MUSTAFA ÜNLÜ

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ÜNLÜ

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK
E-mail munlu@bingol.edu.tr
Dahili No 1707/5516
Oda No C Z-9

Doktora

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EKONOMETRİ 2013-2019

Yüksek Lisans

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EKONOMETRİ 2011-2013

Lisans

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/EKONOMETRİ BÖLÜMÜ 2006-2011.

Ünlü, M. (2024). Türkiye'de Konut Satışlarını Etkileyen Faktörlerin Yerli ve Yabancılar Açısından İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), 545-569, 10.53443/anadoluibfd.1360449

Ceylan, F., & Ünlü, M. (2024). Can Migration Fear and Policy Uncertainty Be the Source of Macroeconomic Fluctuations? Croatian Economic Survey, 26(1), 5-36. https://doi.org/10.15179/ces.26.1.1

Ünlü, M. (2024). Borsa Endeksi ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki Zamanla Değişen Nedensellik İlişkisi: BİST X100 Endeksi Üzerinden Ampirik KanıtlarPamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (60), 243-256. https://doi.org/10.30794/pausbed.1369219

Ünlü, M. (2023). Makroekonomik Göstergeler ve BİST Enerji Endeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ampirik Bir Analiz. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 25(45), 984-997.

Ünlü, M. (2023). BİST Bankacılık Sektörünün Makroekonomik Belirleyicileri: Fourier ARDL Yaklaşımı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (52), 285-295. https://doi.org/10.52642/susbed.1349535

Demir, S., & Ünlü, M. (2023). Behavioral Risk Measurement: Empirical Evidence From NYSE. Bulletin of Economic Theory and Analysis, 8(1), 1-25.   

Ünlü, M., & Şehirlioğlu, A. K. (2022). Comparison of the Alternative Parameter Estimators of Pearson Distributions by Robustness Criteria. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 51(4), 1189-1210., Doi: 10.15672/hujms.920545

Metin Özcan, K., Üçdoğruk Ş., Ünlü, M., & Öktem Özgür, A. (2021). Economic and Demographic Determinants of Overtime in the Turkish Private Sector. International Journal on Working Conditions, 22, 1-19., Doi: 10.25762/813yvk56 

Kavaz, I., Ceylan, F., & Ünlü, M. (2021). Korku İndeksi (VIX) ile Petrol ve Altın Fiyatları Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 1(657), 165-188. 

Ünlü, M., & Üçdoğruk, Ş. (2019).  Overtime in the Private Sector in Turkey: an Analyze by Tobit Model.  The Romanian Economic Journal, 74, 74-85. 

Ünlü, M., Şehirlioğlu, A. K., Dündar, S.,  & Özler, C. (2019).  Pearson Dağılış Ailesi Kullanılarak Kalite-Kayıp Fonksiyonlarının Elde Edilmesi Üzerine Bir Yaklaşım.  The Journal of Academic Social Sciences, 94(94), 341-371., Doi: 10.16992/ASOS.15085 

Gökşen, Y., Aşan, H., Doğan, O., Ünlü, M., & Pala, O. (2016).  The Proposal Model of Rational Workforce Assignment in Dokuz Eylül University by Analytic Hierarchy Process Based 0 1 Integer Programming.  Scientific Bulletin- Economic Sciences, 15(2), 54-66. 

Güneş, C., Ünlü, M., Büyükkör, Y., & Üçdoğruk, Ş. (2016).  Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Talebinin Sayma Veri Modelleriyle İncelenmesi: İçsellik Sorunu. Sosyoekonomi, 24(30), 113-128., Doi: 10.17233/se.2016.10.006 

ÜNLÜ MUSTAFA,SELVİ ASLI,ÜÇDOĞRUK ŞENAY (2019).  Türkiye de Özel Sektörde Fazla Mesai: Tobit Modelle İncelenmesi.  Dokuz Eylul Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, 34(1), 125-139., Doi: 10.24988/ije.2019341838 

ŞEHİRLİOĞLU ALİ KEMAL,ÜNLÜ MUSTAFA (2014).  PEARSON DAĞILIŞ AİLESİNİN GÜVENİLİRLİK ANALİZİNDE KULLANILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA.  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(4), 693-703. 

Ünlü Mustafa (2024). Net Hata ve Noksan Hesabı ile Döviz Kuru, Cari Açık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Zamanla Değişen Nedensellik Analizi. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı IV

Demir Sezgin, Ünlü Mustafa (2022).BEHAVIORAL RISK MEASUREMENT AND PORTFOLIO OPTIMIZATION. 15th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education

METIN ÖZCAN KIVILCIM,ÜÇDOGRUK SENAY,ÜNLÜ MUSTAFA,ÖKTEM ÖZGÜR AYSENUR (2020). Determinants of Overtime in Turkish Private Sector. 19th International Conference of Middle East Economic Association.

ÜNLÜ MUSTAFA,ÜÇDOĞRUK ŞENAY (2019).  OVERTIME IN THE PRIVATE SECTOR IN TURKEY: AN ANALYZE BY QUANTILE REGRESSION MODEL.  The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the changing World, 113-114.

ÜNLÜ MUSTAFA,ŞEHİRLİOĞLU ALİ KEMAL (2019).  Pearson Diferansiyel Denkleminin Alternatif Tahminleyicilerinin Performans Kıyaslaması.  7 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUTURE OF EUROPEAN UNION AND EU-TURKEY RELATIONS 

AŞAN HAKAN,ÜNLÜ MUSTAFA,DOĞAN ONUR,GÖKŞEN YILMAZ (2018).  Revisiting university departments’ efficiency: a case study by using data envelopment analysis and data mining.  the ecomies of the balkan and the eastern european countries in the changing world, 62 

GÖKŞEN YILMAZ,ÇILGIN CİHAN,ÜNLÜ MUSTAFA,AŞAN HAKAN (2018).  a study about sustainability and its recognition on information orıjects.  the economies of the balkan and eastern european countries in the changing world, 53 

BÜYÜKKÖR YASİN,ÜNLÜ MUSTAFA,ŞEHİRLİOĞLU ALİ KEMAL (2017).  Bazı Pearson Dağılımları için Farklı Yayılım Ölçülerinin Kıyaslanması.  Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 

GÖKŞEN YILMAZ,PALA OSMAN,ÜNLÜ MUSTAFA (2017).  A QUANTITATIVE ANALYSIS ABOUT OPTIMIZATION OF NUMBER OF EMPLOYEES AND REBALANCING WORKLOAD.  The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the changing world 

GÖKŞEN YILMAZ,AŞAN HAKAN,DOĞAN ONUR,ÜNLÜ MUSTAFA,PALA OSMAN (2016).  The Proposal Model of Rational Workforce Assignment in Dokuz Eylul University by Analytical Hierarchy Process Based 0 1 Integer Programming.  The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in The Changed World 

GÜNEŞ CANAN,ÜNLÜ MUSTAFA,BÜYÜKKÖR YASİN (2015).  Examining the Demand for Health Care Services in Turkey with Count Data Models.  XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUMON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCHAND STATISTICS 

En Küçük Kareler Yönteminin Geometrik Yorumu (2021)., ÜNLÜ MUSTAFA, Nobel Akademik
Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 96, ISBN:978-625-439-609-0, Türkçe(Bilimsel Kitap),

Economic and Financial Challenges for Eastern Europe, Bölüm adı:(A Quantitative Analysis About Optimization of Number of Employees and Rebalancing Workload) (2019)., GÖKŞEN YILMAZ,PALA OSMAN,ÜNLÜ MUSTAFA,  Springer, Editör:Nicos Sykianakis, Persefoni Polychronidou, Anastasios Karasavvoglou, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 557, ISBN:978-3-030-12168-6, İngilizce(Bilimsel Kitap), 

2017 Turkish World Socio Economic Strategies, Bölüm adı:(Comparison of Different Dispersion Measures for Some Pearson Distributions) (2017)., BÜYÜKKÖR YASİN,ÜNLÜ MUSTAFA,ŞEHİRLİOĞLU ALİ KEMAL,  LAP LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, Editör:Alparslan Uğur, Kenan Tozak, Ayhan Yatbaz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 340, ISBN:978-620-2-07417-9, İngilizce(Bilimsel Kitap).