REFAA YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi REFAA YILDIRIM

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail ryildirim@bingol.edu.tr
Dahili No 5560
Oda No D2/9

Suriye'nin Haseke şehrinde doğdu. Lise eğitimi Haseke İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Ardından Libya Trablus Üniversitesi ad-Da‘va al-Islamiyyah Fakültesi, Arap Dili ve İslami İlimler Bölümünde lisans eğitimine devam etti. Yüksek lisans eğitimini Sudan Umm Darman Ünviversitesi İlahiyat Fakültesi Karşılaştırmalı İslam Hukuku Anabilim Dalında "Şerh Camii es-Sağir" adlı tezi ile tamamladı. 2013 yılında Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Muhammed b. Hüseyin el-Berkal‘î ve Hâşiyetu’l-Berkal‘î Ala’l-Kâfiye Adlı Eserinin Tahkiki ve Tahlili" başlıklı tezi ile doktorasını bitirdi. Hali hazırda Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalında Doktor Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir. 

 

 

 

1.Lisans             : Libya Trablus Ünv. ad-Da‘va al-Islamiyyah Fakültesi, Arap Dili ve İslami İlimler Bölümü, 2004

2. Yüksek Lisans Hazırlık: Şerh camii es sağir, Sudan Umm Darman Ünv. İlahiyat Fak. Karşılaştırmalı İslam Hukuku, 2009

3. Yüksek Lisans: Sudan Umm Darman Ünv. İlahiyat Fak. Karşılaştırmalı İslam Hukuku, 2011

4. Doktora:  Dicle Üniversitesi, Muhammed b. Hüseyin el-Berkal‘î ve Hâşiyetu’l-Berkal‘î Ala’l-Kâfiye Adlı Eserinin Tahkiki ve Tahlili, 2018,  Diyarbakır.

 

 1. Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi (2019-)
 2. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doktor Öğretim Görevlisi (2017-2019)
 3. Mardin Artuklu Ünv. Yaşayan Diller Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi (2011-2016)
 1. Resmi lise kurumunda dini dersler öğretmenliği (3 yıl) (Haseke/Suriye)

        2.Resmi Orta öğretim kurumunda Arap Dili Öğretmenliği (2 yıl) (Haseke/Suriye)

MAKALE

 1. Mallaihi, Refaa , Malla Yahı, Salman . "النحو وعلاقته بالعقيدة الإسلامية عند محمد بن آدم في أسئلة أجاب عنها". Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 / 18 (July 2022): 458-472 . https://doi.org/10.17050/kafkasilahiyat.1091047
 2. Mallaihi, Refaa, el-Berkal‘î’nin el-Hâşiye ale’l-Kâfiye Eseri Bağlamında ‘İlletlendirme’ Olgusuna Yaklaşımı. Socıal Mentalıty And Researcher Thınkers Journal.
 3. Mallaihi, Refaa . "الإمام البَرْقَلْعي و كتابه الحاشية على شرح الكافية". Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 11 (Haziran 2018): 333-353 .
 4. Mallaihi, Refaa, “Cevâhirü’l-Fetâvâ”, Kitabında Geçen Şeyh Abdulkerim El-Müderris’in El-Bincvînî’nin Fetvalarında Nahiv Meseleleri,  Socıal Mentalıty And Researcher Thınkers Journal. 
 1. Mallaihi, Refaa.  “Cevâhirü’l-Fetâvâ”, Kitabında Geçen Şeyh Abdulkerim El-Müderris’in El-Bincvînî’nin Fetvalarında Nahiv Meseleleri. el-allame el kebir el mella Abdurrahman el-Bincvîni Sempozyumu. Soran/Irak

 

 1. Mallaihi, Refaa (2021). Şerhu Câmii’s-sağîr (Tahkik ve Değerlendirme), Ankara:İlahiyat Yayınevi
 2. Mallaihi, Refaa (2020).Kavâid el-İmlâ' el-Muyesser liğayri'n-Nâtikîn bi'l-Arabiyye. Ankara:İlahiyat Yayınevi.
 3. Mallaihi, Refaa (2020). Haşiyetü'l Berkal'i ale'l-Kafiyeti, Ankara:İlahiyat Yayınevi.