MUHAMMED ERTUĞRUL ÇELOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi MUHAMMED ERTUĞRUL ÇELOĞLU

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
E-mail meceloglu@bingol.edu.tr
Dahili No
Oda No

Lisans:     Fırat Üniversitesi Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü (2009)

Y. Lisans: Fırat Üniversitesi Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü (2014)

Doktora:   Fırat Üniversitesi Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü (2020)

 

 

 

Arş.Gör. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bingöl Üniversitesi 2010 - 2012

Arş.Gör. Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Fırat Üniversitesi 2012-2020

Arş.Gör.Dr. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bingöl Üniversitesi 2020

Dr. Öğr. Üyesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bingöl Üniversitesi 2022

Yol Bilgisi

Trafik Mühendisliği

Yol Malzemeleri

Bilgisayar Destekli Yol Tasarımı

Mühendislik Çizimi

 

 

1. Yılmaz M., Çeloğlu M. E., "Effects of SBS and Different Natural Asphalts on the Properties of Bituminous Binders and Mixtures", Construction and Building Materials, 44, 533-540, (2013).

2. Yalçın E., Çeloğlu M. E., Yılmaz M., Kök B. V., Alataş T., "Determination of Resistance to Creep Permanent Deformation of Hot Mix Asphalts Prepared with Various Additives", Civil Engineering Journal, 4 (7), 1553-1564, (2018).

3. Yalçın E., Çeloğlu M. E., Akpolat M., Erdoğan Yamaç Ö., Alataş T., Kök B. V., Yılmaz M., "Effect of Gilsonite Use on Storage Stability of Styrene-butadiene-styrene Modified Bitumen", Periodica Polytechnica Civil Engineering, 63 (3), 833-844, (2019).

4. Çeloğlu M. E., Yalçın E., Kök B. V., Alataş T., Norambuena-Contreras, J., Garcia A., Yılmaz M., "Effects of Different Bitumen Modifiers on the Rutting and Cracking Resistance of Hot Mix Asphalts", International Journal of Pavement Engineering, 21 (6), 703-712, (2020).

 

1. Alataş T., Yılmaz M., Kök B. V., Çeloğlu M. E., Akpolat M., Erdoğan Yamaç Ö., Yalçın E., "Öğütülmüş Araç Lastiğinin ve Piroliz İşleminden Sonra Oluşan Karbon Siyahının Bitümlü Bağlayıcıların Reolojik Özellikleri Üzerindeki Etkisi", Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23 (1), 311-328, (2018).

1. Çeloğlu M. E., Yılmaz M., Kök B. V., Yalçın E., "Rheological Evaluation of Bitumen Modified by Various Biochars", 6th Eurasphalt and Eurobitume Congress, 1-10, Prague, Czech Republic, (2016).

2. Yalçın E., Yılmaz M., Kök B. V., Çeloğlu M. E., “Effects of Nanoclay Modification on The Rheological Properties of Bituminous Binders, ” 6th Eurasphalt and Eurobitume Congress, 1-9, Prague, Czech Republic, (2016).

3. Çeloğlu M. E., Yılmaz M., "Evaluation of the Rheological Properties of Bituminous Binders Modified with Biochars Obtained from Various Biomasses by Pyrolysis Method", World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Urban and Civil Engineering, 14 (3), 103-108, Paris, France, (2018).

4. Çeloğlu M. E., Yılmaz M., Kök B. V., "Effect of Biochars Obtained From Pyrolysis of Natural Biomasses at Different Temperatures on the Rheological Properties of Bituminous Binders", 13th International Congress on Advances in Civil Engineering, 1-11, İzmir, Turkey, (2018).

5. Seyrek E., Yılmaz M., Kök B. V., Arslanoğlu H., Çeloğlu M. E., "Effects of Recycle Polymer Waste on the Properties of Bituminous Binders" 13th International Congress on Advances in Civil Engineering, 1-10, İzmir, Turkey, (2018).

1. Yılmaz M., Kök B. V., Alataş T., Çeloğlu M. E., Kuloğlu N., "Farklı Koruyucu Bakım Yöntemlerinin Esnek Üstyapılar Üzerindeki Etkileri", 6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, 49-53, Ankara, (2013).

2. Yılmaz M., Kök B. V., Çeloğlu M. E., Yalçın E., "Bitümlü Sıcak Karışım Tasarım Yöntemlerinin Değerlendirilmesi", 10.Ulaştırma Kongresi, 427-438, İzmir, (2013).

3. Çeloğlu M. E., Yılmaz M., Kök B. V., Yalçın E., "Bitüm Modifikasyonunda Stiren-Etilen-Butilen-Stiren Kullanımının Bitümlü Bağlayıcıların Orta ve Yüksek Sıcaklık Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi" 11.Ulaştırma Kongresi , 317-325, İstanbul, (2015).

4. Yalçın E., Yılmaz M., Kök B. V., Çeloğlu M. E., "Bentonit Kullanımının Bitümlü Bağlayıcıların Reolojik Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması" 11.Ulaştırma Kongresi, 297-305, İstanbul, (2015).

 

 

 

Scientia Iranica

Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation

Turkish Journal of Science and Technology

 

1. Yılmaz M., Çeloğlu M. E., "Farklı Doğal Asfaltların Bitüm ve Bitümlü Sıcak Karışımların Özelliklerine Etkileri", Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP), Yüksek Lisans Projesi, Proje No: MF.13.03, (2013-2014).

2. Yılmaz M., Kök B. V., Yalçın E., Çeloğlu M. E., Akpolat M., Erdoğan Ö., "Stiren-Butadien-Stiren ve Gilsonit'in Birlikte Kullanımının Modifiye Bitümlerin Depolama Stabilitesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması", Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP), Performans Projesi, Proje No: MF.14.22, (2014-2015).

3. Yılmaz M., Kök B. V., Çeloğlu M. E., Yalçın E.,  Erdoğan Yamaç Ö., Akpolat M., "Öğütülmüş Araç Lastiğinin Pirolizinden Elde Edilen Biocharın Bitümlü Bağlayıcılarla Birlikte Kullanılabilirliğinin Araştırılması", Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP), Performans Projesi, Proje No: MF.15.32, (2015-2017).

4. Alataş T., Kök B. V., Yılmaz M., Çeloğlu M. E., Yalçın E., Akpolat M., Erdoğan Yamaç Ö., Kuloğlu N., "Dinamik Kayma Reometresi Aleti Kullanılarak Elastik Geri Dönme (MSCR) Deneyinin İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında Yapılabilirliğinin Araştırılması", Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP), Altyapı Projesi, Proje No: MF.16.30, (2016-2017). 

5. Yılmaz M., Kök B. V., Çeloğlu M. E., Alataş T., "Farklı Modifiye Bitümlerle Hazırlanmış Bitümlü Sıcak Karışımların Çatlak İlerleyişine Karşı Daynımlarının İncelenmesi", Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP), Performans Projesi, Proje No: MF.17.31, (2017-2018).

6. Yılmaz M., Çeloğlu M. E., "Tarımsal Biyokütlelerden Elde Edilen Ürünlerin Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması", Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP), Doktora Tezi Projesi, Proje No: MF.18.33, (2018-2019).

7. Yılmaz M., Kök B. V., Çeloğlu M. E., Yalçın E., "Farklı Biyoçarlarla Modifiye Edilen Bitümlerin Depolama Stabilitesi Özelliklerinin Araştırılması", Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP), Performans Projesi, Proje No: MF.18.34, (2018-2019).

8. Yılmaz M., Kök B. V., Çeloğlu M. E., Yalçın E., Erdoğan Yamaç Ö., Kuloğlu N., "4 Nokta Eğilme Yorulma Deneyinin İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında Yapılabilirliğinin Araştırılması", Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP), Altyapı Destek Projesi, Proje No: MF.18.57, (2018-2019).

9. Yılmaz M., Kuloğlu N., Kök B. V., Alataş T., Yalçın E., Erdoğan Yamaç Ö., Çeloğlu M. E., "Öğütülmüş Atık Lastik Kauçuklarının Bitümlü Bağlayıcıların Yüksek Sıcaklık Performansına Etkisinin Dinamik Kayma Reometresi Deneyi İle Belirlenmesi", Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP), Altyapı Projesi, Proje No: MF.19.34, (2019-2020).