ERKAN BOYDAK

Prof. Dr. ERKAN BOYDAK

Unvan PROFESÖR
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ
E-mail eboydak@bingol.edu.tr
Dahili No 5408/1160
Oda No

Adana Vilayetinin Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini Ceyhan’da tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde lisans eğitimine başladı ve bölümde dereceye girerek 1990 yılında mezun oldu.

1992 yılının ekim ayında Dicle üniversitesi Şanlıurfa Ziraat fakültesi Bünyesinde Araştırma görevlisi olarak resmen göreve başladı.

1993 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

1997 yılında doktora eğitimini tamamladı.

2005 yılında Doçent unvanını aldı.

2009 yılında Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesinde “Doçent” olarak Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri “Bölüm başkanı” olarak Göreve başladı.

2011 yılının başında Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümüne “profesör” olarak atandı.

Bingöl üniversitesinde; Bölüm Başkanlığı, Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, BAP Koordinatörlüğü, Ziraat Fakültesi-Fen Edebiyat Fakültesi-İlahiyat Fakültesi Fakülte kurulu ve Yönetim kurulu üyelikleri, Bingöl Üniversitesi Senatosu Profesör üyeliği, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Teknik Bilimler meslek Yüksek okulu Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

Halen Bingöl Üniversitesinde Görev yapmakta olup, evli ve 3 çocuk sahibidir.

Eğitim

Lisans               1990        Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Adana
Y.Lisans            1993        Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa
Doktora             1997        Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa
Doçent              2005        Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa
Profesör            2011         Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bingöl

Uzmanlık Alanı: Endüstri Bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı  

 

 

Uzmanlık Alan Dersi
Danışmanlık
LİF BİTKİLERİ
MESLEKİ UYGULAMA-II
DİPLOMA TEZİ
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
YAĞ BİTKİLERİ
TARLA BİTKİLERİ (BAHÇE BÖL.)
TARLA BİTKİLERİ (BİTKİ KORUMA BÖL.)
TARLA BİTKİLERİNE GİRİŞ
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ-I
Baklagillerde azot fiksasyonu
NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ
LİF BİTKİLERİ
MESLEKİ UYGULAMA I
DİPLOMA TEZİ
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ II
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ II
İLETİŞİM VE ETİK  (BİLG. PROG.)
İLETİŞİM VE ETİK  (ELEKT. PROG.)
İLETİŞİM VE ETİK  (İNŞAAT PROG.)
SUNUM TEKNİKLERİ (İNŞAAT PROG)
SUNUM TEKNİKLERİ (LAB. VET. SAĞLIK PROG)
SUNUM TEKNİKLERİ (ELEKTİRİK PROG)
SUNUM TEKNİKLERİ (HARİTA KAD. PROG)
SUNUM TEKNİKLERİ (BİLGİSAYAR PROG)

a1. Alpaslan, M., Boydak, E., Hayta, M., Gerçek, S.  and Şimşek, M.  “Effect of Row Space and Irrigation on seed Composition of Turkish Susame ( Sesamum indicum L.)” The journal of American Oil Chemists’ Society , Volume 78 (9), September 2001. [full text online] [PDF]

a2. Boydak, E., Alpaslan, M., Hayta, M., Gerçek, S. and Şimşek, M. "Seed Composition of Soybean Grown in Harran Region of Turkey as Affected by Row Spacing and Irrigation"

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50 (16);4718-4720. 2002. [full text online] [PDF]

a3. Çalışkan, M. E., Ertürk, E., Söğüt, T., Boydak, E. and  Arıoğlu H. H. “Genotype x environment interaction and stability analysis of sweetpotato (Ipomoea batatas) genotypes.” New Zealand journal of Crop and Horticultural Science, Vol. 35: 87-99, 2007. [full text online] [PDF]

A4. Çalışkan, M. E., Söğüt, T., Boydak, E., Ertürk, E. and  Arıoğlu H. H. “Growth, Yield, and Quality of Sweet Potato (Ipomoea batatas (L.) Lam.) Cultivars in the Southeastern Anatolian and East Mediterranean Regions of Turkey.” Turkish Journal of Agriculture and Forestry 31 (2007) 213-227. [full text online] [PDF]

A5. D. Karaaslan, E. Boydak, H. Turkoğlu and M. Hakan “Effect of Different Seed Rates on Oil and Protein Content and Fatty Acid Composition of Soybean Seeds” Asian journal of chemistry, Vol. 20, No. 3 (2008), 2115-2124,  India. [full text online] [PDF]

a6. E. Boydak, I. Karabulut, M. Alpaslan, M. Hayta And D. Karaaslan “Effect of Varieties and Years on Seed Composition of Sesame (Sesamum indicum L.) Grown in Semi-Arid Area” Asian Journal of Chemistry Vol. 20, No. 5 (2008), 3907-3912, India [full text online] [PDF]

a7H. Kirnak, E. Dogan, M. Alpaslan, S. Celik, E. Boydak and O. Copur “Drought Stress Imposed at Different Reproductive Stages Influences Growth,Yield and Seed Composition of Soybean”  The Philippine Agricultural Scientist Vol. 91 No. 3, 261-268, september, 2008 [full text online] [PDF]

a8. Gercek S., E.Boydak, M. Okant , M. Dikilitas¸ “Water pillow irrigation compared to furrow irrigation for soybean production in a semi-arid area” agricultural water management, 96 (2009), 87-92 

[full text online] [PDF]

a9. E. Boydak, D. Karaaslan and  H. Turkoğlu “The Effect Of Dıfferent Nıtrogen And Irrıgatıon Levels On Fatty Acıd Composıtıon Of Peanut Oıls” Turkish Journal of Field Crops, 2010, 15(1): 29-33 

[full text online] [PDF]

a10. Kavak H. and E. Boydak.” Trends of sudden wilt syndrome in sesame plots irrigated with delayed intervals” African Journal of Microbiology Research Vol. 5(14), pp. 1837-1841, 18 July, 2011 

[full text online] [PDF]

a11. Deliboran A., E. Sakin, E. Boydak and H.Aslan. “The effect of different irrigation amounts and different doses of phosphorus-magnesium on the yield characteristics of soybean (glycine max. l.) under the conditions of semi-arid of the Harran Plain” Scientific Research and Essays Vol. 6(14), pp. 2998-3006, 18 July, 2011 [full text online] [PDF]

a12.. Karaaslan D, M. Hakan*, R. Ekinci and E. Boydak. The Impact Of Dıfferent Seedıng Dates On Seed Yıeld Of SoybeanThe Journal of Animal & Plant Sciences, 22(1): Page: 175-182, 2012 

[full text online] [PDF]

a13. Abdulkadir S.,  Boydak E,  Demirkıran  A. R. and Yetim S. “ The effect of irrigation and nitrogen on mineral composition of peanut (Arachis hypogaea L.) leaves” Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (3&4): 824-827. 2013 [full text online] [PDF]

a14. Kagan K., Seydosoglu S, Kaplan M and Boydak E. “Forage Nutritive Value of Soybean Varieties” Legume Res., 37 (2) : 201 - 206, 2014 [full text online] [PDF]

aa1. Boydak, E., Şimşek, M. and Gerçek, S. “Row Spacing and Irrigation Interval Effects on Yield and Yield Components of Soybean [Glycine max (L.) Merr.]” Pakistan Journal of Biological Sciences  7(2): 230-234, 2004 [full text online] [PDF]

aa2. Gerçek, S., Boydak, E. ve Şimşek, M. “Effect of Irrigation Methods and Row spacing on Yield and Yield Components of Sesame [Sesamum indicum L.]” Pakistan journal of Biological Sciences 7 (12): 2149-2154, 2004. [full text online] [PDF]

aa3. Bükün B., Gerçek S., Boydak E., Dikilitaş M. “A Novel İrrigation System (Water Pillow) With Mulching Effect for The Control of Weeds in Soybean Plants of Arid and Semiarid Regions” Pakistan journal of Biological Sciences 8 (5):730-733, 2005. [full text online] [PDF]

aa4. Kavak H. and E. Boydak. “Screening of the Resistance Levels of 26 Sesame Breeding Lines to Fusarium Wilt Disease “ Plant Pathology Journal 5 (2), 157-160, 2006, Pakistan. [full text online] [PDF]

aa5. Yılmaz A. and Boydak E.”  The Effects of Cobalt-60 Applications on Yield and Yield Components of Cotton (Gossypium barbadense L.)” Pakistan Journal of Biological Sciences 9 (15): 2761-2769, 2006 

[full text online] [PDF]

aa6. Karaaslan D., Boydak E., Gerçek S. and Şimşek, M. “ Influence of Irrigation Intervals and Row spacing on Some Yield Components of Sesame Grown in Harran Region.” Pakistan Journal of Plant Sciences, 6 (4):623-627, 2007 [full text online] [PDF]

aa7. Boydak E., Karaaslan D., Şimşek, M., Gerçek S., Kırnak, H., Kasap Y. and Öztürk İ. “Effect of Irrigation Methods and Irrigation Intervals on Yield and Some Yield Components of Sesame Growing in Semi-arid Area.” Journal of Agronomy, 6 (3), 439-443, 2007, Pakistan. [full text online] [PDF]

B1. Boydak, E. ve İşler,N. “Şanlıurfa koşullarında II. ürün olarak  bazı soya çeşitlerinin 4 farklı sıra arasında önemli tarımsal karakterlerinin ve veriminin belirlenmesi üzerine bir araştırma.” HR.Ü.Z.F. Dergisi  1, (3), 67-80, 1995.

B2. İşler, N., Baytekin, H. ve Boydak, E. “Harran ovası sulu şartlarda  II. ürün olarak yetiştirilebilecek bazı soya çeşitlerinin önemli tarımsal ve bitkisel özelliklerinin belirlenmesi.” HR.Ü.Z.F. Dergisi  1, (2), 51-61, 1995.

B3. İşler, N.,  Boydak, E. ve Hacıkamiloğlu, İ. “Şanlıurfa koşullarında II. ürün olarak yetiştirilebilecek bazı soya çeşitlerinin önemli tarımsal ve bitkisel özelliklerinin belirlenmesi.” HR.Ü.Z.F. Dergisi, 1, (3) : 53-66, 1995.

B4. İşler, N., Arıoğlu, H., Boydak, E. ve Hacıkamiloğlu, İ. “Şanlıurfa koşullarında II. ürün olarak yetiştirilebilecek bazı susam çeşitlerinin önemli tarımsal ve bitkisel özelliklerinin belirlenmesi.” Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 11, (1) : 38-50, 1996.

B5. İşler, N., Arıoğlu, H. ve Boydak, E. “Şanlıurfa koşullarında ana ürün olarak yetişebilecek bazı Virginia ve Spanish tipi yerfıstığı çeşitleri üzerine bir araştırma.” Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 11, (2) : 1-12, 1996.

B6. İşler, N., Çalışkan, M.E. ve Boydak, E. “GAP bölgesi ekolojik koşullarında yetiştirilen yerfıstığında verim ve verime etkili bazı özelliklerin korelasyonu ve path analizi.” M.K.Ü.Z.F.   Dergisi 1(1): 29-38, 1996.

B7. Boydak, E., İşler, N. ve Karaaslan, D. Harran Ovası Şartlarında II. Ürün Soyanın         (Glycine max. L.) En Uygun Ekim  Zamanının Belirlenmesi." Harran Üniv. Ziraat Fak. dergisi, 2(1):25-34, 1998.

B8. Boydak, E., İşler, N. ve Karaaslan, D. "Harran Ovası Şartlarında Geç II. Ürün Soyada     (Glycine max. L.) Farklı Azot  Düzeylerinin verim      ve Verim Unsurlarına Etkileri." Harran Üniv. Ziraat Fak. dergisi, 2(2):73-82, 1998.

B9. Karaaslan, D., Boydak, E. ve Gür,M. A. “Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Soya Fasulyası (Glycine max. L ) Verim ve Verim Komponentlerine Etkisi” Harran Üniv. Ziraat Fak. dergisi, 4(2): 55-64, 1998.

B10. Karaaslan, D., Gür,M. A. ve Boydak, E.  “Farklı Ekim Zamanlarının Ayçiçeğinde        (Helianthus annus L. ) Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi” Harran Üniv. Ziraat Fak. dergisi, 4(2): 45-54, 1998.

B11. Çelik, Ş., Akgül, A. ve Boydak, E. “ Harran Ovasında Denenen Yerfıstığı Çeşitlerinin Tohum ve Yağ Bileşimi Üzerine Bir araştırma” Atatürk Üniversitesi Z.F.Dergisi 31 (2) 121-127,  Erzurum, 2000.

B12. Paksoy, S.  ve Boydak, E.Pamuk Ve Yerfıstığı Üretim Maliyetlerinin Hesaplanması Üzerine Bir Araştırma” A.Ü.Z.F.Derg. 32 (4) 455-460, Erzurum, 2001.

B13. Şimşek , M.,  Boydak , E., Gerçek, S.  ve Kırnak, H. “Harran Ovası Koşullarında Farklı Sulama ve Sıra Aralıklarında Yağmurlama-Damla Sulama Yöntemleriyle Sulanan Soyanın Su Verim İlişkisinin Saptanması” Tarım Bilimleri Dergisi, 7 (3), 88-93,  ANKARA, 2001.

B14. Çelik, Ş., Akgül, A. Ve Boydak, E. “Harran Ovasında Denenen Bazı Soya Çeşitlerinde Tohum ve Yağ Bileşimi.” Ata. Üniv.Z.F.Derg. 32 (4) 469-475, Erzurum, 2001.

B15. Boydak, E. ve Kavak , H. “Şanlıurfa (GAP) Koşullarında Damla Ve Yağmurlama Sulama Yöntemlerinin Susamda (Sesamum İndicum L.) Yabancı Ot Yoğunluğu Ve Verim Üzerine Etkisi” Atatürk Üniversitesi Z.F.Dergisi 33 (2) 189-191, Erzurum, 2002.

B16. Boydak, E.,  Şimşek, M.  ve Doğan, Z. “Farklı Sulama Metotları  Ve Sulama Aralıklarının Soyanın (Glycine Max. L.) Verim Ve Verim Komponentleri Üzerine Etkisi” Ata. Üniv.Z.F.Derg. 33 (1), 1- , 2002

B17. Boydak, E.,  Şimşek, M.  ve Öztürk, İ. “Farklı Sulama Metotları Ve Sıra Aralıklarının Soyanın (Glycine Max. L.) Verim Ve Verim Komponentleri Üzerine Etkisi” Ata. Üniv.Z.F.Derg. 33 (1), 1- , 2002

B18. Boydak, E.,  Doğan, Z.  ve Öztürk, İ. “ Bazı Soya (Glycine Max. L.) Çeşitlerinde Verim İle Verime Etkili Karakterler Arasında Korelasyon Ve Path Analizi” Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:8, Sayı: 2, ANKARA, 2002.

B19. Gerçek, S., Şimşek, M., Kırnak, H., Uçan, K. ve Boydak, E. “Harran Ovası Koşullarında Susamın Su Tüketiminin Saptanmasında En Uygun Bitki Su Tüketim Yönteminin Belirlenmesi”  KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5 (2) 142-152, 2002

B20. Şimşek , M.,  Boydak , E., Kırnak, H. Gerçek, S.  ve Kasap, Y. “ Susam Bitkisinde Farklı Sulama ve Sıra aralıklarında Yağmurlama Sulamanın Su-Verim İlişkisine Etkisi” Tarım Bilimleri Dergisi, 9 (2), 136-142, Ankara, 2003.

B21. Gerçek, S., Şimşek, M., Kırnak, H. ve Boydak, E. “Şanlıurfa Harran Ovası Koşullarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Soyanın Su Tüketimine Etkisi” Harran Üniv. Ziraat Fak. dergisi Sayı (1-2), sayfa: 9-16, 2003.

B22. Şimşek M., Şılbır Y., Gerçek S., Boydak E., Kasap Y. “Mısır-Soya Birlikte Ekim Sisteminde Su- Verim Ve Alan Eşdeğer Oran İlişkisinin Belirlenmesi” Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 11 (2),147-153, 2005.

B23. Bükün B., Boydak E., Yücel E., Deme M.  “Sulanan Susamda (Sesamum İndicum L.) Bulunan Yabancı Otlar İle Bunların Oluşturdukları Yaş ve Kuru Ağırlıkların Belirlenmesi” HR.Üniv. Zir. Fak. Derg. Cilt 9, sayı 1. 2005.

B24. KÖKTEN K, KAPLAN M, SEYDOŞOĞLU S, ÖZDEMİR S ve BOYDAK E “Farklı Yerfıstığı (Arachis hypogaea) Çeşitlerinin Kuru Otlarına Ait Hayvan Besleme Değerlerinin Belirlenmesi” Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(2): 156–160, 2014.

B25. KÖKTEN K, BOYDAK E, KAPLAN M, SEYDOŞOĞLU S, KAVURMACI Z. “Bazı Soya Fasulyesi (Glycine max L.) Çeşitlerinden Yapılan Silajların Besin Değerlerinin Belirlenmesi” Tr. Doğa ve Fen Derg. − Tr. J. Nature Sci. Vol. 2 No. 2 shf: 12-15, 2013

B26. BOYDAK E, KAVURMACI, Z.. “Doğu Geçit Bölgesinde Bazı Haşhaş (papaver somniferum l.) Çeşitlerinin Adaptasyonu” Tr. Doğa ve Fen Derg. − Tr. J. Nature Sci. 2015 Vol. 4 No. 1

 

C1. İşler, N.,  Camcı, Ö. ve Boydak, E. “G.A.P Bölgesinde II. ürün soyanın karma yem üretiminde kullanımı ve önemi.” G.A.P. 1. Hayvancılık Kongresi  12-15 Mayıs Şanlıurfa, 1993

C2. İşler, N., Çalışkan, M.E. ve Boydak, E..  "Virginia Tipi Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogea L.) Çeşitlerinin Şanlıurfa Bölgesi  Ana Ürün Koşullarındaki Verimi ile Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi." 22-25 Eylül,Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun, 1997.

C3. Çalışkan, M. E., Söğüt, T., Boydak, E.,  Arıoğlu H. H., Mert M. ve Günel E. “Tatlı Patates (Ipomea batatas (L.) Lam.)’in Türkiye’nin Güney ve Güneydoğu Bölgelerine Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar” Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül, Tekirdağ, 2001.

C4. Yılmaz A., Boydak E.,  Cevheri İ., Beyyavaş V., Güneş A. “Harranovası ekonomik koşullarında İkinci Ürün Susam (Sesamum İndicum L) Tarımında en uygun Sıra Üzeri Mesafesinin belirlenmesi”  T.C.Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gap IV. Tarım Kongresi, 2005, ŞANLIURFA

C5. Yılmaz A., Boydak E.,  Beyyavaş V., Cevheri İ., Haliloğlu H., Güneş A. “Şanlıurfa Ekolojisinde İkinci Ürün Olarak Bazı Susam Çeşit Ve Hatlarının Yetiştirilme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma” VI. Tarla Bitkileri kongresi, Akdeniz üniversitesi, 2005, Cilt 1, 425-429,  ANTALYA

C6. Yılmaz A., Haliloğlu H., Beyyavaş V., Çopur, O. ve Boydak E., “Gamma Işınlamasının (cobalt-60) sayar-314 (Gossypium hirsutum L.) Pamuk Çeşidinin Bazı Verim Özelliklerine etkisi.” VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, 2007.

C7. Beyyavaş V., Haliloğlu H., Yılmaz A., Boydak E., ve  Cevheri İ. “Gamma Işınlamasının Acalpi-952  (Gossypium hirsutum L. X Gossypium barbadense L.) ve Sayar-314 (Gossypium hirsutum L.) Pamuk Çeşitlerinde Polen Büyüklüğü Ve Stylus Uzunluğuna Etkisinin Belirlenmesi” VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, 2007.

C8. Haliloğlu H., Beyyavaş V., Cevheri İ., Boydak E., ve Yılmaz A. “ Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Dört Soya Çeşidinde (Glycine Max. (L.) Merill) Verim Ve Verime Etkili Karakterler Arası Korelasyon Ve Path Analizi” VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, 2007.