ŞULE MELEK

Dr. Öğr. Üyesi ŞULE MELEK

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER
E-mail smelek@bingol.edu.tr
Dahili No 5470
Oda No

Lisans: Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

Doktora: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Fakültesi Cerrahi AD. 

Doktor Öğretim Üyesi, Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Cerrahi A.D.

Göz Hastalıkları

Klinik Uygulama

İntörn Eğitimi

Radyoloji

Ayak Hastalıkları 

Dış Hastalıklara Giriş

Oftalmik Cerrahi

 

 

 

Açik MN, Ünsaldi S, Melek Ş, Çetinkaya B: First isolation of Pseudomonas aeruginosa from ear abscess of a red-eared slider (Trachemys scripta elegans). Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (4): 623-625, 2018

Melek S., Unsaldi S., Karabulut E. Treatment of ventral abdominal hernia in a cockatiel ( nymphicus hollandicus). IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS) e-ISSN 2319-2380, p-ISSN: 2319-2372. Volume 12, Issue 8 Ser I (August 2019), pp34-36

 Melek S., Unsaldi S., Karabulut E. The use of Bingol honey wound treatment in a cat. IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS) e-ISSN 2319-2380, p-ISSN: 2319-2372.  Volume 12, Issue 8 Ser I (August 2019), pp31-33

 Unsaldi S., Melek S., Karabulut E. Evaluation of bone fractures brought to Bingol University veterinary faculy Surgery Clinic. IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS) e-ISSN 2319-2380, p-ISSN: 2319-2372. Volume 12, Issue 8 Ser II (August 2019), pp19-24

Erol M., Erol H., Atalan G., Doğan Z., Yönez M.K., Melek Ş., Effects of Systemically Used Midazolam, Ketamine and Isoflurane Anesthetic Agents on Intraocular Pressure and Tear Production in Rabbits Harran Üniv Vet Fak Derg, 2018; 7 (1): 21-25

EROL M, MELEK S. Kardiyovasküler ve Solunum Sistemi Acil Olgularına Yaklaşımlar Turkiye Klinikleri  J Vet Sci Surg-Special Topics 2015;1(3):88-94 Abstract  Full Text Online (PDF)

Akkoyun H.T., Bengü A.Ş., Bayramoğlu Akkoyun M., Ulucan A,.İzgi M.S., Şahin Ö., Ekin S., Melek Ş. Investigation of Protecting Effect of Boric Acid Against Mercury II Chloride Toxicity in Rat Brain Tissue Turkish Journal of Nature and Science 2020; 9 (2): 127-133Volume 9, Issue 2, Page 127-133, 2020

 

Erol M., Erol H., Atalan G., Doğan Z., Yönez M.K., Atalan G., Melek Ş., "An Experimental Study of Systemically Used Midazolam, Ketamine and Isoflurane Anaesthetic Agents Effects on Intraocular Pressure and Tear Production of Rabbits", 32 nd World Veterinary Congress , İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-17 Eylül 2015, pp.401-401

Melek Ş., Ünsaldı S., Karabulut E., Bir Sultan Papağanında (Nymphıcus Hollandıcus ) Ventral Karın Fıtığının Sağaltımı. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi ( UTSAK), 11 - 14 Temmuz 2019, Bandırma

Melek Ş., Ünsaldı S., Karabulut E., Bir Kedide Geniş Maddi Kayıplı Enfekte Yaranın Bal İle Sağaltımı. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi ( UTSAK), 11 - 14 Temmuz 2019, Bandırma

Dörtbudak Mb., Ünsaldı S., Ulucan A., Melek Ş., Yüksel H., Bir Köpekte Ekstragenital Transmissible Veneral Tümörün(Tvt) Subkutan İnguinal Metastazı. IX.Veteriner Patoloji Kongresi, 25-28 Ekim 2018

Dörtbudak Mb., Ünsaldı S., Ulucan A., Melek Ş., Yüksel H., Bir İnekte Oküler Yassı Hücreli Karsinom Olgusu. IX.Veteriner Patoloji Kongresi, 25-28 Ekim 2018

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences

Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (TDK-2017-7319) Tavşanlarda Deneysel Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Trombosittenden Zengin Fibrin Membran ve Konsantre Büyüme Faktörü Membranı Tekniklerinin Araştırılması, Araştırmacı (20.07.2017-20.07.2019).

TÜBİTAK 3501 (120O022) Erkek Sıçanlarda Tip 2 Diyabet Sonucu Oluşan Irs-1/Pi3k/Akt Aracılı İnsülin Direnci Ve Fertilite Kaybına Karşı Apilarnilin Etkileri, Araştırmacı (15.02.2020-Devam ediyor)

 

 

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımında Editör ve Yazar 7.Eğitim Semineri,Atatürk Üniversitesi,Erzurum

Kan Analizleri ve Klinik Değerlendirmesi, Meslek İçi Eğitim Proğramı Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası

Kedi ve Köpeklerde Abdominal Ultrasonografi,  Meslek İçi Eğitim Proğramı Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Sakarya ve Düzce  Veteriner Hekimleri Odası