Demir, R. Solmaz, G. Kardaş, Metanol oksidasyonuna Ni, Pt, Pt/Ni, elektrotlarının katalitik etkisinin incelenmesi, 6. Elektrokimya Günleri, 67 pp., Eskişehir, Türkiye, Haziran 2005 [Abstract]
 8. M.E. Mert, R. Solmaz, G. Kardaş, Nikel kaplı gümüş elektrotta hidrojen gazı eldesi, 6. Elektrokimya Günleri, 81 pp., Eskişehir, Türkiye, Haziran 2005 [Abstract]
 9. Ü. Türkmen, R. Solmaz, G. Kardaş, Sodyum klorür çözeltisinde nikel kaplı yumuşak çelik elektrotta hidrojen gazı eldesi, 6. Elektrokimya Günleri, 105 pp., Eskişehir, Türkiye, Haziran 2005 [Abstract]
 10. B. Yazıcı, G. Kardaş, R. Solmaz, M. Erbil, Hidrojen gazı eldesinde elektrot ve elektrolitlerin etkisinin incelenmesi, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu UTES'2006, 1-6 pp., Isparta, Türkiye, Mayıs 2006 [Full text]
 11. M.E. Mert, G. Kardaş, R. Solmaz, B. Yazıcı, M. Erbil, Nikel kaplı bakır elektrotta hidrojen gazı eldesi, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu UTES'2006, 17-25 pp., Isparta, Türkiye, Mayıs 2006 [Full text]
 12. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, YÇ/CoCoZn elektrotta hidrojen gazı çıkışının incelenmesi, 7. Elektrokimya Günleri, 55 pp., Ankara, Türkiye, Haziran 2006 [Abstract]
 13. H. Keles, R. Solmaz, G. Kardaş, İ. Dehri, Elektokimyasal olarak bakır çöktürülmüş poly-6-amino-m-kresolün (poly-AmcCu) yumuşak çeliğin korozyon dayanımına etkisinin incelenmesi, 7. Elektrokimya Günleri, 57 pp., Ankara, Türkiye, Haziran 2006 [Abstract]
 14. R. Solmaz, H. Keles, G. Kardaş, İ. Dehri, Nikel kaplı yumuşak çelik elektrot üzerine poly-6-Aamino-m-kresol’ün (YÇ/Ni/Poly-Amc) elektokimyasal sentezi ve korozyon dayanımının incelenmesi, 7. Elektrokimya Günleri, 73 pp., Ankara, Türkiye, Haziran 2006 [Abstract]
 15. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Metanol elektrooksidasyonuna Cu ve Cu/NiCu elektrotlarının katalitik etkisinin incelenmesi, 21. Ulusal Kimya Kongresi, - pp., Malatya, Türkiye, Ağustos 2007 [Abstract]
 16. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, YÇ/Co ve YÇ/Co/CoZn elektrotlarının hidrojen gazı çıkışına katalitik etkisinin incelenmesi, IV. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 143-149 pp., Kayseri, Türkiye, Kasım 2007 [Full text]
 17. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Elektroliz yöntemi ile hidrojen gazı eldesine Cu/NiCu elektrotunun katalitik etkisinin incelenmesi, 7. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 527-534 pp., İstanbul, Türkiye, Aralık 2008 [Full text]
 18. R. Solmaz, G. Kardaş, Z. Zaimoğlu, B. Yazıcı, M. Erbil, Nikel çöktürülmüş karbon keçe elektrotun alkali ortamda hidrojen gazı çıkışına katalitik etkisinin incelenmesi, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 535-541 pp., İstanbul, Türkiye, Aralık 2008 [Full text]
 19. R. Solmaz, M. Keleş, G. Kardaş, Synthesis of 2-((5-mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylimino)methyl) phenol Schiff base and its inhibition effect on the corrosion behaviour of copper, II. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, 243 pp., Elazığ, Türkiye, Mayıs 2009 [Abstract]
 20. A. Döner, E. Altunbaş, R. Solmaz, G. Kardaş, NiCd Kaplı Grafit Elektrotta Hidrojen Gazı Çıkışının Araştırılması, 24. Ulusal Kimya Kongresi, - pp., Zonguldak, Türkiye, Haziran-Temmuz 2010 [Abstract]
 21. A. Döner, E. Telli, R. Solmaz, G. Kardaş, Nikel Kaplı Grafit Elektrotun Metanol Oksidasyonuna Katalitik Etkisi, UTES’10 Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 597-604 pp., Bursa, Türkiye, Aralık 2010 [Full text]
 22. S. Boylu, R. Solmaz, CuMo Çöktürülmüş Karbon Keçe Elektrotun Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Hidrojen Gazı Üretimine Katalitik Etkisinin İncelenmesi, 5. Fiziksel Kimya Kongresi, 42 pp., Konya, Türkiye, 16-19 Mayıs 2015 [Abstract]
 23. A. Çelik, R. Solmaz, Yumuşak Çeliğin Asidik Ortamdaki Korozyonuna 5-Merkapto-1-Metiltetrazol’un İnhibitör Etkisinin İncelenmesi, 5. Fiziksel Kimya Kongresi, 157 pp., Konya, Türkiye, 16-19 Mayıs 2015 [Abstract]
 24. A. Çelik, R. Solmaz, 5-Merkapto-1-Metiltetrazol’ün H2SO4 Çözeltisinde Yumuşak Çeliğin Yüzeyine Adsorpsiyonu ve İnhibitör Etkisinin Spektroskopik Teknikler ile İncelenmesi, 14. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ, 29-31 Mayıs 2015 [Abstract]
 25. A. Salcı, H. Yüksel, R. Solmaz, 2-(2-aminofenil) benzimidazol’ün HCl Çözeltisinde Yumuşak Çeliğin Yüzeyine Adsorpsiyonu ve İnhibitör Etkisinin İncelenmesi, 14. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ, 29-31 Mayıs 2015 [Abstract]
 26. H. Yüksel, A. Salcı, İ.Y. Erdoğan, R. Solmaz, İndol-2-Karboksilik Asit’in HCl çözeltisinde demirin yüzeyine adsorpsiyonunun spektroskopik ve mikroskobik yöntemlerle incelenmesi, 14. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ, 29-31 Mayıs 2015 [Abstract]
 27. H. Yüksel, A. Salcı, İ.Y. Erdoğan, R. Solmaz, 2(metiltiyo)benzotiazol’ün HCl çözeltisinde demirin yüzeyine adsorpsiyonu ve korozyon inhibisyon etkisinin incelenmesi, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Sayfa 706, Çanakkale 23-28 Ağustos 2015 [Abstract]
 28. E.Demir, H. Yüksel, A. Salcı, İ.Y. Erdoğan, R. Solmaz, Yumuşak Çeliğin 0.5 M H2SO4 çözeltisindeki korozyonuna  2(metiltiyo)benzotiazol’ün inhibitör etkisinin incelenmesi, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Sayfa 707, Çanakkale 23-28 Ağustos 2015 [Abstract]
 29. R. Solmaz, Elektrokimyasal olarak Pd çöktürülmüş Ni-modifiye karbon keçe elektrotlarin hazirlanmasi ve elektrokimyasal hidrojen gazi üretimine katalitik etkisinin incelenmesi, Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi, 181-187 pp., İstanbul, Türkiye, 20-23 Aralık 2015.
 30. R. Solmaz, A. Salcı, H. Yüksel, M. Doğrubaş, G. Kardaş, Paladyum-modifiye edilmiş raney tip elektrotlarin hazirlanmasi ve alkali suyun elektrolizinde kullanilmasi, Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi, 435-442 pp., İstanbul, Türkiye, 20-23 Aralık 2015 [Abstract]
 31. H. Yüksel, A. Özbay, R. Solmaz, M. Kahraman, Elektrokimyasal olarak plazmonik gümüş nanokubbelerin hazirlanmasi ve karaktaerizasyonu: elektrokimyasal uygulamaları, Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi, 443-451 pp., İstanbul, Türkiye, 20-23 Aralık 2015 [Abstract]
 32. M. Kahraman, A. Ozbay, H. Yuksel, R. Solmaz, S. Wachsmann-Hogiu, H. Caglayan “Surface-enhanced Raman Scattering on Tunable Plasmonic 3D Nanostructures” 12. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NanoTR12), Kocaeli, 03-05 Haziran 2016 (Davetli Konuşmacı)
 33. A. Korkmaz, H. Yuksel, R. Solmaz, H. Caglayan, M. Kahraman, “Fabrication and Characterization of Tunable Plasmonic Gold Nanodomes” 12. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NanoTR12), Kocaeli, 03-05 Haziran 2016 (Poster)

Projeler İçin Yapılan hakemlikler

 1. Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (1 Adet)
 2. TÜBİTAK 1001 Projeleri (6 Panel, 25 Adet)
 3. TÜBİTAK 1005 Projeleri (1 Adet)
 4. TÜBİTAK 1002 Projeleri (6 Adet)
 5. TÜBİTAK 2232 Projeleri (1 Adet)
 6. TÜBİTAK 2247-A Projeleri (4 Adet)
 7. National Fund for Scientific and Technological Development (FONDECYT) of the Chilean  National Commission for Scientific and Technological Research (CONICYT), N° 1161521, external reviewer, 2015 (1 Adet)
 8. Slovak Academy of Sciences, hydrogen production, 2021, 2023 (2 Adet)
 9. TENMAK (3 Adet)
 10. TÜBİTAK 2209-A Projeleri (15 Adet)

 

Refereeing for Articles in International Indexed Scientific Journals

(About 1000 Different Journals, More than 1000 Papers, Updated on Jan, 2024)

 

 1. International Journal of Hydrogen Energy
 2. Energy & Environmental Science
 3. Journal of Materials Chemistry
 4. Electrochimica Acta
 5. Polymer
 6. Physical Chemistry Chemical Physics
 7. Corrosion Science
 8. Journal of Solid State Electrochemistry
 9. Surface and Coatings Technology
 10. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
 11. Desalination12- Current Applied Physics
 12. Chemical Engineering Communications
 13. Corrosion Engineering Science and Technology
 14. International Journal of Physical Sciences
 15. Arabian Journal of Chemistry
 16. Journal of Materials and Environment Science
 17. Journal of Corrosion Science and Engineering
 18. Industrial & Engineering Chemistry Research
 19. Materials Science and Engineering B -Advanced Functional Solid-State Materials
 20. Anadolu University Journal of Science and Technology A- Applied Sciences and Engineering
 21. Journal of Petroleum Science and Engineering)
 22. E-Journal of Chemistry
 23. Ionics
 24. Arabian Journal for Science and Engineering
 25. ISRN Corrosion
 26. Journal of Scientific Research and Reviews
 27. Journal of Material Sciences & Engineering
 28. Recent Patents on Corrosion Science
 29. Research on Chemical Intermediates
 30. Turkish Journal of Chemistry
 31. Cellulose
 32. Journal of Environmental Chemical Engineering
 33. Progress in Color, Colorants and Coatings
 34. Progress in Organic Coatings
 35. Materials Chemistry and Physics
 36. ECS Electrochemistry Letters
 37. Journal of Power Sources
 38. Fuel
 39. Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly
 40. The Korean Journal of Chemical Engineering
 41. Journal of The Electrochemical Society
 42. Journal of Surfactants and Detergents
 43. Journal of Adhesion Science and Technology
 44. Journal of Advanced Research
 45. Indian Journal of Engineering & Materials Sciences
 46. Bulgarian Chemical Communications
 47. International Research Journal of Public and Environmental Health
 48. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
 49. International Research Journal of Chemistry
 50. International Journal of Industrial Chemistry
 51. Polymer Composites
 52. Green Chemistry Letters and Reviews
 53. Journal of Molecular Liquids
 54. Journal of Nanomaterials
 55. Journal of Electroanalytical Chemistry
 56. RSC Advances
 57. Reactive and Functional Polymers
 58. The Journal of Physical Chemistry
 59. Surfaces and Interfaces
 60. Anti-Corrosion Methods and Materials
 61. Yanbu Journal of Engineering and Science
 62. Pigment & Resin Technology
 63. International Journal of Energy Research
 64. Scientific Reports
 65. Journal of Alloys and Compounds
 66. Journal of Colloid and Interface Science
 67. Acta Metallurgica Sinica (English Letters)
 68. Applied Surface Science
 69. Chemistry Letters
 70. Macromolecular Research
 71. Heliyon
 72. The European Physical Journal Plus
 73. Jove
 74. Sustainable Environment Research
 75. Chemical Physics
 76. Chemical Physics Impact
 77. Corrosion Communications
 78. Egyptian Journal of Petroleum
 79. Journal of Industrial and Engineering Chemistry
 80. Journal of Materials Research and Technology
 81. Journal of Rare Earths
 82. Journal of Molecular Structure 
 83. Materials Today Communications
 84. Materials Today Sustainability
 85. Progress in Color, Colorants and Coatings
 86. Journal of Physics and Chemistry of Solids
 87. Progress in Materials Science
 88. Process Safety and Environmental Protection
 89. Reviews on Advanced Materials Science
 90. Results in Surfaces and Interfaces
 91. South African Journal of Chemical Engineering
 92. Sustainable Materials and Technologies 
 93. Journal of Taibah University for Science
 94. International Journal of Global Warming
 95. The Arabian Journal for Science and Engineering
 96. Chemical Engineering Communications
 97. Current Nanoscience

 

 

 

 

Research Projects

 1. Değişik Metal Elektrotlarla Elektrokimyasal Yolla Asidik ve Bazik Ortamlarda Hidrojen Gazı Eldesi (Ç.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve araştırmacı olarak çalışılmıştır. Proje No: FEF2003YL22).
 2. Hidrojen Gazı Eldesi ve Metanol Elektrooksidasyonu için Katalitik Elektrot Geliştirilmesi (Ç.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve araştırmacı olarak çalışılmıştır. Proje No: FEF2006D8).
 3. Poly-2-Aminotiazol’ün Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu (Ç.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve araştırmacı olarak çalışılmıştır. Proje No: FEF2006BAP8).
 4. Bakırın Asidik Ortamdaki Korozyonuna Rodaninin İnhibitör Etkisinin İncelenmesi (Ç.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve araştırmacı olarak çalışılmıştır. Proje No: FEF2007BAP9).
 5. Hidrojen Gazı Eldesi İçin Katalitik Yüzeyli Elektrot Geliştirilmesi (106T542 No’lu TÜBİTAK Projesi. Araştırmacı olarak çalışılmıştır).
 6. Metanol Elektrookisidasyonu için Katalitik Yüzeyli Elektrot Geliştirilmesi (Ç.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve araştırmacı olarak çalışılmıştır. (Proje No: FEF2009BAP4).
 7. Suyun Elektrolizinde Kullanılacak Katalitik Yüzeyli Anot ve Katot Malzemesi Geliştirilmesi (B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiş ve Proje Yöneticisi olarak çalışılmıştır. Proje No: BÜBAP2010-12).
 8. Fe-Pt Çöktürülmüş Karbon Keçe Elektrotun Bazik Ortamda Hidrojen Gazı Çıkışına Katalitik Etkisinin İncelenmesi (B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiş ve Proje Yöneticisi olarak çalışılmıştır. Proje No: BAP-52-94-2011).
 9.  CuMo Çöktürülmüş Karbon Keçe Elektrotların Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Hidrojen Gazı Üretimine Katalitik Etkilerinin İncelenmesi (B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiş ve Proje Yöneticisi olarak çalışılmıştır. Proje No: BAP-52-140-2013).
 10.  Azot, Kükürt ve Oksijen İçeren Organik Bileşiklerin Demirin Asidik Ortadaki Korozyonuna İnhibitör Etkilerinin İncelenmesi (B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiş ve Proje Yöneticisi olarak çalışılmıştır. Proje No: BAP-52-153-2013).
 11.  Yumuşak çeliğin asidik ortamdaki korozyonuna 5-merkapto-1-metiltetrazol’un inhibitör etkisinin incelenmesi (B.Ü. Bilimsel Araştırma projeleri Birimi tarafından desteklenmekte ve Proje Yöneticisi olarak çalışılmıştır. Proje No: BAP-52-207-2014.
 12.  Plazmonik Özellikleri Ayarlanabilir Üç Boyutlu Nanokubbelerin Hazırlanması ve Yüzeyde Zenginleştirilmiş Raman Saçılmasına Dayalı Biyoanalitik Uygulamaları (114Z414 No’lu TÜBİTAK Projesi. Araştırmacı olarak çalışılmaktadır).
 13.  MoPd Katalizörlerin Elektroliz Sisteminde ve Doğrudan Metanollü Yakıt Pillerinde Elektrot Malzemesi Olarak Kullanımlarının İncelenmesi (B.Ü. Bilimsel Araştırma projeleri Birimi tarafından desteklenmiş ve Proje Yöneticisi olarak çalışılmıştır. Proje No: BAP-52-277-2015).
 14.  Pirincin Deniz Suyundaki Korozyonuna Rodaninin İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi (B.Ü. Bilimsel Araştırma projeleri Birimi tarafından desteklenmiş ve Proje Yöneticisi olarak çalışılmıştır. Proje No: BAP-52-290-2015).
 15.  Bakır yüzeyinde B2 vitamininin kendi kendine biriken tek tabakalı filminin oluşturulması ve bakırın korozyonuna inhibisyon etkisinin incelenmesi (215M021 No’lu TÜBİTAK Projesi. Yürütücü olarak çalışılmıştır).
 16.  Rodanin türevi bileşiklerin bakırın yüzeyinde kendi kendine biriken tek tabakalı filmlerinin oluşturulması ve karakterizasyonu: Korozyon inhibisyon uygulamaları (115M613 No’lu TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi. Yürütücü olarak çalışılmaktadır).
 17.  Akriflavin’in Korozyon İnhibisyon Etkisinin Belirlenmesi (B.Ü. Bilimsel Araştırma projeleri Birimi tarafından desteklenmiş ve Proje Yöneticisi olarak çalışılmtr. Proje No: BAP-52-331-2015).
 18.  Bakırın Sodyum Klorür Ortamındaki Elektrokimyasal Davranışına Vitamin B2’in Etkisi (B.Ü. Bilimsel Araştırma projeleri Birimi tarafından desteklenmekte ve Araştırmacı olarak çalışılmaktadır. Proje No: BAP-FEF2016.00.013).
 19.  Nikel Nanokubbelerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Hidrojen Gazı Üretimine Elektrokatalitik Etkilerinin İncelenmesi (B.Ü. Bilimsel Araştırma projeleri Birimi tarafından desteklenmekte ve Proje Yöneticisi olarak çalışılmaktadır. Proje No: BAP-FEF.2016.00.008).
 20.  Bakır Nanokubbelerin Metanol Elektrooksidasyonuna Elektrokatalitik Etkilerinin İncelenmesi (B.Ü. Bilimsel Araştırma projeleri Birimi tarafından desteklenmekte ve Proje Yöneticisi olarak çalışılmaktadır. Proje No: BAP-FEF.2016.00.009).
 21. Ekonomik Değeri Olan Çevre Dostu Bazı Doğal Atıkların Korozyon İnhibitörü Olarak Kullanılması (B.Ü. Bilimsel Araştırma projeleri Birimi tarafından desteklenmekte ve Araştırmacı olarak çalışılmaktadır. Proje Süresi: 16-10-2018- 16-11-2020 (24 Ay), Proje No: BAP-GMYO.2018.00.002.
 22.  Arıcılık Sektöründe Hijyenik Koşullar: Bingöl İli Örneği (B.Ü. Bilimsel Araştırma projeleri Birimi tarafından desteklenmekte ve Yürütücü olarak çalışılmaktadır. Proje No: BAP-SBF.2020.00.003, Proje Süresi: 08-10-2020 - 08-10-2021 (12 Ay).
 23.  Kamu ve Özel Üstyapı İnşaatlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından İncelenmesi: Bingöl Örneği (B.Ü. Bilimsel Araştırma projeleri Birimi tarafından desteklenmekte ve Araştırmacı olarak çalışılmaktadır. Proje No: BAP-SBF.2020.00.001, Proje Süresi: 31-03-2020 - 31-03-2021 (12 Ay).
 24.  Bingöl İlinde Doğal Olarak Yetişen Işkın (Rheum Rıbes L.) Bitkisinin Korozyon İnhibitörü Uygulamaları, (B.Ü. Bilimsel Araştırma projeleri Birimi tarafından desteklenmekte ve Araştırmacı olarak çalışılmıştır. Proje Süresi: 17-07-2017-09-06-2020 (24 Ay), Proje No: BAP-BAP-FEF.2017.00.012.
 25.  Bakır Yüzeyinde Kendi Kendine Biriken Tek Tabakalı Rodanin Filmlerinin Oluşturulması Ve Modifiye Edilmesi: Korozyon, Elektroliz ve Yakıt Pili Uygulamaları, (B.Ü. Bilimsel Araştırma projeleri Birimi tarafından desteklenmekte ve Araştırmacı olarak çalışılmıştır. Proje Süresi: 17-07-2017- 16-03-2020 (24 Ay), Proje No: BAP-FEF.2017.00.013.
 26.  Bazı Analjezik ve Antibiyotik İlaçların Bakır Yüzeyinde Kendi Kendine Biriken Tek Tabakalı Filmlerinin Oluşturması ve Bakırın Korozyonuna İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, (B.Ü. Bilimsel Araştırma projeleri Birimi tarafından desteklenmekte ve Araştırmacı olarak çalışılmıştır. Proje Süresi: 17-03-2022- 16-03-2024 (24 Ay), Proje No: BAP-SBF.2022.001.

 

C. Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı Kapsamında “Tarım ve Havza Bazlı Kırsal Kalkınma” (YÖK tarafından Koordine edilmekte ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir) (Proje Genel No: 2017K124000)

 

Söz konusu program kapsamında Bingöl Üniversitesi adına projenin hazırlanması ve YÖK'e sunulması, Projenin YÖK ve Kalkınma Bakanlığı’nda sözlü olarak sunulması, YÖK'te program kapsamında yapılan çalıştay, sunum vb katılması ve projenin sunulmasında görev almıştır. 16 Eylül 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı gibi Üniversitemiz 5 pilot üniversiteden biri olarak seçilmiştir (Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında). Projenin kabul edilmesinden sonra Üniversitemizde Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (Merkez Yönergesinin kabul edilerek Koordinatör atanıncaya kadar) Kurucu Koordinatörlüğünün yapılarak projenin şekillenmesi, proje ekiplerinin kurulması, üniversite bünyesinde ilgili birimlerin kurulması, vb. bütün aşamalarda kurucu koordinatörlük, sekreterya ve Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev almış olup halen Rektör Danışmanı olarak programa katkı yapmaya devam etmektedir. Ayrıca, bu program kapsamında bir çok proje ekibinde de aktif olarak görev almış/almaktadır.

 

 1. Bingöl Propolis ve Polenlerinin Yeni ve Alternatif Kullanımları: Saflaştırılmış Ürünler, Kendi Kendine Biriken Tek Tabakalı Nano Filmler, Yürütücü, Proje No: 2017K124000-PİKOM-Arı.2018.006, Proje Süresi: 05-07-2018- 05-08-2021 (36 Ay).
 2. Bingöl merkez ve ilçelerinde bal üretimi, Bingöl balında bulunan çeşitli enzimlerin analizi, bazı biyokimyasal parametrelerin ve melissapalinolojik özelliklerin belirlenmesi, Araştırmacı, Proje No: 2017K124000-PİKOM-Arı.2018.004, Proje Süresi: 05-06-2018 - 05-06-2021 (36 Ay).
 3. Bingöl İlinin Farklı Bölgelerinde Üretilen Balların Bazı Fizikokimyasal Parametreleri, Uçucu Bileşenleri, Mikro ve Eser Elementleri ile Birlikte C4 Düzeylerinin Belirlenmesi, Araştırmacı, Proje No: 2017K124000-PİKOM-Arı.2018.008, Proje Süresi: 25-09-2018- 25-09-2021 (36 Ay).
 4. Bingöl Bölgesinden Elde Edilen Propolisin Enkapsülasyon ve Taşınımı için Nano-Mikro Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Karakterize Edilmesi,  Danışman, Proje No: PİKOM-Arı.2019.012, Proje Süresi: 24-12-2019- 24-01-2023 (36 Ay).
 5. Bingöl Balının Kalitesinin Depolama Koşulları ile Değişimi, Danışman, Proje No: PİKOM-Arı.2019.002, Proje Süresi: 05-07-2019 - 05-08-2021 (24 Ay).
 6. Bingöl Balından Katma Değerli Kozmetik Ürünlerin Geliştirilmesi ve Üretimi, Danışman, Proje No: PİKOM-Arı.2019.010, Proje Süresi: 1-08-2019 - 01-08-2022 (36 Ay).

 

Araştırma Üniversiteleri Kapsamında

 1.  Lityum İyon Bataryalar için Silisyum Temelli Anot Geliştirilmesi (Ç.Ü. Bilimsel Araştırma projeleri Birimi tarafından Araştirma Üniversiteleri Destek Programı kapsamında desteklenmekte ve Araştırmacı olarak çalışılmaktadır. Proje Süresi: - (30 Ay), Proje No: BAP-FEF.2017.00.013.
 1. R. Solmaz, Ira N. Levine, Physical Chemistry, Altıncı Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, 2015 (10. Bölüm Çevirisi yapılmıştır).
 2. M.Tunç, M. Doğrubaş, İ. Y. Erdoğan, R. Solmaz, Endüstriyel Yanginlarin Önlenmesinde ve Müdahalesinde Yenilikçi ve Etkili Yaklaşimlar, Bölüm 10: Kimya Araştirma Laboratuvarlarinda Elektrik Kaynakli Yanginlar , Serüven Yayınevi/Serüven Publishing, ISBN 978-625-6399-64-8, Baskı & Cilt / Printing & Volume 47083, Birinci Basım / First Edition, Sayfa 199-214, Şubat 2023.
 3. M. Tunç, R. Solmaz, İ. H. Gecibesler, İş Sağlığı ve Güvenliği (Editörler: E. Selcen Darçın, Murat Darçın), Bölüm 2: Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar (Kitap Bölümü), Paradigma Akademi/ Hars Akademi, ISBN: 9786256579064, Birinci Basım / First Edition, Sayfa 29-68, 2023.
 4. R. Solmaz, G. Kardaş,  (2024). Corrosion Mitigation Using Green Chemicals. In: Aslam, R., Mobin, M., Aslam, J. (eds) Sustainable Food Waste Management. Materials Horizons: From Nature to Nanomaterials. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-1160-4_2. Sustainable Food Waste Management. Materials Horizons: From Nature to Nanomaterials (Editors: Ruby Aslam, Mohammad Mobin, Jeenat Aslam), Chapter 2: Corrosion Mitigation Using Green Chemicals, Springer Nature, ISBN: 978-981-97-1159-8, eBook ISBN 978-981-97-1160-4 Print ISBN 978-981-97-1159-8, Pages: 23-49, 2024. DOI: 10.1007/978-981-97-1160-4.
 5. R. Solmaz, G. Kardaş (2024). Plant Wastes as Green, Renewable and Sustainable Corrosion Inhibitors. In: Aslam, R., Mobin, M., Aslam, J. (eds) Sustainable Food Waste Management. Materials Horizons: From Nature to Nanomaterials. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-1160-4_9, Sustainable Food Waste Management. Materials Horizons: From Nature to Nanomaterials (Editors: Ruby Aslam, Mohammad Mobin, Jeenat Aslam), Chapter 9: Plant wastes as green, renewable, and sustainable corrosion inhibitors, Springer Nature, ISBN: 978-981-97-1159-8, eBook ISBN 978-981-97-1160-4 Print ISBN 978-981-97-1159-8, Pages: 183-213, 2024. DOI: 10.1007/978-981-97-1160-4.

Ulusal/Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Düzenleme/Danışma/Bilim Kurulu Üyeliği

 1. Bilim Kurulu Başkanı, Yürütme Kurulu Üyesi, Editör Kurulu Üyesi, 3th International Regional Development Conference, October 15-16, 2015, Bingöl University, Turkey
 2. Bilim Kurulu Üyesi 27. Ulusal Kimya Kongresi, 23-28 Ağutos 2015, Çanakkale
 3. Yürütme Kurulu Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi, Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi, 20-23 Aralık 2015, İstanbul
 4. Yürütme Kurulu Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi, 2nd International Hydrogen Technologies Congress, Adana, Turkey, March 15-18,  2017
 5. Executive Committee, 3nd International Hydrogen Technologies Congress, Alanya, Turkey,  March 15-18, 2017
 6. Scientific Committee, 8th International Advanced Technology Symposium, Elazığ, Turkey 12-19 October 2017
 7. International Scientific Committee, 2nd International Conference on Materials & Environmental Science, ICMES2018
 8. International Scientific Committee, 14th International Energy Storage Conference – EnerSTOCK 2018, 25-28 April, Adana, Turkey.
 9. Executive Committee, 4nd International Hydrogen Technologies Congress, Edirne, Turkey,  June 20-23, 2019
 10.  Executive Committee, 5nd International Hydrogen Technologies Congress, Niğde, Turkey, May 26-28, 2021
 11.  Executive Committee, 6nd International Hydrogen Technologies Congress, Çanakkale, Turkey, Jan 23-26, 2022
 12.  Executive Committee, 7nd International Hydrogen Technologies Congress, Elazığ, Turkey, May 10-12, 2023

1- Turkey Corrosion Association (Member Number: 234)

2- Internatio​nal Associatio​n of Hydrogen Energy (IAHE) Young Scientists Division

3- Internatio​nal Associatio​n of Hydrogen Energy (IAHE)

4- Hidrojen Teknolojileri Derneği

 1. TÜBİTAK - BİDEB 2211 - Yurt İçi Doktora Burs Programı, 2006-2009.
 2. Bingöl Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Personel Bilimsel Etkinlik 3.’lük Ödülü, Bingöl Üniversitesi, 2011
 3. TÜBİTAK bilimsel yayın teşvik ödülleri (2005-2024) (53 Adet)
 4. Electrochimica Acta Top Cited Article 2008 to 2009 Award, Elsevier, 2010 (International)
 5. 2012 Kurt Schwabe Prize, Europion Federation of Corrosion (EFC), 2012 (International, Türkiye Korozyon Derneği tarafından Türkiye adayı olarak gösterilmiştir)
 6. Bingöl Üniversitesi 2011 Yılı Akademik Personel Bilimsel Etkinlik 1.’lik Ödülü, Bingöl Üniversitesi, 2012
 7. Tavz Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği 4. Geleneksel Bingöl Başarı Ödülü, Tavz Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği, 2012
 8. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Top Cited Author, Elsevier, 2013 (International)
 9. YÖK Yurt Dışı Araştırma Bursu (Brown University, Providence, RI, USA), 2013.
 10.  2013 Yılı Genç Bilim İnsanı Ödülü (Temel Bilimler, Kimya), Bilim Kahramanları Derneği, 2014.
 11.  FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü, Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu (FABED), 2014.
 12.  Materials Chemistry and Physics Most Cited Articles Since 2010 from Scopus Award, Elsevier, 2015 (International)
 13. Corrosion Science Most Cited Article Award for 2011, Elsevier, 2015 (International)
 14.  TÜBİTAK Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, 2015.
 15.  14. Ulusal Spektropi Kongresi Poster 3.'lük Ödülü, 14. Ulusal Spektropi Kongresi, Düzenleme Kurulu, 2015.
 16.  Yılın Bilim Ödülü, Tavz Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği, 2015
 17. 2016 Yılı Google Scholar Akademik Atıf Sistemi Sıralaması Derecesi, Bingöl Üniversitesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2016.
 18.  2015 Yılı Fen  Bilimleri Alanı Akademik Teşvik Birincisi, Bingöl Üniversitesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği , 2016.
 19.  Corrosion Science Top Cited Article Award for 2011 to 2016 (Birincilik), Elsevier, (International)
 20.  Materials Chemistry and Physics Most Cited Articles Since 2011 from Scopus Award (İkincilik), Elsevier, (International)
 21. Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı "Project Acumen" Bilim İnsanları Sıralamasında; Türkiye'de en başarılı ilk 500 bilim insanı arasında yer almıştır.
 22. Yine Standford Üniversitesinin 2020 yılında yapmış olduğu araştırmaya göre Dünyanın en etkili bilim insanları arasında Türkiye’den yer alan en etkili Akademisyen arasında ilk 100’de yer almıştır.
 23. Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime’ın, SANKO Holding katkılarıyla kitap haline getirdiği 2021 yılı ”Altın Molekül – Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk” Araştırması sonuçlarına göre Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz SancarIn da yer aldığı en başarılı 100 Türk Kimyacı arasında yer almıştır.
 24. Nejat Veziroğlu Özel Ödülü, Hidrojen Teknolojileri Derneği, 2021