ADNAN GÜNEŞ

Arş. Gör. ADNAN GÜNEŞ

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
E-mail adnangunes@bingol.edu.tr
Dahili No 5772
Oda No D1-12 yanı

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2009 yılında mezun oldu. 2009-2010 yılından itibaren 5 yıl MEB'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak çalıştı. 2014 yılı Kasım ayında Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2015 yılı bahar döneminde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı.  2019 yılında "Zerdüştîlikte Melek İnancı" başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. Aynı yılın Eylül ayında  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı. Doktora öğrenimi için 2020 yılında 35. madde kapsamında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde geçici olarak (3 yıl) görevlendirildi. 2022 yılının Eylül ayında Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesine dönüş yaptı. Halen Bingöl Üniveristesi İlahiyat Fakültesinde Araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve "Mecûsî (Zerdüştî) Geleneğinde Kötücül Varlıklar ve Bunların Kötülüğün Şekillenmesindeki Rolü" başlıklı doktora  tez çalışmasını devam etmektedir. 

ÖĞRENİM BİLGİSİ:

DERECE

BÖLÜM/PROGRAM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

 İlahiyat Fakültesi / İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü

 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

2009

Yüksek Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Dinler Tarihi Bilim Dalı

 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

2019

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Dinler Tarihi Bilim Dalı ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2019-devam ediyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma Görevlisi (Bingöl Üniversitesi, 2014- ...)

ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİM:

GÖREV ADI

GÖREV YERİ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

Öğretmen

 MEB MKB Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu – VAN

2009

 2013

Öğretmen

 MEB – Türk Telekom Yatılı Bölge Orta Okulu – DİYARBAKIR

2013

 2014