BARIŞ ENEZ

Doç. Dr. BARIŞ ENEZ

Unvan DOÇENT
Birim GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU / VETERİNERLİK
E-mail benez@bingol.edu.tr
Dahili No 5191
Oda No A2-6

Ülke 

Üniversite 

Fakülte/Enstitü 

Öğrenim Alanı 

Derece 

Mezuniyet Yılı 

Türkiye 

Dicle Üniversitesi  

Fen Bilimleri 

Biyoloji

Doktora

2015

Türkiye 

Dicle Üniversitesi  

Fen Bilimleri

Biyoloji  

Yüksek Lisans

2011

Türkiye 

Dicle Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Lisans

2008

Yüksek Lisans Tez Başlığı:

Geobacillus'tan Ekstraselüler α-Amilaz Enziminin İzolasyonu, Saflaştırılması ve Karekterizasyonu

 

Doktora Tez Başlığı:

Anoxybacillus caldiproteolyticus ve Geobacillus stearothermophilus ile Modifiye Edilmiş Amberlit XAD-16 Reçinesi Kullanılarak Cd(II) İyonunun Biyosorpsiyonu, Önderiştirilmesi ve FAAS ile Tayini

Kurum

Bölüm/Birim

Görev

Dönem

Bingöl Üniversitesi

Teknik Bilimler   
         MYO

Dr.Öğr.Üyesi

2016-2020

Bingöl Üniversitesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO

Dr. Öğr. Üyesi

2020-2023

Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO Doçent

2023-

 

 

MİKROBİYOLOJİ

TİBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK

FİZYOLOJİ

LABORATUVAR HİJYENİ VE SANİTASYON TEKNİKLERİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

BİYOTEKNOLOJİ

TİBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

 

 

1. Agüloğlu Fincan S., Enez B., Özdemir S., Matpan Bekler F, Purification and characterization of thermostable α-amylase from thermophilic Anoxybacillus flavithermus. Carbohydrate Polymers 2014; 102:144– 150. [Full Tex Online] [PDF]

2. Agüloğlu Fincan, Sema; Enez, Barış., Production, purification, and characterization of thermostable α-amylase from thermophilic Geobacillus stearothermophilus, Starch-Starke 2014; 66: 182–189. [Full Tex Online] [PDF]

3. Barış Enez, Sema Agüloğlu Fincan, Isolation, partial purification, and characterization of thermostable xylanase from thermophilic Anoxybacillus sp. isolated from hot springs. Fresenius Environmental Bulletin 2016; 25: 3038-3048. [Full Tex Online] [PDF]

4. Veysi Ortakaya, Sema Aguloglu Fincan, Baris Enez.,α-AMYLASE FROM BACILLUS SIMPLEX- PRODUCTION,CHARACTERIZATION AND PARTIAL PURIFICATION, Fresenius Environmental Bulletin 2017;  26,  4446-4455.[Full Tex Online] [ PDF]

5. Bilsen Turala, Erdal Ertaşa, Barış Enez, Sema Agüloğlu Fincan, Servet Tural., Preparation and characterization of a novel magnetic biosorbent functionalized with biomass of Bacillus Subtilis: Kinetic and isotherm studies of biosorption processes in the removal of Methylene Blue 2017; 5, 4795-4802. [ Full Tex Online ]  [PDF]

6. Sadin Ozdemir, Sema Aguloglu Fincan, Adem Karakaya, Baris Enez. A Novel Raw Starch Hydrolyzing Thermostable α-Amylase Produced by Newly Isolated Bacillus mojavensis SO-10: Purification, Characterization and Usage in Starch Industries, BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY 2018; 61, e18160399

7. Baris Enez. Identification of bacteria species isolated from soil and investigation of optimum conditions: application in food industry and biotechnological fields. Progress in Nutrition 2019; Vol. 21, N. 2: 467-472.

8. Barış Enez, Elif Varhan Oral, Sema Aguloglu Fincan & Berrin Ziyadanogullari.Comparison of Methods for the Preconcentration of Cadmium (II) Using Amberlite XAD-16 Resin Modified with Anoxybacillus caldiproteolyticus and Geobacillus stearothermophilus as Novel Biosorbents. Analytical Letters. 2020. 

9. AKMAN FERDI,ENEZ BARIS,FINCAN SEMA,AKDEMIR FATMA,GEÇIBESLER IBRAHIM HALIL. Investigation of some radiation interaction parameters forbacteria isolated from the soil in the low energy region. Canadian Jourrnal of Physics,2020, 98(3), 251-259.

10. FINCAN SEMA, ÖZDEMIR SADIN, KARAKAYA ADEM, ENEZ BARIS, Demiroglu Mustafov Sibel, ULUTAS MEHMET SEFA, SEN FATIH.  Purification and characterization of thermostable ?-amylase produced from Bacillus licheniformis SO-B3 and its potential in hydrolyzing raw starch.Life Sciences, 2021, 264,

11. DUMAN SIBEL, KAYA BÜLENT, CAF FATMA, ENEZ BARIS, FINCAN SEMA . Innovative hydrogen release from sodium borohydride hydrolysis using biocatalyst-like Fe2O3 nanoparticles
impregnated on Bacillus simplex bacteria. International Journal of Hydrogen Energy, 46(29), Doi:10.1016/j.ijhydene.2021.02.028.

12. ENEZ BARIS (2021). Purification and Characterization of Thermostable ?-Amylase from Soil Bacterium Bacillus sp.. PROTEIN AND PEPTIDE LETTERS, 28(12), 1372-1378.,

 

 

1. Barış ENEZ, Sema AGULOĞLU FİNCAN, Hülya HOŞGÖREN. Screening of in vitro antibacterial activities of methanol extracts of endemic Bunium brachyactis.Türk Doğa Fen Dergisi, 2016, 5 (1), 60-63 [Full Tex Online] [PDF]

2. Barış ENEZ, Sema AGULOĞLU FİNCAN. Topraktan İzole Edilen Streptomyces sp.’den Ksilanaz Üretimi ve Karakterizasyonu. Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology, 2017, 7(3): 115-123, [Full Tex Online] [PDF]

3. İhsan REZZUKOĞLU, Sema AGÜLOĞLU FİNCAN , Barış ENEZ. Production and characterization of α-amylase from lactic acid bacteria isolated with whey. Biological Diversity and Conservation, 2018 11/2  115-122.

4. KAYA SEDAT,ENEZ BARIS (2019). Topraktan Izole Edilen Bacillus Türlerinden ?-Amilazın Izolasyonu ve Karakterizasyonu. TURKISHJOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES, 6(3), 494-499.

5. ENEZ BARIS (2019). Isgının Kök Topragından Bacillus atrophaeus’un Izolasyonu ve Tanımlanması: ?-Amilaz’ın Elde Edilmesi ve Karakterizasyonu. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi(17), 736-743.

6. ENEZ BARIS (2020). Isolation and Identification of Bacillus sp. from Root Soil of the Astragalusgummifer Lab.: Obtaining and Characterization of ?-Amylase. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10(1), 29-39.

7. Agüloğlu Fincan, S. , Enez, B. "Production of α-Amylase from Bacillus megaterium MD-1" . Türk Doğa ve Fen Dergisi 11 (2022 ): 36-41

1. Barış ENEZ, Sema AGÜLOĞLU FİNCAN , Isolation and Characterization of α-Amylase from Thermophilic Geobacillus stearothermophilus, European Biotechnology Congress 2011, Istanbul, Turkey. Abstract/Current Opinion in Biotechnology. Abstract Book. P:83. [Abstaract]

2. Sema AGÜLOĞLU FİNCAN, Barış ENEZ, İhsan REZZUKOĞLU, Purification and Characterization of a Thermostable α-Amylase from Geobacillus stearothermophilus, European Biotechnology Congress 2011, Istanbul, Turkey. Abstract/Current Opinion in Biotechnology. Abstract Book. P:83. [Abstarct]

3- Barış ENEZ , Sema AGÜLOĞLU FİNCAN, Elif VARHAN ORAL , Berrin ZİYADANOĞULLARI, Biosorption, Preconcentration, and Determination of Cd (II) Ion, Using Amberlite XAD-16 Resin Modified wıth Anoxybacillus caldiproteolyticus and Geobacillus stearothermophilus through FAAS.The symposium on 2nd EuroAsian Biodiversity (SEAB) 2016, 23-27 Mayıs,Antalya, Turkey. [Abstract]

4- Sema Agüloğlu Fincan, Barış ENEZ ,Veysi ORTAKAYA, Isolation, purification and characterization of thermostable  α-amylase from thermophilic Anoxybacillus flavithermus.The symposium on 2nd EuroAsian Biodiversity (SEAB) 2016, 23-27 Mayıs,Antalya, Turkey. [Abstract]

5- Sema AGÜLOĞLU FİNCAN, Veysi ORTAKAYA, Barış ENEZ, Purification and Characterization of α-Amylase from Bacillus subtilis.The symposium on 2nd EuroAsian Biodiversity (SEAB) 2016, 23-27 Mayıs,Antalya, Turkey. [Abstract]

6- Barış ENEZ, Sedat KAYA, Isolation and Characterization of Bacteria from Soil Samples Obtained from the Bingol Area. Ecology 2017 International Symposium, 2017, 11-13 Mayıs, Kayseri, Turkey. [Abstract]

7- Barış ENEZ, Sedat KAYA, Alican BİLDEN, Isolation and Optimization of Bacteria from Soil. Ecology 2017 International Symposium, 2017, 11-13 Mayıs, Kayseri, Turkey. [Abstract]

8- Sedat KAYA, Barış ENEZ, Isolation and Optimization of Bacteria from Dirty Soil. Ecology 2017 International Symposium, 2017, 11-13 Mayıs, Kayseri, Turkey. [Abstract]

9- Sadin ÖZDEMİR, Sema AGÜLOĞLU FİNCAN, Barış ENEZ, Adem KARAKAYA, Production of Thermostable α-Amylase Obtained from a Novel Bacillus vallismortis. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity 2017, 5-8 Temmuz, Beyaz Rusya, Belarus. [Abstract]

10- Sadin Özdemir, Sema Agüloğlu Fincan, Veysi Ortakaya, Barış Enez. Isolation of Thermophilic Anoxybacillus kestanbolensis SO-18and its α-Amylase Production by Submerged Fermentation (SmF) and Characterization.The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity 2017, 5-8 Temmuz, Beyaz Rusya, Belarus. [Abstaract]

11-Barış ENEZ ,Erdal ERTAŞ ,BilsenTURAL , Sema AGÜLOGLU FİNCAN ,Servet TURAL, Novel Magnetic Bacillus subtilis Nano-biosorbent for Removal of Methylene Blue: Kinetic and Isotherm Studies. XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation 2017, 12-15 Eylül, Edirne, Turkey. [Abstract]

12- Sema AGULOGLU FINCAN, Veysi ORTAKAYA, Sadin OZDEMIR, Barıs ENEZ, PRODUCTION AND PURIFICATION OF A NOVEL THERMOSTABLE RAW STARCH HYDROLYZING α-AMYLASE OBTAINED FROM Bacillus mojavensis SO-B11. INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT, October 23-25, 2017 Adana-TURKEY. [Abstract]

 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. Sema AGÜLOĞLU FİNCAN, Barış ENEZ. Veysi ORTAKAYA. Sıcak su kaynağından izole edilen termofilik Anoxybacillus sp.’den ksilanaz enziminin izolasyonu ve karakterizasyonu. 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir. (Poster) [Abstarct]

2. Barış ENEZ Sema AGÜLOĞLU FİNCAN, Veysi ORTAKAYA. Topraktan İzole Edilen Streptomyces sp.’den  Ksilanaz Enziminin Eldesi: Üretimi ve Karekterizasyonu. 22.Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir. (Poster) [Abstarct]

3. İhsan Rezzukoğlu, Sema Agüloğlu Fincan, Barış Enez. Laktik Asit Bakterisinden α-Amilaz İzolasyonu ve Karakterizasyonu. 22.Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir. (Poster) [Abstarct]

4. Veysi ORTAKAYA, Sema AGÜLOĞLU FİNCAN, Barış ENEZ. Topraktan İzole edilen Bacillus simplex A7’den Ekstrasellüler α-Amilaz İzolasyonu ve Karakterizasyonu. 22.Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir. (Poster) [Abstarct]

5. Barış ENEZ, Sema AGÜLOĞLU FİNCAN, Uğur KAVAL, İhsan REZZUKOĞLU. Endemik Bunium brachyactıs’un Metanol Ekstraksiyonlarının Antibakteriel Aktivitelerinin İn Vitro olarak Taranması. XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 14-17 Eylül 2015, Muğla. (Poster) [Abstarct]

6. Sema AGÜLOĞLU FİNCAN, Veysi ORTAKAYA. Barış ENEZ. Bacillus sp.’den Elde Edilen Ekstrasellüler α-Amilazın Saflaştırılması ve Karakterisazyonu. 18. Biyoteknoloji Kongresi. 2015, Konya (Poster)

7. Sadin OZDEMİR, Veysi OKUMUŞ, Sema AGÜLOĞLU FİNCAN, Adem KARAKAYA, Barış ENEZ. Bacillus vallismortis SO-B3'ten Elde Edilen α–Amilazın Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Farklı Nişasta Endüstrilerinde Kullanımının Test Edilmesi. 18. Biyoteknoloji Kongresi. 2015, Konya (Poster) [Abstarct]

8.Barış ENEZ, Sema AGÜLOĞLU FİNCAN, Elif VARHAN ORAL, Berrin ZİYADANOĞULLARI.  Anoxybacillus caldiproteolyticus ile Modifiye Edilmiş Amberlit  XAD-16 Reçinesi Kullanılarak Cd(II) iyonun Biyosorpsiyonu, Önderiştirilmesi ve FAAS ile Tayini. XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 29-31 Mayıs 2015, Elazığ. (Poster) [Abstarct]

9. Barış ENEZ,  Berrin ZİYADANOĞULLARI, Elif VARHAN ORAL, Sema AGÜLOĞLU FİNCAN. Geobacillus stearothermophilus ile Modifiye Edilmiş Amberlit  XAD-16 Reçinesi Kullanılarak Cd(II) iyonun Biyosorpsiyonu, Önderiştirilmesi ve FAAS ile Tayini. 2015, 18. Biyoteknoloji Kongresi. Konya (Poster)

TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES

1- Proje adı: Geobacillus Stearothermophilus’tan Ekstraselüler α-Amilaz Enziminin İzolasyonu, Saflaştırılması ve Karakterizasyonu (DÜBAP-10-FF-121, Araştırmacı)

2- Proje adı:Topraktan izole edilen bakterilerin farklı foton enerjilerinde soğurma parametrelerinin belirlenmesi Kurum: Bingöl Üniversitesi Bütçe: 12597 TL Baş. ve Bit. Tarihi: 20.12.2016-20.12.2017 Görev: Yürütücü proje Türü: BAP (Bağımsız Araştırma Projesi) Proje No: BAP-TBMYO.2016.00.003

3- Proje adı: Kadmiyumun Biyopsorpsiyonunu Yapabilen Anoxybacillus caldiproteolyticus Bakterisinin Kadmiyum Stresi Altındaki Mısır Bitkisinin Fizyolojik ve Biyokimyasal Süreçleri Üzerine Etkisi.Görev:Araştırıcı, BAP (Bağımsız Araştırma Projesi)

1. TARIMSAL ÜRETIMDE, TARIMSAL KIRLILIGIN AYAK IZI, Bölüm adı:MIKROORGANIZMALARIN TARIMSAL KIRLILIKTEKI ROLÜ (2022)., ENEZ BARIS, IKSAD, Editör:KÖKTEN Kagan, INCI Hava
 ISBN:978-625-8405-32-3, Türkçe(Bilimsel Kitap)

2. FİNCAN SEMA, ENEZ BARIŞ.(2022). THERMOSTABLE α-AMYLASE FROM BACILLUS – A REVIEW. SECTIONS FROM LIFE AND AGRICULTURE. 231-249.(Kitap Bölümü)

3. ENEZ BARIŞ.(2022). BİTKİ GELİŞMESİNE BAKTERİLERİN ETKİSİ. TEORİDEN PRATİĞE TÜRKİYE'DE TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMALARI, 3-18. (Kitap Bölümü)

Dicle Üniversitesi Lisans Birinciliği (2008)

Yayın Teşvik Ödülü- TÜBİTAK Başkanlığı-2014 (2 adet)

Yayın Teşvik Ödülü- TÜBİTAK Başkanlığı-2016 (1 adet)

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurul Üyesi

T eknik Bilimler Meslek Yüksekokulu  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini Değerlendirme Komisyon Üyesi 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Akademik Teşvik Komisyon Üyesi

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu  Burs Komisyonu Üyesi

Veterinerlik Bölüm Akademik Teşvik Komisyon  Üyesi