MEHMET FARUK ARAZ

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET FARUK ARAZ

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail mfaraz@bingol.edu.tr
Dahili No 5577
Oda No D-II-3

      26.01.1980 Tarihinde Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Yiğitharman Köy'ünde doğdu. İlkokul 1-3 sınıflarını Yiğitharman Köyünde, 4. ve 5. sınıfları da Kayseri 'ye bağlı Talas ilçesinde okudu. Ortaokul, Lise ve İmam-Hatib Liselerini açıktan tamamlayarak orta öğrenimini bitirdi. 2008 tarihinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olarak lisans eğitimini tamamladı. Memurluk görevine 2007 yılında ilk olarak Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Solhan müftülüğünde İmam-Hatip olarak başladı. Daha sonra aynı kurumun 2010'da yapmış olduğu sınavla "Konya İhtisas Merkezin"de kursiyer olarak okumaya hak kazandı ve 2013 yılında ihtisasını tamamlayarak mezun oldu. Konya İhtisas Merkezindeki eğitimini tamamlamasının ardından bir yılı aşkın Malatya Müftülüğüne bağlı olarak cezaevi vaizliği yaptı. 2014 yılında Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir Anabilim Dalı’nda “Yorum Farklılığına Etkisi Bakımından Kur’ân’daki Zamirlerin Mercii (Bakara Suresi Örneklemesi)” adlı Yüksek Lisans tezini 2016 yılında tamamladı. 2017 Ocak ayı itibari ile İnönü İniversitesinde "Şehfûr b. Tâhir el-İsferâyînî ve Tâcü’t-Terâcim fî tefsîri’l-Ķur’ân li’l-e‘âcim" adlı farsça tefsiri konusunda doktora yapan Araz, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

 
 

DERECE

BÖLÜM/PROGRAM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

 İlahiyat Fakültesi

 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

 2008

Yüksek Lisans

SBE. Temel İslam Bilimleri (Tefsir ) 

Tez Başlığı: Yorum Farklılığına Etkisi Bakımından Kur'an'daki Zamirlerin Mercii (Bakara Süresi Örneklemesi)

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

 2016

 

2007-2010 

BİNGÖL/Solhan Müftülüğü

 İmam-Hatip       

2010-2013

KONYA/Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi

 İhtisas

 

2013-2014

MALATYA/Malatya İl Müftülüğü

 Cezaevi Vaizi

 

 

   

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

Teorik

Uygulama

2016-Güz

Nahiv

6

2

110

 

Sarf

4

-

50

 

İmlâ-İnşâ

2

-

40

 

 

 

 

 

 

 

2017-Bahar

Nahiv

6

-

138

 

İmlâ-İnşâ

2

-

40

 

 

 

''Bingöl'de Halidilik-Mela Azin Ailesi'', Ulusal Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Halidîliğin Bingöl ve Çevresi Üzerindeki Etkisi Sempozyumu,  04-05 Mayıs 2017 Bingöl.