HÜSNÜ TURGUT

Dr. Öğr. Üyesi HÜSNÜ TURGUT

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail hturgut@bingol.edu.tr
Dahili No 5526
Oda No D-2/2

          1980 Yılında Şırnak ilinin İdil İlçesi’ne bağlı Karalar köyün’de doğdu. İlkokulu köyünde, Ortaöğrenimini Diyarbakır’da tamamladı. Açıköğretim Lisesi'nden  2000, İlahiyat Önlisans’tan 2010'de mezun oldu ve aynı yıl Dikey Geçiş Sınav’ına girerek Erzurum Atatürk Üniversite’si İlahiyat Fakültesini kazandı. 2012'de Harran Üniversitesi Temel İslam Bilimleri, Kelâm bilim dalında Yüksek Lisans’a başladı, 2014 yılında "Ahmedî Hânî ve Kelam İlmindeki Yeri" adlı teziyle mezun oldu. 2015'te Erciyes Üniversitesi Kelam Bilim Dalında doktoraya başladı, 2021'de "Fahreddiîn Râzî'nin Kelam Yöntemi" adlı tezini başarılı bir şekilde savunarak Doktor ünvanını aldı. 2011’de Şanlıurfa merkeze bağlı Yıldız köyün'de İmam-Hatip olarak göreve başladı. 2013 yılında Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi’ne girmeyi hak kazandı, İhtisas eğitimi esnasında Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Kelâm  Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak atandı. Turgut, evli ve dört çocuk babasıdır .

MEDRESE EĞİTİMİ

DİYANET İŞLERİNDE 2 YIL İMAM HATİP 2 YIL VAİZ

Arapça YDS: İleri Düzeyde

1. ULUSLARARASI SELAHADDÎN EYYÛBÎ SEMPOZYUMU, 23-25 Eylül 2016, "MUHAMMED BİN HİBETULLAH EL-HAMEVÎ ve SELAHADDİN EYYÛBÎ’YE İTHAF ETTİĞİ EL-AKÎDETÜ’S-SALÂHİYYE ADLI ESER"

2. ULUSLARARASI AHMEDÎ HÂNÎ SEMPOZYOMU, 28-30 Eylül 2018 "AHMED-i HÂNÎ DÜŞÜNCESİNDE İLÂHİ ADALET".  

3. ULUSLARARASI BALIKESİRLİ BİR İSLAM ÂLİMİ: İMAM BİRGİVÎ, 19-21 Ekim 2018, "İMAM BİRGİVÎ VASİYETNÂME’SİNİN KELÂM İLMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ".

1. İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM KOORDİNASYON TOPLANTISI ve ULUSLARARASI KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU SEMPOZYUMU, G.ANTEP, 13-15 MAYIS 2016.

2. İSAM ULUSLARARASI VII. TEMEL SEVİYE TAHKİKİ KURSU, 11-23 TEMUZ 2016.

3. İSAM 8. ULUSLARARASI TAHKİK KURSU İKİNCİ KLASİK DÖNEM PROJESİ (TAHKİK PROBLEMLERİ VE YAZMA ESERLERİN KATALOGLANMASI) 24 OCAK 03 ŞUBAT 2017.

4. İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXII. KELÂM ANABİLİM DALLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve ULUSLARARASI DİN KARŞITI ÇAĞDAŞ AKIMLAR ve DEİZM SEMPOZYUMU, VAN 12-14 MAYIS 2017.

5. İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXIII. KELÂM KOORDİNASYON TOPLANTISI ve ULUSLARARASI “İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ATEİZM ELEŞTİRİSİ” SEMPOZYUMU, Siiret, 21-23 Eylül 2018.