EMANNULLAH POLAT

Doç. Dr. EMANNULLAH POLAT

Unvan DOÇENT
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail epolat@bingol.edu.tr
Dahili No 5559
Oda No II/16

17.02.1967 tarihinde doğan Emannullah Polat, ilk-orta ve bir miktar medrese üsûlü eğitiminin ardından, 1995 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda, sırasıyla imam-hatiplik, ilçe müftülüğü ve il müftü yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu arada devam etmekte olduğu medrese üsûlü eğitimini tamamlayıp, 27.10.1999 tarihinde icâzet aldı.

2001 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı’nda “Tin Suresi’nin Tefsiri ve Sure Işığında Kutsal Zaman ve Mekân Mefhumu” adlı tezle yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 2010 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı’nda “Kur’ân-ı Kerim’e Göre Ruhî Hastalıklar” adlı tezle doktor, 2018 yılında da "İlk İnen Surelerin Nüzûl Sebepleri Bağlamında Gizli Tebliğ" adlı çalışmasıyla doçent unvanı aldı.

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda, 2011 yılında başladığı görevine hâlâ devam etmektedir.

Kur'ân Tarihi, Kur'ân İlimleri ve Tefsir Tarihi konularındaki ders notları yakında yüklenecektir...

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat

Marmara Üniversitesi

1995

Y. Lisans

Tefsir Anabilim Dalı

Marmara Üniversitesi

2001

Doktora

Tefsir Anabilim Dalı

Sakarya Üniversitesi

2010

 

 

Yardımcı Doçent (30.09.2011)

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir ABD

Diğer Görevler

1. Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı                                         : 27.02.2013 - 15.09.2014

2. Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı        : 17.10.2011 - 26.07.2016

3. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Farabi Birim Koordinatörlüğü: 16.05.2012 - 26.07.2016

4. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı                 : 15.09.2014 - 10.11.2014

İmam-Hatip (1987-1998)

Müftü (1998-2011)

2015-2016 Güz

A. Lisans 

1. Tefsir-I

2. Kur'ân İlimleri ve Tefsir Üsulü-I

3. Kur'ân Okuma ve Tecvid-V

B. Yüksek Lisans

1. Tefsir Metodolojisi

2015-2016 Bahar

A. Lisans

1. Tefsir-II

2. Kur'ân İlimleri ve Tefsir Üsulü-II

3. Kur'ân Okuma ve Tecvid-VI

B. Yüksek Lisans

1. Genel Tefsir Kaideleri

1. Ceylan Akbulut, “Âdiyât Suresi Bağlamında İnsanın Kendisine Şahitliği”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir ABD

2. Adem Sav, “Kâri’a Suresi Bağlamında Kıyamet Sahneleri”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir ABD

3. Cihat Gengörü, “İhlâs Suresi Bağlamında Ehadiyyet”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir ABD

4. 

5. 

6. 

7. 

İngilizce (KPDS/2006-Güz) : Orta Derece

Arapça (YDS/2015, Bahar) : İyi Derece

1. Emannullah POLAT, "Kur'ân Dili Arapça'nın Bazı Özellikleri", Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/2 Winter 2014, p. 1793-1815, ANKARA-TURKEY. (PDF)

 

1. Emannullah POLAT (2014), "Kavvâmûn" İfadesi Çerçevesinde Kocanın Karısını Te'dibi", Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 18, Sayı: 59, s. 355-374. (Yöksis No: 1432446) (PDF)

2. Emannullah POLAT (2014), "Kur'ân'da Vesvese Kavramının Semantik Analizi", Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 18, Sayı: 60, s. 355-388. (Yöksis No: 1432309) (PDF)

3. Emannullah POLAT (2014), "Tosyevî'nin "el-Havf ve'l-Hüzün" Adlı Risâlesinin Tahkik ve Değerlendirilmesi", Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DergisiCilt: II, Sayı: 3, s. 183-204. (Yöksis No: 1432511) (PDF)

4. Emannullah POLAT (2014), “Kutsalın Psikolojik Boyutu”, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: II, sayı: 3, s. 23-53. (Yöksis No: 1432528) (PDF)

5. Emannullah POLAT (2015), "Felak ve Nas Sureleri Bağlamında Sihir Mefhumu", ESOSDER, Yıl: 14, Sayı: 52, s. 203-220. (Yöksis No: 1432358) (PDF)

6. Emannullah POLAT (2015), "Cin Suresi Perspektifinde Cinlerin Varlığı", ESOSDER, Yıl: 14, Sayı: 53, s. 337-365. (Yöksis No: 1432396) (PDF)

 

 

 

 

1. Emannullah POLAT, “Tin Sûresi’nin İşaretiyle Hz. Zülkifl (a.s)”, Peygamberler Sempozyumu ve Eğil Tanıtım Günleri”, (15-16 Mayıs, 2014, Diyarbakır Uluslararası Sempozyumu) (PDF)

1. Emannullah POLAT, “Kur’ân-ı Kerim’e Göre Kadına Şiddet Uygulanması Meselesi”, Kur’ân’da Aile Sempozyumu, 10–11 Aralık 2010, Soma/Manisa

2. 

3. 

1. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XV, Sayı: 27, Yıl: 2013.

2. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: II, Sayı: 3, yıl: 2014.

3. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: II, Sayı: 4, Yıl: 2015.

4. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: IV, Sayı: 8, Yıl: 2017.

5. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: II, Sayı: 4, Yıl: 2014.

 

1. Emannullah POLAT, İlk İnen Sûrelerin Nüzûl Sebepleri Bağlamında Gizli Tebliğ, (2015), İlahiyat Yayınları, I. Baskı, ISBN:978-605-9168-02-1, Türkçe (Araştırma Kitabı), (YÖKSİS YAYIN NO: 1462495)

1. “Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.s.)” Kutlu Doğum Haftası Konferansı, (Konuşmacı) 1999, İliç, Erzincan.

2. “Cami ve Âlim”, Camiler Haftası Konferansı, (Konuşmacı), 2000, İliç, Erzincan.

3. “Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Eğitimci Yönü”, Kutlu Doğum Konferansı, (Konuşmacı) 2005, Kocaali, Sakarya.

4. “Bir Baba Olarak Hz. Peygamber (s.a.s.)”, Kutlu Doğum Konferansı, (Konuşmacı) 2006, Karapürçek, Sakarya.

5. “Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Vahyi Tebliği”, Kutlu Doğum Haftası Paneli, (Panelist), 2009, Akhisar, Manisa.

6. “Hz. Muhammed (s.a.s.)'in İnsana Verdiği Değer”, Kutlu Doğum Haftası Paneli, (Panelist), 2012, Genç, Bingöl.

7. “Peygamber Sevgisi” Kutlu Doğum Haftası Konferansı, 2013, Genç, Bingöl.

8. “Gençlik ve Camilerimiz”, Camiler Haftası Paneli, (Panelist) 2014, Bingöl.

9. “Kur’ân’da Aile” Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcılığı ve tebliğ sunucusu, 10-11 Aralık, 2010, Soma, Manisa.

10. Bingöl Üniversitesi’nin, 29 Haziran-01 Temmuz 2012 tarihinde düzenlediği “Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslamî İlimler” adlı uluslararası sempozyumda, koordinatörlük, düzenleme ve bilim kurulu üyeliği.

11. Bingöl Üniversitesi’nin 03-05 Ekim 2013 tarihinde düzenlediği “Geçmişten Günümüze Alevîlik” adlı uluslararası sempozyumda, düzenleme ve bilim kurulu üyeliği ve oturum başkanlığı

12. “Kur'ân Nüzûlünün Medine Dönemi”, X. Tefsir Akademisyenleri Sempozyumu, (Katılımcı), 2013, Kahramanmaraş.

13. “Türkiye Tefsir Akademisyenleri Toplantısı “Medya ve Kur’ân” Sempozyumu”, (Katılımcı, 23-24 Mayıs, 2014, Sakarya.

14. “Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı”, Kutlu Doğum Haftası Konferansı, 2015, Karakoçan, Elazığ.

TADER (Tefsir Akademisyenleri Derneği, 2010)

1. TAKDİRNAME, 2000, İliç Kaymakamlığı, Erzincan

2. TEŞEKKÜRNAME, 2005, İl Müftülüğü, Sakarya

3. TAKDİRNAME, 2009, Soma Kaymakamlığı, Manisa

4. TAKDİRNAME, 2010, Soma Kaymakamlığı, Manisa

5. AKADEMİK TEŞVİK ÖDÜLÜ, 2016, YÖK