FADİME YAZDIÇ

Öğr. Gör. FADİME YAZDIÇ

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim MERKEZİ LABORATUVAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ / REKTÖRLÜK
E-mail fyazdic@bingol.edu.tr
Dahili No 5015
Oda No

Fadime YAZDIÇ, 1984 yılında Thann/Fransa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamladı. 2008 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu. 2010 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde Mikrobiyoloji alanında yüksek lisansını tamamladı. 2017 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı'nda doktora öğrenimini tamamladı. 

ÖĞRENİM DURUMU 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji Bölümü  (Bölüm Birinciliği ve Fakülte İkinciliği).

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2004-2008 

Yüksek Lisans

Fen Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2008-2010 

Doktora

Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2010-2017

Lisans Tez Başlığı ve Not Ortalaması

 

Tez Konusu: E.coli’nin β-Laktam Grubu Antibiyotiklere Karşı Kazandığı Direncin Araştırılması (TÜBİTAK/BİDEB tarafından desteklenmiştir.)

Genel Not Ortalaması: 3,59 (4 ‘lük sistem),

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Not Ortalaması

 

Tez Konusu: Bazı Yem Bitkilerinin Toprak Mikroflorasına Etkisi, Topraktan İzole Edilen Bacillus Türlerinin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. (TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.)

Genel Not Ortalaması: 4 (4 ‘lük sistem)

 

Doktora Tez Başlığı ve Not Ortalaması

 

Tez Konusu: Streptococcus thermophilus ve Lactobacıllus delbrueckii subsp. bulgaricus İzolatlarının Plazmitlerinin Nükleotit Dizilenmesi Ve Bazı Aroma Metabolit Kapasitelerinin Belirlenmesi (TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.)

Genel Not Ortalaması: 3,81 (4 ‘lük sistem)

İŞ ve AKADEMİK TECRÜBE

Görev

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Arş. Gör.

Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2012-2016 

Dr. Öğr. Gör. PİKOM Bingöl Üniversitesi 2018-...

 İngilizce 66.25 (ÜDS Fen Bilimleri)

1. Gezginç, Y.,  Topcal, F, Comertpay, S., Akyol, I., 2015. Quantitative analysis of the lactic acid and acetaldehyde produced by Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus strains isolated from traditional Turkish yogurts using HPLC. J. Dairy Sci. 98:1426–1434.

 1. Asker, Ğ, Balcı, Onur, Topçal, F., 2011. Kaplama ve Emdirme Aplikasyon Yöntemlerinin Kombinasyonu İle Üretilen Melez Kumaşların Performans Özelliklerinin Belirlenmesi. The Journal of Textiles and Engineering, 18 (82):6-18.
 2. Topçal, F., Dığrak, M., 2011. Kahramanmaraş’taki Kliniklere Başvuran Hastalardan İzole Edilen Escherichia coli’nin Beta-Laktam Grubu Antibiyotiklere Karşı Direnç Gelişimi. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi. 1 (2) 20-24.
 3. Topçal, F., Dığrak, M., Gündoğar, R., 2014. Topraktan İzole Edilen Bacillus Türlerinin Tanımlanması ve Bakteriyosin Üretimlerinin Belirlenmesi.  Adıyaman Üniversitesi
Fen Bilimleri Dergisi, 4 (2): 57-67.
 4. Yazdıç, F.C., Karaman, A. ve Yazdıç, F., 2018. Farklı Enerji Kaynaklarında Geliştirilen Bazı Bacillus Suşları Tarafından Üretilen Sekonder Metabolitlerin Antimikrobiyal Etkisi. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (10): 1437-1443.
 5. Yazdıç, F., Akyol, İ. ve Yazdıç F.C. Geleneksel Yoğurtlardan İzole Edilen Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus İzolatlarının Bazı Aroma Metabolitlerinin HPLC İle Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi (Yayın aşamasında Kabul Tarihi: 28.11.2019).

 

     

 1. Gezginc, Y., Topcal, F., Cakmak, E., Akyol, İ., 2011. Determination of Aroma Formation Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus Isolated From Yoghurt Using HPLC. 1st International Symposium on Secondary Metabolites (ISSMET) (Poster sunum)
 2. Kaya, I.,  Topcal, F., Gezginc, Y., Akyol, I., 2011. Overexpression of glyA Gene in Streptococcus thermophilus. 1st International Symposium on Secondary Metabolites (ISSMET) (Poster sunum)
 3. Akyurt, G., Gezginc, Y., Topcal, F., Akyol, I., 2011. Acetolactate Production in Streptococcus thermophilus. 1st International Symposium on Secondary Metabolites (ISSMET) (Poster sunum)
 4. Akyol, I., Topcal, F., Gezginc, Y., 2013. Overexpression of adhB and glyA Genes in Streptococcus thermophilus. FEMS-5th Congress of European Microbiologists.
 5. Gezginc, Y., Yazdıc, F., Akyar, Ş.N, Akyol, I., 2015. Determination of Aroma Metabolites Production of Streptococcus thermophilus from Isolated Traditional Yogurt. The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus.
 6. Akyol, Ismail, Yazdıc, Fadime, Coskun Daggecen, Elif, Demirbanka, Fatma Gul, Comertpay, Sabahattin., 2017. Determination of Nucleotide Sequence of the Plasmid of Lactobacillus bulgaricus Isolated from Natural yoghurt. EMBO/ EMBL Symposia 2017 (Poster Sunum).
 1. Gezginç Y., Topçal, F., 2011. Geleneksel Yoğurtlardan İzole Edilen S. thermophilus’ların Asetaldehit Üretim Miktarlarının HPLC İle Belirlenmesi. 7. Gıda Mühendisleri Odası Kongresi (Poster sunum)
 2. Topçal, F., Yazdıç, F.C., Köksalan, E., 2012. Doğal Streptococcus thermophilus İzolatlarının Plazmit Desenlerinin İçeriklerinin Belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Poster sunum)
 3. Yazdıç, F.C., Topçal, F., Köksalan, E. Turgut, T, Ekinci, M.S., 2012. Anaerobik Fungus Orpinomyces sp.’ye Ait Selülaz Geninin Klonlanması, Karakterizasyonu ve Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Poster sunum)
 4.  Köksalan, E., Yazdıç, F.C., Topçal, F., 2012. Çayır Silajından İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Moleküler Tanımlanması ve Metabolit Üretimlerinin İncelenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Poster sunum)
 5. S. Kuloğlu ve F. Topçal, 2015. Mikrobiyal Fermentasyon, 9. Ulusal Zootekni Kongresi (Poster sunum).
 6. A.Göçeri, M.H. Alma, M. Dığrak, E. Karaoğul, F. Yazdıç, 2014. Bulgur Suyundan Rhizopus oryzae Fungusu İle Laktik Asit Üretimi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Poster sunum)
 7. Yazdıç, F., Yazdıç, F.C., Akyol, İ., 2016. Geleneksel Yöntemle Üretilen Yoğurttan İzole Edilen Lactobacillus bulgaricus (BioLb89) İzolatı Plazmitinin Nükleotit Dizisinin Belirlenmesi. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi (Sözlü sunum)
 8. İzol, E., Dursun, İ., Gün, R., Çiçek, İ., Yazdıç, F., Ürüşan, Z., Arıcı, B. Bingöl İli ve İlçelerinde Üretilen Balların Bazı Metal Konsantrasyonlarının ICP-MS ile Belirlenmesi. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, Sözlü Sunum.
 9. Ürüşan, Z., Arıcı, B., Yazdıç, F., Dursun, İ., İzol, E., Gün, R., 2019. Bingöl İli ve İlçelerinde Üretilen Balların Uçucu Bileşenler ve Yağ Asitlerinin GC-MS ile Belirlenmesi. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, Sözlü Sunum.

1. Uludağ Arıcılık Dergisi (2020)

 

 1. E.coli’nin β-Laktam Grubu Antibiyotiklere Karşı Kazandığı Direncin Araştırılması. (Tübitak, tamamlandı)
 2.  Bazı Yem Bitkilerinin Toprak Mikroflorasına Etkisi, Topraktan İzole Edilen Bacillus Türlerinin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. (Tübitak Proje No: 1080165, tamamlandı).
 3.  Doğal Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus  suşların genetik tanımlanması, plazmit içeriklerinin açığa çıkarılması, aroma özelliklerinin belirlenmesi, aroma kodlayabilecek potansiyel bazı plazmitlerin sekanslarının yapılması ve metabolik yolda rol alan adhB, als, pfl-pflA ve glyA genlerinin over ekspresyonu. (Tübitak Proje No: 110O218, tamamlandı).
 4. Yoğurt Laktik Asit Bakterileri Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subs. bulgaricus  Türlerine Ait Doğal Plazmitlerin Kısmi Nükleotit Dizilerinin Açığa Çıkarılması ve Analizi (BAP No: 2014/4-18 D, Araştırmacı, tamamlandı).
 5. Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında desteklenmesi Sosyal Bilimler MYO Mülkiyet Koruma ve Güvenlik bölümünden Doç. Dr. Ferdi AKMAN’ in BÜ-THBKP-ARI türündeki " PİKOM Projelerinde Kullanılacak Merkezi Laboratuvar Cihazlarının Bakım, Onarım ve Eğitim Hedeflerinin Gerçekleştirilmesi " başlıklı projede araştırmacı olarak görev almıştır. Bütçe: 693816 TL, Baş. ve Bit. Tarihi: 05.07.2019-05.07.2022 ( Devam etmekte).  Proje Türü: BÜ-THBKP-ARI Proje No: PİKOM-ARI.2019.004. Yürütücü: Doç. Dr. Ferdi AKMAN, Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Ece ALTUNBAŞ ŞAHİN, Öğr. Dr. Öğr. Gör. İnan DURSUN, Öğr. Gör. Dr. Fadime YAZDIÇ, Öğr. Gör. Buket ARICI, Öğr. Gör. Ebubekir İZOL, Öğr. Gör. Zeynep ÜRÜŞAN,  Arş. Gör. Ramazan GÜN. Danışman: Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN.(Devam ediyor).

 

 

1. ‘Ziraat Çalışmaları ve Çiftlik Hayvanlarında İleri Biyoteknolojik Uygulamalar’ kitabı, Bölüm 2: Bal Arısı Mikrobiyotası ve Özellikleri.

KATILDIĞI KURSLAR

 1. 2237 Proje Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı (Teorik 25-28 Haziran 2013+ Uygulama Eğitimi 10-12 Temmuz 2013), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 2. ABI 3130 Genetik Analyzer cihazı kullanım kursu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, ÜSKİM, 2016.
 3. Ölçüm Belirsizliği Hesaplanması Kursu (17-18 Ağustos, 2010), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 4.  Metod Validasyonu Kursu (23-25 Ağustos, 2010), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 5. TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Teknik Şartlar Kursu (16 Ağustos, 2010), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 6. Temel Real-Time PCR Eğitimi ve Uygulamaları kursu, (10-11 Mayıs, 2017), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 7. Temel HPLC Eğitimi ve Uygulamaları kursu, (25-26 Mayıs, 2017), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 8. ICP-MS NexION Kullanım Sertifikası, Bingöl Üniversitesi, PİKOM (15 Mayıs, 2018).
 9. Renishaw Invia RAMAN microscope system Kullanım Sertifikası, Bingöl Üniversitesi, PİKOM (08 Kasım, 2018).
 10. Spectroquant Prove 100 VIS spectrophotometer (Su analiz Cihazı) Kullanım Sertifikası, Bingöl Üniversitesi, PİKOM (08 Kasım, 2018).
 11. Laboratory Security, Biorisk assessment and Waste Management Sertifikası, Bingöl Üniversitesi, 2019.
 12. ’32 Saatlik Uygulamalı AB Proje Yazma (HORIZON 2020) Eğitimi Sertifikası, 2019.
 13. Marka, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Uygulamalı Eğitimi Sertifikası, Bingöl Üniversitesi, 12-14.11.2019.
 14. Redoks Laboratuvarı, Thermo Scientific Marka Delta V Model IR-MS Cihazı Eğitimi Sertifikası, Bingöl Üniversitesi, 02-06.12.2019.
 15. SEM laboratuvar cihazları Agilent Marka HPLC Sistemi Yazılım ve Donanım Eğitimi Sertifikası (24-27.12.2019).
 16. TS EN ISO/IEC 17025/2017- Temel Eğitimi; Ölçüm belirsizlikleri; Otomatik olmayan terazilerin kalibrasyonu, doğrulaması ve ara kontrolleri (EURAMET/cg-18); sıcaklık (klimatik kabinler, su banyoları, kül fırınları, otoklav ve göstergeli sıcaklık ölçerler) kalibrasyonu, doğrulanması ve ara kontrolleri (ITS90 Skalası hakkında ve EURAMET/cg-20, DKD R5-7 ve TS EN 60068); Spektrofotometrelerin kalibrasyonu, doğrulanması ve ara kontrolleri (ASTM E275); Hacim (Taksimatlı/tek işaretli pipetler, büret, mezür, balon joje, piknometreler, pistonlu pipetler, pistonlu büretler, dispanserler) kalibrasyonu, doğrulaması ve ara kontrolleri (TS ISO4787-TS 1489/ ISO 648) konulu eğitim sertifikası (08- 09. 01. 2020).

 17. Başarı Belgesi, Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme, Anadolu Üniversitesi, Haziran 2020

 18. SEM Laboratuvar Cihazları Agilent Marka Gaz Kromatografi- Kütle Spektrometresi (GC-MS) Eğitimi Sertifikası (11.01.2021-14.01.2021).

 

DİĞER ÇALIŞMALAR

 

 1. Akyol,I., Yazdic,F., Gezginc,Y., Yadic,F.C., Ekinci,M.S. and Ozkose,E. (2017). Lactobacillus delbrueckii strain BioLb89 plasmid p89, complete sequence. GeneBank, Accession: MF191707, 5899 bp DNA circular, (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MF191707.1).
 2. Yazdic, F.C. , Ekinci, M.S.,  Akyol, I., Yazdic, F. and Ozkose, E. (2017). MHC class II antijen (BoLA-DQA1) gene, exons 2 partial cds (Bos taurus-Anatolian Black). GeneBank, Accession: MG571501, MG571502, MG571503, MG571504, MG571505, MG571506, MG571507, MG571508, MG571509, MG571510, MG571511, MG571512, MG571513, MG571514, MG571515, MG571516 (Accepted date: 25.11.2017). (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/ MG571501.1- MG571516.1).
 3. Yazdic,F.C., Ekinci,M.S., Akyol,I., Yazdic,F., Karaman,A. and Ozkose,E. (2018). Bos taurus strain YK1 MHC class II antigen (BoLA-DQA2) gene, exon 3 and partial cds (Bos taurus-Anatolian Black). GeneBank, Accession: MH000625, MH000626, MH000627, MH000628, MH000629, MH000630, MH000631, MH000632, MH000633, MH000634, MH000635, MH000636, MH000637, MH000638, MH000639, MH000640 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/ MH000625.1- MH000640.1).
 4. Yazdic, F.C., Ekinci, M.S., Akyol, I., Yazdic, F. and Ozkose, E. (15-JAN-2020). Bos taurus isolate YK1 MHC class II antigen (BoLA-DRB2) gene, exon 2 and partial cds (Bos taurus-Anatolian Black). Genetic study, 16 Sequences-GeneBank, Accession: MN939597-MN939612 (16 farklı nükleotit dizisi)

 5. Yazdic, F.C., Ekinci, M.S., Akyol, I., Yazdic, F. and Ozkose, E. (15-JAN-2020). Bos taurus isolate YK1 MHC class II antigen (BoLA-DRB3) gene, exon 2 and partial cds (Bos taurus-Anatolian Black). Genetic study, 16 Sequences-GeneBank, Accession: MN939613-MN939628 (16 farklı nükleotit dizisi)

 6. Yazdic, F.C., Ekinci, M.S., Akyol, I., Yazdic, F. and Ozkose, E. (22-JAN-2020). Bos taurus isolate YK1 MHC class II antigen (BoLA-DYA) gene, exon 1 and partial cds (Bos taurus-Anatolian Black). Genetic study, 16 Sequences-GeneBank, Accession: MN967537-MN967552 (16 farklı nükleotit dizisi)

 7. Yazdic, F.C., Ekinci, M.S., Akyol, I., Yazdic, F. and Ozkose, E. (30-JAN-2020). Bos taurus isolate YK1 MHC class II antigen (BoLA-DYA) gene, exon 2 and partial cds (Bos taurus-Anatolian Black). Genetic study, 16 Sequences-GeneBank, Accession: MT002052-MT002067 (16 farklı nükleotit dizisi)

 8. Yazdic, F.C., Ekinci, M.S., Akyol, I., Yazdic, F. and Ozkose, E. (27-JAN-2020). Bos taurus isolate YK1 MHC class II antigen (BoLA-DYA) gene, exon 3,4 and partial cds (Bos taurus-Anatolian Black). Genetic study, 16 Sequences-GeneBank, Accession: MN990018-MN990033 (16 farklı nükleotit dizisi)

 9. Yazdic, F.C., Ekinci, M.S., Akyol, I., Yazdic, F. and Ozkose, E. (30-JAN-2020). Bos taurus isolate YK1 MHC class II antigen (BoLA-DYB) gene, exon 3 and partial cds (Bos taurus-Anatolian Black). Genetic study, 16 Sequences-GeneBank, Accession: MT002036-MT002051 (16 farklı nükleotit dizisi)

 10. Yazdic, F.C., Ekinci, M.S., Akyol, I., Yazdic, F. and Ozkose, E. (06-FEB-2020). Bos taurus isolate YK1 MHC class II antigen (BoLA-LMP2) gene, exon 2 and partial cds (Bos taurus-Anatolian Black). Genetic study, 16 Sequences-GeneBank, Accession: MT023965-MT023980 (16 farklı nükleotit dizisi)

 11. Yazdic, F.C., Ekinci, M.S., Akyol, I., Yazdic, F. and Ozkose, E. (06-FEB-2020). Bos taurus isolate YK1-YK16 MHC class II antigen (BoLA-LMP7) gene, exon 3,4,5 and partial cds (Bos taurus-Anatolian Black). GeneBank, Accession: MT023981- MT023982- MT023983- MT023984- MT023985- MT023986- MT023987- MT023988- MT023989- MT023990- MT02391- MT02392- MT02393- MT02394- MT02395-MT023996 (16 farklı nükleotit dizisi)
 12. Yazdic,F.C., Ekinci,M.S., Akyol,I., Yazdic,F. and Ozkose,E. (23-NOV-2020). Bos taurus isolate YK1-YK16 MHC class II antigen (BoLA-DYA) gene, partial cds. GeneBank, Accession: MN990018, MN990019, MN990020, MN990021, MN990022, MN990023, MN990024, MN990025, MN990026, MN990027, MN990028, MN990029, MN990030, MN990031, MN990032, MN990033 (16 farklı nükleotit dizisi)
 13. Yazdic,F.C., Ekinci,M.S., Akyol,I., Yazdic,F. and Ozkose,E. (25-NOV-2020). Bos taurus isolate YK1-YK16 MHC class II antigen (BoLA-DYB) gene, exon 3 and partial cds. GeneBank, Accession: MT002036, MT002037, MT002038, MT002039, MT002040, MT002041, MT002042, MT002043, MT002044, MT002045, MT002046, MT002047, MT002048, MT002049, MT002050, MT002051, (16 farklı nükleotit dizisi)
 14. Yazdic,F.C., Ekinci,M.S., Akyol,I., Yazdic,F. and Ozkose,E. (25-NOV-2020). Bos taurus isolate YK1-YK16 MHC class II antigen (BoLA-DYA) gene, exon 2 and partial cds. GeneBank, Accession: MT002052, MT002053, MT002054, MT002055, MT002056, MT002057, MT002058,  MT002059, MT002060, MT002061,  MT002062, MT002063, MT002064, MT002065, MT002066,  MT002067 (16 farklı nükleotit dizisi)
 15. Yazdic,F.C., Ekinci,M.S., Akyol,I., Yazdic,F. and Ozkose,E. (25-NOV-2020). Bos taurus isolate YK1-YK16 MHC class II antigen (BoLA-DYA) gene, exon 1 and partial cds. GeneBank, Accession: MN967537, MN967538, MN967539, MN967540,  MN967541, MN967542, MN967543, MN967544, MN967545, MN967546,  MN967547, MN967548, MN967549, MN967550, MN967551, MN967552  (16 farklı nükleotit dizisi)
 16. Yazdic,F.C., Ekinci,M.S., Akyol,I., Yazdic,F. and Ozkose,E. (7-DEC-2020). Bos taurus isolate YK1-YK16 proteasome subunit beta 9 gene, exon 2 and partial cds. GeneBank, Accession: MT023965, MT023966, MT023967, MT023968, MT023969, MT023970, MT023971, MT023972, MT023973, MT023974, MT023975, MT023976, MT023977, MT023978, MT023979, MT023980 (16 farklı nükleotit dizisi)
 17. Yazdic,F.C., Ekinci,M.S., Akyol,I., Yazdic,F. and Ozkose,E. (7-DEC-2020). Bos taurus isolate YK1-YK15 proteasome subunit beta 8 gene, exons 3 through 5 and partial cds. GeneBank, Accession: MT023981, MT023982, MT023983, MT023984, MT023985, MT023986, MT023987, MT023988, MT023989, MT023990, MT023991, MT023992, MT023993, MT023994, MT023995 (15 farklı nükleotit dizisi)
 18. Yazdic, F.C., Ekinci, M.S., Akyol, I., Yazdic, F. and Ozkose, E. (06-FEB-2020). Bos taurus isolate YK1-YK16 MHC class II antigen (BoLA-LMP7) gene, exon 3,4,5 and partial cds (Bos taurus-Anatolian Black). GeneBank, Accession: MT023981- MT023982- MT023983- MT023984- MT023985- MT023986- MT023987- MT023988- MT023989- MT023990- MT02391- MT02392- MT02393- MT02394- MT02395-MT023996 (16 farklı nükleotit dizisi)
 19. Yazdic,F.C., Ekinci,M.S., Akyol,I., Yazdic,F. and Ozkose,E. (23-NOV-2020). Bos taurus isolate YK1-YK16 MHC class II antigen (BoLA-DYA) gene, partial cds. GeneBank, Accession: MN990018, MN990019, MN990020, MN990021, MN990022, MN990023, MN990024, MN990025, MN990026, MN990027, MN990028, MN990029, MN990030, MN990031, MN990032, MN990033 (16 farklı nükleotit dizisi)
 20. Yazdic,F.C., Ekinci,M.S., Akyol,I., Yazdic,F. and Ozkose,E. (25-NOV-2020). Bos taurus isolate YK1-YK16 MHC class II antigen (BoLA-DYB) gene, exon 3 and partial cds. GeneBank, Accession: MT002036, MT002037, MT002038, MT002039, MT002040, MT002041, MT002042, MT002043, MT002044, MT002045, MT002046, MT002047, MT002048, MT002049, MT002050, MT002051, (16 farklı nükleotit dizisi)
 21. Yazdic,F.C., Ekinci,M.S., Akyol,I., Yazdic,F. and Ozkose,E. (25-NOV-2020). Bos taurus isolate YK1-YK16 MHC class II antigen (BoLA-DYA) gene, exon 2 and partial cds. GeneBank, Accession: MT002052, MT002053, MT002054, MT002055, MT002056, MT002057, MT002058,  MT002059, MT002060, MT002061,  MT002062, MT002063, MT002064, MT002065, MT002066,  MT002067 (16 farklı nükleotit dizisi)
 22. Yazdic,F.C., Ekinci,M.S., Akyol,I., Yazdic,F. and Ozkose,E. (25-NOV-2020). Bos taurus isolate YK1-YK16 MHC class II antigen (BoLA-DYA) gene, exon 1 and partial cds. GeneBank, Accession: MN967537, MN967538, MN967539, MN967540,  MN967541, MN967542, MN967543, MN967544, MN967545, MN967546,  MN967547, MN967548, MN967549, MN967550, MN967551, MN967552  (16 farklı nükleotit dizisi)
 23. Yazdic,F.C., Ekinci,M.S., Akyol,I., Yazdic,F. and Ozkose,E. (7-DEC-2020). Bos taurus isolate YK1-YK16 proteasome subunit beta 9 gene, exon 2 and partial cds. GeneBank, Accession: MT023965, MT023966, MT023967, MT023968, MT023969, MT023970, MT023971, MT023972, MT023973, MT023974, MT023975, MT023976, MT023977, MT023978, MT023979, MT023980 (16 farklı nükleotit dizisi)
 24. Yazdic,F.C., Ekinci,M.S., Akyol,I., Yazdic,F. and Ozkose,E. (7-DEC-2020). Bos taurus isolate YK1-YK15 proteasome subunit beta 8 gene, exons 3 through 5 and partial cds. GeneBank, Accession: MT023981, MT023982, MT023983, MT023984, MT023985, MT023986, MT023987, MT023988, MT023989, MT023990, MT023991, MT023992, MT023993, MT023994, MT023995 (15 farklı nükleotit dizisi)