RAMAZAN SOLMAZ

Prof. Dr. RAMAZAN SOLMAZ

Unvan PROFESÖR
Birim SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
E-mail rsolmaz@bingol.edu.tr
Dahili No 5313 - 5317
Oda No D1-29

1979 yılında Bingöl’de doğan Ramazan Solmaz, 1993 yılında Servi YİBO, 1996 yılında Adana Yüreğir Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nü bitirmiştir. Aynı Üniversitede Kimya Anabilim Dalı’nda 2004 yılında Yüksek Lisans ve 2009 yılında Doktora derecelerini almıştır. 2002-2009 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde Araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2009 yılında Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atanan Solmaz, 2012 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör ünvanı almıştır. 2018 yılından itibaren Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünde görev yapmaktadır. 2013 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Brown University’de nanomalzemeler üzerine çalışmalar yapmıştır.

Malzemelerin dayanımı ve malzeme bilimi, korozyon, yenilenebilir enerji kaynakları, hidrojen enerjisi, piller, yakıt pilleri ve iletken polimerler gibi elektrokimyanın çok değişik alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Bu konulardaki çalışmalarıyla bazı yöntemler ve yaklaşımları ilk defa kullanmış, çok sayıda yeni ürün ve malzemeyi literatüre kazandırmıştır. 

Malzemelerin korozyonu alanında dünya bilimine yapmış olduğu katkılar dolayısı ile 2012 yılında Türkiye Korozyon Derneği Yönetim Kurulu tarafından, European Federation of Corrosion tarafından 3 yılda bir verilmekte olan Kurt Schwabe ödülüne Türkiye adayı olarak gösterilmiş olup ödülü kazanan dünyada 5’nci, Türkiye’de ilk bilim insanı olmuştur.

Özellikle malzeme bilimi ve enerji alanında bilim dünyasına yapmış olduğu önemli katkılar dolayısı ile Bilim Kahramanları Derneği Temel Bilimler Kimya alanında 2013 yılı Genç Bilim İnsanı seçilmiştir.

Bilimsel etkinlikleri ile üstün nitelikte oldukları ve gelecekte bilime evrensel düzeyde katkıda bulunabilecekleri belirlenen, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu genç bilim insanlarına üstün başarı ödülü vermeyi amaçlayan Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu (FABED) Bilim Kurulu tarafından, “Korozyon, yenilenebilir enerji kaynakları, malzeme teknolojisi”  konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmalarından dolayı  2014 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü almıştır.

Yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, 40 yaşını geçmemiş, genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla TÜBİTAK tarafından 55 yıldır verilmekte olan ve 2015 yılında 50. si verilen “TÜBİTAK Teşvik Ödülü” Temel Bilimler Alanında "Elektrokimya/malzeme/enerji alanında, korozyon, yenilenebilir enerji kaynakları ve malzeme teknolojisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Prof. Dr. Ramazan Solmaz’a verilmiştir. Türkiye’nin en prestijli bilim ödüllerinden biri olarak kabul edilen TÜBİTAK ödülünü, 2006 ve sonrasında kurulan Üniversiteler içerisinde ilk defa Bingöl Üniversitesinden bir bilim insanı almıştır. Ödül, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç tarafından taktim edilmiştir.

Avrupa birliği 7. Çerçeve programı kapsamında "Project Acumen" adıyla desteklenen bir projede yapılan bir araştırmada yaklaşık 150 bin akademisyenin bulunduğu Türkiye'de en başarılı ilk bin bilim insanı arasında yer almıştır.

Uluslararası indeksli ve oldukça saygın dergilerde yapmış olduğu birçok makalesi ilgili dergilerin en çok atıf alan makaleler listesine girmiş ve Electrochimica Acta Top Cited Article 2008 to 2009 Award, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Top Cited Author Award, Materials Chemistry and Physics Most Cited Articles Since 2010 from Scopus Award, Corrosion Science Most Cited Article for 2011 Award ile ödüllendirilmiştir. Uluslararası birçok bilimsel dergide aktif olarak editör, konuk editör veya yayın kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Bunlardan Assistant Editor olarak görev aldığı International Journal of Hydrogen Energy dergisi alanında dünyanın en iyi dergilerindendir. Bugüne kadar uluslararası düzeyde 80’ten fazla seçkin dergide 600’den fazla bilimsel makale ve ayrıca TÜBİTAK ve diğer kurumlara sunulan 30’a yakın araştırma projesi için hakemlik yapmış ve bu alanlarda bilim dünyasına önemli katkılar sağlamıştır. 4 tanesi TÜBİTAK destekli olmak üzere 28 adet araştırma projesinde görev almış veya almaktadır. Danışmanlığında 11 adet yüksek lisans, 1 adet Doktora tesi tamamlanmış olup 5 yüksek lisans ve 3 doktora öğrencisi danışmanlığı devam etmektedir. Uluslararası düzeyde oldukça seçkin hakemli dergilerde yayımlanmış 54 makalesi, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan 103 adet bildirisi mevcuttur. Yayınlarına toplam 3.263 atıf (WOS) yapılmıştır (Scopus: 3.527 atıf, Google Scholar: 4.319 atıf). h-indeksi 27'dir (WOS).

Assistant Editor, International Journal of Hydrogen Energy (IJHE), (Journal Impact Factor: 4.229)

 

Associate Editor, International Journal of Energy Research (IJER), (Journal Impact Factor: 3.343)

 

Editor and Editorial Board Member, International Journal of Corrosion

Editorial Board Member, Journal of Materials and Environmental Science

Editor and Editorial Board Member, Progress in Color, Colorants and Coatings

Guest Editor (2015 - ), Turkish Journal of Chemistry

Editorial Board Member, Journal of Corrosion Research (JCR)

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
 Lisans  Kimya   Çukurova  Üniversitesi 2001
 Y. Lisans  Kimya  Çukurova  Üniversitesi 2004
 Doktora  Kimya  Çukurova  Üniversitesi 2009
GÖREV ADI GÖREV YERİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ

Arş. Gör.

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi   2002  2009

Yrd. Doç.

Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  2009 2012

Doç. Dr.

Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  2012 2017

Prof. Dr.

Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2017 2018
Prof. Dr. Bingöl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 2018  
 
 

 

KİM 580 İleri Fizikokimya I (Yüksek Lisans)

KİM 581 İleri Fizikokimya II (Yüksek Lisans)

KİM 587 Arayüzeylerin Fizikokimyası (Yüksek Lisans)

KİM 590 Endüstriyel Elektrokimya (Yüksek Lisans)

KİM 581 İleri Yakıt Kimyası (Yüksek Lisans)

KİM 579 Korozyon ve Korozyonun Önlenmesi (Yüksek Lisans)

KİM 473 Yenilenebilir Enerji Kaynakları I (Lisans)

KİM 480 İletken Polimerler (Lisans)

KİM 103 Kimya (Lisans)

KİM 193 G. Kimya Laboratuvarı I (Lisans)

KİM 109 G. Kimya Laboratuvarı I (Lisans)

KİM 454 Biyokimya Laboratuvarı

OSG512 Kimyada Teknolojiler

KİM1101 Kimya

 1. Preparation of iron containing electrode materials with catalytic surface and investigation of their catalytic effects for hydrogen gas evolution, Msc Thesis, Nevzat Çağlayan.
 2. Preparation, Characterization of CuMo Deposited Carbon Felt Electrodes and Investigation of Catalytic Effects on Hydrogen Gas Production, Msc Thesis, Selman Boylu.
 3. Development of Copper Anode Materials for Use in Direct Methanol Fuel Cells, Msc Thesis, Mustafa Işık.
 4. Investigation of the inhibitory effect of 5-mercapto-1-methyltetrazole on acidic corrosion of soft steel, Msc Thesis, Aleattin Çelik.
 5. Investigation of Inhibition Effect of Rhodanine on Corrosion of Brass in Sea Water, Msc Thesis, Vehbi Yılmaz.
 6. Investigation of the Use of MoPd Catalysts as Electrode Material in Electrolysis System and Direct Methanol Fuel Cells, Msc Thesis, Derya Dilek Demir.
 7. Investigation of Electrocatalytic Effects of Silver Nanocubes on Hydrogen Gas Production, Msc Thesis, Handan Yüksel.
 8. Preparation, Characterization and Investigation of Electrocatalytic Effects on Hydrogen Gas Production of Nickel Nanocubes, Msc Thesis, Bedia Semra Taşçı.
 9. Investigation of Electrocatalytic Effects of Copper Nanocubes on Methanol Electrooxidation, Msc Thesis, Fatih Baştürk.
 10.  Investigation of inhibitory effect of rhodanine on corrosion of copper in chloride environment, Msc Thesis, Ümre Can.
 11.  Formation and modification of self-deposited monolayer rhodadaine films on copper surface: Corrosion, electrolysis and fuel cell applications, PhD Thesis, Abdullah Salcı.
 1. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Inhibition effect of rhodanine for corrosion of mild steel in hydrochloric acid solution, Protection of Metals 41 (6) (2005) 581-585 (DOI: 10.1007/s11124-005-0083-3) (2016 Impact Factor: 0.707[Full text online] [PDF] [View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 2. G. Kardaş, R. Solmaz, Electrochemical investigation of barbiturates as green corrosion inhibitors for mild steel protection, Corrosion Reviews 24 (3-4) (2006) 151-171 (DOI: 10.1515/CORRREV.2006.24.3-4.151) (2016 Impact Factor: 1.085[Full text online] [PDF] [View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 3. R. Solmaz, G. Kardaş, Hydrogen evolution and corrosion performance of NiZn coatings, Energy Conversion and Management 48 (2) (2007) 583–591 (DOI: 10.1016/j.enconman.2006.06.004) (2016 Impact Factor: 5.589[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 4. G. Kardaş, R. Solmaz, Electrochemical synthesis and characterization of a new conducting polymer: Polyrhodanine, Applied Surface Science 253 (7) (2007) 3402–3407 (DOI: DOI: 10.1016/j.apsusc.2006.07.042) (2016 Impact Factor: 3.387[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 5. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, The rhodanine inhibition effect on the corrosion of a mild steel in acid along the exposure time, Protection of Metals 43 (5) (2007) 476-482 (DOI: 10.1134/S0033173207050104) (2016 Impact Factor: 0.707[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 6. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Adsorption and corrosion inhibitive properties of 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole on mild steel in hydrochloric acid media, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 312 (1) (2008) 7-17 (DOI: 10.1016/j.colsurfa.2007.06.035) (2016 Impact Factor: 2.714[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 7. R. Solmaz, G. Kardaş, M. Çulha, B. Yazıcı, M. Erbil, Investigation of adsorption and inhibitive effect of 2-mercaptothiazoline on corrosion of mild steel in hydrochloric acid media, Electrochimica Acta 53 (20) (2008) 5941-5952 (DOI: 10.1016/j.electacta.2008.03.055) (2016 Impact Factor: 4.798[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 8. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Citric acid as a natural corrosion inhibitor for aluminum protection, Corrosion Engineering Science and Technology 43 (2) (2008) 186-191 (DOI: 10.1179/174327807X214770) (2016 Impact Factor: 0.705[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 9. R. Solmaz, M.E. Mert, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Adsorption and corrosion inhibition effect of 1,1’-thiocarbonyldiimidazole on mild steel in H2SO4 solution and synergistic effect of iodide ion, Acta Physico-Chimica Sinica 24 (7) (2008) 1185-1191 (DOI: 10.1016/S1872-1508(08)60053-4) (2016 Impact Factor: 0.844[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 10.  M. Özcan, R. Solmaz, G. Kardaş, İ. Dehri, Adsorption properties of barbiturates as green corrosion inhibitors on mild steel in phosphoric acid, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 325 (1-2) (2008) 57–63 (DOI: 10.1016/j.colsurfa.2008.04.031) (2016 Impact Factor: 2.714[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 11.  R. Solmaz, A. Döner, G. Kardaş, Electrochemical deposition and characterization of NiCu coatings as cathode materials for hydrogen evolution reaction, Electrochemistry Communications 10 (12) (2008) 1909–1911 (DOI: 10.1016/j.elecom.2008.10.011) (2016 Impact Factor: 4.396[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 12.  R. Solmaz, G. Kardaş, Electrochemical synthesis and characterization of poly-2-aminothiazole, Progress in Organic Coatings 64 (1) (2009) 81-88 (DOI: 10.1016/j.porgcoat.2008.07.010) (2016 Impact Factor: 2.658[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 13.  H. Keles, R. Solmaz, M. Özcan, G. Kardaş, İ. Dehri, Copper modified poly-6-amino-m-cresol (Poly-AmC/Cu) coating for mild steel protection, Surface and Coatings Technology 203 (10-11) (2009) 1469-1473 (DOI: 10.1016/j.surfcoat.2008.11.030) (2016 Impact Factor: 2.589[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 14.  R. Solmaz, A. Döner, G. Kardaş, The stability of hydrogen evolution activity and corrosion behavior of NiCu coatings with long-term electrolysis in alkaline solution, International Journal of Hydrogen Energy 34 (5) (2009) 2089-2094 (DOI: 10.1016/j.ijhydene.2009.01.007) (2016 Impact Factor: 3.582[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 15.  R. Solmaz, G. Kardaş, Electrochemical deposition and characterization of NiFe coatings as electrocatalytic materials for alkaline water electrolysis, Electrochimica Acta 54 (14) (2009) 3726-3734 (DOI: 10.1016/j.electacta.2009.01.064) (2016 Impact Factor: 4.798[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 16.  R. Solmaz, A. Döner, İ. Şahin, A.O. Yüce, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, The stability of NiCoZn electrocatalyst for hydrogen evolution activity in alkaline solution during long-term electrolysis, International Journal of Hydrogen Energy 34 (19) (2009) 7910-7918 (DOI: 10.1016/j.ijhydene.2009.07.086) (2016 Impact Factor: 3.582[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 17.  E. Altunbaş, R. Solmaz, G. Kardaş, Corrosion behaviour of polyrhodanine coated copper electrode in 0.1 M H2SO4 solution, Materials Chemistry and Physics 121 (1-2) (2010) 354-358 (DOI: 10.1016/j.matchemphys.2010.01.047) (2016 Impact Factor: 2.084[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 18.  R. Solmaz, Investigation of the inhibition effect of 5-((E)-4-phenylbuta-1,3-dienylideneamino)-1,3,4-thiadiazole-2-thiol Schiff base on mild steel corrosion in hydrochloric acid, Corrosion Science 52 (2010) 3321-3330 (DOI: 10.1016/j.corsci.2010.06.001) (2016 Impact Factor: 5.242[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 19.  R. Solmaz, A. Döner, G. Kardaş, Preparation, characterization and application of alkaline leached CuNiZn ternary coatings for long-term electrolysis in alkaline solution, International Journal of Hydrogen Energy 35 (19) (2010) 10045-10049 (DOI: 10.1016/j.ijhydene.2010.07.145) (2016 Impact Factor: 3.582[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 20.  R. Solmaz, E. Altunbaş, G. Kardaş, Adsorption and corrosion inhibition effect of 2-((5-mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylimino)methyl)phenol Schiff base on mild steel, Materials Chemistry and Physics 125 (3) (2011) 796-801 (DOI: 10.1016/j.matchemphys.2010.09.056) (2016 Impact Factor: 2.084[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 21.  R. Solmaz, Electrochemical synthesis of poly-2-aminothiazole on mild steel surface and its corrosion inhibition performance, Progress in Organic Coatings 70 (2-3) (2011) 122-126 (DOI: 10.1016/j.porgcoat.2010.11.003) (2016 Impact Factor: 2.658[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 22.  R. Solmaz, E. Altunbaş, G. Kardaş, Investigation of adsorption and corrosion inhibition effect of 1,1’-thiocarbonyldiimidazole on mild steel in hydrochloric acid solution, Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces 47 (2) (2011) 264-271 (DOI: 10.1134/S2070205111020183) (2016 Impact Factor: 0.707[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 23.  A. Döner, R. Solmaz, G. Kardaş, Enhancement of hydrogen evolution at cobalt–zinc deposited graphite electrode in alkaline solution, International Journal of Hydrogen Energy 36 (13) (2011) 7391-7397 (DOI:10.1016/j.ijhydene.2011.03.083) (2016 Impact Factor: 3.582[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 24.  A. Döner, R. Solmaz, M. Özcan, G. Kardaş, Experimental and theoretical studies of thiazoles as corrosion inhibitors for mild steel in sulphuric acid solution, Corrosion Science 53 (9) (2011) 2902-2913 (DOI:10.1016/j.corsci.2011.05.027) (2016 Impact Factor: 5.242[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 25.  E. Telli, R. Solmaz, G. Kardaş, Electrocatalytic Oxidation of Methanol on PtNiZn Electrode in Alkaline Medium, Russian Journal of Electrochemistry 47 (7) (2011) 811-818 (DOI: 10.1134/S1023193511070135) (2016 Impact Factor: 0.828[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 26.  R. Solmaz, E. Altunbaş, A. Döner, G. Kardaş, The investigation of synergistic inhibition effect of rhodanine and iodide ion on the corrosion of copper in sulphuric acid solution, Corrosion Science 53 (10) (2011) 3231-3240 (DOI:10.1016/j.corsci.2011.05.067) (2016 Impact Factor: 5.242[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 27.  R. Solmaz, G. Kardaş, Fabrication and characterization of NiCoZn-M (M: Ag, Pd and Pt) electrocatalysts as cathode materials for electrochemical hydrogen production, International Journal of Hydrogen Energy 36 (19) (2011) 12079-12087 (DOI:10.1016/j.ijhydene.2011.06.101) (2016 Impact Factor: 3.582[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 28.  B.D. Mert, R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, Copper/polypyrrole multilayer coating for 7075 Aluminum Alloy Protection, Progress in Organic Coatings 72 (4) (2011) 748–754 (DOI:10.1016/j.porgcoat.2011.08.006) (2016 Impact Factor: 2.658[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 29.  R. Solmaz, E. Altunbaş, G. Kardaş, Electrochemical preparation and characterization of nickel and zinc-modified poly-2-aminothiazole films on mild steel surface and their corrosion inhibition performance, Reactive and Functional Polymers 71 (12) (2011) 1148-1154 (DOI: 10.1016/j.reactfunctpolym.2011.09.002) (2016 Impact Factor: 3.151[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 30.  A.O Yüce, R. Solmaz, G. Kardaş, Investigation of inhibition effect of Rhodanine-N-acetic acid on mild steel corrosion in HCl solution, Materials Chemistry and Physics 131 (3) (2012) 615-620 (DOI: 10.1016/j.matchemphys.2011.10.026) (2016 Impact Factor: 2.084[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 31.  R. Solmaz, Electrochemical preparation and characterization of C/Ni-NiIr composite electrodes as novel cathode materials for alkaline water electrolysis, International Journal of Hydrogen Energy 38 (5) (2013) 2251-2256 (DOI: 10.1016/j.ijhydene.2012.11.101) (2016 Impact Factor: 3.582[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 32.  R. Solmaz, Electrochemical preparation, characterization and application of a novel cathode material, mild steel/Ni/NiZn-Pt, for alkaline water electrolysis, Energy Sources Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 36 (11) (2014) 1212-1218 (DOI: 10.1080/15567036.2010.545804) (2016 Impact Factor: 0.527[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 33.  R. Solmaz, Investigation of methanol electrooxidation at Ir-modified C/Ni electrode in alkaline solution, Journal of Materials and Environmental Science 5 (1) (2014) 43-48 (2016 Impact Factor: 1.092[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 34.  R. Solmaz, Investigation of adsorption and corrosion inhibition of mild steel in hydrochloric acid solution by 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanin, Corrosion Science 79 (2014) 169-176 (DOI: 10.1016/j.corsci.2013.11.001) (2016 Impact Factor: 5.242[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 35.  R. Solmaz, Investigation of corrosion inhibition mechanism and stability of Vitamin B1 on mild steel in 0.5 M HCl solution, Corrosion Science 81 (2014) 75-84 (DOI: 10.1016/j.corsci.2013.12.006) (2016 Impact Factor: 5.242[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 36.  Ali Döner, Ramazan Solmaz, Gülfeza Kardaş, Fabrication and characterization of alkaline leached CuZn/Cu electrode as anode material for direct methanol fuel cells, Energy 90 (1) (2015) 1144-1151 (DOI: , doi:10.1016/j.energy.2015.06.058) (2016 Impact Factor: 4.520[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 37. A. Khadiri, R. Saddik, K. Bekkouche, A. Aouniti, B. Hammouti, N. Benchat, M. Bouachrine, R. Solmaz, Gravimetric, electrochemical and quantum chemical studies of some pyridazine derivatives as corrosion inhibitors for mild steel in 1 M HCl solution, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 58 (2016) 552-564 (DOI: 10.1016/j.jtice.2015.06.031) (2016 Impact Factor: 4.217[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 38. Ramazan Solmaz, Ali Döner, Mustafa Doğrubaş, İbrahim Y. Erdoğan, Gülfeza Kardaş, Enhancement of electrochemical activity of Raney-type NiZn coatings by modifying with PtRu binary deposits: Application for alkaline water electrolysis, International Journal of Hydrogen Energy 41 (2016) 1432-1440 (DOI: 10.1016/j.ijhydene.2015.11.027) (2016 Impact Factor: 3.582[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 39.  M. E. Belghiti, S. Tighadouini, Y. Karzazi, A. Dafali, B. Hammouti, S. Radi, R. Solmaz, New hydrazine derivatives as corrosion inhibitors for mild steel protection in phosphoric acid medium. Part A: Experimental study, J. Mater. Environ. Sci. 7 (1) (2016) 337-345 (2016 Impact Factor: 1.092[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 40.  H. Yüksel, A. Özbay, R. Solmaz, M. Kahraman, Fabrication and characterization of three-dimensional silver nanodomes: Application for alkaline water electrolysis, International Journal of Hydrogen Energy 42 (2017) 2476-2484 (DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.06.218) (2016 Impact Factor: 3.582[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 41. R. Solmaz, A. Salcı, H. Yüksel, M. Doğrubaş, G. Kardaş, Preparation and characterization of Pd-modified Raney-type NiZn coatings and their application for alkaline water electrolysis, International Journal of Hydrogen Energy 42 (2017) 2464-2475 (DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.07.221) (2016 Impact Factor: 3.582[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 42.  R. Solmaz, Gold-supported activated NiZn coatings: Hydrogen evolution and corrosion studies, International Journal of Energy Research, (2017) DOI: 10.1002/er.3724 (2016 Impact Factor: 2.598[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 43.  M. Kahraman, A. Ozbay, H. Yuksel, R. Solmaz, B. Demir, H. Caglayan, Tunable Plasmonic Silver Nanodomes for Surface-enhanced Raman Scattering, Plasmonics, (2017) DOI 10.1007/s11468-017-0573-6 (2016 Impact Factor: 2.139[Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 44. D. D. Demir, A. Salcı, R. SolmazFabrication of Mo-modified carbon felt as candidate substrate for electrolysis: Optimization of pH, current and metal amount, International Journal of Hydrogen Energy 43 (2018) 10540-10548  (https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.01.029) [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]

 45. D. D. Demir, A. Salcı, R. SolmazPreparation, characterization and hydrogen production performance of MoPd deposited Carbon felt/Mo electrodes, International Journal of Hydrogen Energy 43 (2018) 10530-10539 (https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.01.030) [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]

 46. H. Yüksel, A. Özbay, M. Kahraman, R. SolmazThe effect of 3D silver nanodome size on hydrogen evolution activity in alkaline solution, International Journal of Hydrogen Energy 43 (2018) 10586-10594 (https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.02.014) [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]

 47. B. S. Taşçı, H. Yüksel, R. Solmaz, Three-dimensional nickel nanodomes: Efficient electrocatalysts for water splitting, International Journal of Hydrogen Energy 43 (2018) 10580-10585 (https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.02.013) [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]

 48. A. Salcı, R. Solmaz, Fabrication of rhodanine self-assembled monolayer thin films on copper: Solvent optimization and corrosion inhibition studies, Progress in Organic Coatings, 125 (2018) 516-524 (https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2018.09.020) [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]

 49. A.Salcı, E. A. Şahin, R. Solmaz, Methanol electrooxidation at nickel-modified rhodanine self assembled monolayer films: A new class of multilayer electrocatalyst, International Journal of Hydrogen Energy 44 (2019) 14228-14234 (https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.02.066) [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]

 50. R. Solmaz, H.Yüksel, Fabrication, characterization and application of three-dimensional copper nanodomes as efficient cathodes for hydrogen production, International Journal of Hydrogen Energy 44 (2019) 14235-14242 (https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.02.112) [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]

 51. F. Baştürk, H. Yüksel, R. Solmaz, Fabrication of three-dimensional copper nanodomes as anode materials for direct methanol fuel cells, International Journal oföm Hydrogen Energy 44 (2019) 14108-14116 (https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.02.137) [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]

 52. R. Solmaz, E.A. Şahin, İ. Halil Gecibesler, Investigation of the inhibition effect of cucurbita moschata (pumpkin) shell on mild steel corrosion, Physical Sciences 14(2) (2019) 1-10, (DOI: 10.12739/NWSA.2019.14.2.3A0088) [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]

 53. E.A. Şahin, F. Tezcan, R. Solmaz, G. Kardaş, Inhibitive Effect of 4-Amino-N-benzylidene-Benzamide Schiff Base on Mild Steel Corrosion in HCl Solution, Journal of Adhesion Science and Technology, 34 (2) (2020) 135-152 (https://doi.org/10.1080/01694243.2019.1662202) [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]

 54. A. Sedik, D. Lerari, A. Salci, S. Athmani, K. Bachari, İ.H. Gecibesler, R. Solmaz, Dardagan Fruit extract as eco-friendly corrosion inhibitor for mild steel in 1 M HCl: Electrochemical and surface morphological studies, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 107 (2020) 189-200, https://doi.org/10.1016/j.jtice.2019.12.006 [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]

 55. E.A. Şahin, R. Solmaz, İ. Halil Gecibesler, G. Kardaş, Adsorption ability, stability and corrosion inhibition mechanism of phoenix dactylifera extrat on mild steel, Mater. Res. Express 7 (2020) 016585, https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab6ad3 [Full text online] [PDF[View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]

 1. B.D. Mert, M.E. Mert, R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Bazik ortamda nikel molibden kaplı pirinç elektrotta hidrojen gazı eldesi. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 1 (2009) 49-58 [PDF] [View Citations (Scopus)] [View Citations (WOS)]
 1. G. Kardaş, R. Solmaz, N. Kurtoğlu, Difenil tiyoürenin 0,1 M HCl ortamında demirin korozyonuna etkisi, VIII. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, 611-618 pp., Eskişehir, Türkiye, 9-12 Ekim 2002 [Full text]
 2. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, 2-Mekaptotiazolün yumuşak çeliğin korozyonuna inhibitör etkisinin incelenmesi, X. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, 118-129 pp., Adana, Türkiye, 01-04 Kasım 2006 [Full text]
 3. A.O. Yüce, R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Yumuşak çeliğin sülfürik asitteki korozyonuna 3-amino-1,2,4-triazol’un inhibitor etkisinin incelenmesi, X. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, 299-308 pp., Adana, Türkiye, 01-04 Kasım 2006 [Full text]
 4. M.E. Mert, R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazici, M. Erbil, Yumuşak çeliğin asidik ortamdaki korozyonuna 1,1’-tiyokabonildiimidazol’ün inhibitor etkisinin incelenmesi, X. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, 439-446 pp., Adana, Türkiye, Kasım 2006 [Full text]
 5. R. Solmaz, A. Döner, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Electrochemical deposition, characterization and application of NiCo coatings as effective cathode materials for hydrogen production, BIES’08-Blacksea International Environmental Symposium, 183-194 pp., Giresun, Türkiye, August 2008 [Full text]
 6. R. Solmaz, G. Kardaş, Hydrogen gas evolution at nickel coated 304 stainless steel, silver and brass electrodes in 0.5 M H2SO4 solution, BIES’08-Blacksea International Environmental Symposium, 206-213 pp., Giresun, Türkiye, August, 2008 [Full text]
 7. R. Solmaz, A. Döner, İ. Şahin, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, The use of Ni coatings for alkaline water electrolysis, BIES’08-Blacksea International Environmental Symposium, 264-272 pp., Giresun, Türkiye, August 2008 [Full text]
 8. A. Döner, R. Solmaz, G. Kardaş, Nikel-kobalt kaplanmış bakırın 1 M KOH çözeltisindeki korozyon dayanımının incelenmesi, XI. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, 60-67 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2008 [Full text]
 9. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, The investigation of adsorption and corrosion inhibition effect of 2-aminothiazole on mild steel surface in 0.5 M HCl solution, XI. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, 466-475 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2008 [Full text]
 10. E. Altunbaş, R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Polirodaninin bakır üzerine elektrokimyasal sentezi ve korozyon dayanımının incelenmesi, XI. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, 606-613 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2008 [Full text]
 11. R. Solmaz, G. Kardaş, Electrochemical deposition, characterization and application of NiCoZn coatings as cathode materials for hydrogen evolution reaction, 215th ESC Meeting, - pp., San Francisco, USA, May 2009 [Abstract]
 12. A. Döner, R. Solmaz, G. Kardaş, Adsorption and corrosion inhibitive properties of 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole on mild steel in sulphuric acid media, 8. Uluslararası Elektrokimya Kongresi, 65 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 [Abstract]
 13. E. Altunbaş, A.O. Yüce, R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, Inhibition effect of 2-Thiouracil on the corrosion of copper in 0.1 M H2SO4 Solution, 8. Uluslararası Elektrokimya Kongresi, 66 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009 [Abstract]
 14. A. Döner, R. Solmaz, G. Kardaş, Investigation of inhibitive effect of 2-thiobarbituric acid on corrosion of copper in sulphuric acid media, XII. International Corrosion Symposium, 436-442 pp., Eskişehir, Türkiye, Ekim 2010 [Full text]
 15. R. Solmaz, A. Döner, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, The investigation of corrosion behaviour of Cu/NiFeZn electrode that is used for hydrogen gas production by electrolysis, XII. International Corrosion Symposium, 315-319 pp., Eskişehir, Türkiye, Ekim 2010 [Full text]
 16. R. Solmaz, Investigation of Thiadiazole Schiff Bases as Corrosion Inhibitors for Mild Steel: Electrochemical, Spectroscopic and Microscopic Techniques, The European Corrosion Congress 2012 (EUROCORR2012), İstanbul, Türkiye, 9-13 September 2012 [Abstract]
 17. A. Döner, E. Taşkesen, R. Solmaz, G. Kardaş, Electrocatalytic Oxidation of Methanol at CuZn-Pt for Direct Methanol Fuel Cells, 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies (GCSTI 2015), Page 167, İzmir, Turkey, September 30- October 3, 2015 [Abstract]
 18. A. Ozbay, H. Yuksel, R. Solmaz, M. Kahraman, Fabrication of Tunable Plasmonic 3D Nanostructures for SERS Applications, Plasmonics in Biology and Medicine XIII, San Francisco, California, USA, Proc. of SPIE Vol. 9724, 972410-1-6, 13–18 February 2016, http://dx.doi.org/10.1117/12.2214058 (Poster) [Abstract]
 19. M. KAHRAMAN, A. KORKMAZ, H. YUKSEL, R. SOLMAZ, Humeyra CAGLAYAN,Tunable Plasmonic Nanodomes” XXV International Conference on Raman Spectroscopy (ICORS2016), Fortaleza, Brazil, August 14-19, 2016 (Poster) [Abstract]
 20. A. KORKMAZ, H. YUKSEL, R. SOLMAZ, M. KAHRAMAN Surface-Enhanced Raman Scattering on Au-Ag Alloy Nanodomes” XXV International Conference on Raman Spectroscopy (ICORS2016), Fortaleza, Brazil, August 14-19, 2016 (Poster) [Abstract]
 21. M. Kahraman, A. Ozbay, H. Yuksel, R. Solmaz, S. Wachsmann-Hogiu, H. Caglayan “Surface-enhanced Raman Scattering on Tunable Plasmonic 3D Nanostructures” 12. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NanoTR12), Kocaeli, 03-05 Haziran 2016 (Davetli Konuşmacı) [Abstract]
 22. A. Korkmaz, H. Yuksel, R. Solmaz  H. Caglayan, M. Kahraman, “Fabrication and Characterization of Tunable Plasmonic Gold Nanodomes” 12. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NanoTR12), Kocaeli, 03-05 Haziran 2016 (Poster) [Abstract]
 23. A. Salci, R. Solmaz, G. Kardaş, Investigation of corrosion inhibition effect of acriflavine for mild steel protection in hydrochloric acid solution, 14th International Corrosion Symposium, Oct 5-7, 2016, Bayburt, Turkey, pp. 178-186 [Full text]
 24. A. Salci, M. Doğrubaş, R. Solmaz, G. Kardaş, The use of pyronin b as corrosion inhibitor for mild steel protection, 14th International Corrosion Symposium, Oct 5-7, 2016, Bayburt, Turkey, pp. 591-597 [Full text]
 25. V. Yılmaz, R. Solmaz, A. Salcı, G. Kardaş, Investigation of inhibition effect of rhodanine on the corrosion of brass in seawater, 14th Internatinal Corrosion Symposium, Oct 5-7, 2016, Bayburt, Turkey, pp. 571-576 [Full text]
 26. R. Solmaz, Study of vitamin b2 as corrosion inhibitor for mild steel protection, 14th International Corrosion Symposium, Oct 5-7, 2016, Bayburt, Turkey, pp. 157-165 [Full text]
 27. D.D. Demir, A. Salcı, R. Solmaz, Preparation of electrochemically Mo-deposited carbon felt electrodes for alkaline water electrolysis: Optimization of pH, current and metal amount, 2nd International Hydrogen Technologies Congress, 38 pp., Adana, Turkey, March 15-18,  2017 [Abstract]
 28. R. Solmaz, Electrochemical preparation and characterization of NiPd deposited Ni-modified carbon felt electrodes and their application for hydrogen evolution reaction in alkaline solution, 2nd International Hydrogen Technologies Congress, 38 pp., Adana, Turkey, March 15-18,  2017 [Abstract]
 29. D.D. Demir, A. Salcı, R. Solmaz, Preparation of MoPd deposited carbon felt electrodes and investigation of their electrochemical activity for hydrogen production, 2nd International Hydrogen Technologies Congress, 77 pp., Adana, Turkey, March 15-18,  2017 [Abstract]
 30. R. Solmaz, G. Kardaş, Hydrogen production by alkaline water electrolysis at activated Cu/NiCuZn electrodes: Metal ratio, deposition current density and thickness optimizations, 2nd International Hydrogen Technologies Congress, 77 pp., Adana, Turkey, March 15-18,  2017 [Abstract]
 31. H. Yüksel, A. Özbay, M. Kahraman, R. Solmaz, The effect of diameter of three-dimensional silver nanodomes on electrochemical hydrogen production, 2nd International Hydrogen Technologies Congress, 78 pp., Adana, Turkey, March 15-18,  2017 [Abstract]
 32. B.S. Taşçı, H. Yüksel, R. Solmaz, Fabrication, characterization and hydrogen evolution activity of three-dimensional nickel nanodomes, 2nd International Hydrogen Technologies Congress, 86 pp., Adana, Turkey, March 15-18,  2017 [Abstract]
 1. G. Kardaş, R. Solmaz, B. Yazıcı, M. Erbil, Aluminyumun klorürlü ortamlardaki elektrokimyasal davranışlarına tiyoürenin etkisi, IV. Elektrokimya Günleri, 185-188 pp., Adana, Türkiye, 11-13 Haziran 2003 [Full text]
 2. R. Solmaz, G. Kardaş, G. Kılınççeker, B. Yazıcı, M. Erbil, Platin ve aluminyum katotda hidrojen eldesi, IV. Elektrokimya Günleri, 212-215 pp., Adana, Türkiye, 11-13 Haziran 2003 [Full text]
 3. R. Solmaz, G. Kardaş, Nikel kaplı pirinç elektrotta alkali ortamda hidrojen gazı eldesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 612 pp., Kars, Türkiye, Temmuz 2004 [Abstract]
 4. G. Kardaş, R. Solmaz, B. Yazıcı, M. Erbil, Nikel-çinko kaplı yumuşak çelik elektrotlarda alkali ortamda hidrojen gazı eldesi, II. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Enerji Yönetimi Sempozyumu, 153-158 pp., Kayseri, Türkiye, Haziran 2005 [Full text]
 5. G. Kardaş, R. Solmaz, B. Yazıcı, M. Erbil, Elektroliz yöntemiyle hidrojen gazı eldesi, III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, 262-265 pp., Mersin, Türkiye, Ekim 2005 [Full text]
 6. A.O. Yüce, R. Solmaz, G. Kardaş, Yumuşak çeliğin asidik ortamdaki korozyonuna 2-tiyobarbitürik asitin inhibitor etkisinin incelenmesi, 6. Elektrokimya Günleri, 53 pp., Eskişehir, Haziran 2005 [Abstract]
 7. E. Demir, R. Solmaz, G. Kardaş, Metanol oksidasyonuna Ni, Pt, Pt/Ni, elektrotlarının katalitik etkisinin incelenmesi, 6. Elektrokimya Günleri, 67 pp., Eskişehir, Türkiye, Haziran 2005 [Abstract]
 8. M.E. Mert, R. Solmaz, G. Kardaş, Nikel kaplı gümüş elektrotta hidrojen gazı eldesi, 6. Elektrokimya Günleri, 81 pp., Eskişehir, Türkiye, Haziran 2005 [Abstract]
 9. Ü. Türkmen, R. Solmaz, G. Kardaş, Sodyum klorür çözeltisinde nikel kaplı yumuşak çelik elektrotta hidrojen gazı eldesi, 6. Elektrokimya Günleri, 105 pp., Eskişehir, Türkiye, Haziran 2005 [Abstract]
 10. B. Yazıcı, G. Kardaş, R. Solmaz, M. Erbil, Hidrojen gazı eldesinde elektrot ve elektrolitlerin etkisinin incelenmesi, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu UTES'2006, 1-6 pp., Isparta, Türkiye, Mayıs 2006 [Full text]
 11. M.E. Mert, G. Kardaş, R. Solmaz, B. Yazıcı, M. Erbil, Nikel kaplı bakır elektrotta hidrojen gazı eldesi, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu UTES'2006, 17-25 pp., Isparta, Türkiye, Mayıs 2006 [Full text]
 12. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, YÇ/CoCoZn elektrotta hidrojen gazı çıkışının incelenmesi, 7. Elektrokimya Günleri, 55 pp., Ankara, Türkiye, Haziran 2006 [Abstract]
 13. H. Keles, R. Solmaz, G. Kardaş, İ. Dehri, Elektokimyasal olarak bakır çöktürülmüş poly-6-amino-m-kresolün (poly-AmcCu) yumuşak çeliğin korozyon dayanımına etkisinin incelenmesi, 7. Elektrokimya Günleri, 57 pp., Ankara, Türkiye, Haziran 2006 [Abstract]
 14. R. Solmaz, H. Keles, G. Kardaş, İ. Dehri, Nikel kaplı yumuşak çelik elektrot üzerine poly-6-Aamino-m-kresol’ün (YÇ/Ni/Poly-Amc) elektokimyasal sentezi ve korozyon dayanımının incelenmesi, 7. Elektrokimya Günleri, 73 pp., Ankara, Türkiye, Haziran 2006 [Abstract]
 15. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Metanol elektrooksidasyonuna Cu ve Cu/NiCu elektrotlarının katalitik etkisinin incelenmesi, 21. Ulusal Kimya Kongresi, - pp., Malatya, Türkiye, Ağustos 2007 [Abstract]
 16. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, YÇ/Co ve YÇ/Co/CoZn elektrotlarının hidrojen gazı çıkışına katalitik etkisinin incelenmesi, IV. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 143-149 pp., Kayseri, Türkiye, Kasım 2007 [Full text]
 17. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Elektroliz yöntemi ile hidrojen gazı eldesine Cu/NiCu elektrotunun katalitik etkisinin incelenmesi, 7. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 527-534 pp., İstanbul, Türkiye, Aralık 2008 [Full text]
 18. R. Solmaz, G. Kardaş, Z. Zaimoğlu, B. Yazıcı, M. Erbil, Nikel çöktürülmüş karbon keçe elektrotun alkali ortamda hidrojen gazı çıkışına katalitik etkisinin incelenmesi, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 535-541 pp., İstanbul, Türkiye, Aralık 2008 [Full text]
 19. R. Solmaz, M. Keleş, G. Kardaş, Synthesis of 2-((5-mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylimino)methyl) phenol Schiff base and its inhibition effect on the corrosion behaviour of copper, II. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, 243 pp., Elazığ, Türkiye, Mayıs 2009 [Abstract]
 20. A. Döner, E. Altunbaş, R. Solmaz, G. Kardaş, NiCd Kaplı Grafit Elektrotta Hidrojen Gazı Çıkışının Araştırılması, 24. Ulusal Kimya Kongresi, - pp., Zonguldak, Türkiye, Haziran-Temmuz 2010 [Abstract]
 21. A. Döner, E. Telli, R. Solmaz, G. Kardaş, Nikel Kaplı Grafit Elektrotun Metanol Oksidasyonuna Katalitik Etkisi, UTES’10 Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 597-604 pp., Bursa, Türkiye, Aralık 2010 [Full text]
 22. S. Boylu, R. Solmaz, CuMo Çöktürülmüş Karbon Keçe Elektrotun Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Hidrojen Gazı Üretimine Katalitik Etkisinin İncelenmesi, 5. Fiziksel Kimya Kongresi, 42 pp., Konya, Türkiye, 16-19 Mayıs 2015 [Abstract]
 23. A. Çelik, R. Solmaz, Yumuşak Çeliğin Asidik Ortamdaki Korozyonuna 5-Merkapto-1-Metiltetrazol’un İnhibitör Etkisinin İncelenmesi, 5. Fiziksel Kimya Kongresi, 157 pp., Konya, Türkiye, 16-19 Mayıs 2015 [Abstract]
 24. A. Çelik, R. Solmaz, 5-Merkapto-1-Metiltetrazol’ün H2SO4 Çözeltisinde Yumuşak Çeliğin Yüzeyine Adsorpsiyonu ve İnhibitör Etkisinin Spektroskopik Teknikler ile İncelenmesi, 14. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ, 29-31 Mayıs 2015 [Abstract]
 25. A. Salcı, H. Yüksel, R. Solmaz, 2-(2-aminofenil) benzimidazol’ün HCl Çözeltisinde Yumuşak Çeliğin Yüzeyine Adsorpsiyonu ve İnhibitör Etkisinin İncelenmesi, 14. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ, 29-31 Mayıs 2015 [Abstract]
 26. H. Yüksel, A. Salcı, İ.Y. Erdoğan, R. Solmaz, İndol-2-Karboksilik Asit’in HCl çözeltisinde demirin yüzeyine adsorpsiyonunun spektroskopik ve mikroskobik yöntemlerle incelenmesi, 14. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ, 29-31 Mayıs 2015 [Abstract]
 27. H. Yüksel, A. Salcı, İ.Y. Erdoğan, R. Solmaz, 2(metiltiyo)benzotiazol’ün HCl çözeltisinde demirin yüzeyine adsorpsiyonu ve korozyon inhibisyon etkisinin incelenmesi, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Sayfa 706, Çanakkale 23-28 Ağustos 2015 [Abstract]
 28. E.Demir, H. Yüksel, A. Salcı, İ.Y. Erdoğan, R. Solmaz, Yumuşak Çeliğin 0.5 M H2SO4 çözeltisindeki korozyonuna  2(metiltiyo)benzotiazol’ün inhibitör etkisinin incelenmesi, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Sayfa 707, Çanakkale 23-28 Ağustos 2015 [Abstract]
 29. R. Solmaz, Elektrokimyasal olarak Pd çöktürülmüş Ni-modifiye karbon keçe elektrotlarin hazirlanmasi ve elektrokimyasal hidrojen gazi üretimine katalitik etkisinin incelenmesi, Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi, 181-187 pp., İstanbul, Türkiye, 20-23 Aralık 2015.
 30. R. Solmaz, A. Salcı, H. Yüksel, M. Doğrubaş, G. Kardaş, Paladyum-modifiye edilmiş raney tip elektrotlarin hazirlanmasi ve alkali suyun elektrolizinde kullanilmasi, Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi, 435-442 pp., İstanbul, Türkiye, 20-23 Aralık 2015 [Abstract]
 31. H. Yüksel, A. Özbay, R. Solmaz, M. Kahraman, Elektrokimyasal olarak plazmonik gümüş nanokubbelerin hazirlanmasi ve karaktaerizasyonu: elektrokimyasal uygulamaları, Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi, 443-451 pp., İstanbul, Türkiye, 20-23 Aralık 2015 [Abstract]

Refereeing for Articles in International Indexed Scientific Journals

(80 Different Journals, More than 600 Papers, Updated on Jan, 2020)

1- International Journal of Hydrogen Energy

2- Energy & Environmental Science

3- Journal of Materials Chemistry

4- Electrochimica Acta

5- Polymer

6- Physical Chemistry Chemical Physics

7- Corrosion Science

8- Journal of Solid State Electrochemistry

9- Surface and Coatings Technology

10- Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects

11- Desalination

12- Current Applied Physics

13- Chemical Engineering Communications

14- Corrosion Engineering Science and Technology

15- International Journal of Physical Sciences

16- Arabian Journal of Chemistry

17- Journal of Materials and Environment Science

18- Journal of Corrosion Science and Engineering

19- Industrial & Engineering Chemistry Research

20- Materials Science and Engineering B -Advanced Functional Solid-State Materials

21- Anadolu University Journal of Science and Technology A- Applied Sciences and Engineering

22- Journal of Petroleum Science and Engineering

23- E-Journal of Chemistry

24- Ionics

25- Arabian Journal for Science and Engineering

26- ISRN Corrosion

27- Journal of Scientific Research and Reviews

28- Journal of Material Sciences & Engineering

29- Recent Patents on Corrosion Science

30- Research on Chemical Intermediates

31- Turkish Journal of Chemistry

32- Cellulose

33- Journal of Environmental Chemical Engineering

34- Progress in Color, Colorants and Coatings

35- Progress in Organic Coatings

36- Materials Chemistry and Physics

37- ECS Electrochemistry Letters

38- Journal of Power Sources

39- Fuel

40- Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly)

41- The Korean Journal of Chemical Engineering

42- Journal of The Electrochemical Society

43- Journal of Surfactants and Detergents

44- Journal of Adhesion Science and Technology

45- Journal of Advanced Research

46- Indian Journal of Engineering & Materials Sciences

47- Bulgarian Chemical Communications

48- International Research Journal of Public and Environmental Health

49- Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers

50- International Research Journal of Chemistry

51- International Journal of Industrial Chemistry

52- Polymer Composites

53- Green Chemistry Letters and Reviews

54- Journal of Molecular Liquids

55- Journal of Nanomaterials

56- Journal of Electroanalytical Chemistry

57- RSC Advances

58- Reactive and Functional Polymers

59- The Journal of Physical Chemistry

60- Surfaces and Interfaces

61- Anti-Corrosion Methods and Materials

62- Yanbu Journal of Engineering and Science

63- Pigment & Resin Technology

64- International Journal of Energy Research

65- Scientific Reports

66- Journal of Alloys and Compounds

67- Journal of Colloid and Interface Science

68- Acta Metallurgica Sinica (English Letters)

69- Applied Surface Science

70- Chemistry Letters

71- Macromolecular Research

72- Heliyon

73- The European Physical Journal Plus

74- Jove

75- Sustainable Environment Research

76- Construction & Building Materials

77- International Journal of Electrochemistry

78- Polymer Testing

79- Journal of Visualized Experiments

80- Surface and Interface Analysis

Research Projects

 1.  Hydrogen gas production via electrolysis at different metal electrodes in acidic and alkaline solutions, Founded by Çukurova University Research Found, Project Number: FEF2003YL22, 2003-2004.
 2. Development of catalytic electrodes for hydrogen gas production and methanol electroxidation, Founded by Çukurova University Research Found, Project Number: FEF2006D8, 2006-2009.
 3. Electrochemical synthesis and characterization of Poly-2-Aminothiazol, Founded by Çukurova University Research Found, Project Number: FEF2006BAP8, 2006-2007.
 4. The inhibition effect of rhodanine on the corrosion of copper in acidic media, Founded by Çukurova University Research Found, Project Number: FEF2006BAP8, 2007-2008.
 5. Development of electrodes with catalytic surface for hydrogen gas production, Founded by TUBITAK, Project Number: 106T542, 2007-2009.
 6.  The evaluation of electrodes with catalytic surface as anode materials for direct methanol fuel cells, Founded by Çukurova University Research Found, Project Number: FEF2009BAP4, 2009-2011.
 7.  The Development of Anode and Cathode Materials with Catalytic Surface for Water Electrolysis, Founded by Bingöl University Scientific Research Projects (BÜBAP) Coordination Unit, Project Number: BÜBAP2010-12, 2010-2011.
 8. Investigation of Catalytic Effect of Fe-Pt Deposited Carbon Felt Electrode on Hydrogen Gas Production in Alkaline Environment, Founded by Bingöl University Scientific Research Projects (BÜBAP) Coordination Unit, Project Number: BAP-52-59-2011, 2012-2013.
 9.  Preparation, Characterization of CuMo Deposited Carbon Felt Electrodes and Investigation of Their Catalytic Effects on Hydrogen Gas Production, Founded by Bingöl University Scientific Research Projects (BÜBAP) Coordination Unit, Project Number: BAP-52-140-2013, 2013-2014.
 10.  Investigation of Inhibiting Effects of Nitrogen, Sulfur and Oxygen Containing Organic Compounds on Corrosion of Iron in Acidic Medium, Founded by Bingöl University Scientific Research Projects (BÜBAP) Coordination Unit, Project Number: BAP-52-153-2013, 2013-2015.
 11.  Investigation of the inhibitory effect of 5-mercapto-1-methyltetrazole on the corrosion of mild steel in acidic environment, Founded by Bingöl University Scientific Research Projects (BÜBAP) Coordination Unit, Project Number: BAP-52-153-2013, 2014-2015.
 12.  Preparation of Three-Dimensional Nanocomes with Adjustable Plasmonic Properties and Bioanalytical Applications Based on Surface Enriched Raman Scattering, Founded by Bingöl University Scientific Research Projects (BÜBAP) Coordination Unit, Project Number: 114Z414, 2014-2017.
 13.  Investigation of the Use of MoPd Catalysts as Electrode Material in Electrolysis System and Direct Methanol Fuel Cells, Founded by Bingöl University Scientific Research Projects (BÜBAP) Coordination Unit, Project Number: BAP-52-277-2015, 2015-2016.
 14.  Investigation of Inhibition Effect of Rodanin on Corrosion of Brass in Sea Water, Founded by Bingöl University Scientific Research Projects (BÜBAP) Coordination Unit, Project Number: BAP-52-290-2015, 2015-2016.
 15.  Forming a self-accumulating monolayer film of vitamin B2 on the copper surface and investigating the effect of inhibition on the corrosion of copper, Founded by TUBITAK, Project Number: 15M021, 2015-2017.
 16.  Formation and characterization of self-deposited monolayer films of rodanine derived compounds on the surface of copper: Corrosion inhibition applications, Founded by TUBITAK, Project Number: 115M613, 2015-2018.
 17.  Determination of the Corrosion Inhibition Effect of Acriflavin, Founded by Bingöl University Scientific Research Projects (BÜBAP) Coordination Unit, Project Number: BAP-52-331-2015, 2015-2017.
 18.  The Effect of Vitamin B2 on Electrochemical Behavior of Copper in Sodium Chloride, Founded by Bingöl University Scientific Research Projects (BÜBAP) Coordination Unit, Project Number: BAP-FEF2016.00.013, 2016-2017.
 19.  Investigation of Electrocatalytic Effects of Copper Nanocubes on Methanol Electrooxidation, Founded by Bingöl University Scientific Research Projects (BÜBAP) Coordination Unit, Project Number: BAP-FEF.2016.00.009, 2016-2019.
 20.  New and Alternative Uses of Bingöl Propolis and Pollen: Purified Products, Self-Accumulating Monolayer Nano Films, supported by Strategy and Budget Department of the Republic of Turkey, coordinated by Council of Higher Education and organized by The Scientific Research Projects Coordination Unit of Bingol University, Project Number: 2017K124000-PİKOM-Arı.2018.006, 2018-.
 21. Aminorodanin and Sinnamaldehyde Shiff Base: Corrosion Inhibitor and Self-Aggregating Monolayer Film Applications, Founded by Bingöl University Scientific Research Projects (BÜBAP) Coordination Unit, Project Number: BAP- BAP-SBF.2019.00.001, 2019-.
 22.  Corrosion Inhibitor Applications of Naturally Grown Root (Rheum Rıbes L.) Plant in Bingöl Province, Founded by Bingöl University Scientific Research Projects (BÜBAP) Coordination Unit, Project Number: FEF.2017.00.012, 2017-.
 23. Formation and Modification of Self-Deposition Mo Layer Rhodainine Films on Copper Surface: Corrosion, Electrolysis and Fuel Cell Applications, Founded by Bingöl University Scientific Research Projects (BÜBAP) Coordination Unit, Project Number: FEF.2017.00.013, 2017-.

1. Ira N. Levine, Physical Chemistry, Altıncı Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, 2015 (10. Bölüm Çevirisi yapılmıştır).

1- Turkey Corrosion Association (Member Number: 234)

2- Internatio​nal Associatio​n of Hydrogen Energy (IAHE) Young Scientists Division

3- Internatio​nal Associatio​n of Hydrogen Energy (IAHE)

4- Hidrojen Teknolojileri Derneği

 1. TÜBİTAK - BİDEB 2211 - Yurt İçi Doktora Burs Programı, 2006-2009.
 2. Bingöl Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Personel Bilimsel Etkinlik 3.’lük Ödülü, Bingöl Üniversitesi, 2011
 3. TÜBİTAK bilimsel yayın teşvik ödülleri (2005-2014) (29 Adet)
 4. Electrochimica Acta Top Cited Article 2008 to 2009 Award, Elsevier, 2010 (International)
 5. 2012 Kurt Schwabe Prize, Europion Federation of Corrosion (EFC), 2012 (International, Türkiye Korozyon Derneği tarafından Türkiye adayı olarak gösterilmiştir)
 6. Bingöl Üniversitesi 2011 Yılı Akademik Personel Bilimsel Etkinlik 1.’lik Ödülü, Bingöl Üniversitesi, 2012
 7. Tavz Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği 4. Geleneksel Bingöl Başarı Ödülü, Tavz Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği, 2012
 8. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Top Cited Author, Elsevier, 2013 (International)
 9. YÖK Yurt Dışı Araştırma Bursu (Brown University, Providence, RI, USA), 2013.
 10.  2013 Yılı Genç Bilim İnsanı Ödülü (Temel Bilimler, Kimya), Bilim Kahramanları Derneği, 2014.
 11.  FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü, Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu (FABED), 2014.
 12.  Materials Chemistry and Physics Most Cited Articles Since 2010 from Scopus Award, Elsevier, 2015 (International)
 13.  TÜBİTAK Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, 2015.
 14.  14. Ulusal Spektropi Kongresi Poster 3.'lük Ödülü, 14. Ulusal Spektropi Kongresi, Düzenleme Kurulu, 2015.
 15.  Yılın Bilim Ödülü, Tavz Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği, 2015
 16. 2016 Yılı Google Scholar Akademik Atıf Sistemi Sıralaması Derecesi, Bingöl Üniversitesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2016.
 17.  2015 Yılı Fen  Bilimleri Alanı Akademik Teşvik Birincisi, Bingöl Üniversitesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği , 2016.
 18.  Corrosion Science Top Cited Article Award for 2011 to 2016 (Birincilik), Elsevier, (International)
 19.  Materials Chemistry and Physics Most Cited Articles Since 2011 from Scopus Award (İkincilik), Elsevier, (International)