HASAN ÇİFTCİ

Prof. Dr. HASAN ÇİFTCİ

Unvan PROFESÖR
Birim FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI
E-mail hciftci@bingol.edu.tr
Dahili No Rektörlük TLF. 3407-5281
Oda No

Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı

2010

ÜAK Doçentlik Sınavı Alt Komisyonu Üyeliği

2009-2011

Muş Alparslan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı V.

2011-2014

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Ed. Fak. Kürt Dili ve Ed. Bölümü Başkanlığı

2011-2014

Muş Alparslan Üniversitesi Senato üyeliği

2011-2013

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Yönetim kurulları üyeliği

2011-2013

Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölüm Başkanlığı

2014

Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Yönetim kurulları üyeliği

2014-

Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürlüğü

2014-

Muhtelif soruşturmalarda görevlendirme

 

Muhtelif hakemli dergilerde hakemlik ve bilim kurulu üyeliği

Muhtelif sempozyumlarda danışma kurulu üyeliği ve moderatörlük

 

 

DERECE

BÖLÜM/PROGRAM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

 Fars Dili ve Edebiyatı

 Atatürk Üniiversitesi Fen-Ed. Fakültesi

1986

Yüksek Lisans

 Fars Dili ve Edebiyatı

Atatürk Üniversitesi Fen-Ed. Fakültesi

1992

Doktora

 Fars Dili ve Edebiyatı

 Atatürk Üniversitesi Fen-Ed. Fakültesi

1996

 

 

 

Uzman (Öğretim Elemanı) Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Doğu Dilleri Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1987
Araştırma Görevlisi Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Doğu Dilleri Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1993
Yard. Doç. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Doğu Dilleri Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1996
Doçent Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Doğu Dilleri Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2000
Profesör Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Doğu Dilleri Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2010

 

Son bir yılda (2017-2018) verilen lisans dersleri:

1.Dönem Dersleri:

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

E

TDE1125

Klasik Türk Ed. Giriş I (NÖ, İÖ)

4

0

4

4

TDE2239

Farsça I (NÖ, İÖ

3

0

3

3

2.Dönem Dersleri:

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

E

TDE1126

Klasik Türk Ed. G. II (NÖ, İÖ)

4

0

4

4

TDE2240

Farsça II (NÖ, İÖ

3

0

3

3

Son Bir yılda (2017-2018) verilen lisansüstü dersler:

1.Dönem Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

E

 

Zazaca Setaks (Doktora)

3

0

3

5

 

Klasik Kürtçe Metinler I

3

0

3

5

YDEUAD-700

Uzmanlık Alan Dersi

6

0

0

6

YDESEM-800

Seminer

0

0

0

6

YDEDAN-900

Danışmanlık

0

9

0

0

 

2.Dönem Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

E

 

Zazaca Sentaks

3

0

3

5

 

Kürtçe Sentaks

3

0

3

5

YDEUAD-700

Uzmanlık Alan Dersi

6

0

0

6

YDESEM-800

Seminer

0

0

0

6

YDEDAN-900

Danışmanlık

0

9

0

0

 

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı:

Biten Tezler:

1.Enisa MARUFİHAH, Esedî-i Tûsî, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2000.

2.Uğur KÖROĞLU, Alîşîr Nevâ’î’nin Tezkiresinde Türk Şairler, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2002

3.Nedim ŞENGÜL, Nâbî’nin Farsça Divançesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2005.

4.Halil İbrahim ŞENTÜRK, Mevlân’nın Mesnevî’sinde Atasözleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2011.

5.Funda TÜRKBEN, Riyâzî Mehmed Efendi Ve Destûru’l Amel Adli Eseri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2013.

6.Esengül Uzunoğlu, Sîmîn-İ Dânişver’in Hayati, Eserleri, Edebi Kişiliği Ve Şehrî Çûn Bihişt Adli Hikâye Kitabinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2012

7.Sevinç BİLGİN, Cemalzade’nin Yekî Bûd Yekî Nebûd Adlı Eserinin İncelemesi, , Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2013

8.İsmail Söylemez, Sohrâb-i Sipihrî’nin Hayati, Sanati Ve Eserleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2014.

9.Yusuf AYDOĞDU, Modern Zaza Hikayeciliği : Tesbit-Tahlil, Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2015.

10.Burhan IŞIK, Berhema Mehmed Uzun A Binavê Hawara Dîcleyê De Jiyana Kurdan A Civakî (Mehmed Uzun’un Hawara Dîcleyê Adli Eserinde Kürtlerde Sosyal Hayat), Muş Alparslan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı, 2015.

Doktora Danışmanlığı :

1.Adem UZUN, Lugat-i Halîmî, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2007.

2.Uğur KÖROĞLU, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevî Adli Eserindeki İnsan Tiplerinin Klasifikasyonu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2014.

Farsça: Çok iyi

Arapça: İyi

İngilizce: Orta

Ek olarak: Kurmanci ve Zazaki

I.Farsça Makaleler

1-“Yek Eser-i Nâşinâhte ez ‘Ubeyd-i Zâkânî: Şerhu’l-Çeğminî”, Iranshenasi, A Journal of Iranıan Studies (Mecelle-i Îrânşinâsî), 2000, sâl: 11, Şomâre: 4, Maryland/USA, s. 873-876. [PDF]

2-“Risâle Der Tarîk-i Edhemiyye o Kulâh-i Çehât-terk Mensûb be Ebû’l-Hasan-i Harakânî”, Nâme-e Perdegiyân Ercnâme-i Muhammed Kahrâmân, Dânişgâh-i Firdovsî, Meşhed 2005, s. 397-408.  [PDF]

II.Türkçe Makaleler

1-“Klasik İslâm Edebiyatında Hiciv ve Mizah I”, 1998, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 10, Erzurum, s. 139-162.[Full Text]

 

2-“Klasik İslâm Edebiyatında Hiciv ve Mizahın Yöntemleri II”, 1998, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı: 10, Erzurum., s. 172-181. [Full Text]

 

3-“Bir Fabl Olarak Fare ile Kedi Hikâyesinin Arkasındaki Mesaj”, 1999, Akademik Araştırmalar Dergisi, sayı: 1, İstanbul, s. 57-66.[Full Text]

 

4- ÇİFTCİ, H., “Fars Edebiyatında Şehrâşûb I”, 2002, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, yıl: II, sayı: 7, Ankara, s. 7-18. [Full Text

 

5-ÇİFTCİ, H, “Fars Edebiyatında Şehrâşûb II”, 2003, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, yıl: III, sayı: 8, Ankara, s. 41-53. [Full Text

 

6-CİFTCİ, H., “İki Ünlü Sûfînin İlginç Görüşmesi: Ebû’l-Hasan-i Harakânî ve Ebû Saîd-i Ebû’l-Hayr”, 2003, Nüsha Şarkiyat araştırmaları Dergisi, yıl: III, sayı: 9, Ankara, s. 7-22. [PDF]

 

7-CİFTCİ, H., “Şeyh Harakânî ile Şeyh Bâyezîd Arasındaki İlginç Mânevî İlişki”, 2003, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, yıl: III, sayı: 11, Ankara, s. 23-40. [Full Text]

 

8-CİFTCİ, H., “Şem‘ ile Pervâne ve ilgili Farsça, Türkçe Atasözleri ve Örnek Şiirler”, 2004, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 4, sayı: 33 Aralık, s. 33-57.

 

9-CİFTCİ, H., “Ünlü Şarkiyatçı E. G. Browne’ın Doğu Edebiyatlarına İlgisi, Osmanlıyla Başlar”, 2004, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, yıl: 11, sayı: 26, Erzurum, s. 171-182. [Full Text]

 

10-CİFTCİ, H., “E. G. Browne’ın Seyahatnâmesinde, Doğu Kültürlerine İlgisi”, 2005, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, yıl: 11, sayı: 27, Erzurum, s. 203-218. [Full Text]

 

11-CİFTCİ, H., “E. G. Browne’ın Hatıralarında Trabzon-Erzurum ve Doğubeyazıt Seyahati”, 2005, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, yıl: 11, sayı: 28, Erzurum, s. 321-350. [Full Text]

 

12-CİFTCİ., “Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye göre Ebu’l-Hasan Harakânî”, 2005, Tasavvuf Dergisi, yıl: 6, sayı: 14, Ocak-Haziran, Ankara, s. 565-580. [Full Text]

13-CİFTCİ, H.-UZUNOĞLU SAYIN, E., "SÎMÎN-İ DÂNİŞVER’İN SOKAĞIN GEÇMİŞİ ADLI HİKÂYESİNİN İNCELENMESİ", Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi/ Journal of Social Sciences Sayı / Number 58, Haziran / June 2017, 61-66.

 

Yurtiçi hakemli dergilerde yayınlanan Makaleler:

1-“Hayyam’ın Türkçe’ye Çevrilmiş Rubâileri İçinde Başka Şairlere Ait Rubâiler: Yahya Kemal ile Sabahattin Eyuboğlu Çevrileri, Nâme-i Aşina, 6 (17-18), 43-64. [PDF] [Full Text]

2-“Ortak Atasözlerinin Hikâyeleri: Farsî-Kurmancî-Zazakî -I-”, 2016, Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, II, 3; s. 8-22./documents/1-Ortak%20Atas__zlerinin%20Hik__yeleri_%20Fars__-Kurmanc__-Zazak__%5B%23324248%5D-319018.pdf

3-“Ortak Atasözlerinin Hikâyeleri: Farsî-Kurmancî-Zazakî -2-”, 2016, Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, II, 4; s. 8-21. [PDF] [Full Text]

4-“Ortak Atasözlerinin Hikâyeleri: Farsî-Kurmancî-Zazakî -3-", Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, Yıl:3, Cilt:3, Sayı:5, Haziran 2017, ss. 9-19  [PDF] [Full Text]

5-“Ortak Atasözlerinin Hikâyeleri: Farsî-Kurmancî-Zazakî -4-”, Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, Yıl:3, Cilt:3, Sayı:6, 2017/2, ss. 9-28. [PDF] [Full Text]

6-“Ortak Atasözlerinin Hikâyeleri: Farsî-Kurmancî-Zazakî -5-”, Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, Yıl:4, Cilt:4, Sayı:7, 2018/1, ss. 9-50./documents/5-Ortak%20Atas__zlerinin%20Hik__yeleri_%20Fars__-Kurmanc__-Zazak__-5%5B%23467850%5D-549224.pdf

7-“Ortak Atasözlerinin Hikâyeleri: Farsî-Kurmancî-Zazakî -6-”, Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, Yıl:4, Cilt:4, Sayı:8, 2018/2, ss. 9-31./documents/6-Ortak%20Atas%C3%B6zlerinin%20Hikayeleri-618374.pdf

 

Çeviri Makale: 

Sûzan Şerîatî, “Narsisizm ve Alinasyon Arasında (Öze Dönüş Tezine Bir Bakış)”, Çev. Hasan Çiftci, Bilge Adamlar, Sayı: 30, 2012.

1-ÇİFTC, H., “Camî’den Eleştirel Latife ve Nükteler: Edebî, Sosyal ve Dinî Kusurlara Dair”, TTK ile İran İslam Cumhuriyeti Tarafından Ankara’da düzenlenen 6. Türkiye – İran İlişkileri Sempozyumu Tarihte Ortak  Şahsiyetlerin Etkileri  Ve Günümüze Yansımaları 01 – 02 Haziran 2009 uluslararası sempozyumda sunulan bildiri 

[Full Text] [PDF]

2-ÇİFTCİ, H., “Osmanlı Döneminde Bosna-Hersek’te Farsça Eser Veren Şair ve Yazarlar” 09-11.06.2010 Bosna-Hersek Cumhuriyeti Tuzla Üniversitesi tarafından düzenlenen Osmanlıdan Günümüze Bosna-Hersek adlı uluslararası sempozyumda sunulan bildiri.[Full Text]

3-ÇİFTCİ, H., “Mesnevî’de Mevlâna ve Hüsameddin Çelebi’nin Şems ile İlgili Diyalogu” Van Yüzüncüyıl Üniversitesi ile Urumiye Üniversitesi tarafından İran’ın Urumiye kentinde 9-13 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen “Hüsamseddin Çelebi ve Mesnevî” adlı uluslararası sempozyumda sunulan bildiri. [Full Text] [PDF]

4-ÇİFTCİ, H., “Ebû’l-Hasan-i Harakanî der Menâbi-i Osmânî”: Türk Tarih Kurumu-İran İslam Cumhuriyeti, “7. Türkiye – İran Kültürel İlişkileri” Uluslararası Sempozyumu 16-19 Mayıs 2011 Meşhed İran. [Full Text] [PDF]

5-ÇİFTCİ, H., “Sa‘dî-yi Şîrâzî’de Medrese İmajı”, Muş Alparslan Üniversitesi Medrese Geleneği Ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu  05-07 Ekim 2012, II, 307-320. [Full Text] [PDF]

6-ÇİFTCİ, H., “Eski Kaynaklarda Ebûl’l-Hasan Harakani ile ilgili Yorumlar”  Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu Özel Uluslararası Kaşgar’dan Endülüs’e Türk - İslam Şehirleri Sempozyumları 29-31 Gazi Kars Şehrengizi 29-31 Ekim 2011 Kars, I, 123-134. [Full Text]

 

Ulusal Sempozyumlar:

1-ÇİFTCİ, H., “Kürdoloji’nin Geçmişi ve Temel Problemlerine Bir Bakış”, Toplumsal Barışın Sağlanması ve Sonrası Sempozyumu, Bingöl Üniversitesi, 4-6 Haziran 2015.

2-ÇİFTCİ, H., “Şems’in Makâlât’ında Harakanî’nin İzleri” adlı bildiri, Selçuk Üniversitesi tarafından 08-10 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen Tarihi Süreçte Mevlâna Ve Eserleri sempozyumu.

3-“Halid Bağdadî’nin İmam Rıza İle İlgili Şiiri Üzerine” Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdi ve Hâlidîliğin Bingöl ve Çevresi Üzerindeki Etkisi Sempozyumu (4-5 Mayıs 2017), İstanbul 2017, s. 151-162. [PDF] [Full Text]

4-ÇİFTCİ, H., "Şirazlı Sa'dî'de Kadın Eleştirisi", Hicve Revâ Mizaha Mâyil: Güldürücü Metinleri Anlamak, İstanbul Şehir Üniversitesi Nisan 2017.

 

EDİTÖRLÜKLER VE HAKEMLİKLER

EKEV Akademi Dergisi  Erzurum (Hakem kurulu üyesi 2002-2005)

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi Ankara  (Hakem kurulu üyesi 2001-2005)

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (Hakemlik)

ANOMEN: Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik, Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeliği 2013.

Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, Hakemlik, Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeliği 2014-

MUKADDİME: Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Hakemlik)

Kitaplar:

Klasik Fars Edebiyatında Hiciv ve Sosyal Eleştiri, Hasan ÇİFTÇİ, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara 2002.

Ebü’l-Hasan Harakânî, (Hayatı-Eserleri), Erzurum 2005.

Kadınla İlgili Farsça Deyim ve Atasözleri, Erzurum 2005.

Uygulamalı Farsça Grameri (Gramer-Metin-Sözlük) 2. Baskı, Erzurum 2011

Çeviriler:

Hayyâm’ın Hayatı, Felsefesi ve Gerçek Rubaîleri, Alî Asgar-ı Halebî-Muhammed Ali-yi Furûgî-Kâsım-ı Ganî, Farsça’dan Çev. ve Hazırlayan Hasan Çiftçi-Orhan Başaran, Babil Yayınları İstanbul 2002.

Ansiklopedi Maddeleri:

1-“Methiye: Fars Edebiyatı”, 2005, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, cilt: 29, s. 408-410. [Full Text]

 

2-“Mizah: Fars Edebiyatı”, 2005, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, cilt: 30 s. 206-208. [Full Tekst]

 

 3-“Ubeyd-i  Zâkânî”, 2009, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, cilt: 42 s. 16-17. [Full Text]

 

 

Diğer Bilimsel-Sosyal Faaliyetler:

1- “Günümüz Türkiye’sinde Farsça’ya İhtiyaç Var mıdır?

Veya Anadolu’da ve Osmanlı Kültüründe Farsça’nın Önemi” İstanbul Üniversitesi ile İran İstanbul Başkonsolosluğu tarafından 28.01.2011 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye Üniversiteleri Fars Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyeleri Çalıştayı’nda sunulan bildiri.

2-Muş Alp Arslan Üniversitesinde düzenlenen “Kürt Dili Bölümlerinin Müfredatı Çalıştayı. 2013

3-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından düzenlenen Kürt Dili Çalıştayı 2014

20. Mevlana, Sadî-yi Şîrâzî vs. konularda konferans ve paneller ve hakemli olmayan basında çeşitli yazılar

Tahran Radyosunun benimle Türkiye’deki İran kültür ve edebiyatıyla ilgi Farsça mülakatı, 12.05.2008 saat 15-16

Tahran Radyosunun benimle Türkiye’deki İran kültür ve edebiyatıyla ilgi Farsça mülakatı, 29.01.2011 saat 21-21:45