YUSUF ŞAHİN

Arş. Gör. YUSUF ŞAHİN

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
E-mail ysahin@bingol.edu.tr
Dahili No
Oda No

Lisans:     2016-2021 İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi.

Yüksek Lisans: 2022-2024 Felsefe ve Din Bilimleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi.

 

 

Arş. Gör.   : Bingöl Üniversitesi (2024-...)

Sosyal İnovasyon Ajansı   : 2022 (Proje Asistanı)

D.İ.B.                                 : 2023-2024 (Diyanet Akademisi Kursiyerliği)

İngilizce: 73,75

ÇİFÇİ, Osman Zahid. ŞAHİN, Yusuf. “A VICIOUS CIRCLE IN PHILOSOPHY ARRIVED DESTINATION: NEO-SOPHISM.” AVRASYA 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (2022): n. pag. Print.

- ŞAHİN,  Y."DİNİ EĞİTİMDE MANİPÜLASYON VE İNSAN FAKTÖRÜ: SKOLASTİK DÖNEM ÖRNEĞİ.", "7. ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VE İNSAN SEMPOZYUMU", 08-09 Ekim 2022