AZİZE DEMİRPOLAT

Doç. Dr. AZİZE DEMİRPOLAT

Unvan DOÇENT
Birim GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM
E-mail ademirpolat@bingol.edu.tr
Dahili No 5193
Oda No

Doktora:   FIRAT ÜNİVERSİTESİ

                FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (DR)

Tez adı: Türkiye’de yetişen bazı Scandix L. (Apiaceae) türleri üzerinde biyosistematik araştırmalar (2017) 

Yüksek Lisans    :   İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

                            SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FARMASÖTİK BOTANİK (YL) (TEZLİ)

Tez adı: Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler (2010)

Lisans  :             FIRAT ÜNİVERSİTESİ- Fen Fak. Biyoloji    (2003) 

Doktora:   FIRAT ÜNİVERSİTESİ

                FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (DR)

Tez adı: Türkiye’de yetişen bazı Scandix L. (Apiaceae) türleri üzerinde biyosistematik araştırmalar (2017) 

Yüksek Lisans    :   İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

                            SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FARMASÖTİK BOTANİK (YL) (TEZLİ)

Tez adı: Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler (2010)

Lisans  :             FIRAT ÜNİVERSİTESİ- Fen Fak. Biyoloji    (2003) 

                         

2017 : Dr. Öğr. Üyesi

Fen Bilimleri Enstitüsü: Arı ve Arı Ür. ABD : Ballı Bitkiler ve Polinasyon

         1.DEMİRPOLAT AZİZE,KILIÇ ÖMER (2019).  Genç (Bingöl-Merkez) İlçesi ve Çevresi Florasında Arıcılık Açısından ÖnemliBitkiler.  Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi, 1(2), 135-141. (Yayın No: 5919104)

              2.DEMİRPOLAT AZİZE,KILIÇ ÖMER,YILDIRIMLI SİNASİ,BAĞCI EYÜP (2019).  Essential oil and fatty acid composition leaves of some aromatic plant taxa from turkey.  International Journal of Pharmacognosy and Pharmaceutical Research, 1(1), 18-22. (Yayın No: 5720237)

              3.DOĞAN GÜLDEN,DEMİRPOLAT AZİZE,BAĞCI EYÜP (2014).  Essential Oil Composition Of The Aerial Parts Of Two Salvia L. ( S. russellii Bentham and S. bracteata Banks Sol.) Species..  Asian Journal of Chemistry, 26(18) (Yayın No: 3835379)

              4.SANA AYAZ,AHMAD MUSTAQH,ZAFAR MUHAMMAD,IA MUHAMMAD,SULTANA SHAZIA,RR MUHAMMAD,UU MUSTAFA,KILIÇ ÖMER,DEMİRPOLAT AZİZE,GG ABDUL,AA RABIA,AA KHALİD,MM MAMOONA,KK NOMANA,RR JAMİL (2019).  A100 Taxonomic significance of cypsela morphology in tribe Cichoreae (Asteraceae) using light microscopy and scanning electron microscopy.  Microscopy Research and Technique, Doi: 10.1002/jemt.23407 (Yayın No: 5677899)

              5.DEMİRPOLAT AZİZE,KILIÇ ÖMER,YILDIRIMLI SİNASİ,BAĞCI EYÜP (2019).  GENÇ (BİNGÖL) İLÇESİ ÇEVRESİNDE DOĞAL YAYILIŞLI EKONOMİK DEĞERİ OLAN BAZI BİTKİLER.  EJONS, 3(9), 72-78. (Yayın No: 5734661)

              6.DEMİRPOLAT AZİZE,DOĞAN GÜLDEN,BAĞCI EYÜP (2019).  Chemical composition of Essential Oils of Four Scandix Species from Different Parts: A Chemotaxonomic Approach.  Journal of Essential Oil Bearing Plants, 21(6), 1660-1668., Doi: 10.1080/0972060X.2018.1555059 (Yayın No: 5919025)

              7.DEMİRPOLAT AZİZE,DOĞAN GÜLDEN,BAĞCI EYÜP (2019).  MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL INVESTIGATION OF THREE SCANDIX SPECIES FROM TURKEY.  Bangladesh Journal of Botany, 48(1), 1-11. (Yayın No: 5919001)

              8.DEMİRPOLAT AZİZE,DOĞAN GÜLDEN,BAĞCI EYÜP (2019).  Morphological and anatomical characters features of three medicinal Scandix species (Apiaceae) from Turkey.  Pakistan Journal of Botany, 51(1), 247-254., Doi: 10.30848/PJB2019-1(31) (Yayın No: 5918943)

              9.DOĞAN GÜLDEN,BAĞCI EYÜP,DEMİRPOLAT AZİZE (2018).  Composition of the essential oils of two Umbelliferae herbs (Ferula communis subsp. communis and Smyrnium cordifolium) growing wild in Turkey..  The Pharmaceutical and Chemical Journal, 5(5), 135-142. (Yayın No: 4633589)

              10.YÜCE BABACAN EBRU,DOĞAN GÜLDEN,DEMİRPOLAT AZİZE,BAĞCI EYÜP (2018).  Essential Oil Composition and Polen Morphology of Local Endemic Allium tuncelianum from Munzur Valley in Turkey..  The Pharmaceutical and Chemical Journal, 5(3), 72-79. (Yayın No: 4710276)

              11.DEMİRPOLAT AZİZE,DOĞAN GÜLDEN,BAĞCI EYÜP (2018).  Essentıal Oıl Composıtıon of Scandıx Iberıca Bıeb. and Scandıx Stellata Banks and Sol (Apıaceae) from Dıfferent Parts, a Chemotaxonomıc Approach.  Global Journal Of Botanical Science, 5(2), 55-62., Doi: 10.12974/2311-858X.2017.05.02.3 (Yayın No: 5919698).

             12.Sancar Yılmaz, P., Demirpolat, A., Cacan, E. (2021) Determination of Genetic Sources of Some Alfalfa Taxa (Medicago sativa L.) Cultured in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin. 30 (02), 860–868. 

 

 

1. Ö. Kılıç, E. Bağcı, G. Doğan, E. Yüce, Ş. Hayta, A. Demirpolat, Essential Oil Composition of Endemic Sideritis dichotoma Huter (Lamiaceae) From Turkey. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt: 1, Sayı:2, 2014. Full Text Online (PDF).

2. G. Doğan, A. Demirpolat, E. Bağcı. Composition of the Volatile Oils of Anthemis coelopoda var. coelopoda from Turkey . Hacettepe J. Biol. & Chem., 2015, 43 (4), 259-265.Full Text (PDF)

3. Ş. Hayta, G. Dogan, A. Demirpolat, E. Bagci. Identification of Essential Oil Composition of Four Umbelliferae from Turkey. Natural Science and Discovery 2015; 1(3): 74-9.Full Text (PDF)

4. G. Doğan, Ş. Hayta, A. Demirpolat, E. Bağcı. Doğu Anadolu’da Yetişen Bir Anason Türünün (Pimpinella tragium subsp. lithophila) Uçucu Yağ Analizi. Cilt 3, Sayı 1, 2015. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. Full Text (PDF)

1. N. Sadıkoğlu, A. Taş. (2010). Micromophological Characteristic on the Genus Origanum L. Sect. Majorana in Turkey. Optima kongresi. Antalya.[Full Text (PDF)]

2. E. Yüce,. Doğan, A. Demirpolat, E. Bağcı. (2013). Essential Oil Composition Oil of Local Endemic Allium tuncelianum From Munzur Valley in Turkey Uluslararası Tunceli Sempozyumu, 2013.[Full Text (PDF)]

3. Bagci E., Hayta S., Dogan, G., Demirpolat, A., 2014. Essential Oil Composition of Anthriscus nemorosa (Bieb.) Sprengel (Apiaceae) from Turkey. 2014. The Third International Symposium on the Biology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE-2014) April Antalya,Turkey.[Full Text (PDF)]

4. Hayta S., Dogan, G., Demirpolat, A., Bagci E., 2014, Analysis Of The Essential Oil Pimpinella peregrina L. (Apiaceae) From Turkey, 2014. The Third International Symposium On The Biology Of Rare And Endemic Plant Species (Bıorare-2014) April Antalya,Turkey.[Full Text (PDF)]

5. Hayta S., Dogan, G., Bagci E., Demirpolat, A. Volatile Oil Composition Of Ferulago angulata (Schlecht) Boiss. (Apiaceae) From Turkey. 2014. The Third International Symposium On The Biology Of Rare And Endemic Plant Species (Bıorare-2014) April Antalya,Turkey.[Full Text (PDF)]

6. Ö. Kılıç, E. Bağcı, G. Doğan, E. Yüce, Ş. Hayta, A. Demirpolat, Essential Oil Composition of Endemic Sideritis dichotoma Huter (Lamiaceae) From Turkey. 2014. The Third International Symposium On The Biology Of Rare And Endemic Plant Species (Bıorare-2014) April Antalya,Turkey.[Full Text (PDF)]

7. Hayta S., Dogan, G., Demirpolat, A., Bagci E., 2014, Essential Oil Composition Oil Of Chaerophyllum crinitum Boıss (Apiaceae) From Turkey. 2014. The Third International Symposium On The Biology Of Rare And Endemic Plant Species (Bıorare-2014) April Antalya,Turkey.[Full Text (PDF)]

8. M.Paksoy, E. Bagci, S. Hayta and A. Demirpolat. 2017. Essential Oil Composition of Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. (Asteraceae) from Turkey. TABKON 2017. Konya.[Full Text (PDF)]

9. G. Dogan, A. Demirpolat, E. Bagci. 2017. The Chemical Composition Of Milk Thistle Silybum marianus. TABKON 2017. Konya[Full Text (PDF)]

10. A. Demirpolat, E. Bagci. 2017.Chemical Composition Scandix pecten veneris L. and Scandix macrorhyncha C.A. Mey (Apiaceae) Essential Oil. TABKON 2017. Konya.[Full Text (PDF)]

11. A. Demirpolat, G. Dogan, E. Bagci. 2017.Essential Oil Composition Oil of Scandix aucheri Boiss. (Apiaceae) from Turkey. TABKON 2017. Konya[Full Text (PDF)]

12. A. Demirpolat, G. Dogan, E. Bagci. 2017. The Morphological And Anatomical Properties Of Three Medicinal And Aromatic Scandıx Species (Apıaceae) From Turkey. Reyhan 2017 5-7 October, Malatya.[Full Text (PDF)]

13. Demirpolat, A., Bagci E., 2016. Essential Oil Composition Of Different Parts Of Scandix iberica Bieb. And S. Stellata Banks & Sol. (Apiaceae) From Turkey. Oral Presentation. 2nd International Agriculture Congress -November[Full Text (PDF)]

14 - 18 2016, Belgrad. Sırbistan. 14. Demirpolat, A., Dogan, G., Bagci E. 2016. Essential Oil Composition Of Different Parts Of Scandix stellata (Apiaceae) From Turkey. 2nd International Agriculture Congress -November 14 - 18 2016, Belgrad. Sırbistan.[Full Text (PDF)]

1. N. Kubilay, M.M. Uma, A. Demirpolat, E. Bağcı. (2013). Gaziantep Dülük antik kenti kaya mezarları, Gaziantep kalesi, ve Eblehan evlerinin duvarlarında yayılış gösteren vasküler bitkiler. Ekoloji Kongresi. Tekirdağ.[Abstrcat]

2. Dogan, G., Hayta S., Demirpolat, A., Bagci E., 2014. Doğu Anadolu’da Yetişen Bir Anason Türünün (Pimpinella tragium subsp. lithophila) Uçucu Yağ Analizi.22. Ulusal Biyoloji Kongresi. Eskişehir.[Abstrcat]

3. M.Y. Paksoy, E, Yüce, E. Bağcı, A. Demirpolat,2014. Lisaea strigosa (Banks et Sol.) Eig (Apiaceae) Türünün Uçucu Yağ Bileşenleri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi. Eskişehir.[Abstrcat]

4. Dogan, G., Demirpolat, A., Bagci E., 2015. Anthemis coelopoda var. coelopoda (Asteraceae) Türünün Uçucu Yağ Analizi. 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi 2-4 Eylül 2015, BOLU [Abstrcat]

Journal of Essential Oil Bearing Plants (SCI)

1. 2nd International Agriculture Congress -November 14 - 18 2016, Belgrad. Sırbistan.

2. Reyhan 2017 5-7 October, Malatya.

3. TABKON I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi 2017. Konya

4. 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi BOLU, 2-4 Eylül 2015

5. The Third International Symposium On The Biology Of Rare And Endemic Plant Species (Bıorare-2014) April Antalya,Turkey.

6. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi. Eskişehir.2014

7. Uluslararası Tunceli Sempozyumu, 2013

8. Optima kongresi. Antalya.2010