ABDURRAHMAN GÜL

Prof. Dr. ABDURRAHMAN GÜL

Unvan PROFESÖR
Birim VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ
E-mail agul@bingol.edu.tr, agul68@hotmail.com
Dahili No 1249
Oda No

 

Adı Soyadı: ABDURRAHMAN GÜL

Doğum Tarihi: 01.01.1968, Elazığ

Unvanı. Prof. Dr

Öğrenim durumu: Doktora

Çalıştığı kurum: Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, BİNGÖL

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 VETERİNER FAKÜLTESİ

FIRAT  ÜNİVERSİTESİ

1991

Y. Lisans

 VETERİNER FAKÜLTESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

1991

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 VETERİNER PARAZİTOLOJİ

Y.Y.Ü. SAĞ. BİL. ENST.

2000

 
 

İDARİ GÖREVLER 

 

1. Veteriner Fakültesi Dekanı, Bingöl Üniversitesi. 2012-

2. Fakülye Kurulu Üyeliği, Bingöl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2012-

3. Fakülte Kurul Üyeliği, Veteriner Fakültesi, Veteriner fakültesi, 2012-

4. Bingöl üniversitesi Vekil Rektör, 15.12..2015- 18.03.2016

5. Fakülte Kurulu Üyeliği, Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi  2006- 2009-

6.  Yönetim Kurulu Üyeliği, Bingöl Üniversitesi 2009-

7. Yönetim Kurulu Üyeliği, Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2009-2015

8. Fakülte Kurulu Üyeliği, Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2009-2015

9. Yönetim Kurulu Üyeliği, Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2009-2015

10. Fakülte Kurulu Üyeliği, Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2009-2015

11. Yönetim Kurulu Üyeliği, Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2009-2015

12. Bölüm Başkanlığı, Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009- 2011

13. Anabilim Dalı Başkanlığı, Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Genel Biyoloji Anabilim Dalı 2009-

14. Yüksekokul Müdürlüğü, Bingöl Teknik Bilimler MYO 2010-2012

15. Senato Üyeliği, Bingöl Üniversitesi Senatosu 2010-          

 16. Etik Kurulu Başkanlığı, Bingöl Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanı 2010-2016

17. Yönetim Kurulu Üyeliği, Bingöl Üniv. İlahiyat Fakültesi, 2011- 2015

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1993-2000

Dr.Arş.Gör.  

 Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2000-2003

Yard. Doç. Dr.

 Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2003-2004

Doç.Dr.

 Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2004- 2009

Prof. Dr.

  Fen Edebiyat Fakültesi Bingöl Üniversitesi

2009-2012

Prof. Dr.

Veteriner Fakültesi

2012-

 
No Dersin Adı Verildiği Yer
1 Medikal Biyoloji Veteriner Fakültesi
2 Parazitoloji Veteriner Fakültesi
3 Helmintoloji Veteriner Fakültesi
4 Protozooloji Veteriner Fakültesi
5 Entomoloji Veteriner Fakültesi
6 Mikrobiyoloji-Parazitoloji SBF
     

Cellat, Mustafa (2003) Van Belediye Mezbahasında Kesilen Ruminantlarda Helmint Enfeksiyonlarının yayılış Oranlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1-Gül A. ve S. Değer, "Van yoresinde koyunlarda bulunan Eimeria turleri ve bunlarin prevalansı," Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 26, 859-864 (2002). Abstract Full Text Online (PDF)

2-Gül A,  S. Değer ve E. Ayaz, "Türkiye'nin farklı illerinde dışkı muayenesine göre tektırnaklılarda bulunan helmint türleri ve yayılışı" Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 27, 195-199 (2003). Abstract Full Text Online (PDF)

3- Ayaz, E. M. Yaman ve A. Gül, "Prevalance of Toxocara spp. Eggs in Soil of Public Parks in Van/Turkey," The Indian Veterinary Journal. 80, 574-576 (2003)

4- Değer, S. A. Gül, E. Ayaz ve K. Biçek, "The Prevalances of Eimeria Species in Goats in Van," Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 27, 439-442 (2003). Abstract Full Text Online (PDF)

5- Şenler, N.G., K. Biçek, A.Gül ve S. Değer, "A note on Endoparasiter fauna in Gulls aruond lake Van region" The Indian Veterinary Journal. 80, 830-831 (2003)

6- Şenler, N.G., A. Gül, K.Biçek ve S. Deger, "Prevalence of endoparasites in dogs and their importance on human health in and around Van" The Indian Veterinary Journal 80,832-833 (2003)

7-Gül A, 2007. The Prevalence of Eimeria Species in Goats in Iğdır. " Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 31(6): 411-414. Abstract Full Text Online (PDF)

8-Gül A., Aydin A., Göz Y., 2008. Prevalence of Eimeria species in Goats in Hakkari. Indian Vet. J., 85:564-665

9- Gül A, Ayaz E. 2008. Prevalence of Eimeria species in Cattle in Bitlis. Indian Vet. J., 85:1155-1156.

10-Gül A. 2008. Prevalence of Gongylonema pulchrum in sheep. Indian Vet. J., 85:1241.

11-Ayaz E., Türel I., Gül A., Yılmaz O. 2008. Evaluation of Anthelmentic activity of Garlic (Allium sativum) im mice naturally infected with Aspicularis tetraptera. Recent Patents on Anti-infective Drug Discovery. 3: 149-152. Abstract 

12-Değer S., Değer Y., Biçek K., Özdal N., Gül A. 2009. Status of lipid peroxidation, antioxidants and oxidant products of Nitric Oxide in Equine Babesisosis. JEVS. Abstract 

13-Şahin A., Gül A., Karaca M., Akkan HA., Keleş İ. 2009 The efficacy of rocobendazole and ıvermectin on naturally infected sheep with trichostrongyloidae sp. İn region of Van. Journal of Animal and veterinary advences. 8(12):2756-2759.

14-Özdal N., Gül A., İlhan F., Değer S. 2010. Prevalence of Paramphistomum imfection in cattle and sheep in Van Province, Turkey. Parasitological Institue of SAS, Kosice.

15-Simsek M., Uguz M.T., Erdogan M.K., Gül A., Karakoc S. Digrak M., 2011. Selection Studies on High Quality Walnut Types and Their Antibacterial Properties, Turkey Journal of Medicinal Plants Research Vol 5(14):3269-3276, Abstract  Full Text Online (PDF)

16Koyun, M., Ulupınar, M., Gül, A. 2015. Seasonal Distribution of Metazoan Parasites on Kura Barbell (Barbus lacerta) in Eastern Anatolia, Turkey. Pakistan Journal of Zoology. 47(5).

17-Kaya B., Gül A., K .2016. Mehmet Ali Bingöl İli Genç İlçesi Bal Örneklerinin Fenolik Ekstrelerinin Antikanser, Antioksidan ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 3(1): 65–74, 2016

18-GÜL A.,  TÜRK C., İSPİR Ü. KIRICI, M  , Mehmet Resit TAYSI , Muhammet Enis YONAR. 2017. Murat Nehri’nde (Genç-Bingöl) Avlanan Bazı Cyprinid’lerde Neoechinorhynchus rutili (Müller, 1780) (Acanthocephala)’nin Araştırılması.Erciyes Üniv Vet Fak Derg 14(3), 163-168, 2017

1-Değer, S., Cantoray, R., Gül, A., Akdemir, C. 1995. Toxoplasmosis'te IgG ve Ig M seviyelerinin ELISA ile ölçümü ve bu testin tanı için önemi. Y.Y.Ü.Vet. Fak. Derg., 6 (1-2),34-37. Full Text Online (PDF)

2-Değer S., Cantoray, R., Akdemir., C., Gül, A. 1995. Van'da ilkokul öğrencilerinde intestinal parazitlerinin yayılışı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Vet. Fak. Derg., 6(1-2): 49-51. Full Text Online (PDF)

3-Gül, A., Değer, S., Cantoray, R. 1996. Van ilinde kist hidatik sorunu. Y Y.Ü Vet Fak. Derg., 7 (1-2): 90-92. Full Text Online (PDF)

4-Yılmaz, H., Türkdoğan K., Berktaş,M.,  Akman,N., Tuncer, İ., Algün E., Gül A.,Göz, Y. 1997. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına Başvuran 14 yaş ve üzerindeki hastalarda Barsak Parazitlerinin Dağılımı. Türkiye Parazitol Derg. 21(1): 49-54.

5-Değer, Y., Gül, A., Bildik, A., Dede, S., Yur, F., Değer, S.1997. Parazitli köpeklerin bazı kan parametreleri ile plazma vitamin C düzeyinde görülen değişiklikler. Türkiye Parazitotol Derg., 21(2):195-198.

6-Yılmaz, H., Cesur Y., Özkaya, E., Gödekmerdan, A., Gül. A. 1997. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji laboratuarına Başvuran 0-13 Yaş Grubu Çocuklarda Barsak Parazitlerinin Dağılımı. Türkiye Parazitol Derg., 21 (4): 387-390.

7-Yılmaz H.,  Göz Y., Güdücüoğlu H., Gül A. 1998. Van’ın Erciş İlçesinde Parazitoz sorunu. Türkiye Parazitoloji Derg., 22(3): 287-291.

8-Biçek K., Gül A., Değer S. 2000. Dışkı Bakılarına göre Van’ın Edremit ilçesindeki ev kümeslerinde yetiştirilen tavuklarda helmint faunası. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 11 (2): 15-18. Full Text Online (PDF)

9-Gül A., Biçek K., Değer S. 2000. Van Belediye mezbahasında kesimi yapılan sığırlarda bulunan Eimeria türleri ve bunların yayılış oranları.  Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 2(2): 12-14. Full Text Online (PDF)

10-Değer S., Ayaz E., Gül A., Biçek K., Eraslan E. 2001. Van yöresinde kesilen sığır, koyun ve keçilerde hidatidozun yayılışı. Y.Y.Ü. Sağ.Bil. Derg., 7(1-2): 37-40.

11-Gül A., Değer S. (2001). Eimeria türleri ile doğal ve deneysel enfekte edilen kuzularda bazı biyokimyasal ve hematolojik parametreler. Y.Y.Ü. Sağ.Bil. Derg., 7(1-2): 146-151.

12-Ayaz E., Değer S., Gül A.  2001. Van ilinde bir tilkide (Vulpes vulpes)bulunan helmintler.  Türkiye Parazitol Derg. 25 (2): 163-165.

13-Ayaz E., Değer S., Gül A. 2001.Yüksek N. Van kedilerinde helmintlerin yayılışı ve halk sağlığı açısında önemi. Türkiye Parazitol Derg., 25 (2): 166-169.

14-Değer S., Biçek K., Gül A., Eraslan E. 2001. Van yöresi buzağı ve danalarında Eimeria türlerinin yaygınlığı. Y.Y.Ü. Sağ. Bil. Derg., 7(1-2): 69-72.

15-Değer S., Biçek K., Gül A., Eraslan E. 2001. Van yöresinde koyun, keçi ve sığırlarda Cysticercus tenuicollis’in yaygınlığı. Y.Y.Ü. Sağ. Bil. Derg., 7(1-2): 95-97.

16- Karaca M., Ayaz E., Tütüncü M., Gül A., Akkan HA. 2005. Van yöresi atlarında helmint enfeksiyonlarının yayılışı ve bazı kan parametreler. YYÜ. Vet. Fak. Derg., 16(2):71-74. Full Text Online (PDF)

17-Yaman M., Ayaz E., Gül A., Muz MN., 2006. Hatay ilinde bakısı yapılan Kedi ve köpeklerde helmint enfeksiyonları.  Türkiye Parazitol Derg., 30(3): 200-204. Abstract Full Text Online (PDF)

18-Gül A. 2007. Bitlis yöresinde koyunlarda eimeria türlerinin yaygınlığı. Türkiye Parazitol Derg., 31 (1): 20-24. Abstract Full Text Online (PDF)

19-Gül A. 2007. Iğdır yöresinde koyunlarda endoparaziter fauna tespiti. YYÜ. Vet. Fak. Derg., 18(1): 7-11. Full Text Onine (PDF)

20-Yüksek N., Altuğ N., Gül A. 2007. Koyunlarda endoparazit enfeksiyonlarında Triklobendazol-Levamizol kombinasyonunun tedavi etkinliği. YYÜ. Vet. Fak. Derg., 18(1): 19-24. Full Text Online (PDF)

21-Göz Y., Aydın A., Gül A., Değer S. 2007. Seroprevalance of Cystic Echinococcosis in goats in region of Hakkari, Turkey. YYÜ. Vet. Fak. Derg., 18(1):25-27. Full Text Online (PDF) 

22-Göz Y., Gül A., Aydın A. 2007. Hakkari yöresinde sığırlarda Cryptosporidium sp.’nin yaygınlığı. YYÜ. Vet. Fak. Derg., 18 (2): 37-40. Full Text Online (PDF)

23-Gül A., Çiçek M., Kılınç Ö. (2008). Prevalence of Eimeria spp., Cryptosporidium spp. and Giardia spp. in calves in the Van. Türkiye Parazitol Derg., 32(3): 202-204. Abstract Full Text Online (PDF)

24-Çiçek M., Körkoca H., Gül A. (2008). Van belediye mezbahasında çalışan işçilerde ve kesimi yapılan hayvanlarda Cryptosporidium sp.’nin araştırılması. Türkiye Parazitol Derg., 32 (1): 8-11. Abstract Full Text Online (PDF)

25-Değer S., Değer Y., Ertekin A., Gül A., Biçek K., Özdal N. 2008. Dictyocaulus viviparus ile enfekte sığırlarda lipit peroksidasyon  ve antioksidan durumunun saptanması. Türkiye Parazitol Derg., 32(3): 234-237. Abstract Full Text Online (PDF)

26-Gül A., Aydın A. 2008. Hakkari (Yüksekova) yöresinde kesilen kıl keçilerinde karaciğer kelebeklerinin yayılışı. Türkiye Parazitol Derg., 32(4): 334-336. Abstract Full Text Online (PDF)

27-Şahin A., Akkan HA., Gül A., Karaca M., Türel İ. 2009. Trichostrongylidae spp. İle doğal enfekte koyunlarda Moxidectin ve Doramectinin etkinliği. Y.Y.Ü.Veteriner Fakültesi Derg., 20: 57-59. Full Text Online (PDF)

28-Gül A., Çiçek M. 2009. Van Yöresinde evde beslenen kafes kuşlarında bağırsak parazilerin yaygınlığın araştırılması. Türkiye Parazitol Derg.,33(3).215-217. Full Text Online (PDF)

29-Gül A., Değer S., Denizhan V. 2009. Van ili koyunlarında Linguatula serrata (Fröhlich, 1789) Nimflerinin Yaygınlığı. Türkiye Parazitol Derg., 33(1): 25-27. Abstract Full Text Online (PDF)

30-Gül A., Özdal N., Değer S., Denizhan V., 2009. Van’da evcil güvercinlerde (columba liva domestica) Coccidia ve Helmint Türlerinin yayılışı. YYÜ. Veteriner Fak. Derg. 20(2): 45-48. Full Text Online (PDF)

31-Gül A., İlhan F. 2009. Van Et ve Balık Kurumu’nda Kesilen Kıl Keçilerinde Linguatula serrta (Fröhlich, 1789) Nimflerinin Araştırılması. YYÜ. Veteriner Fak. Derg 20(2):55-57. Full Text Online (PDF)

32-Gül A., Günyaktı Kılınç Ş. 2016. Bingöl Belediye Mezbahasında Kesimi Yapılan Kıl Keçilerinde Bit Türlerinin Yaygınlığının Araştırılması. Dicle Üniv Vet Fak Derg 2016: :2(1):48-53

33-Gül A., Günyaktı Kılınç Ş. 2016. Bingöl Belediye Mezbahasında Kesimi Yapılan Koyun ve Keçilerde Dışkı Bakılarına Göre Endoparaziterin Yaygınlığının Araştırılması. Dicle Üniv Vet Fak Derg 2016: :2(3):61-66

34-Kaya B., Gül A., K .2016. Mehmet Ali Bingöl İli Genç İlçesi Bal Örneklerinin Fenolik Ekstrelerinin Antikanser, Antioksidan ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 3(1): 65–74, 2016

35-Kutlu M.A, Gül A, Özdemir F.A., Kılış Ö. 2017.  Bitlis İli Hizan İlçesinde Üretilen Ballarda Antibiyotik Kalıntılarının Belirlenmesi,Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4(4): 523–527

36-Gül A, Türk C, İ Ünal, Kırıcı M, Taysı M.R., Yonar M.E. 2017. Murat Nehri’nde (Genç-Bingöl) Avlanan Bazı Cyprinid’lerde Neoechinorhynchus rutili (Müller, 1780) (Acanthocephala)’nin Araştırılması.Erciyes Üniv Vet Fak Derg 14(3), 163-168

37-Karahan A, Gül A, Kutlu MA, Karaca İ, 2017. Thiamethoxam’ın Yaban Arısı (Vespa sp.) Üzerine Etkisi. MAKÜ FEBED 8(Ek Sayı 1): 221-227 

38Karahan, A Yıldırım F, Gül A, et al. 2018. "Imidacloprid’in bal arılarının (Apis mellifera anatoliaca ve Apis mellifera caucasica) vücut fonksiyonları üzerine etkisinin araştırılması." Türk Doğa ve Fen Dergisi. 7.1: 24-28.

 

1-Göz Y., Aydın A., Gül A., Değer S. Hakkari bölgesi keçilerinde kistik ekinokokkozis seroprevalansı. 3. Ulusal Hidatidoloji Kongresi. 6-9 Eylül 2006, Samsun (Uluslararası katılımlı)

2-Yüksek N., Altuğ N., Gül A. Therapeutic effecet of the combination of triclobendazole and levamisole in sheep with endoparasite infection. 15 th international congress of mediterranean federation for health and production of ruminants. 15-19 May 2007, Kuşadası/Türkiye

1-Yılmaz H., Göz Y., Güdücüoğlu H., Gül A. Van’ın Erciş ilçesinde paarzitoz sorunu. 10.Ulusal Parazitoloji Kongresi. 8-12 Eylül 1997, Ankara. S: 136.

2-Gül A., Biçek K., Değer S. Van ve yöresi köpeklerinde görülen helmintlerin yayılışı ve insan sağlığı açısından önemi. 11.Ulusal Parazitoloji Kongresi. 6-10 Eylül, Sivas. S. 194.

3-Ayaz E., Değer S., Yüksek N., Gül A. Van kedilerinde ilk helmintolojik araştırma ve halk sağlığı açısından önemi. II. Ulusal Tropikal Kongresi. 25-29 Eylül 2000, Şanlıurfa S. 258.

4-Ayaz E., Değer S., Gül A. Van’da bir tilkide yapılan helmintolojik araştırma ve halk sağlığı yönünden önemi. II. Ulusal Tropikal Kongresi. 25-29 Eylül 2000, Şanlıurfa S.57.

5-Biçek K., Gül A., Değer A. Dışkı bakılarına göre Van’ın Edremit ilçesindeki ev kümeslerinde yetiştirilen tavuklarda helmint faunası. I. Doğu Anadolu Kanatlı yetiştiriciliği sempozyumu, 21-24 Mayıs 2001. Van.

6-Değer S., Ayaz E., Gül A., Biçek K., Eraslan E. Van yöresinde hidatidozis. 1. Ulusal Hiadatidoloji Kongresi, 8 Haziran 2001. Kuşadası. S. 42

7-Gül A., Değer A. Eimeria türleri ile doğal ve deneysel enfekte edilen kuzularda bazı biyokimyasal ve hematolojik parametreler. 12.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-28 Eylül 2001, Elazığ. S. 94

8-Gül A., Biçek K., Değer S. Van belediye mezbahasında kesimi yapılan sığırlarda bulunan Eimeria türleri ve bunların yayılış oranları. 12.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-28 Eylül 2001, Elazığ. S.95

9-Değer, S., Biçek K., Gül A., Eraslan E. Van yöresi buzağı ve danalarında Eimeria türlerinin yaygınlığı. 12.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-28 Eylül 2001, Elazığ. S.96

10-Değer S., Gül A., Ayaz E., Tevfik Ağaoğlu Z. Van yöresinde keçilerde bulunan Eimeria türleri ve bunların yayılışı. 12.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-28 Eylül 2001, Elazığ. S.97.

11-Değer S., Gül A. Van yöresinde koyunlarda bulunan Eimeria türleri ve bunların prevalansı. 12.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-28 Eylül 2001, Elazığ.

12-Değer, S., Biçek K., Gül A., Eraslan E. Van yöresinde koyun, keçi ve sığırlarda Cysticercosis tenuicollis’in yaygınlığı.

13-Gül A., Değer S., Ayaz E. Türkiye’nin farklı illerinde dışkı bakılarına göre at ve eşeklerde bulunana helmint türleri. 12.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-28 Eylül 2001, Elazığ, S. 203.

14-Değer S., Biçek K., Gül A., Değer Y. Theileriosisli sığırlarda bazı biyokimyasal parametreler.  13.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 2003, Konya.  S. 164.

15-Değer S., Gül A., Biçek K., değer Y. Fascioliasisli sığırlarda bazı enzim aktivitelerindeki değişiklikler.  12.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 2003,  Konya.  S. 177.

16-Yaman M., Ayaz E., Gül A., Muz MN. Hatay ilinde bulunan kedi ve köpeklerde helmint enfeksiyonları. 14.Ulusal Parazitoloji Kongresi. 18-25 Eylül 2005, İzmir. S. 213.

17-Değer S., Gül A., Değer Y., Biçek K., Özdal N. Sığırlarda Dictyocaulus viviparus enfeksiyonlarında bazı biyokimyasal parametreler. 15.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-23 Kasım 2007, Kayseri. S. 144-145.

18-Değer S., Değer Y., Biçek K., Özdal N., Gül A. Van yöresinde tek tırnaklıların Babesia enfeksiyonlarında bazı biyokimyasal parametreler. 15.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-23 Kasım 2007, Kayseri. S. 165.

19-Ayaz E., Türel İ, Gül A., Yılmaz O. Sarımsağın Aspicularia tetraptera ile doğal enfekte farelerde antelmintik etkinliğinin değerlendirilmesi. 15.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-23 Kasım 2007, Kayseri. S. 238

20-Çiçek M., Körkoca H., Gül A. Van belediye mezbahasında çalışan işçilerde ve kesimi yapılan hayvanlarda Cryptosporidium sp.araştırılması. III. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi.. 6-8 Kasım 2006, Diyarbakır.  37.

21-Gül A., Kutlu M.A, Çetin M.,. Bingöl ili arıcılık düzeyinin saptanması ve çözüm yolları. III. Bingöl Sempozyumu. 17-19 Eylül 2010, Bingöl.

22-Gül A., Kutlu M.A,. Bingöl ili ve ilçelerinde görülen bal arısı hastalık ve zararlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. III. Bingöl Sempozyumu. 17-19 Eylül 2010, Bingöl.

1-BİNGÖL BELEDİYE MEZBAHASINDA KESİMİ YAPILAN KOYUN VE KEÇİLERDE DIŞKI BAKILARINA GÖRE ENDOPARAZİTLERİN YAYGINLIĞININ ARAŞTIRILMASI.BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, BAP.   2015-2016 YÜRÜTÜCÜ

2-MURAT NEHRİNDE AVLANABİLEN BALIK TÜRLERİNDE ENDOPARAZİTLERİN ARAŞTIRILMASI. Bingöl Üniversitesi BAP  2010-2013 YÜRÜTÜCÜ

3-BİNGÖL İLİ BALLARINDA EKSTRAKLARINDA ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE BİYOLOJİK ETKİNLİĞİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, BAP. 2010-2012- YÜRÜTÜCÜ

4-NEOECHİNORHYNCHUS RUTİLİ (ACANTHOCEPHALA) İLE ENFEKTE CAPOETA TRUTTA (HECKEL,1843)'DAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN HİSTOPATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, BAP. 2017-2018.   YÜRÜTÜCÜ

1-Yerelden Kalkınmayı Yeniden Düşünmek,Ankara, 2019

Editör: Dr. Bilal BAĞIŞ, 

Kırsal Kalkınmada Arıcılık ve Sürdürülebilirliği (Mehmet Ali Kutlu, Abdurrahman GÜL)

(Sayfa 109-125)

1-Türkiye Parazitoloji Derneği

2-Türk Hidatoloji Derneği