MERVE MACİT

Öğr. Gör. MERVE MACİT

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM
E-mail mmacit@bingol.edu.tr
Dahili No 5514
Oda No GT-Y-2

1990 yılında Erzurum'da doğdu. İlk, ortaöğretim, lise eğitimlerini İstanbul'da tamamladı. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde Lisans eğitimine başladı. 2012'de lisans eğitimini bitirdi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalında Botanik Tezli Yüksek Lisansa giriş hakkı kazandı.  Yüksek lisansı sırasında  çeşitli kurumlarda öğretmenlik yaptı. Yüksek lisans çalışmalarını İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde  gerçekleştirdi. 2018 Mayıs ayında yüksek lisansını bitirerek aynı yıl İstanbul Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı'nda Botanik Doktora programına başladı. Halen Doktora eğitimine Tez Aşamasında devam etmektedir.

LİSANS: İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2012

YÜKSEK LİSANS: İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Botanik Programı, 2018

DOKTORA (Devam eden): İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Botanik Programı

Toprak Su ve Gübreleme

Gıda Teknolojisi

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği

Genetik

İletişim ve Etik

Ekoloji ve Çevre Sorunları

Bahçe Bitkileri Fizyolojisi

Tarımsal Biyoteknoloji

YÖKDİL Fen Bilimleri: 70

Macit, M., Ahıskalı, M. ve Özbay, N., 2022, Sorbus sp. Cinsine Ait Bazı Türlerin Botanik ve Fitokimyasal Özellikleri Üzerine Bir Derleme, Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi (IJFAA), 2(1): 31-37

Macit, M. ve İnci, H.Ş., 2022, Sorgum (Sorghum bicolar L.) Bitkisinin Bazı Biyoaktif Bileşenleri ve Hayvan Beslemedeki Önemi, Çukurova 8th International Scientific Researches Conference, Nisan 15-17, Adana, Türkiye. (Tam metin)

Macit, M., Ahıskalı, M. ve Kayantaş, B., 2021, Yaygın Dağılış Gösteren Bazı Crataegus Sp. Türlerinin   Sistematik Özellikleri ve Fenolik Bileşenleri Üzerine Bir Değerlendirme, ISPEC 8. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi. (Tam Metin)

Macit, M., Aras, A. ve Güven, E.Ç., 2019, Rosa canina L. Ve Rosa pimpinellifolia L. Köklerindeki ve Meyvelerindeki Fenolik Bileşiklerin TespitiV. International Congress on Natural and Health Sciences, Aralık 13-15, Adana.  (Özet Bildiri)

Macit, M., Aras, A., Bakir, S. ve Güven, E.Ç., 2018, The bioaccesibility of antioxidants in rosehip roots collected from Erzurum – Turkey, Nutricon. (Poster Çalışması)

Macit, M., 2022, Çeşitli Kirlilik Etmenlerinin Farklı Bitki Türlerindeki Fenolik Bileşenlere Etkisi, Tarımsal Üretimde Tarımsal Kirliliğin Ayak İzi, Iksad Publishing House, 18 (4), 75-92.