HÜSEYİN ÜZEN

Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN ÜZEN

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
E-mail huzen@bingol.edu.tr
Dahili No 1934
Oda No D212

Doktora: İnönü Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği (Ekim 2022)

Yüksek Lisans: İnönü Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği (Temmuz 2018)

Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği (Haziran 2015)

SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler

Üzen, H., Türkoğlu, M., Yanikoglu, B., & Hanbay, D. (2022). Swin-MFINet: Swin transformer based multi-feature integration network for detection of pixel-level surface defects. Expert Systems with Applications209, 118269.

Üzen, H., Turkoglu, M., Aslan, M., & Hanbay, D. (2022). Depth-wise Squeeze and Excitation Block-based Efficient-Unet model for surface defect detection. The Visual Computer, 1-20.

Uzen, H., Turkoglu, M., & Hanbay, D. (2021). Texture defect classification with multiple pooling and filter ensemble based on deep neural network. Expert Systems with Applications175, 114838.

Üzen, H., Turkoglu, M., & Hanbay, D. (2022) Multi-dimensional Feature Extraction based Deep Encoder-Decoder Network for Automatic Surface Defect Detection, Neural Computing and Applications, 1-20

Üzen, H., Turkoglu, M., Arı, A., & Hanbay, D.  (2023). Piksel seviyesinde yüzey hata tespiti için InceptionV3 tabanlı zenginleştirilmiş öznitelik entegrasyon ağ mimarisi, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2023, 38(2), 721-732 

 

 

 

 

ÜZEN, H, TÜRKOĞLU, M., & HANBAY, D. Result Weighting-Based Resnet Feature Pyramid Network Architecture for Surface Defect Detection. Gazi University Journal of Science Part C: Design and Technology9(4), 760-772.

ÜZEN, H, SEL, İ., TÜRKOĞLU, M., & HANBAY, D. Derinlemesine Özellik Piramit Ağı Kullanarak Yüzey Hata Tespiti. Computer Science, (Special), 109-115.

SEL, İ., ÜZEN, H, & HANBAY, D. Creating a Parallel Corpora for Turkish-English Academic Translations. Computer Science, (Special), 335-340.

ÜZEN, H, & HANBAY, K. (2020). Yaya özellik tanıma için LM filtre temelli derin evrişimsel sinir ağı. Politeknik Dergisi23(3), 605-613.

HANBAY, K., & ÜZEN, H, (2017). Nesne tespit ve takip metotları: Kapsamlı bir derleme. Türk Doğa ve Fen Dergisi6(2), 40-49.

 

Üzen, H., Türkoğlu, M., & Hanbay, D. (2021, June). Surface defect detection using deep U-net network architectures. In 2021 29th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) (pp. 1-4). IEEE.

Türkoğlu, M., Üzen, H., & Hanbay, D. (2020, October). A deep feature extractor approach for the recognition of pollen-bearing bees. In 2020 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) (pp. 1-4). IEEE.

Üzen, H., Yeroğlu, C., & Hanbay, D. (2019, September). Development of CNN architecture for Honey Bees disease condition. In 2019 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP) (pp. 1-5). IEEE.

Üzen, H., Firat, H., & Hanbay, D. (2019, September). Automatic thresholding method developed with entropy for fabric defect detection. In 2019 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP) (pp. 1-4). IEEE.

Hüseyin, Ü. Z. E. N., & HANBAY, K. (2018, September). Adaptive Search Area in the Object Tracking. In 2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP) (pp. 1-5). IEEE.

H. ÜZEN, K. HANBAY, Evaluation of Object Tracking Performance of ADNet Method with Different Datasets and Color Spaces,  International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES 2018), Safranbolu, 11-13.05.2018

H. ÜZEN, K. HANBAY, Comparison of Deep Learning and Correlation Filter-Based Methods in Object tracing, 2nd International Vocational Science Symposium (IVSS – 2018), Belek/Antalya, 26-29.04.2018

H. ÜZEN, K. HANBAY, Impact on The Performance of The Search Area in Object Tracking, 2nd International Vocational Science Symposium (IVSS – 2018), Belek/Antalya, 26-29.04.2018

Hanbay, K., Bayraktar, M. Y., & Üzen, H. (2017, October). Evaluation of BS and MS level computer engineering education. In 2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK) (pp. 119-123). IEEE.

OGAM Yapay Öğrenme Ve Bilgi İşlemede Yeni Teknikler Yaz Okulu(6-9 Eylül 2016)

Gençlik Programında Yeterliliğe Dayalı Öğrenme (Ulusal Ajans Eğitimi, 26-30 Ağustos 2013)