CENGİZ ÖNER

Prof. Dr. CENGİZ ÖNER

Unvan PROFESÖR
Birim MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
E-mail coner@bingol.edu.tr
Dahili No 1778
Oda No

Prof.Dr. Cengiz ÖNER
Özgeçmiş (CV)
1954 Ceyhan/Adana doğumlu olup, ilkokul ve orta okulu Ceyhan’da, liseyi Adana’da okumuş, 1976 yılında Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Motor Bölümü’nü (Teknik Eğitim Fakültesi) ve 1984 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünü bitirmiş, 1976-1980 yılları arasında Elazığ Endüstri Meslek Lisesinde Motor bölümü öğretmeni olarak görev yapmıştır. Akademik hayatına 1980 yılında F.Ü. Makine Mühendisliği Bölümünde Uzman olarak başlamıştır. 1983 yılında F.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır. 1988 yılında Yüksek Lisansını 1998 yılında Doktora çalışmasını tamamlamıştır. 2000 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış, 2011 yılında Doçent olan Cengiz ÖNER aynı yıl F.Ü. Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri Anabilim Dalı Doçent kadrosuna 2017 yılında Profesör kadrosuna atanmıştır. Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde fakülte kurulu üyeliği, Otomotiv Mühendisliği Bölümünde anabilim dalı ve bölüm başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Çok sayıda Yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmiş, TUBİTAK projelerinde görev almıştır.
1994 yılında Mesleki Teknik Eğitimin Modernizasyonu (METEM) Dünya Bankası projesi kapsamında dokuz ay İngiltere Huddersfield Üniversitesinde çalışmalarda bulunmuştur.
Yüzün üzerinde yurtdışı, yurtiçi dergilerde yayınlanmış makale, uluslararası ve ulusal sempozyumlarda sunulan tebliğleri bulunmaktadır. Çalışmaları SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makalelerde 700’ün üzerinde atıf almıştır. Çok sayıda projelerde danışman, araştırmacı ve yürütücü olarak görev yapmıştır.
Prof.Dr. Cengiz ÖNER Elazığ, Diyarbakır ve Malatya adliyelerinde yürütülen otomotiv konusunda açılan davalarda mahkeme hakimliği’nin talebi üzerine bilirkişi olarak rapor düzenlemiş, birçok firmanın ARGE çalışmalarının değerlendirilmesi için, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Hakem olarak görevlendirilmiştir. YÖK bilimsel akademik ödül hakemliği yapmış, çok sayıda Doçent yeterlilik ve atama jürisi görevi yapmıştır.

İlkokul ve orta okul:  Ceyhan                                                                                                                                                                                                            Lise  :  Adana Motor Meslek Lisesi

Lisans 1: Ankara Yüksek Teknik Öğr. Okulu Motor Bölümü (Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi) 1976 
Lisans  2: Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine  Mühendisliği Bölümünü  1984
Yüksek Lisans: Fırat Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü 1991
Doktora : Fırat Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü 1998
 
 

1980 Uzman : Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 

1983 Öğretim Görevlisi : Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölüm

2000 Yardımcı Doçent  :  Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü 

2011 Doçent : F.Ü. Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri 

2017 Profesör : Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü

2021 Profesör : Bingöl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı
 

1971-1972  Temsa

1976-1977  Çukurova Katerpiller

1977-1980  Elazığ Merrkez Endüsti Meslek Lisesi Motor Bölümü Öğretmenliği 

Yüksek Lisans Tez Danışmanlıkları:             

1. Hanifi BANKUR : LPG Dönüşümü Yapılmış Bir Motorun Performans ve Yağlama Yağı Kirlenmesinin Deneysel Olarak Araştırılması

2. Şehmus ALTUN : Motorin ve Susam Yağı Karışımının Dizel Motorlarda Kullanılabilirliği

3.Arzu KEVEN : Dizel Motorlarda Fındıl Yağı Esterinin Alternatif Yakıt Olarak Kullanılabilirliği

4.Bülent AKBAŞ: Dizel Motorlarda Fındıl Yağının Alternatif Yakıt Olarak Kullanılabilirliği

5.İbrahim CAN : Kurşun Esaslı Bir Krank Mili Kaymalı Yatak Malzemesinin Aşınma Davranışı

6. Yavuz DEMİR : Hava Girişine Türbilatör Yerleştirilmiş Bir Benzinli Motorun Yanma ve Performans Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması

7. Butak TANYERİ : Yakıt Düzenleyici Cihazın Yakıt Tüketimi ve Egzoz Emisyonu Üzerindeki Etkisinin Deneysel İncelenmesi

8. İbrahim AYAZ: Dizel Motorlarda Biyo-Etanol / Biyo-Dizel ve Dizel Yakıtı Karışımlarının Yüke Bağlı Olarak Kullanılabilirliğinin Deneysel Olaral Araştırılması

9. Mirze DEDEBEY : Bitkisel Yağların Motorlarda Yağlama Yağı Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

10. Ömer Faruk AKÇİL : Kademeli Dolgulu Bir Benzinli Motorda Doğalgaz Kullanımının Motor performansına Etkisinin İncelenmesi

11. Nihat ŞENOCAK : Homojen Dolgulu Bir Benzinli Motorda Doğalgaz Kullanımının Motor performansına Etkisinin İncelenmesi

12. Gökan ÖZTÜRK : Ultrasonik Atomizer Kullanılan Benzinli Bir Motorda Benzine Alternatif Yakıtların Kullanılabilirliğinin Araştırılması

13. Mehmet KOPAR : Otomotiv Camı Uygulamaları İçin Kobalt Katkılı Elektromik Camların Üretilmesi ve Karakterizasyonu

Doktora Tez Danışmanlıkları :                                                                                                                                             

1. Şehmus ALTUN : Hayvansal Yağlarda Biyo - Yakıt Üretimi ve Bir Dizel Motorunda Kullanılabilirliğinin Deneysel Araştırılması

2. Arzu KEVEN : Fındık Yağı ve Fındık Yağı Metil Esterinin Trobolojik Performansının İncelenmesi

3. İbrahim CAN : LPG İle Çalışan Benzinli Bir Motora Kademeli Dolgu Yapılmasının Performans Üzerindeki Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

4. Hanbey HAZAR : Dizel Motorlarda Silindir Yüzeyinin Seramik Malzeme İle Kaplanarak Aşınma Davranışının İncelenmesi

5. İlker SUGÖZÜ : Bor Katkılı Asbestsiz Fren Balatası Üretimi ve Frenleme Karakteristiğinin İncelenmesi

6. Burak TANYERİ : Benzinli Bir Motorda Ultrasonik Atomizer Kullanımının Motor Performansı ve Egzoz Emisyonları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

7. Emrah ÖZDEMİR : Alternatif Yakıt Kullanılan Benzinli Bir Motor İçin Manifold Tasarımı ve Optimum Püskürtme/Ateşleme Parametrelerinin Belirlenmesi

8. İbrahim MUTLU : Seramik Katkılı Asbestsiz Otomotiv Fren Balatası Üretimi ve Frenleme Karakteristiğinin Deneysel İncelenmesi”. Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2002.

 

Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren yayınlar

 1. Mutlu, I., Alma, M. H., Baştürk, M. A., Öner, C., “Preparation and characterization of brake linings from modified tannin-phenol formaldehyde resin and asbestos-free fillers“, Journal of Materials Science Letters, Vol. 40, issue 3003-3005, March (2005).
 2. Mutlu, İ., Öner, C., Fındık, F., “Boric Acid Effect İn Phenolic Composites On Tribological Properties İn Brake Linings”, Science Drect Materials And Desing, 28, 480-487, (2007).
 3. Mutlu, İ., Öner, C., Çevik, İ., Fındık, F., “Wear Performance Of Some Phenolic Composites With Boric Acid”, Emerald İndustrial Lubrication And Tribology, 59/1, 38-45, (2007).
 4. Altun Ş., Bulut H., Öner C, “The comparison of engine performance and exhaust emission characteristics of sesame oil–diesel fuel mixture with diesel fuel in a direct injection diesel engine”, Renewable Energy, Volume 33, Issue 8, Pages 1791-1795, (August 2008).
 5. Altun,Ş., Yaşar,F., Öner,C., “Biodiesel production from raw cottonseed oil and its characterization”, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 27(2), 375-382, (2011).
 6. Altun,Ş., Öner,C., Yaşar,F., Adin,H., “Effect of n-Butanol Blending with a Blend of Diesel and Biodiesel on Performance and Exhaust Emissions of a Diesel Engine”, Industrial & Engineering Chemistry Research,50 (15), pp 9425–9430 (2011).
 7. Altun,Ş., Öner,C., “Gaseous Emission Comparison of a Compression-Ignition Engine Fueled with Different Biodiesels”, International Journal of Environmental Science and Technology (IJEST) 2013, 10 (2), pp 371-376.
 8. Altun, S., Oztop, H.F., Öner, C., Varol, Y., “Exhaust Emissions of Methanol and Ethanol Unleaded Gasoline Blends in a Spark İgnition Engine”, Thermal Science, 17, 1, 291-297, 2013.
 9. Öner,C.,  Altun,Ş.,  "Flue Gas Emissions from the Burning of Asphaltite and Lignite in a Rotating Head Combustor with Secondary Air Delivery". Energy Fuels, Cilt: 28, No: 7, Sf: 4511-4516, 2014.
 10. Öner,C.,  Altun,Ş.,  "Improved Combustion of Asphaltite Coals in a Rotating Head Combustor with Various Air Supply Arrangements".Energy Fuels,  Cilt: 28, No: 5, Sf: 2971-2976, 2014.
 11. Öner,C., Karahan,G., Köksalan,O., Akyıldız,S., “The Problem of Using Educational Technology in the Faculty of Technology” Procedia - Social and Behavioral Sciences 103 ( 2013 ) 1127 – 1132.
 12. Öner C., Hazar H., Nursoy M., “Surface properties of CrN coated engine cylinders” , Materials & Design, Volume 30, Issue 3, Pages 914-920, (March 2009).
 13. Öner, C., Altun, Ş., 2009. “Biodiesel Production from Inedible Animal tallow and an Experimental Investigation of Its Use as Alternative Fuel in a Direct Injection Diesel Engine”, Applied Energy, 86 (10), 2114-2120”. Fuel and Energy Abstracts, 50 (6), p.429. 09/02777, November (2009).
 14. Can,İ., Öner, C., Sugözü, İ., (2011). “Experimental research of turbulator that stated on air inlet of gasoline engine on emission effec”. Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research (ISI), 28(1), 475-484. (Yayın No: 790351)
 15. Can,İ., Oner,C., Alnaka,D.E., Ozalp,C., “The Investigation of Velocity and Temperature Changes by CFD Analysis for Intake Stroke of LPG Fuel Stratified Charge Engine” International Journal of Automotive Engineering and Technologies Vol. 6, Issue 2, pp. 61 – 69, 2017. ISSN 2146-9067.  (TR Dizin)
 16. Can,İ., Öner, C.,, Sugözü, İ., (2013). “Experimental investigation of effect of stratified charging system adopted to gasoline engine running with LPG on engine performance”. Journal of the Energy Institute, 86(2), 113-118., Doi: DOI: 10.1179/1743967112Z.00000000053 (Yayın No: 789648)
 17. Sugözü,İ., Can,İ., Öner,C., “The Effect of Borax on The Friction Performance of an Automotive Brake Lining”. Material Testing, Material and Components, Thecnology and Aplication. Volume 56, pp. 362-368 5/2014.
 18. Sugözü,İ., Can,İ., Öner,C., (2014). “Investigation of using Calabrian pine conedust and borax in brake pads.” Industrial Lubrication and Tribology, 66(6), 678-684., Doi: 10.1108/ILT-03-2012-0029 (Yayın No: 1209321)
 19. Sugözü,İ., Can,İ., Öner,C., Bagirov, H. “Friction behavior of granite powder added brake pads”. Industrial Lubrication and Tribology, Carl Hanser Verlag, 2015, 57, 685-689. http://dx.doi.org/10.3139/120.1
 20.  Nursoy,M., Öner, C., Can,İ., (2008). Wear behavior of a crankshaft journal bearing manufactured by powder spraying. Materials Design, 29(10), 2047- 2051., Doi: 10.1016/j.matdes.2008.04.020 (Yayın No: 2396914)
 21. Hazar, H., Öner, C., ve Nursoy, M., “Effects of CrN Coating of Cylinders on    Engine Performance”, Energy Education Science & Technology, Part A Energy Science and Research, 23(2), 71-85, (2009).
 22. Varol,Y., Oner,C., Oztop,H.F., Altun,Ş., “Comparison of methanol, ethanol, or n-butanol blending with unleaded gasoline on exhaust emissions of an SI engine”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, vol.36 (9), pp. 2014.
 23. Bağırov, H., Can, İ., Öner, C., Sugözü, İ., Kapıcıoğlu, A. Experimental investigation the effects of mixture impoverished on the specific fuel consumption, engine performance and exhaust emissions a pre-combustion chamber gasoline engine. ELSEVİER BV, 2015, 88, 205-208.  http://dx.doi.org/10.1016/j.joei.2014.09.009
 24. Sugözü, İ., Öner, C., Altun,Ş., “The Performance and Emissions Characteristics of a Diesel Engine Fueled with Biodiesel and Diesel Fuel, J.Eng.Research &  Development” ,Vol.2,No.1,January 2010”
 25. Tanyeli, B., Öner,C.,  “The Investigation of Using For Gasoline Atomization of Ultrasonic Sound Generated By Piezoelectric Ceramic” Perıodıcals Of Engıneerıng And Natural Scıences Vol. 2 No. 1 (2014) Available online at: http://pen.ius.edu.ba , ISSN 2303-4521
 26. Altun, Ş., Öner, C.,  Fırat,M., “Exhaust Emissions From a Spark-İgnition Engine Oparation on ISO-Proponal and Unleaded Gasoline Blends” Technology 13(3),183-188, (2010), Electronic Journal.
 27. Altun,Ş., , Öner, C., Aydı, H., Yücel,H.L., “An Experimentally Investigation Of Usability Of A Blend Of Tallow Methyl Ester And Diesel Fuel Substitution Of Diesel Fuel In Diesel Engines” Gazi University Journal of Science GU J Sci 23(3):351-356 (2010).
 28. Altun, Ş., Öner, C., Yaşar,F., Adin,H., “Biodiesel Production From Raw Cottonseed Oil And Its Performance In A Diesel Engine”, Technology, 14(3), 95-102. (2011).
 29. Hazar, H., İlkılıç, C., Öner, C., Aydın, H., “The Effect of Preheated Crude Rapeseed Oil-Diesel Blends on Exhaust Emissions of a Diesel Engine”, ISSN:1306-3111, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 2A0015, (2009).

Ulusal Dergilerdeki Makaleler

[1]      Can, İ., Öner, C.,  “Toz Püskürtme Yöntemi İle Üretilmiş Pb-Sn-Cu-Zro2 Alaşımlı   Krank Mili Ana Yatağının Aşınma Davranışları” e-Journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 2A0020. ISSN:1306-3111.

[2]      Akbaş,A. ,  Altunb,Ş. ,  Öner,C. ,  Sugözü,İ. “Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması Ve Yanma Karakteristiklerinin İncelenmesi” Teknolojik Araştırmalar, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (2) 15-24, ISSN:1304-4141

[3]      Sugözü,İ.,  Öner,C.,   Mutlu, İ.,  Can, İ., “Farklı Isıl İşlem Sürelerinde Üretilen Fren Balatalarının Frenleme Karakteristiğinin İncelenmesi” Teknolojik Araştırmalar, Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 3, No: 2, 2011 (39-45), e-ISSN: 1309-405,

(4]      Altun,Ş., , Öner, C., Aydı, H., Yücel,H.L., “An Experimentally Investigation Of Usability Of A Blend Of Tallow Methyl Ester And Diesel Fuel Substitution Of Diesel Fuel In Diesel Engines” Gazi University Journal of Science GU J Sci 23(3):351-356 (2010).

[5]      Altun, Ş., Öner, C., Yaşar, F.,  Fırat,M., “Dizel Motoru Emisyonlarında Yakıt Olarak Biyodizel-Dizel-Etanol Karışımının Etkisi”. Teknolojik Araştırmalar, Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol:3, No: 2, 2011 (1-6).

[6]      Mutlu, İ., Öner, C., “Asbestsiz Disk Fren Balatalarında Sıcaklık-Sürtünme Katsayısı-Zaman İlişkisinin İncelenmesi’’, ZKÜ Teknoloji Dergisi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Yayını Yıl: 2003 Cilt: 6  Sayı: 1- 2,  ISSN: 1302-0056 / 1308-2051 Sayfa Aralığı: 121 – 127  (TR Dizin)

[7]      Mutlu, İ., Öner, C., Koç, R., “Cam Elyaf Katkılı Disk Fren Balatalarında Zaman-Sıcaklık-Sürtünme Katsayısı İlişkisinin İncelenmesi’’, ZKÜ Teknoloji Dergisi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Yayını,  Yıl: 2005, Cilt: 8  Sayı: 1-2ISSN: 1302-0056 / 1308-2051Sayfa Aralığı: 101 – 106  (TR Dizin)

[8]      Mutlu, İ., Öner, C., Özdin, K., Yıldız, E., "Elyaf Katkılı Asbestsiz Disk   Fren Balatalarında Sürekli Frenleme Veriminin İncelenmesi”, Doğu Anadolu bölgesi araştırmaları dergisi, Cilt 4, Sayı 2, s 98-102, ISSN: 1303-4618, (Şubat (2006).

[9]      Altun, Ş., Öner, C., “Tek Silindirli Bir Dizel Motorunda Alternatif Yakıt Olarak Susam Yağı Kullanımının Deneysel İncelenmesi”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, Cilt 3, Sayı 1, 186-189, ISSN: 1303- 4618,   (Ekim 2004).

[10]      Altun, Ş., Öner, C., “Susam yağının alternatif yakıt olarak dizel motor performansı ve motor elemanları üzerindeki etkileri”, Teknoloji,Cilt 8, Sayı 3, 229-236, (2005).

[11]      Altun, Ş., Öner, C., “Hayvansal İç Yağlardan Transesterifikasyon Reaksiyonu ile Biyodizel Üretilmesi”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, Cilt 6, Sayı 3, 116-125, ISSN: 1303-4618 (Haziran 2008).

[12]      Altun, Ş., Öner, C., Yaşar,F., Adin,H., “Biodiesel Production From Raw Cottonseed Oil And Its Performance In A Diesel Engine”, Technology, 14(3), 95-102. (2011).

[13]      Altun, Ş., Öner, C.,  Fırat,M., “Exhaust Emissions From a Spark-İgnition Engine Oparation on ISO-Proponal and Unleaded Gasoline Blends” Technology 13(3),183-188, (2010), Electronic Journal.

[14]      Öner C., Can, İ.,"Toz Püskürtme Yöntemi İle Krank Mili Ana Yatağının Yeni Bir Alaşım İle Kaplanması.",Makina Teknolojileri Elektronik Dergisi,Cilt:4, Sayi:1, Sayfa : 77-81, ISSN:1304-4144, (2007). (TR Dizin).

[15]      Öner, C.,  Can,İ., Koca, A., “Ham Fındık Yağının Dizel Motorlarda  Kullanılabilirliği”, Doğuanadolu bölgesi araştırmaları dergisi,Fırat Ün, cilt 9, 129-137, (2007).

[16]      Öner, C., Pehlivan D., Tanyıldızı V., Duranay N., “Döner Başlıklı Bir Kömür Yakma Sisteminin Geliştirilmesi : 1 Sistem Performansına Besleme Hızlarına ve Yatak Hacminin Etkisi”, F.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Yıl: 2000 , Cilt: 12 , Sayı: 1 , ISSN: 1300-2708 , Sayfa Aralığı: 257 – 265   (TR Dizin)

[17]      Hazar, H., Öner, C., “Dizel ve Benzinli Motorlarında Vuruntu Ve Etkileri”, Doğuanadolu bölgesi araştırmaları dergisi, Fırat Üniversitesi, Cilt 3, Sayı1, 169-172, Ekim (2004).

[18]      Hazar, H., Öner, C., “Dizel Motorlarda Termal Bariyer Kaplamanın Egzoz Emisyonlarına Etkisi” Doğuanadolu bölgesi araştırmaları dergisi, Fırat Üniversitesi, Cilt 3, Sayı1, 48-51, Ekim (2004).

[19]      Hazar, H., Öner, C., “İçten Yanmalı Motorlarda Seramik Kaplamanın Motor Performansına Etkisi”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, Cilt 3, Sayı 1, 36-38, ISSN:1303-4618, (Ekim 2004).

[20]      Hazar, H., Öner, C., “CrN Kaplamanın Dizel Motor Silindir Gömleği Aşınmasına Etkisi”, Mühendis ve Makina, Yıl: 2007, Cilt: 48 , Sayı: 575 ,ISSN: 1300-3402 , Sayfa Aralığı: 14–18  (TR Dizin)

[21]      Hazar, H., Öner, C.,“ “Bir Dizel Motoru Silindir Gömleğinin Aşınması”, Doğuanadolu bölgesi araştırmaları dergisi,Fırat Ünv., cilt 3, Sayı 2, 146-149, (2005).

[22]      Hazar, H., Öner, C.,“CrN Kaplamanın Bir Dizel Motoru Üzerindeki Etkileri”, Mühendis ve Makina,   Yıl: 2007   Cilt: 48   Sayı: 574   ISSN: 1300-3402   Sayfa Aralığı: 22 – 26  (TR Dizin)

[23]      Hazar, H., İlkılıç, C., Öner, C., Aydın, H., “Bir Dizel Motorunda Kanola Yağı Kullanımında Ön-Isıtma İşleminin Egzoz Emisyonuna Etkilerinin Deneysel Araştırılması”, “The Effect of Preheated Crude Rapeseed Oil-Diesel Blends on Exhaust Emissions of a Diesel Engine”, ISSN:1306-3111, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 2A0015, (2009).

[24]      Özdin, K., Mutlu, İ. ve Öner, C., “Vorteks Metoduyla Metal Matrisli Kompozitlerde Partikül Boyutu ve Partikül Hacim Oranının Poroziteye Etkisinin İncelenmesi,” Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi- Teknolojik Araştırmalar, 3, sayı 4, 29-34 (2006).

[25]      Özdin, K., Öner, C., Yıldız, E.,  “SiC Patikülleriyle Takviyelendirilmiş Al-2011 Matrisli Kompozitin Zımpara ile Sulu Kayma Aşınmasının İncelenmesi”, Doğuanadolu bölgesi araştırmaları dergisi,Fırat Ün, cilt 8-01.08.2006, 118-121, (2006).

[26]      Nacar Koçer, N., Öner, C., Sugözü,İ., “Türkiyede Hayvancılık potansiyeli ve biyogaz üretimi”, Fırat Ünv.Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (Research of Estern Anatolia Region),Cilt :4, Sayi :1, 17- 20, ISSN:1304-4141 (Şubat 2006). . ULAKBİM Tarafından Taranan

[27]      İlkılıç, C., Öner, C., “Bir Dizel Motorunda Ayçiçek Yağı Metil Esteri ile Motorin Karışımı Kullanarak Egzoz Gazı Emisyonlarının İncelenmesi”, F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (Journal of Science and Engineering), ULAKBİM Tarafından Taranan. Yıl: 2003 Cilt: 15  Sayı: 4I    SSN: 1300-2708     Sayfa Aralığı: 579 – 588  (TR Dizin).

[28]      Özer, B. Öner, C., Güney, K., “Teknik Eğitim Fakültelerinde Öğretim Elemanı Profili”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, Cilt 6, Sayı 1, 123-127, ISSN: 1304-4141, (Ekim, 2007).

[29]      Keven, A., Öner, C., Altun, Ş., “Fındık Yağı Biyodizelinin Alternatif Yakıt Olarak Bir Dizel Motorunda Kullanılması”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, Cilt 6, Sayı 2, 102-106, ISSN: 1303-4618 (Şubat 2008). ULAKBİM Tarafından Taranan

[30]      Tanyeri,B., Öner,C., Temizer,İ., “Batman İli Tarımsal Faaliyetleri ve Biyo-Yakıt Üretme Potansiyeli”. Batman University, Journal of Life Sciences, Volume 1, Number 2, sh. 67-76, (2012).

[31]      Temizer,İ., İlkılıç,C., Öner,C., “Dizel Motor Egzoz Sistemi için Termoelektrik Jeneratör Uygulaması ve Akış Analizi”. Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering, AKÜ FEMÜBİD, DOI:10.5578/fmbd.25301. AKU J. SCİ. Eng.  Yıl: 2016 , Cilt: 16 , Sayı: 2I SSN: 2149-3367 / 2149-3367 , Sayfa Aralığı: 431 – 445  (TR Dizin).

[32]      Gürgenç,T., Tanyeri,B., Öner,C., “Tekerlek İçi Anahtarlamalı Relüktans Motoruyla Tahrik Edilen Elektrikli Aracın Yol Tutuş ve Konfor Analizi”. Science and Eng. J of Fırat Univ. Fırat 28(1), 79-85, 2016.

[33]      Altun, Ş., Öner, C., “Hayvansal Yağların Dizel Motor Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi”, Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt:2, No:3, 2010 (1-11) (2010).

[34]      Mutlu, İ., Öner, C., “Cam Elyaf Takviyeli Disk Fren Balatalarının Özelliklerinin İncelenmesi’’, ZKÜ Teknoloji Dergisi Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Yayını, Yıl: 2002 , Cilt: 5 , Sayı: 3-4  ISSN: 1302-0056 / 1308-2051 , Sayfa Aralığı: 89 - 96  (TR Dizin).            

Uluslararası Sempozyum, Kongre ve Konferanslardaki Bildiriler

[1]      Mutlu, İ., Çevik İ., Öner C., ‘’Borik Asit Katkılı Asbestsiz Otomotiv Fren Balatası Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi’’, 3. Uluslararası Toz Metalürjisi Konferansı, Gazi Üniversitesi, Ankara, 1307-1314, 4-8 (Eylül 2002).

[2]      Mutlu, İ., Çevik İ., Öner C., “Fren Balatalarında Boraks ve Borik Asit’in Etkilerinin Deneysel İncelenmesi’’, “Experimental Investigating of the Effect of Bone Acid and Borax in Brake Lining” 1. Uluslararası Bor Sempozyumu,  Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 160-165, 3-4 (Ekim 2002).

[3]      Mutlu, İ., Sugözü, İ., Öner C., “İnvestigation of Friction Behavior of Boric  Acid And Black Pine Cone Dust Added Brake Pads, (Borik Asit ve Karaçam Kozalak Tozu İlaveli Fren Balatasının Sürtünme Davranışının İncelenmesi”. 5th International Advanced Technologies Symposium (IATS’09), May 13-15, (2009), Karabuk, Turkey.

[4]      Altun,Ş., Öner,C., Yaşar,F., and Fırat,M., Effect of a Mixture of Biodiesel-Diesel-Ethanol as Fuel on Diesel Engine Emissions, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS'11) 16- 18 Mayıs 2011, Firat University, Elazığ, Turkey.

[5]      Öner,C., Tanyeli,B., “LPG Kullanılan Buji ile Ateşlemeli Bir Motorda Yakıt Tasarruf Cihazının Yakıt Tüketim ve Egzoz Emisyonları Üzerindeki Etkisi”, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS'11) 16- 18 May 2011, Bildiriler kitabı sh. 37-40, Firat University, Elazığ, Turkey.

[6]      Öner, C., Dedebey,M., Ilkilic,C., Hazar,H., “ Investigation of Usability as Lubricant Oil in Gasoline Engines of Vegetable Oils” 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Bildiriler kitabı sh.735-742 Elazığ, Turkey.

[7]      Öner, C., Şenocak,N., Tanyeri,B., Hazar,H., “Effect of Natural Gas Usage on Engine Performance and Exhaust”  Emissions at the Homogeneous Filling Spark Ignition Engine” 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Bildiriler kitabı sh.724-734 Elazığ, Turkey

[8]      Öner,C., Tanyeri,B., Can,İ., İlkılıç,C., “Tunçbilek Linyitinin Döner Başlıklı Bir Kömür Yakma Sisteminde Yakılması”. 1 st International Conferance on Engineering. November 2- 4. 2017, Bildiriler kitabı sh.108-112, KBU-Karabük, Turkey.

[9]      Öner C., Tanyıldızı V., Pehlivan D., “Döner Kamaralı Bir Kömür Yakma Sisteminde Devir Sayısının Emisyon ve Sistem Performansına Etkisi”, 6 ncı Uluslararası Yanma Sempozyumu bildiriler kitabı, 133-147 Marmara Üniversitesi, İstanbul, (1999).

[10]      Sugözü,İ., Öner,C., and Can,İ., “Farklı Isıl İşlem Sürtelerinde Üretilen Fren Balatalarının Frenleme Karakteristiğinin İncelenmesi”, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS'11) 16-18 May 2011, Bildiriler kitabı sh. 15-18, Firat University, Elazığ, Turkey.

[11]      Öner, C., Can,İ., “Stratified Charging Gasoline Engine Running With LPG”  İnternational Science and Technology Conference, Proceedings Book, pp. 1138-1145, Dubai, 13-15 December 2012. ISSN : 2146-7382.

[12]      Can,İ., Öner,C., Sugözü,İ., “Lpg İle Çalışan Benzinli Bir Motora Kademeli Dolgu Yapılmasının Performans Üzerindeki Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi”, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS'11) 16- 18 May 2011, Bildiriler kitabı sh. 103-107, Firat University, Elazığ, Turkey.

[13]       Hazar, H., Öner, C., “Termal Bariyer Kaplamanın Motor Performansına Etkisi”, 8 th International Combustion Symposiıum, Ankara, Sh.125-132, 8-9 September, (2004).

[14]      Tanyeri,B., Öner,C., Temizer,İ., “Piezoelektrik Seramikle Üretilen Ultrasonik Sesin Petrol Kökenli Yakıtların Atomize Edilmesinde Kullanılmasının Araştırılması” 12. Uluslararası Yanma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, sh. 87-94,  2013.

[15]      Tanyeri,B., Öner,C., Teber,F., Sevinç,H.,  “Ultrasonik Yakıt Enjeksiyon Sistemi Kullanılan Benzinli Motorda Şehir İçi Ve Şehirlerarası Kullanım Performans Değerlendirilmesi”. 1 st International Conferance  on Engineering. November 2- 4. 2017, Bildiriler kitabı sh. 103-107, KBU-Karabük, Turkey.

[16]      İlkılıç,C., Öner,C., İlkılıç Aytaç, Z., Halis Deviren Hanbey HAZAR, “Yakıt PillerininYapısı, Çalışma Prensipleri ve çeşitleri” 1 st International Conferance on Engineering. November 2- 4. 2017, Bildiriler  kitabı  sh. 180-186, KBU-Karabük, Turkey.

[17]      Öner,C., Şenocak,İ., Akçıl,Ö.F., Fırat,M.,  “Investıgatıon Of The Use Of Natural Gas As An Alternatıve Fuel In A Homogeneous Fılled Gasolıne Engıne” The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019, Bildiriler kitabı sh.414-418. Nevşehir, Turkey.

[18]      Fırat,M., Akçıl,Ö.F., Öner,C., “Investıgatıon Of Effect Of Injected Fuel Ratıo On Combustıon And Emıssıons In A Natural Gas-Fueled Stratıfıed Charge Dırect  Injectıon Engıne” The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019, Bildiriler kitabı sh.409-413. Nevşehir, Turkey.

[19]      Sap,S., Hazar,H., Sap,E., Öner,C.,  Ilkılıc,C., “Examination of Exhaust Emissions of a Gasoline Engine Coated with Chromium Carbide (Cr3C2) Coated in the Combustion Chamber and Exhaust Pipe” 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Bildiriler kitabı sh.191-201. Elazığ, Turkey.

[20]      Sap,E.,  Hazar,H., Sap,S.,   Öner,C.,  Ilkılıc,C., “Exhaust Emission Analysis of Piston, Valve and Exhaust Pipe Chromium Carbide” (Cr3C2) Coated LPG Engine” 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Bildiriler kitabı sh.202-211. Elazığ, Turkey

[21]      Aytaç,Z., İlkılıç,C., Öner,C., Çılgın,E., “Menengiç Yağından Biyoyakıt Üretimi ve Kullanımı”, International Engineering and Technology Symposium, 2-4 Mayıs, 2018, Batman, Turkey.

[22]      İlkılıç,C., Öner,C., “Biodiesel Fuel Obtained from Sunflower Oil as an Alternative Fuel for Diesel Engines”  İnternational Science and Technology Conference, Proceedings Book, pp.167-173  , Vienna, 13-15 July 2016.

[23]      Öner,C.,   Eldoğan,O., “Application Of CrN Coating İn Cylinder Liners For Frıctıon Reductıon” European Conperence İn Technology And Society Eurotecs-2013.

[24]      Kaplan,M., Öner,C., İnci,S., “Affects of the Matrix material compositions of cutting tool on the workability of cherry and green marble stone” European Conperence İn Technology And Society Eurotecs-2013.

[25]      Öner,C., İlkılıç,C., “Combustion of Silopi Coals in a Rotating Head Combustor”  İnternational Science and Technology Conference, Proceedings Book, pp. 271-277 , Vienna, 13-15 July 2016.

[26]      İlkılıç, C., Bayındır, H., Öner, C., Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt olarak Ayçiçek Yağının Kullanılması, I. Uluslararası Katılımlı Otomotiv Teknolojisi Kongresi bildiriler kitabı, Adana, 116-123, 26-30, (Mayıs 1997).

[27]    Sugözü, İ., Mutlu, İ. Öner, C., Fren Balatası Üretiminde Sıcak Presleme Süresinin Frenleme Karakteristiğine Etkisinin Araştırılması. 6th International Advanced Technologies Symposium, 2011-05-16, 2011- 05-18, Elazığ, Türkiye, 2011.

28]      Altun,Ş., Öner,C., Sugözü,İ., Effect of Alternative Diesel Fuels on Exhaust Emissions of a Diesel Engine, 6th International Ege Energy Symposium and Exhibition” (IEESE), June 28-30, 2012 İzmir, Türkiye.   ULAKBİM Tarafından Taranan

Ulusal Sempozyum, Kongre ve Konferanslardaki Bildiriler

[1]      Öner, C., İlkılıç, C., “Enjeksiyon Sistemli Benzinli Motorlarda Karışım ve Emisyon Kontrolü”. Gap 2. Mühendislik kongresi bildiriler kitabı, 412-417,(1998).

[2]      Öner, C., “Dizel Motorlarında Alternatif Yakıt Olarak Ayçiçek Yağının Kullanılması”, GAP ve sanayi kongresi bildiriler kitabı 231, 369-376, Eylül, (1999).

[3]      Öner, C., İlkılıç, C., “Yüksek kabarma özellikli Şırnak Cizre kömürünün yakılması için yeni bir yakıcı tasarımı”. Gap ve sanayi kongresi bildiriler kitabı, 231, Sh.251-260, 25-26, Diyarbakır, Eylül (1999)

[4]      Öner C., Tanyıldızı V., “Döner Başlıklı Kömür Yakma Sisteminde Kömür Tane Büyüklüğünün Emisyon ve Sistem Performansına Etkisi”, TMMOB Makine Müh. Odası, Bilim Günleri, Denizli, 5-7 Mayıs (1999).

[5]      Öner, C., İlkılıç, C., “Bir benzinli motorda L.P.G.'nin yakıt olarak kullanılması ve egzoz gazı emisyonlarının deneysel incelemesi”. 5. Ulusal yanma sempozyumu, Yanma ve Hava Kirliliği bildiriler kitabı, 229-238. (2000).

[6]      Öner, C., Tanyıldızı, V., Pehlivan, D., “Farklı bir kömür yakma sisteminin tasarımı”. 5. Ulusal yanma sempozyumu, Yanma ve hava kirliliği bildiriler kitabı,21-30,(2000).

[7]      Sugözü, İ., Öner, C., Altun, Ş., Yaşar, F.” Bir Dizel Motorunda Biyodizelin Motor Performans Ve Egzoz Emisyon Karakteristiklerine Etkisi”, V. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 174-179,16-17,  Kayseri, Ekim (2009).

[8]      Öner C., Tanyıldızı V., “Döner Başlıklı Kömür Yakma Sisteminde Yatak Hacmi ve Derinliğinin Emisyon ve Sistem Performansına Etkisi”, ULIBTK’99-137, 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, (2000).

[9]      Mutlu, İ., Öner, C., Nursoy, M., Özdin, K., “Elyaf  Katkılı Asbestsiz Disk Firen Balatalarında Farklı Basınç Değerlerinin Disk Ve Balata Sıcaklığına Etkisinin İncelenmesi” OTEKON’06,3.Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sh. 161,  26-28, Bursa, Haziran (2006).

[10]      İlkılıç C., Öner C., Bayındır  H., “Bir Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisinin Kullanılabilirliği” gap 2. Mühendislik kongresi bidirler kitabı sh. 495-501. 1998.

[11]      Bayındır,H., Öner, C., İlkılıç, C., ”LPG'nin benzinli motorlarda hava kirliliği ve motor performansına etkisi”. GAP 2. mühendislik kongresi bildiriler kitabı, 420-424, (1998).

[12]      Varol  A., Öner  C., “Elden Ottomobil Alırken Nelere Dikket Edilmeli” Teknik ve Uygulama. Sayı 17, sh. 10-17, Ekim 1988.

[13]    Sugözü,İ ., Öner,C., .Altun,Ş. “Farklı Sinterleme Sıcaklıklarında Üretilen Fren Balatalarının Frenleme Karakteristiğinin İncelenmesi”,  Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON 2010), Uludağ Üniversitesi, Bursa, 07 - 08 Haziran 2010.

[14]    Sugözü,i.,  Can,i., Öner.C., Bagirov,H., “Granit Tozu İlaveli Fren Balatasının Sürtünme Davranışının İncelenmesi” 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı, pp. 74-80,  26-27 Mayıs 2014 Bursa.

[15]    Bagirov,H., Can,İ., Öner,C., Sugözü,İ., Kapıcıoğlu,A., “Ön Yanma Odalı Benzinli Bir Motorda Karışımın Fakirleşme Derecesinin Özgül Yakıt Tüketimi, Motor Performansı, ve Egzoz Gazı Emisyonlarına  Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi” 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı, pp. 222-226,  26-27 Mayıs 2014 Bursa, OTEKON 2014.

[16]    Tanyeli,B., Öner,C., Fırat,M.,  “Benzin+Lpg Kullanılan Buji İle Ateşlemeli Bir Motorda Yakıt Düzenleyici Cihazın Yakıt Tüketimi Ve Egzoz Emisyonları Üzerindeki Etkisi”  2. Anadolu Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı Sh.80-86,  2-4 Mayıs 2013. Diyarbakır.

[17]    İlkılıç,C., Öner,C., Deviren,H., “Kümes hayvanı atıklarından biyogaz üretiminin araştırılması” 2. Anadolu Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı Sh.112-120,  2-4 Mayıs 2013 Diyarbakır.

[18]    Sugözü,İ ., Öner,C., .Altun,Ş.,“Otomotiv Fren Balatalarının Sürtünme Performansında Sic Etkisi”, 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON), 4-5 Haziran 2012, Bursa, Türkiye.