TUĞBA TANMAN

Arş. Gör. TUĞBA TANMAN

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
E-mail ttanman@bingol.edu.tr
Dahili No 5426
Oda No A-II 15
Lisans Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2011-2016
Doktora Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 2018-2023

 

Araştırma Görevlisi Bingöl Üniversitesi 2017-2023
Araştırma Görevlisi Doktor Bingöl Üniversitesi 2023-

Yildirim, F., Küreksiz, A., & Tanman, T. (2022). Feeding and activity time location preferences of horses in a paddock area. Veterinarski arhiv92(2), 127-136.

Tanman T1. Yıldız  A2., "Doğu Anadolu'da Göçer Koyunculuk", Ata-Vet Kong II, Erzurum, 2019

Morkaraman, İvesi ve Tuj Kuzuların Kesim, Karkas, Et Kalitesi Özelliklerinin Karşılaştırılması ve İlgili Bazı Genlerin Ekspresyonu, Yüksek öğretim kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ATA-BAP, Araştırmacı, 15.09.2021- 02.11.2023 (Tamamlandı) (ULUSAL)

Bingöl İli Koyunculuk İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Yetiştiricilik Uygulamalarına Ait Özelliklerin İncelenmesi, TÜBİTAK 2209-A, Danışman, (2023-2024) (Tamamlandı)

ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜM YAZARLIKLARI

1.SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER

Bölüm Adı: Türkiye'de Yakın Geçmişte Küçükbaş Hayvancılık Sektöründe Yaşanan Değişimler, Tanman Tuğba, Yayın Yeri:İksad yayınevi, Editör:Keçeci Hakan, Öztürk Merve, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:315, ISBN:978-625-8323-74-0, Bölüm Sayfaları: 285-314

2. SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR

Bölüm Adı:Bingöl İlinde Evcil Hayvan Varlığı ve Geleceğine Yönelik Öneriler, Aygün Turgut, Tanman Tuğba, Yayın Yeri:iksad publishing house, Editör:Keçeci Hakan, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:244, ISBN:978-625-6955-70-7, Bölüm Sayfaları:115-130

3. INTERNATİONAL RESEARCH AND REVİEWS İN AGRICULTURE, FORESTRY AND AQUACULTURE SCİENCES - DECEMBER 2023

Bölüm Adı: Buffalo Breeding: History and Current Situation, Tanman Tuğba, Yayın Yeri: Serüven yayın evi, Editör: Prof. Dr. Koray Özrenk, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:257, ISBN:978-625-6760-74-5, Bölüm Sayfaları: 243-257

Sığırlarda Rektovaginal Yöntemle Suni Tohumlama Kursu

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

Dijital Çağda Yüksek Öğretimde Öğrenme ve Öğretme Kursu

2237-B Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı - Akademik Düzeyde Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Yürütme Eğitimi Etkinliği

Uluslararası Bal Şurası ve Fuarı - Bingöl Üniversitesi