GÜVEN GÜNGÖR

Arş. Gör. GÜVEN GÜNGÖR

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
E-mail ggungor@bingol.edu.tr
Dahili No 5394
Oda No A-II 11

 

1. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi (Lisans) 2012-2017
2. Erciyes Üniversitesi Sağ. Bil. Enstitüsü Veteriner Zootekni (Doktora) 2019-

 

Araştırma Görevlisi Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Veteriner Biyoistatistik Anabilim Dalı 2021-  

 

Akcay, A., Celik, E., GÜNGÖR, G., & Abay, M. (2022). Metaanalysis of subclinical mastitis prevalence in water buffaloes (Bubalus bubalis). Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences46(5), 734-747.

Barel, M., Celik, E., Gungor, G., Akcay, A., Gungor, C., Al, S., ... & Gonulalan, Z. (2023). Meta-Analysis of the Global Prevalence of spp. in Foods: Antibiotic Resistance Profile of and. Annals of Animal Science23(1), 107-120.

Kaya, U., Özkan, H., YAZLIK, M., Çamdevıren, B., GÜNGÖR, G., Karaaslan, İ., ... & Yakan, A. (2023). Comparative evaluation of major milk quality parameters of Holstein and Simmental cows at different lactation stages under similar environmental conditions. Medycyna Weterynaryjna79(6).

KÜÇÜKOFLAZ, M., GÜNGÖR, G., YALÇIN, B. R., SARIÖZKAN, S., & KONCA, Y. (2023). The effects of different choice feeding methods on laying hen performance, egg quality, and profitability. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1-24.

Kaya, U., Yazlık, M. O., Özkan, H., Çamdeviren, B., Güngör, G., Dalkıran, S., ... & Akçay, A. (2023). Diagnostic accuracy of milk components for pregnancy diagnosis in mid and late lactation cows. Mljekarstvo: časopis za unaprjeđenje proizvodnje i prerade mlijeka73(3), 187-195.

Sariozkan, S., Akçay, A., Kucukoflaz, M., Güngör, G. (2020). The short-term impact of the Covid-19 pandemic on livestock products and feed prices in Turkey. Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi68(4).

Ertas Onmaz, N., Demirezen Yilmaz, D., Imre K., Morar, A., Gungor, C., Yilmaz, S., Gundog, DA., Dishan, A., Herman, V., Gungor, G. Green Synthesis of Gold Nanoflowers Using Rosmarinus officinalis and Helichrysum italicum Extracts: Comparative Studies of Their Antimicrobial and Antibiofilm Activities. Antibiotics. 2022; 11(11):1466. https://doi.org/10.3390/antibiotics11111466

Aksel, E. G., Akcay, A., Arslan, K., Sohel, M. H., Güngör, G., & Akyüz, B., (2021). The Effects of MBL1 Gene Polymorphism on Subclinical Mastitis in Holstein Cows. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , vol.27, no.3, 389-395.

Al, S., Akçay, A., Çelik, E., Güngör, G., Güngör, C., & Hızlısoy, H. (2020). Meta-analysis of Escherichia coli O157 prevalence in foods of animal origin in Turkey, Annals of Animal Science (published online ahead of print 2020), 000010247820200070. doi: https://doi.org/10.2478/aoas-2020-0070

Kaya U, Özkan H, Yazlık MO, Güngör G et al. Determination of milk fatty acids and some phenotypic characters affecting total milk fat in dairy cows with multiple linear regression. Vet Hekim Der Derg 94(2):119-126, 2023. DOI: 10.33188/ vetheder.1206837 

GÜNGÖR, G., AKÇAY, A., SARIÖZKAN, S., & ÇELİK, E. (2022). Buzağı Hastalıkları Üzerine Etkili Faktörlerin Sınıflandırılmasında Yapay Sinir Ağları, Rassal Orman Algoritması ve Lojistik Regresyon Analizi Performanslarının Karşılaştırılması. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi19(2), 94-100.

SARIÖZKAN, S., GÜNGÖR, G., & KÜÇÜKOFLAZ, M. (2022). Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (EÜVFD)’nin Bibliyometrik Analizi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi19(2), 136-144.

SARIÖZKAN, S., AKÇAY, A., KÜÇÜKOFLAZ, M., GÜNGÖR, G., & GÜRBULAK, E. Ç. (2023). Kayseri İli Yumurta Tavukçuluğu İşletmelerinde Verimlilik ve Karlılık Analizleri. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi20(1), 47-56.

GÜNDOĞ, D. A., GÜNGÖR, G., GÜNGÖR, C., ONMAZ, N. E., & GÖNÜLALAN, Z. (2023). Çeşitli Gıda Kaynaklı Patojenik Bakterilerin Biyofilm Oluşturma Yeteneklerinin Tespitinde Kongo Kırmızısı Agar’ın Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Bozok Veterinary Sciences4(1), 18-26.

Sarıözkan S, Yakan A, Özkan H, İmrağ M, Küçükoflaz M, Çamdeviren B, Karaaslan İ, Kaya U, Güngör G. Anadolu mandalarında subklinik mastitis prevalansı ve hastalığın etkileri. Erciyes Univ Vet Fak Derg 2021; 18 (3): 166-172 

Akçay, A., Sarıözkan, S., Küçükoflaz, M., & Güngör, G. (2020). The Effect of Milkman on Productivity and Revenue in Dairy Herds. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(1), 45-49.

A meta-analysis and meta-regression of the prevalence of subclinical mastitis in dairy cattle in Turkey

Akcay A., Çelik E., Güngör G.

XI International Scientific Agriculture Symposium (AGROSYM 2020), 8th to 9th October 2020, Bosnia and Herzegovina (Paper Presentation)

 

Türkiye'de hayvansal gıdalarda Escherichia coli o157 prevalansının meta analizi

Al S. Akçay A. Çelik E.Güngör G.Güngör C.Hızlısoy H.

8. National / 2. International Veterinary Food Hygiene Congress, 24 - 27 Ekim 2019 (Sözlü bildiri)

 

Kayseri İli Yumurta Tavukçuluğu İşletmelerinde Verimlilik ve Karlılık Analizleri

Araştırmacı, TSA-2019-9636, 10.12.2019 (Devam Ediyor)

En iyi sözlü bildiri ödülü

Türkiye'de hayvansal gıdalarda Escherichia coli o157 prevalansının meta analizi

Al S. Açay A. Çelik E.Güngör G.Güngör C.Hızlısoy H.

8. National / 2. International Veterinary Food Hygiene Congress, 24 - 27 Ekim 2019 

Bozok Veterinary Sciences(e-ISSN: 2757-5179) İstatistik Danışmanı 17.11.2020-