NURULLAH DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi NURULLAH DEMİR

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU / GIDA İŞLEME
E-mail ndemir@bingol.edu.tr
Dahili No 5458
Oda No Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO GT-Y-6

Malatya doğumlu olup İlk ve Orta Öğrenimini Malatya’da tamamladı. 2007 yılında İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışma hayatına başladı.

2010-2013 yılları arasında Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'de Araştırma Görevlisi olarak çalıştıktan sonra 2016 yılına kadar İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'ne görevlendirildi. Doktorasını tamamladıktan sonra Bingöl Üniversitesi'ne dönmüş olup halen burada görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Öğrenim Durumu Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/ABD Yıl
Lisans İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 2007
Yüksek Lisans İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği 2010
Doktora İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği 2016
Post-Doc İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği 2023

 

Akademik Ünvan Yıl
Yrd. Doç. Dr. 2016
Dr. Öğr. Üyesi 2019

 

Önlisans

1. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

2. Gıda Katkı Maddeleri

3. Kalite Yönetim Sistemleri

4. Gıda Muhafaza Teknikleri

5. Gıda Kalite Kontrol

 

Yüksek Lisans

1. İleri Gıda Muhafaza Teknikleri

2. Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri

Öğrecinin Adı-Soyadı Tez Başlığı Bitirme Yılı

Büşra BELTEKİN

(Doktora-Eş Danışman)

Bingöl Bölgesinde Üretilen Polenlerin Koenzim Q10 İçeriğinin Yeni Nesil Metakrilat Bazlı Monolitik Nanokolon Kullanılarak Nano-LC Sisteminde Analizi ve Tam Tahıllı Atıştırmalık Üretiminde Kullanımı

Devam Ediyor

 

Yabancı Dil               : İngilizce

ÜDS (Fen Bilimleri)  : 75

 1. Demir, N., Alpaslan, M., "Determination of impregnation parameters and volatile components in vacuum impregnated apricots", Heliyon, 10(7) e28294, 2024. [Full Text Online]
 2. Aydoğan, C. Beltekin, B. Demir, N. Yurt, B. Rassi, Z.E. "Nano-Liquid Chromatography with a New Monolithic Column for the Analysis of Coenzyme Q10 in Pistachio Samples" Molecules, 28, 1423, 2023. [Full Text Online] [PDF]
 3. Demir, N., Aydoğan, C., "ProFlow nano-liquid chromatography with a graphene oxide-functionalized monolithic nano-column for the simultaneous determination of chloramphenicol and chloramphenicol glucuronide in foods",  Journal of Food Science, 87, 1721-1730,22022. [Full Text Online] [PDF]  2;1–10. 2022;1–10.
 4. Günyel, Z., Aslan, H.,  Demir, N., Aydoğan, C., "Nano-liquid chromatography with a new nano-structured monolithic nanocolumn for proteomics analysis", Journal of Separation Science, 44(21), 3996/4004, 2021. [Full Text Online] [PDF]
 5. Aydoğan, C.,  Aslan, H., Günyel, Z., Demir, N., Erdoğan, İ.Y., Alharthi, S., El Rassi, Z., "Graphene oxide-octadecylsilane incorporated monolithic nano columns with 50 μm id and 100 μm id for small molecule and protein separation by nano-liquid chromatography", Electrophoresis, 42, 2637–2646, 2021[Full Text Online] [PDF] 
 6. Hayaloglu,  A.A., Demir, N., “Phenolic Compounds, Volatiles, and Sensory Characteristics of Twelve Sweet Cherry (Prunus avium L.) Cultivars Grown in Turkey”, Journal of Food Science, 81(1), C7-C18, 2016. [Full Text Online] [PDF]
 7. Hayaloglu,  A.A., Demir, N., “Physicochemical Characteristics, Antioxidant Activity, Organic Acid and Sugar Contents of 12 Sweet Cherry (Prunus avium L.) Cultivars Grown in Turkey”, Journal of Food Science, 80(3), C564-C570, 2015. [Full Text Online] [PDF]
 8. Demir, N., Yildiz, O., Alpaslan, M., Hayaloglu,  A.A., “Evaluation of volatiles, phenolic compounds and antioxidant activities of rose hip (Rosa L.) fruits in Turkey”, LWT - Food Science and Technology, 57, 126-133, 2014. [Full Text Online] [PDF]

 

 1. Demir, N.  "Antioxidant Activity and Aroma Profile of Wild-Type Blackberry Fruits Grown in Arapgir", Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2023, 21, 288-298. [Full Text Online]
 2. Beltekin, B., Demir, N.  "Arı Sütü Üretimi ve Bazı Biyoaktif Özellikleri" - Derleme. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi, 2022, 2(1): 38-46.[Full Text Online] 
 3. Yurt, B., Behçet, L., Demir, N., Yolci, M.S. "Ribes orientale Desf. Bitkisi Meyvelerinin Fenolik Kompozisyonu, Toplam Fenolik Madde Miktarı, Antioksidan Kapasiteleri ve Bazı Fizikokimyasal Özellikleri" Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2022, 35:72-75. [Full Text Online] 
 4. Beltekin, B., Demir, N. "Doğal Bir Ürün: Arı Poleni ve Bazı Biyoaktif Etkileri", BinBee Arı ve Doğal Ürünler Dergisi, 2021, 1: 29-35 [Full Text Online] 
 5. Yurt, B., Behçet, L., Demir, N., Hayaloğlu, A.A., " Lokal endemik Ribes anatolica behçet (grossularıaceae) meyvelerinin bazı fizikokimyasal özellikleri, toplam fenolik madde miktarı, antioksidan kapasiteleri ve fenolik kompozisyonunun belirlenmesi", Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2021, 8, 277-282, [Full Text Online] 
 1. Demir, N., Çiftçi, M., Solmaz, R., Erdoğan, İ.Y., Bengü, A.Ş., Temel, Y., Çağlayan, N. "Bingöl Balının Makro ve Eser Element İçeriğinin Değerlendirilmesi" II. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, pp. 10-11, Ekim 24-26, 2022 Bingöl.[Full Text Online] [PDF]
 2. Beltekin. B., Demir, N., Aydoğan, C. "Gıdalarda Koenzim Q10 Tayini için Monolitik Nano-LC Tekniği Geliştirilmesi", II. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, pp. 36-37, Ekim 24-26, 2022 Bingöl. [Full Text Online] [PDF]
 3. Beltekin. B., Meral, R., Demir, N., Aydoğan, C. "Nano-Liquid Chromatography: A New Perspective of Foodomics and Food Analysis", ISPEC
  8th International Conference on Agriculture, Animal Science and Rural Development,
  Aralık 24-25, 2021 Bingöl. [Full Text Online] [PDF]
 4. Demir, N., Çiftçi, M., Solmaz, R., Erdoğan, İ.Y., Bengü, A.Ş., Temel, Y., "Bingöl İlinin Farklı Bölgelerinde Üretilen Balların Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Değerlendirilmesi", Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi,Ekim 11-13, 2019 Bingöl. [Full Text Online] [PDF]
 5. Demir, N., Alpaslan, M., "Vakum İnfüzyon (İmpregnasyon) Yöntemi ile Üretilen Orta Nemli Kayısıların Bazı Fizikokimyasal Özellikleri", International Engineering and Technology Symposium, 3-5 May 2018 Batman. [Full Text Online] [PDF]
 6. Demir, N., "Bazı Üzümsü Meyvelerde (Berries)  Bulunan Biyoaktif Bileşenler", International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants, p. 526, 5-7 October 2017 Malatya. [Full Text Online] [PDF]
 7. Yurt, B., Behçet, L., Yapar, Y., Demir, N., Hayaloğlu, A.A., "Ribes anatolica Behçet (Grossulariacae) Meyvelerinin Önemi", International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants, p. 360, 5-7 October 2017 Malatya. [Full Text Online] [PDF]
 8. Yurt, B.,Demir, N., "Çölyak Hastalığında Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Önemi", International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants, p. 506, 5-7 October 2017 Malatya. [Full Text Online] [PDF]
 9. Yurt, B., Behçet, L., Beyhan, Ö.,Demir, N., "Importances of Berberis crataegina DC (hawthorn barbery) for food", 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: Natural and Healthy Life, p. 1409, 9-12 May 2017 Konya.[Full Text Online] [PDF]
 10. Takım, K., Kutlu, T. İçen, S., Demir, N., "Characterization of Tunceli Mountain Garlic Essential Oil Component And Determination Effect On The Antioxidant Enzyme Levels On Rat Renal Tissue By DMBA-Induced", International Engineering, Science and Education Conference, p.401-418, 1-3 December 2016 Diyarbakır. [Full Text Online] [PDF]
 11. Demir, N., Alpaslan, M., "New Value-Added Apricot Products Designed by Vacuum Impregnation Technique", 2nd Food Structure Design, p. 60, 26-29 October 2016 Antalya. [Full Text Online] [PDF]
 12. Demir, N., Yurt, B., “The evaluation of HMF contents by HPLC of some processed flower honeys produced in Turkey”, 13th Asian Apicultural Association Conference, p. 299, 24-26 April 2016 Jeddah / Kingdom of Saudi Arabia. [Full Text Online] [PDF]
 13. Demir, N., Hayaloglu,  A.A.,Sweet Cherry: A Comparative Study For Phytochemicals, Volatiles and Sensory Characteristics of Twelve Cherry Cultivars Grown in Turkey”,  Euro Food Chem XVIII, p. 199, 13-16 October 2015 Madrid / Spain. [Full Text Online] [PDF]
 14. Demir, N., Alpaslan, M., “Vacuum infusion treatment on traditional intermediate moisture Malatya apricots”, The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, p. 356, 01-04 October 2015 Sarajevo / Bosnia and Herzegovina. [Full Text Online] [PDF]
 15. Yıldız, O., Hayaloğlu,  A.A., Demir, N., Alpaslan, M., “Gümüşhane (Türkiye)’den bazı kuşburnu (Rosa L.) meyvelerinin fiziko-kimyasal özellikleri”, III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, pp. 1012-1015, 8-10 Mayıs 2014 Kahramanmaraş. [Full Text Online] [PDF]
 16. Alpaslan, M., Demir, N., Levent, O., “Determination of volatile components of mulberry grape and carob pekmez by HS-SPME-GC/MS”, The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”,  p. 381, 24-26 October 2013 Struga / Macedonia. [Full Text Online] [PDF]
 17. Alpaslan, M., Demir, N., "Yemeklik yağlar ve margarinler", Uluslararası 2. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, p. 337-343, 07-10 Kasım 2013 Konya.
 18. Demir, N., Alpaslan, M., Levent, O., “The effects of hydrogen peroxide used for desulfiting on sensory texture vitamins and color of dried Malatya apricots”, Novel Approaches in Food Industry (NAFI 2011), p. 1006, 26-29 May 2011 İzmir. [Full Text Online] [PDF]
 1. Alpaslan, M., Levent, O., Demir, N., Yeşilyurt, N., “Kayısı çekirdeği ekstraktı eldesinde ultrases uygulamasının toplam fenolik madde içeriğine etkisi”,  Yabited II. Bitkisel Yağ Kongresi,  p. 126, 7-9 Mayıs 2015 Tekirdağ. [Full Text Online] [PDF]
 2. Levent, O., Alpaslan, M., Demir, N., “Tarçın ve Karanfil Esansiyel Yağları İle Muamele Edilmiş Gün Kurusu Kayısılarının Mikrobiyolojik ve Duyusal Özelliklerinin İncelenmesi”, III.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, pp. 739-742, 10-12 Mayıs 2012 Konya. [Full Text Online] [PDF] 
 1. Bingöl Balının Biyoaktif Özelliklerinin Tespiti, Bingöl Balındaki Biyoaktif Bileşenlerin Biyoyararlılık ve Biyoerişilebilirliğinin Farklı Enkapsülasyon Teknikleri ile Arttırılması, Proje Yürütücüsü (123C134), TÜBİTAK 2218.

 2. Bal Dolum Paketleme ve Temel Petek Üretim Tesisi Projesi, DAP Projesi. 2021-2022.

 3. Kalsiyum Klorür İlaveli Taze Peynir Yapımı Projesi. DAP Projesi. 2021-2022.

 4. Çalışkan Arı, Üretken Kadın, Kaliteli Bal, Araştırmacı, 2020-2022.

 5. Bingöl İlinin Farklı Bölgelerinde Üretilen Balların Bazı Fizikokimyasal Parametreleri, Uçucu Bileşenleri, Mikro ve Eser Elementleri ile Birlikte C4 Düzeylerinin Belirlenmesi, Proje Yürütücüsü, 2018-2021.

 6. Lokal Endemik (Süphan dağı (Patnos-Ağrı)) Ribes anatolica Behçet (Grossulariaceae) meyvelerinin toplam fenolik madde miktarı, fenolik kompozisyonu, antioksidan kapasiteleri ile bazı fiziko-kimyasal özelliklerinin belirlenmesi, Araştırmacı, 2020.
 7. Güvenli Peynir Yapımı, Ar-Ge Projesi, Bingöl Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Araştırmacı, 2017.
 8. Malatya Kayısılarından Vakum İnfüzyon ve Kurutma Teknikleri Kullanılarak Katma Değeri Artırılmış Yeni Ürün Geliştirme, TÜBİTAK 2014 yılı 1002 Programı Hızlı Destek Proje No:114O814 nolu proje, Proje Yürütücüsü, 2014-2016.
 9. Malatya’da yetiştirilen bazı kiraz (Prunus avium L.) çeşitlerinin fenol bileşikleri, organik asit, şeker ve aroma maddeleri yönünden karakterizasyonu, Bursiyer-Araştırmacı, 2015.
 10. Kurutulmuş Malatya Kayısılarında Kükürt Giderilmesinde Hidrojen Peroksit Kullanımının Duyusal Tekstürel Vitamin ve Renk Üzerine Etkisi, İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: BAP 2008/53, Araştırmacı, 2008-2010.

 

Etkinlik Sertifikası Sertifikalandıran Kuruluş Yer Yıl
Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi Eucons Danışmanlık Malatya 2006
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitim ve İç Tetkikçi Eğitimi NB Grup Danışmanlık Sivas 2010
ISO 22000:2005 Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi Persona TR Uluslararası Personel Eğitim & Sertifikasyon Bingöl 2011
UFLC Kolonlar ve İleri Uygulama Teknikleri Semineri Ant Teknik  Elazığ 2011
Safety of Food & Feed Requirements of An Analytical Laboratory Workshop European Commission Joint Research Center Adıyaman 2011
TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliği TÜBİTAK Malatya 2014
HPLC Sistemi Yazılım ve Donanım Eğitimi SEM Laboratuvar Cihazları Bingöl 2019