İNAN DURSUN

Dr. Öğr. Üyesi İNAN DURSUN

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim MERKEZİ LABORATUVAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM
E-mail idursun@bingol.edu.tr
Dahili No 5014
Oda No Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi

İnan DURSUN 1984 yılında Kars ili Selim İlçesi Benliahmet köyünde dünyaya gelmiştir. İlk  Öğretimini Benliahmet Şehit Öğretmen Taşkın Senger İlköğretim Okulu'nda 1996 yılında,  Orta Öğretimini Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Orta Okulunda 1999 yılında tamamladı. 2002 yılında Kars Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2003 yılında Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde üniversite eğitimine başlamıştır. 2007 yılında bu bölümden mezun olduktan sonra 2008 yılında Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Bilim Dalında başlamış ve 2011 yılında  yüksek lisansını tamamladı.  2013 yılında Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Bilim Dalında Dalı'nda doktora eğitimine başlamıştır ve "KUZEYDOĞU ANADOLU KÖKENLİ BAZI YENİLEBİLİR BİTKİ EKSTRAKTLARININ BİYOLOJİK AKTİVİTE VE FENOLİK ASİT PROFİL DEĞİŞİMİNİN EKSTRAKSİYON TEKNİĞİ TABANLI İNCELENMESİ" başlıklı tezi ile 2020 yılında Doktor ünvanı almıştır. 2018 yılında Bingöl Üniversitesi Rektörlük bünyesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamış olup halen devam etmektedir.

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Tür

Öğrenim Dönemi

Üniversitesi

Öğrenim Alanı

Lisans

2003-2007

Çukurova Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Yüksek Lisans

2008-2011

 Kafkas Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Bilim Dalı

Doktora

2013-2020

 

 Kafkas Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Bilim Dalı

 

Akademik Ünvanlar: Öğretim Görevlisi/2018

 

İNGİLİZCE/ ÜDS 63,25

 

 1. Arserim Uçar, D , Geçibesler, İ , Sudağıdan, M , Dursun, İ , Süzerer, V , Solmaz, R . (2020). Bingöl Propolis İzolatlarının Biyolojik Aktivitesinin, Lipofilik ve Uçucu Organik Bileşenlerinin Belierlenmesi . Türk Doğa ve Fen Dergisi , 2020 Ekim TDFD Özel Sayısı , 92-102 . DOI: 10.46810/tdfd.776424

       ​1. Akdeniz F., Akyüz, E., Yucayurt G., Dursun İ., Burnaz, N.A., Güneş F., Gökçe G., Akgül S., Küçük M., “Phenolic                               compositions of leaves, barks and stems of common rhododendron and cherry laurel”, 6th aegean analytical chemistry                     days, OP 28 Denizli, Turkey 9-12 october (2008).

 1. Akdeniz F., Yucayurt G., Gökçe G., Dursun İ., Küçük M., Akyüz E., Güneş F., Akgül S., “A kinetic study on the antioxidant activities of supercritical extracts from rhododendron and Lourocerasus species’ leaves”, 6th aegean analytical chemistry days, PPI018, Denizli, Turkey 9-12 october (2008).

 

 1. Akdeniz F., Dursun İ., Tepebaş K.,  Şuekinci D.;“Determation and comparison of antioxidant activities of the extracts from dried fruits of laurocerasus offcinalis roem. Via different extraction” 10th ISOPS International symposium on Pharmacetical Sciences,  June 26-29, ,Ankara, Turkey (2012).

 

 1. Vural N. , Akdeniz F. , Dursun İ. , Tepebaş K. , “Antioxidant Activities of the Extracts from Anemone albana Stev by Different Extraction Techniques”,  6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 10-14 September, Trabzon, Turkey, (2013).

 

 1. İnan Dursun, Mehmet Nuri Atalar, Yeşim Aydın Dursun, Nevzat Çağlayan, “Bingöl’de Üretilen Arı Ekmeğinin (Perga) Toplam Fenolik Madde, Antioksidan Aktivite Tayini ve HPLC yöntemiyle Fenolik Bileşik Profilinin Belirlenmesi” Uluslararası Arıcılık Araştırmaları & Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Bingöl, Türkiye (Sözlü Sunum).

 

 1. İbrahim Şahin, İnan Dursun ve Ece Altunbaş Şahin, “Bingöl Çiçek Balının Alüminyumun Korozyona Karşı Korunmasında Kullanılması” Uluslararası Arıcılık Araştırmaları & Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Bingöl, Türkiye (Sözlü Sunum).

 

 1. İnan Dursun, Yeşim Aydın Dursun, Mehmet Nuri Atalar, Nevzat Çağlayan, “Bingöl Merkez ve İlçelerinde Üretilen Balların Toplam Fenolik Madde İçeriği, Antioksidan Aktivite Tayini ve Fenolik Bileşiklerinin HPLC Yöntemiyle Analizi” Uluslararası Arıcılık Araştırmaları & Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Bingöl, Türkiye (Sözlü Sunum).

 

 1. Zeynep Ürüşan, Buket Arıcı, Fadime Yazdıç, İnan Dursun, Ebubekir İzol, Ramazan Gün, İsa Çiçek, “Bingöl İli ve İlçelerinde Üretilen Balların Uçucu Bileşenler ve Yağ Asitlerinin Gc-Ms İle Belirlenmesi” Uluslararası Arıcılık Araştırmaları & Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Bingöl, Türkiye (Sözlü Sunum).

 

 1. Ebubekir İzol, İnan Dursun, Ramazan Gün, İsa Çiçek, Fadime Yazdıç, Zeynep Ürüşan, Buket Arıcı, “Bingöl İli ve İlçelerinde Üretilen Balların Bazı Metal Konsantrasyonlarının ICP-MS İle Belirlenmesi” Uluslararası Arıcılık Araştırmaları & Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Bingöl, Türkiye (Sözlü Sunum)
 1. Akdeniz F., Dursun, İ., Tepebaş K., Özbay H., Kekeç L., Yıldız S., “Kurutulmuş Diospyros lotus L. Meyvelerinden Farklı Tekniklerle Elde Edilen Ekstraktların Toplam Fenolik Madde ve Antioksidan Aktiviteleri Açısından Karşılaştırılması” XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, (2010).
 1. Dursun İ.,  Akdeniz F.,  Burnaz N.A., Küçük M., “Farklı Çözücü Yüzdelerinde Hazırlanan Butomus umbellatus ve Sparganium emersum Bitki Ekstraktlarının RP-LC-UV-DAD ile Fenolik Bileşiklerinin Belirlenmesi” XXV. Uluslararası katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Biyokimya poster sunumu, Erzurum, (2011)

 

 1. Pınar F., Çavlan L., Arı L., Samancı Ö., Dursun İ., Tepebaş K.,  Vural N., Biçil M., Akdeniz F.,  “Tırşik otundan (arum dioskoridis sm) elde edilen ekstrakların fenolik madde içeriğinin ve antioksidan aktivitelerinin tayini” XI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi Hatay, (2012)

 

 1. Tepebaş K., Akdeniz F., Dursun İ., “Lathyrus rotundifolıus willd.  Bitkisinden elde edilen ekstraktların toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite değerlerinin tayiniXI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi Hatay, (2012)
 1. Laurocerasus officinalis ROEM. Bitkisinin Kurutulmuş Meyvelerinden Farklı Ekstraksiyon Teknikleriyle Elde Edilen Ekstraktların Antioksidan Aktivitelerinin Ölçülmesi ve Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:TEPEBAŞ KADİR, DURSUN İNAN, Yürütücü:AKDENİZ FİKRET Baş. ve Bit. Tarihi: 15.06.2010-10.11.2014 (Tamamlandı).
 2. Lathyrus rotundifolius Willd Bitkisinden Farklı Tekniklerle Elde Edilen Ekstraktların Antioksidan Aktivitelerinin Karşılaştırmalı Tayinleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:TEPEBAŞ KADİR, DURSUN İNAN, Yürütücü:AKDENİZ FİKRET Baş. ve Bit. Tarihi: 23.05.2012-10.11.2014 (Tamamlandı).
 3. Fındık Bitkisinin Çeşitli Kısımlarından Farklı Ekstraksiyon Teknikleriyle Paclitaxel Ekstraksiyonunun Optimizasyonu ve Ekstraktların Antioksidan Aktivitelerinin Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: KÜÇÜK MURAT, Araştırmacı:DURSUN İNAN, Yürütücü: AKDENİZ FİKRET,  Baş. ve Bit. Tarihi: 01/09/2017- (Devam ediyor).
 4. Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında desteklenmesi istemiyle Genç Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümünden Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ece ALTUNBAŞ ŞAHİN'in BÜ-THBKP-ARI türündeki "Bingöl Balının Kalitesinin Depolama Koşulları ile Değişimi" başlıklı projede araştırmacı olarak görev almıştır. Bütçe: 216127 TL, Baş. ve Bit. Tarihi: 05.07.2019-05.07.2022 ( Devam etmekte). Proje Türü: BÜ-THBKP-ARI Proje No: PİKOM-ARI.2019.002 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Ece Altunbaş Şahin, Araştırmacılar: Öğr. Gör. İnan DURSUN, Öğr. Gör. Nevzat ÇAĞLAYAN, Teknisyen Derya ÖZDEMİR POLAT Danışmanlar: Prof. Dr. Ramazan SOLMAZ, Prof. Dr. Gülfeza KARDAŞ.
 5. Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında desteklenmesi Sosyal Bilimler MYO Mülkiyet Koruma ve Güvenlik bölümünden Doç. Dr. Ferdi AKMAN’ in BÜ-THBKP-ARI türündeki " PİKOM Projelerinde Kullanılacak Merkezi Laboratuvar Cihazlarının Bakım, Onarım ve Eğitim Hedeflerinin Gerçekleştirilmesi " başlıklı projede araştırmacı olarak görev almıştır. Bütçe: 693816 TL, Baş. ve Bit. Tarihi: 05.07.2019-05.07.2022 ( Devam etmekte). Proje Türü: BÜ-THBKP-ARI Proje No: PİKOM-ARI.2019.004. Yürütücü: Doç. Dr. Ferdi AKMAN, Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Ece ALTUNBAŞ ŞAHİN, Öğr. Dr. Öğr. Gör. İnan DURSUN, Gör. Dr. Fadime YAZDIÇ, Öğr. Gör. Buket ARICI, Öğr. Gör. Ebubekir İZOL, Öğr. Gör. Zeynep ÜRÜŞAN,  Arş. Gör. Ramazan GÜN. Danışman: Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN.
 6. Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında desteklenmesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Dilhun Keriman ARSERİM UÇAR in BÜ-THBKP-ARI türündeki " Bingöl Bölgesinden Elde Edilen Propolisin Enkapsülasyon ve Taşınımı için Nano-Mikro Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Karakterize Edilmesi " başlıklı projede araştırmacı olarak görev almıştır. Bütçe: 500.000 TL, Baş. ve Bit. Tarihi: 05.07.2019-05.07.2022 ( Devam etmekte). Proje no: PİKOM-Arı.2019.012. Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Dilhun Keriman ARSERİM UÇAR, Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Veysel SÜZERER, Arş. Gör. Ramazan GÜN, Dr. Öğr. Üyesi Adem YAR, Dr. Öğr. Üyesi Hakiye ASLAN, Dr. Öğr. Üyesi Duygu Nur ÇOBANOĞLU, Dr. Öğr. Gör.  İnan DURSUN, Öğr. Gör. Ebubekir İZOL. Danışman: Prof. Dr. Ramazan SOLMAZ.
 7. Bingöl Arı Ürünleri ile Katma Değeri Yüksek Alternatif Ürünlerin Üretimi, KURUMSAL PİKOM PROJELERİ, PİKOM-KP.2021.002, Yürütücü Doç.Dr. Nevzat ESİM, Araştırmacılar: Dr. İnan DURSUN, Zeynep ÜRÜŞAN, Araştırmacı Enes KAYA, Araştırmacı Davut KARAHAN, Araştırmacı Serhat KOÇYİĞİT, Araştırmacı İbrahim ŞAHİN, Araştırmacı Deniz CANLI,  Doç. Dr. Veysel TURAN, Dr.Öğr.Üyesi Ekrem DARENDELİOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Veysel SÜZERER, Araştırmacı Ebubekir İZOL, Doç. Dr. Mahmut TOPRAK, 08-04-2021/08-04-2022 (Devam ediyor)
 8. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000PİKOM-Arı.2019.010 2019 (Ağustos)-2022 (Ağustos). Araştırmacı. Bingöl Balından Katma Değerli Kozmetik Ürünlerin Geliştirilmesi ve Üretimi.