HÜSEYİN NURSOY

Prof. Dr. HÜSEYİN NURSOY

Unvan PROFESÖR
Birim VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
E-mail hnursoy@bingol.edu.tr
Dahili No 5402
Oda No A2-27

Lisans          :  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1992

Doktora     :  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, 2000

Post Doc.  : University of Wisconcin, Dairy Forage Research Center,  

                            USA, 2008-2009

İDARİ GÖREVLER

 

 1. Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Senatorü, 2014- 2017
 1. Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 25.02.2013- 07.10.2015.
 1. Türk Doğa ve Fen Dergisi Editörü: 13.08.2012-04.04.2013
 1. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Editörü: 02.03.2012-12.08.2012
 1. Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanlığı, 30.01.2011-Devam Ediyor
 1. Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 30.01.2011-Devam Ediyor
 1. Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyeliği, 30.01.2011-Devam Ediyor
 1. Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Başkanı: 10.02.2011-23.12.2013  
 1. Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği : 17.01.2012-2015
 1. Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyeliği: 11.05.2011-2015
 1. Bingöl Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği: 07.06.2011- 2013
 1. Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Değerlendirme Komisyonu Üyeliği : 29.09.2011- Devam Ediyor
 1. Bingöl Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Fakülte Koordinatörlüğü: 14.03.2013- 2015
 1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erasmus Fakülte Temsilcisi: 12.12.2007-10.02.2011

Atıf Yapılan

Atıf Yapan(lar)

Ulusal

U.arası

Web of Science

19 YAYIN

                              TOPLAM

111

148

67

 

                 GENEL TOPLAM

259

 

 

1. Rasyon, Yemleme, Kaba Yemler Ders Slaytları 

                                         2.Konsantre Yemler Ders Slaytları

                                         3. Buzağı, Dana, Düve ve Süt İneklerinin Beslenmeleri Ders Slaytları

                                         4. Besi Sığırlarının Beslenmeleri Ders Slaytları

                                         5- Kanatlı Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ders Slaytları

                                         6-Koyun Keçi Besleme ve Beslenme Hastalıkalrı Ders Slaytları

                                         7-Pet Hayvanlarının Beslenmeleri Ders Slaytları 

                                         8-Yem Analizleri Ders Notları

                                         9- Vitamin Mineral İzelementlerin Metabolizmaları Ders Slaytları

                                         10-Vitamin Mineral İzelement Kaynakları Ders Slaytları

                                         11-Genel Hayvan Besleme Ders Slaytları

 

Arş. Gör.                     :  03.12.1993

Yrd. Doç. Dr.               :  03.02.2003

Doç.                            :  02.10.2006  

Prof. Dr.                      :  22.12.2011

 • TÜBİTAK-BİDEB Yurt Dışı Araştırma Bursu, WISCONCIN ÜNİVERSİTESİ, DAIRY FORAGE RESEARCH CENTER, ABD, 01.06.2008-24.01.2009

 

 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Desteğiyle, GLASGOW VETERİNER FAKÜLTESİ, İNGİLTERE, 24.08.2006-10.09.2006

 

      J-LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE VERDİĞİ DERSLER

 

A- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

 

LİSANS DERSLERİ

 

1.  Yem, Hijyeni ve Teknolojisi

 

2.   Bilgisayar Destekli Rasyon Hazırlama Teknikleri

 

3.   Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERSLERİ

 

1.   Preruminantların Beslenmeleri

 

2.   Besi Sığırlarının Beslenmeleri

 

3.   Yem Hijyeninde Temel İlkeler

 

4.   Süt ineklerinin Beslenmeleri

 

5.   Yem Maddelerinin Tanıtılması

 

6.   Hayvan Beslemede Alternatif Yemler

 

B- Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

 

LİSANS DERSLERİ

 

1.   Hayvan Besleme Biyokimyası (Seçmeli)

 

2.   Yemler Bilgisi ve Teknolojisi

 

3.   Hayvan Besleme – I ve II (Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Önlisans)

 

5.   Mesleki Uygulama - I

 

6.   Hayvan Hastalıkları ve Sağlık Koruma (Seçmeli)

 

7.   Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması (Seçmeli)

 

8.   At Besleme (Seçmeli)

 

9.   Ruminant Hayvan Besleme

 

10. Kanatlı Hayvan Besleme

 

11. Rasyon Hazırlama Teknikleri

 

12. Laktasyon (Seçmeli)

 

 13. Silaj Teknolojisi (Seçmeli)

 

  YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

 

1.   Küçükbaş Hayvan Besleme Prensipleri

 

2.  Yem Katkı Maddelerinin Hayvan Beslemede Kullanılmaları

 

3.  Süt Sığırlarının Beslenmeleri

 

Ders Notları (CD)

 

1. Rasyon, Ad Libitum Yemleme, Çayır ve Mera, Kuru Ot ve Silaj

 

                                                  2. Buzağı ve Süt İneklerinin Beslenmeleri

İ-Yönettiği Tezler

 

 1. İHSAN AKSOY. “Farklı Dönemlerde Biçilen Macar Fiği Buğday Karışımının Besin Madde Kompozisyonu, Rumende Yıkılım Özellikleri, İn Vitro Sindirilebilirlik ve Rölatif Yem Değerinin Belirlenmesi” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2008, Van.
 2. BURAK SEREN, Ozonlu, Reçineli, Klorlu, İşlenmiş, Doğal ve Stronsiyum Elementli Suların Erkek Bıldırcınlarda Performans, Oksidatif Stres Biyomarkerleri, Nüklear Transkripsiyon Faktörleri ile Kan ve Karkas Parametrelerine Etkileri,2016.  
 3. ABDURRAHMAN ŞİMŞEK, Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Danışmanı, 2020 (Ders aşaması devam ediyor).

 

 

A-Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler- SCI-Expanded

1. M. Gonzalez Ronquillo, A. P. Faciola, H. Nursoy,  G.A. Broderick. Effect of increasing dietary protein with constant lysine:methionine ratio on production and omasal flow of nonammonia nitrogen in lactating dairy cows.J. Dairy Sci. 101, 3, 2084-2095, 2021. Abstract  

2.H. Nursoy, M. Gonzalez Ronquillo, A. P. Faciola, G.A. Broderick. Lactation response to soybean meal and rumen-protected methionine supplementation of corn silage-based diets” J. Dairy Sci. 101, 3, 2084-2095, 2018. Abstract 

3. Oktay Kaplan, Mehmet Avcı, Nihat Denek, Murat Sedat Baran, Hüseyin Nursoy and Faruk Bozkaya,Influence of humic acid addition to drinking water on laying performance and egg quality in Japanese quails“ Indian J. Anim. Res., 2018, B-874 [1-4]. Full Text Online (PDF)

4. İnci H.,Özdemir G., Sengul A. Y., Sogut B., Nursoy H., Şengül T. Using Juniper Berry (Juniperus communis) as a Supplement in Japanese Quail Diets.R. Bras. Zootec., 45(5):230-235, 2016 Full Text Online (PDF)

5. Nursoy, H., Söğüt, B., Taşal, T.,  Aldemir, R.,  Kaplan, O.,  Altaçlı, S.“The Effects of Varying Dietary Na/K Ratio and Electrolyte Balance of Diets on Growth, Blood Gases, Hematological Variables, Ionized Calcium and Carcass Traits in Broiler Chickens” Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (6), 979-986, 2011. Full Text Online (PDF)

6. Aksoy, İ., Nursoy, H. “Vejetasyonun Farklı Dönemlerinde Biçilen Macar Fiği Buğday Karışımının Besin Madde Kompozisyonu, Rumende Yıkılım Özellikleri, in vitro Sindirilebilirlik ve Rölatif Yem Değerinin Belirlenmesi” Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (6), 925-931, 2010. Full Text Online (PDF)

7. Diler, İ., Arabacı, M., Nursoy, H. ve Göncü, M. “The Effects of Diets Supplemented with CaCl2 and Rock Salt on Growth, Feed Efficiency and Some Serum Mineral Levels in Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss” Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (Suppl-B): 271-275, 2010. Abstract Full Text Online (PDF)

8. Arabacı, M., Nursoy, H. Diler İ. “The Influence of Changing Dietary Cation-Anion Differences and Dietary Na/K Ratios on Growth and Feed Efficiency in Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss” Journal of Animal and Veterinary Advances, 9, 11, 1607-1613, 2010. Abstract Full Text Online (PDF)

9. Kaplan O., Deniz S., Karslı, M.A., Nursoy, H., Avcı M. “Effects of Sodium Bicarbonate, Magnesium Oxide and Dried Sugar Beet Pulp in Diets of Dairy Cows on Milk Yield, Milk Composition and Rumen Fluid and Some Blood Parameters” Journal of Animal and Veterinary Advances, 9, 11, 1570-1574, 2010. Abstract Full Text Online (PDF)

10. Karsli M.A., Tasal, T. and Nursoy H. “Effects of dietary inclusion of hazelnut-meal with soybean-meal on microbial protein synthesis” Small Ruminant Research, 6, 45-52, 2006. Abstract Full Text Online (PDF)

11. Keskin B., Yılmaz, İ.H., Karslı, M.A. Nursoy, H. “Effects of Urea or Urea plus Molasses Supplementation to Silages with Different Sorghum Varieties Harvested at the Milk Stage on the Quality and In Vitro Dry Matter Digestibility of Silages” Tr. J. Vet. Anim. Sci., 29, 1143-1147, 2005. Abstract  Full Text Online (PDF)

12. Nursoy, H., Kaplan, O., Oğuz, M. N. ve Yılmaz, O. “Effects of Varying Levels of Live Yeast Culture on Yield and Some Parameters in Laying Hen Diets” Indian Vet. J., 81, 59- 62, 2004. Abstract Full Text Online (PDF)

13. Demirel, M., Deniz, S., Yılmaz, İ. ve Nursoy H. “Hamur Olum Döneminde Biçilen Kimi Sorgum Çeşitlerine Üre yada Üre ve Melas Katkısının Silaj Kalitesi ile Sindirilebilir Kuru Madde Verimine Etkisi” Tr. J. Vet. Anim. Sci., 28, 1, 29-37, 2004.  Abstract Full Text Online (PDF)

14. Deniz, S., Karslı, A., Nursoy, H. ve Kutlu, M. S. “Ruminantların Beslenmesinde Yaygın Olarak Kullanılan Proteince Zengin Bazı Yem Hammaddelerinin Protein Parçalanabilirlik Özelliklerinin İn Sacco Yöntemle Belirlenmesi” Tr. J. Vet. Anim. Sci., 28, 1079-1086, 2003. Full Text Online (PDF)

15. Nursoy, H., Deniz, S., Demirel, M. ve Denek, N. “Süt Olum Döneminde Biçilen Kimi Mısır Hasıllarına Üre ve Melas Katkılarının Silaj Kalitesi ile Sindirilebilir Kuru Madde Verimine Etkisi” Tr. J. Vet. Anim. Sci. 27, 1, 93-99, 2003.Abstract  Full Text Online (PDF)

16. Karslı, M. A., Deniz, S., Nursoy, H., Denek, N. ve Akdeniz, H. “Vejetasyon Döneminin Mera Kalitesi ve Hayvan Performansı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” Tr. J. Vet. Anim. Sci., 27, 1, 117-124, 2003.  Abstract  Full Text Online (PDF)

17. Akdeniz, H., Karslı, M. A., Nursoy, H. ve Yılmaz, İ. “Bazı Tane Sorgum Çeşitlerinin Besin Madde Kompozisyonu ve Sindirilebilir Kuru Madde Veriminin Belirlenmesi” Tr. J. Vet. Anim. Sci., 27, 6, 1349-1355, 2003. Abstract  Full Text Online (PDF)

18. Nursoy, H. ve Baytok, E. “Ekmek Mayası (Saccharomyces cerevisiae) Süt İneği Rasyonlarında Kullanılmasının Süt Verimi, Bazı Rumen Sıvısı Parametreleri ve Kan Metabolitleri Üzerine Etkisi” Tr. J. Vet. Anim. Sci., 27, 1, 7-13, 2002, (Doktora Tezi Özeti)  Abstract  Full Text Online (PDF)

19. Deniz, S., Bolat, D., Kaplan, O. ve Nursoy, H. “Değişik Şekillerde Üretilen Şeker Pancarı Posası Silajının Süt İneği ve Kuzu Rasyonlarında Kullanılma Olanakları. 2. Ruminal Yıkımlanabilirlik” Tr. J. Vet. Anim. Sci., 26, 4, 765-770, 2002.  Abstract  Full Text Online (PDF)

20. Deniz, S., Denek, N., Nursoy, H. ve Oğuz, M. N. “Değişik Şekillerde Üretilen Şeker Pancarı Posası Silajının Süt İneği ve Kuzu Rasyonlarında Kullanılma Olanakları. 3. Sindirilebilirlik ve Kuzu Besisi Denemeleri” Tr. J. Vet. Anim. Sci., 26, 4, 771-777 , 2002.  Abstract  Full Text Online (PDF)

B-Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

       1.Nursoy H. Şahin E. Terlemez F. Kanola Bitkisi ve Ürünlerinin Ruminant Beslemede Kullanımı, Dicle Veteriner Fakültesi Dergisi,11, 2:           109-114, 2018. Full Text Online (PDF)

       2-Şahin E. Nursoy H., Terlemez F. Kanola (Brassica napus L.)’nın Hayvan Besleme Alanında Kullanılan Ürünleri ve Bu Ürünlerin                     Üretimi. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 7,2: 30-35, 2018.Text Online (PDF)

3-Seren B. Nursoy H. The effects of ozonated, chlorinated, celestite stone-treated, natural spring and pine resin-treated waters on performance, oxidative stress and carcass parameters in Japanese quail. Journal of Istanbul Veterinary Sciences, 2, 2:16-27, 2017. Full Text Online (PDF)

4. Şahin E.,Nursoy H. Ruminantlarda İyonofor ve Mayaların Kullanımları ve Etkileri, Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Özel Sayı, 3, 181-189, 2017.Text Online (PDF)

5. Nursoy H. Şahin E.Son metodlara göre yemlerin kuru madde analizleri, Türk Doğa ve Fen Dergisi, 6,1,61-66, 2017.Full Text Online (PDF)

6.Özdemir, G., Daş A., Nursoy, H., Ildız S., Evaluation of Applications of Mating Season in Small Animal Breeding in Bingol Province, Van Veterinary Journal, 26,1, 13-16, 2015. Full Text Online (PDF)

7. Nursoy, H. Yılmaz, O. ve Denk, H. “Effects of Flushing During Normal Breeding Seasons on Reproductive Performance and Birth Weights of Lambs in Akkaraman Ewes” YYÜ. Sağlık Bil. Derg. 9,1,92-99, 2006.  Full Text  (PDF) 

8. Yılmaz O., Denk, H., Nursoy H. “Milk Yield Characteristics of Norduz Sheep” The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Yuzuncu Yıl, 15,(1-2), 27-31, 2004. Full Text Online (PDF)

9. Nursoy, H., Deniz, S., Karslı, M.A. ve Kaplan, O. “The Effect of Urea a nd Molasses Addition into Sorghum Harvested at Early-Milk Stage on SiIage Quality and In Vitro Digestibiltty” Vet. Bil. Derg.18, 1-2, 77-81, 2002. Full Text Online (PDF)

10. Karslı, M.A., Yılmaz, İ., Deniz, S., Nursoy, H. ve Denek, N. “Effects of Harvesting sorghum varieties at varying maturities on silage quality and digestible dry matter yield” YYÜ. Sağlık Bil. Derg. 8, 1-2, 22-27, 2002. Full Text Online (PDF)

11. Karslı M. A. ve Nursoy, H. “Comparasion of Protein Fraction of Hazelnut-meal with Soybean-meal by Using In Situ Technique” YYÜ. Sağlık Bil. Derg. 7, 1-2, 126-130, 2001.Full Text Online (PDF)

12Nursoy, H. ve Baytok, E. “The effects of baker's yeast suplumentationin rams diets on digestibility of nutrients, nitrogen retention, some rumen fluid parameters and blood metabolities” YYÜ. Sağlık Bil. Derg., 7, 1-2, 114-120, 2001, (Doktora Tezi Özeti). Full Text Online (PDF)

13. Deniz, S., Nursoy, H., Yılmaz, İ. ve Karslı, M. A. “Effects of Harvesting Corn Varieties at Varying Maturities on Silage Quality and Digestible Dry matter Yield of Corn Silages” Vet. Bil. Derg., 17, 3, 43-49, 2001. Full Text Online (PDF)

14. Deniz, S., Denek, N., Karslı, M. A., Yumak, H. ve Nursoy, H. “Effects of Grinding Forages with Different Type Grinders on Chemical Composition, Intake and Digestibilities of Forages” YYÜ. Vet. Fak. Derg., 11, 2, 82-86, 2000. Full Text Online (PDF)

15. Baytok, E., Bolat, D., Deniz, S., Nursoy, H. ve Muruz, H.  The effeects of Seaweed Soluble Powder (Ascophyllum nodosum, (Maxicrop)) on performance in hens” Hay. Araş. Derg. 6, 1-2, 71-73, 1996.Full Text Online (PDF)

16.  Nursoy, H. Yılmaz. İ. Ruminantların Merada Beslenmeleri, Tr. Vet.Hek. Derg. 14, 1, 58-63, 2002.

17. Nursoy, H. Baytok, E. Buzağı Beslemede Süt İkame Yemleri, Yem
Magazin, 23, 35-40, 1999. Full Text Online (PDF)

C-Uluslararası Bildiriler

1-Nursoy H. Aldemir R. Çayır ve Meralarımızın Durumu ve Hayvan Beslemede Efektif Kullanımları. III. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi Tam Metin Kitabı 788-796, 21-23 Eylül 2019, Malatya

2-Nursoy H., Baytok E. “Toklu Rasyonlarında Ekmek Mayası Kullanımının Besin Maddelerin Sindirilme Dereceleri, Azot Birikimi, Rumen Sıvısı Parametreleri ve Kan Metabolitleri Üzerine Etkisi” I. Uluslararası Gastronomi ve Kültür Kongresi Tam Metin Kitabı 135-143, 20-22 Aralık 2019 Malatya  

3- Aldemir R. Nursoy H. “Et Kalitesi ve Besi Sığırlarının Beslenmeleri” I. Uluslararası Gastronomi ve Kültür Kongresi Tam Metin Kitabı 201-205, 20-22 Aralık 2019 Malatya  

4- Aldemir R. Nursoy H.  The Effects of Adding Junıper Berry in Broiler Diets on Performance, Parameters of Serum, Carcass, Histopathologic and Jejunum Villi Lengths.  III. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi Özet Kitabı, 74, 21-23 Eylül 2019, Malatya.

5-Nursoy, H. ve Baytok, E. “The Effects of Baker’s Yeast (Saccharomyces cerevisiae) in Dairy Cow Diets on Milk Yield, Some Rumen Fluid Parameters and Blood Metabolites of Dairy Cow Diets” The International Natural and Health Science Conference, 14-17 November 2018, Diyarbakır/Turkey.

6.Seren B. Nursoy H. The effects of ozonated, chlorinated, celestite stone-treated, natural spring and pine resin-treated waters on performance, oxidative stress and carcass parameters in Japanese quail, 2nd International Symposium Innovative Approaches and Scientific Studies, 30 November-1 December 2018, Samsun/Turkey

7. Aksoy, İ., Nursoy, H. “Determination of the Varying of Vegetation Harvested Hungarian Vetch and Wheat Mixture on Nutrient Content, Degradation Kinetics, in vitro Digestibility and Relative Feed Value, 2nd International Symposium Innovative Approaches and Scientific Studies, 30 November-1 December 2018, Samsunr/Turkey

8-İnci H.,Özdemir G., Sengul A. Y., Sogut B., Nursoy H., Şengül T. Using Juniper Berry (Juniperus communis) as a Supplement in Japanese Quail Diets. The International Natural and Health Science Conference, proceeding Books, 75-83, 19-21 October 2017 Antalya/Turkey

9-Nursoy, H., Söğüt, B., Taşal, T.,  Aldemir, R.,  Kaplan, O.,  Altaçlı, S., The Effects of Varying Dietary Na/K Ratio and Electrolyte Balance of Diets on Growth, Blood Gases, Hematological Variables, Ionized Calcium and Carcass Traits in Broiler Chickens, The International Natural and Health Science Conference, proceeding Books, 84-93, 19-21 October 2017 Antalya/Turkey 

11-Ronquillo M. G., Nursoy H., Broderick G.A. ve Faciola A.P., Production response to soybean meal and methionine supplementation of corn silage-based diets in dairy cows. J. Dairy Sci. Vol. 92, E-Suppl. 1/J. Anim. Sci. Vol 87 E-Suppl.2, Abstract No:478. ADSA, Joint Annual Meeting, July 12-16 2009, Montreal, Quebec, Kanada. Abstract

12-Nursoy H., Ronquillo M. G, Broderick G.A. ve Faciola A.P. “Rumende Yıkımlanabilen Gerçek Protein ve Rumende Korunmuş Metiyonin Düzeyleri Farklı Olan Mısır Silajlı Rasyonların Süt Verimi ve Mikrobiyal Protein Sentezine Etkileri I. Süt Verimi” VI. Uluslararası Katılımlı Hayvan Besleme Kongresi, 30 Eylül-3 Kasım, Çorlu, Tekirdağ 2009, Türkiye.

 

D-Ulusal Bildiriler

 

1.Özdemir, G., Daş A., Nursoy, H., Ildız S., Evaluation of Applications of Mating Season in Small Animal Breeding in Bingol Province, 5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Burdur, 2015. 

2. İnci H., Nursoy H., Şengül T. ve Şengül A.Y., “ Japon Bıldırcınlarının  Diyetlerine İlave Edilen   Ardıç Meyvesinin  (Juniperus Communis)  Besi Performansı Üzerine Etkisi”, 8. Ulusal Zootekni   Bilim Kongresi 5-7 Eylül 2013, 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.

3. Deniz, S., Karslı, A., Nursoy, H. ve Kutlu, M. S. “Ruminantların Beslenmesinde Yaygın   Olarak Kullanılan Proteince Zengin Bazı Yem Hammaddelerinin Protein Parçalanabilirlik   Özelliklerinin İn Sacco Yöntemle Belirlenmesi” III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi,   7-10 Eylül, Adana, 517-521, 2005.

4. Karslı, M. A., Deniz, S., Nursoy, H., Denek, N. ve Akdeniz, H. “Vejetasyon Döneminin Mera Kalitesi ve Hayvan Performansı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül, 445-452, Konya, 2003.

5. Deniz, S., Denek, N. ve Nursoy, H. “Ruminantlar İçin Kimi Yemlerin Enerji İçeriklerinin İn Vivo ve İn Vitro Yöntemlerle Belirlenmesi.3.Naylon Kese Yöntemi” II.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül, Konya, 224-229, 2003.

6. Karslı, M. A., Deniz, S., Nursoy, H. ve Denek, N. “Vejetasyonun Farklı Dönemlerinde Hasat Edilmenin Sorgum Variyetelerinde Besin Madde İçeriği ve Sindirilebilir Kuru Madde Miktarına Etkisi” I. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 29 Ağustos-02 Eylül, Elazığ, 98-99, 2001.

 • Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (C Sınıfı)

 

 • African Journal of Biotechnology (C sınıfı)

 

 • Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi (C sınıfı) 

 

 • Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri (Ulusal)

 

 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi (Ulusal)

 

 • Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Ulusal)

 

F-Projeler 

 

1. Hüseyin Nursoy, Gökçe Özdemir, Özlem Doğan, Aydın Daş, Fuat Berdibek, “Bingöl’de Küçükbaş Hayvan         Yetiştiriciliğinin Yapısal Durumu Ve Geliştirme Olanakları”, Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1/2013/DFD/007, Proje     Bilim Kurulu Başkanı, 2013.

 1. Hüseyin NURSOY ve Oğuz AĞYAR, Bingöl İlinde Yetiştirilen Yerli Gen Kaynaklarımızdan Morkaraman Koyun Irkının Canlı Ağırlık Artışını Etkileyen Gen Bölgelerinin Genetik Markörlerle Belirlenmesi, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi BÜBAP-D6, 2013,  Proje Yürütücüsü, 2014.
 1. Hüseyin NURSOY ve Aydın DAŞ, Bingöl İli Sığır İşletmelerinin Barınak Yapıları, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi BÜBAP-D12, 2012, Proje Yürütücüsü, 2012.

4. Elektrolit Dengesi Farklı Olan Rasyonların Etlik Piliçlerde Performens ve Kimi Kan Parametreleri Üzerine Etkileri, YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, 2007-VF-B14, Proje Yürütücüsü, 2009. 

5. Simental Sığır Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması, Ergücü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Van, Turkiye, Avrupa Birliği (EU) Doğu Anadolu Kalkınma Programı  Projesi DG-ELARG/MEDTQ/04-01/ARD-055 Proje Bütçesi: 143.540,60 Avro,  Proje Danışmanı, 2006-2007.

6. Eğitim ve Teknik Bilgi Desteğiyle Yem Bitkilerini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi, Gürpınar Kaymakamlığı, Van, Türkiye, Avrupa Birliği (EU) Doğu Anadolu Kalkınma Programı  Projesi No:  DG-ELARG/MEDTQ/04-01/ARD-109 Proje Bütçesi: 91.313 Avro,  Proje Danışmanı, 2006-2007.

7. Mısır ve Sorgumun Silaj ve Kuru Ot Olarak Konserve Edilmelerinin Ruminantlarda Duodenuma Geçen Gerçek Protein Miktarı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi, VHAG-1935. Yardımcı Araştırıcı, 2004.

8. Katyon-anyon Farkı Değişik Düzeylerde Olan Sodyum Karbonat, Sodyum Bikarbonat ve Kalsiyum Klorür Katkılı Rasyonların Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Performansı ve İyon Dengesi Üzerine Etkileri, TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI, TAGEM, GYAD Projesi TAGEM GY/02/11/02/076, Proje Danışmanı, 2004.

9. Vejetasyon Döneminin Mera Kalitesi ve Hayvan Performansı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. YYÜ. Araştırma Fonu Projesi, 2000-VF-037, Yardımcı Araştırıcı, 2003.

10. Ruminantların Beslenmesinde Yaygın Olarak Kullanılan Proteince Zengin Yem Maddelerinin Protein Parçalanabilirlik Düzeylerinin İn Sacco Yöntemle Belirlenmesi, YYÜ.Araştırma Fonu Projesi, 99-VF-027, Yardımcı Araştırıcı, 2002.

11. Ruminant Beslenmesinde Kimi Tane Yemlerin Enerji Düzeylerinin İn Vivo ve İn Vitro Metotlarla Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi, VHAG-1494, Yardımcı Araştırıcı, 2001.

12. Değişik Şekillerde Üretilen Şeker Pancarı Posası Silajının Kuzu ve Süt ineği Rasyonlarında Kullanılma Olanakları, TÜBİTAK Projesi, VHAG-1200, Yardımcı Araştırıcı, 1998.

 

Avrupa Birliği  FP-7 Proje Teklifleri

 

 Proje Yürütücüsü

Sunulan Yer

Yılı, Öneri No

Proje Bütçesi

Durumu

Threshold

 Doç. Dr. Hüseyin NURSOY

Avrupa Birliği  FP7, REGPOT

2009-1.Çağrı  245884

1,593,225.00 €

Kabul edilmedi

11* (İstenilen 10-15)

 Doç. Dr. Hüseyin NURSOY

Avrupa Birliği  FP7, REGPOT

2008-1. Çağrı 229811

   992,200.00 €

Kabul edilmedi

6.0

 Doç. Dr. Hüseyin NURSOY

Avrupa Birliği  ERC, AdG

2008-AdG  233088

   707,340.00 €

Kabul edilmedi

3.5

            *: Yeterli puan almama rağmen bütçe kısıtından dolayı projem kabul edilmedi.

G-Kitaplar

 

1.Hüseyin Nursoy, Gökçe Özdemir, Özlem Doğan, Aydın Daş, Fuat Berdibek, “Bingöl’de Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Yapısal Durumu Ve Geliştirme Olanakları”, Fırat Kalkınma Ajansı,  A Medya Basın yayın , Diyarbakır, 2013.

2. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Bölüm : At Besleme ve Beslenme Hastalıkları,  Yazar : Hüseyin Nursoy, Medipres Matbaası, Malatya, 2008

3. Klinik Pratikte At Hekimliği, Editörler : Reuben J.Rose - David R.Hodgson Çeviri Editörleri: Dr. A. Arda Sancak -Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sağlam 18. Bölüm Yazarı :John Kohkne Çevirenler: Kemal Küçükersan, Ebru Göncüoğlu ve Hüseyin Nursoy, Medipres Matbaası, Malatya, 2007

4. AVRUPA BİRLİĞİ DOĞU ANADOLU KALKINMA PROGRAMI Tarım ve Kalkınma Bileşeni, Süt İneklerinde Beslenme, Üreme ve Meme Sağlığı Kitabı, Editör : Prof Dr. Muhammed Alan, Yazarlar: Prof. Dr. Suphi DENİZ, Doç. Dr. M. Akif Karslı, Doç. Dr. Hüseyin NURSOY, Yrd.Doç. Dr. Sait Şendağ, Çağdaş Ofset Matbaacılık Van, 2007.

5. AVRUPA BİRLİĞİ DOĞU ANADOLU KALKINMA PROGRAMI Tarım ve Kalkınma Bileşeni, Kırsal Alanda Çiftçi Eğitimi Editör : Prof. Dr. Suphi DENİZ, Yemler ve Sığır Besleme Bölümleri Yazarları: Prof. Dr. Suphi DENİZ, Doç. Dr. M. Akif Karslı, Doç. Dr. Hüseyin NURSOY, Saray Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Van, 2007.

6. AVRUPA BİRLİĞİ DOĞU ANADOLU KALKINMA PROGRAMI Tarım ve Kalkınma Bileşeni, Van, Bitlis, Muş, ve Hakkari İllerinde 36 Köyde Gerçekleştirilen Teknik Çiftçi Eğitim Programı Kitabı, Editör: Prof. Dr. Suphi DENİZ Yazarlar: Doç. Dr. M. Akif Karslı, Doç. Dr. Hüseyin NURSOY, Doç. Dr. Murat DEMİREL, Doç. Dr. Galip BAKIR, Haziran-Kasım 2006.

L- Yurtdışı Etkinlikler

 

1. TÜBİTAK-BİDEB Yurt Dışı Araştırma Bursu, WISCONCIN ÜNİVERSİTESİ, DAIRY FORAGE RESEARCH CENTER, ABD, 01.06.2008-24.01.2009

2. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Desteğiyle, GLASGOW VETERİNER FAKÜLTESİ, İNGİLTERE, 24.08.2006-10.09.2006

 

M- Yurtiçi Etkinlikler

 

                “Hayvan Refahı ve Veteriner Hekimlik”  Bingöl üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu,        

                 Panel Moderatörlüğü, 30 Nisan 2013, Bingöl.

        Su Ürünleri Semineri, Van,  4 Nisan 2006.

Proje Yönetimi ve Uygulamaları Avrupa Birliği Doğu Anadolu Kalkınma Programı,   EU, DG-ELARG/MEDTQ/04-01/ARD, 12-14 Eylül 2006, Van.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari’de 36 Köyde Çiftçi Eğitimi Avrupa Birliği Doğu Anadolu Kalkınma Programı, Haziran -Kasım 2006, Van.

Satınalma Eğitimleri, Avrupa Birliği Doğu Anadolu Kalkınma Programı  EU, DG-ELARG/MEDTQ/04-01/ARD, 22-30 Kasım 2006, Van.

Hibe Başvuru Eğitimleri,  Avrupa Birliği Doğu Anadolu Kalkınma Programı EU, DG-ELARG/MEDTQ/04-01/ARD, 3-6 Haziran 2005, Van.

      Liquid Chromatograph Workshop, 3-6 Haziran 2002, Van.

              Deney Hayvanları Kursu, 2-4 Kasım 2002, Van.

K-Kuruluş Üyelikleri

 

 1. Hayvan Besleme Bilim Derneği Üyeliği
 2. Elazığ Veteriner Hekimleri Odası Üyeliği
 3. Akademi Derneği Etik Kurul Üyeliği
 4.  Van Tarım ve Kırsal Kalkınma Derneği Genel Sekreteri

H-Patent

   Türk Patent Enstitusü, Patent Numarası: 2005/02655    Konu: Yemlerde İyon Dengesi

Atıf Yapılan

Atıf Yapan(lar)

Ulusal

U.arası

Web of Science

19 YAYIN

                              TOPLAM

111

148

67

 

                 GENEL TOPLAM

259