YASİR İNCELER

Öğr. Gör. YASİR İNCELER

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail yinceler@bingol.edu.tr
Dahili No 5631&5670
Oda No Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı & D/2-3

1980 yılının Nisan'ında Muğla Milas'ta doğdu. Milas Sakarya İlkokulu'nu 1991 yılında bitirdi. Aynı yıl ilk öğrencilerinden biri olduğu Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni kazandı. 1999'da liseyi bitirerek aynı yıl Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. 2003 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını bitirdi. 2010 yılında da Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans'ı tamamlayarak bilim uzmanı oldu. Halen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Ana Bilim Dalı'nda Doktora eğitimine devam etmektedir. Lisans eğitimi sonrası göreve başladığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarında değişik unvanlarda 14 yıl çalıştı. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında yarı zamanlı statüde, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi ABD Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.  MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereği, özetle ''örgün öğretim esnasında hafızlık'' projesinin Denizli ayağını, bir grup arkadaşıyla birlikte 2015 ve 2016 yıllarında Denizli Bereketli İmam Hatip Ortaokulu'nda yürüttü. 2017 Eylül ayı itibariyle Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. 2017 Kasım ayında, Türkiye üniversitelerinden sadece iki tanesinde bulunan, bir tanesi de Bingöl Üniversitesi'nde açılan Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne Merkez Müdürü olarak görevlendirildi. 2019 Mayıs ayı itibariyle görevlendirme ile Türkiye Maarif Vakfı yurtdışı teşkilatında 2 yıl İdari ve Mali İşler Koordinatörü ve Okul Müdürü olarak görev yaptı. Asli göreve dönüş sonrası Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi ve 17.05.2021 tarihi itibariyle vekaleten Bingöl Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

1999    Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi

2003    Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2005    Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans

2010   Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi ABD Yüksek Lisans

2015   Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf ABD Doktora (Devam ediyor.) 

2012     Öğretim Görevlisi     Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2017     Öğretim Görevlisi     Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2003-2017     Diyanet İşleri Başkanlığı

(2003-2015)   İmam-Hatip - Uzman İmam-Hatip            

(2009-2014)   KKTC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği

                      (Din Görevlisi - Koordinatör Din Görevlisi - Müşavir Vekili)

(2012-2014)   KKTC Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Öğretim Görevlisi)

(2015-2017)   Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi Eğitim Merkezi Müdürlüğü

                      (VHKİ- Kur'an-ı Kerim Okuma ve Tecvid / İmamlık ve Müezzinlik Becerisi

                       Hutbe-Vaaz Hazırlama ve Sunma Dersleri Eğitim Görevlisi)

                       Denizli/Merkezefendi Bereketli İmam Hatip Ortaokulu

                       (Öğretmen - Hafızlık Projesi)

2019-2021   Türkiye Maarif Vakfı 

                     (Yurtdışı Teşkilatı İdari ve Mali İşler Kooordinatörü-Okul Müdürü)

Fonetik - Lisans Hazırlık Sınıfı

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Tecvid I - Lisans 1. Sınıf

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Tecvid II - Lisans 1. Sınıf

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Tecvid III - Lisans 2. Sınıf

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Tecvid IV - Lisans 2. Sınıf

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Tecvid V - Lisans  3. Sınıf

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Tecvid VI - Lisans 3. Sınıf

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Tecvid VII - Lisans 4. Sınıf

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Tecvid VIII- Lisans 4. Sınıf

Öğretmenlik Uygulaması - Lisans 4. Sınıf 

Türk Din Musikısi - Lisans 1. Sınıf

 

                  Okuma         Yazma        Konuşma     

Arapça        İyi                  İyi               Orta             

İngilizce       İyi                 İyi                 İyi            

'' Hâlid-i Bağdâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri ''

( Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ve Halidîliğin Bingöl Çevresi Üzerindeki Etkileri Sempozyumu)