MEHMET AKİF KILINÇ

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET AKİF KILINÇ

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER
E-mail makilinc@bingol.edu.tr
Dahili No 5170
Oda No A1-4

1988 doğumlu olan Mehmet Akif KILINÇ Ankara Üniversitesi (A.Ü) Veteriner Fakültesinden 2014 yılında mezun olmuş Kasım 2014 yılında Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı’nda  Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2016 güz yarıyılında F. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Doğum ve Jinekoloji programında başladığı doktora eğitimini 2021 yılının güz döneminde tamamlamıştır. 2022 yılı Mart ayında Doktor Öğretim Üyeliğine atanmış olup halen devam etmektedir.

Lisans: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Doktora : Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji AD. 2016-2021

2014-2021  BİNGÖL ÜNİVERSİTEİ VETERİNER FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2021- 2022  BİNGÖL ÜNİVERSİTEİ VETERİNER FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR

2022- BİNGÖL ÜNİVERSİTEİ VETERİNER FAKÜLTESİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 

İNGİLİZCE YDS 

Kaygusuzoğlu, E,. Caglayan, C., Kandemir, F. M., Yıldırım, S., Kucukler, S., Kılınc, M. A., & Saglam, Y. S. (2018). Zingerone ameliorates cisplatin‐induced ovarian and uterine toxicity via suppression of sex hormone imbalances, oxidative stress, inflammation and apoptosis in female wistar rats. Biomedicine & Pharmacotherapy102, 517-530. Abstract Full Text Online

Risvanli, A., Dogan, H., Safak, T., Kilic, M. A., & Seker, I. (2019). The relationship between mastitis and the B-mode, colour Doppler ultrasonography measurements of supramammary lymph nodes in cows. Journal of Dairy Research86(3), 315-318. 

Kilinc, M. A., Risvanli, A. (2022). The relationship of asprosin with β-hydroxybutyric acid and postpartum disorders in cows. Acta Veterinaria Hungarica.

Risvanli, A., Safak, T., Yilmaz, O., Yuksel, B., Kilinc, M. A., & Seker, I. (2022). Evaluation of the portio vaginalis of the cervix by B-mode and colour Doppler ultrasound in Simmental cattle. Acta Veterinaria Brno,91(1), 3-9.

Dogan, H., Ocal, H., Safak, T., Kilinc, M. A., & Risvanli, A. (2022). Dose related inhibitor effect of enrofloxacin on in vitro feline spontaneous myometrial contractility. Anim Rep Sci, 106972.

Risvanli, A.,Dogan, H., Safak, T.,  Kilinc, M. A., & Seker, I. (2022).  Pulsed-wave Doppler ultrasonographical measurements of supra-mammary lymph nodes for diagnosis of bovine mastitis. Vet Res Forum, 431- 434.

Risvanli, A., Kalender, H., Safak, T.,  Yuksel, B. F., Karagulle, B., Yilmaz, O., Kilinc, M. A. (2022). Mixed Bacteriological Isolation Percentages from the Uterus of Cows Slaughtered due to Infertility. Adv Life Sci, 9(4), 521-525

Kızıl, M., Rişvanlı, A., Abay, M., Şafak, T., Kılınç, M.A., Yılmaz, Ö., Yüksel, B. F., & Şeker, İ. (2022). Effect of Calf Delivery Mode on İrisin, Asprosin, Leptin, Adiponectin, and İnsulin-Like Growth Factor-1 Levels in Dairy Cattle and their Calves. Pakistan J Zool, 1-9.

Tümer, K. Ç., Kılınç, M. A. (2023). Evaluation of Freestyle Optium Neo H and TaiDoc-TD4235 point-of-care meters for measuring blood β-hydroxybutyrate concentration in sheep.Vet Clin Pathol, 1-7.

Rişvanlı, A., Saat, N., Şafak, T., Yılmaz, Ö., Yüksel, B. F., Kılınç, M. A., ... & Şeker, İ. (2021). Türkiye'de Farklı Niteliklere Sahip Süt Sığırı İşletmelerinde Mastitisin Koruma ve Kontrolü Kapsamındaki Bazı Uygulamaların Düzeyleri. Eurasian J Vet Sci, 37(2), 121-129.

Rişvanlı, A., Kızıl, M., Kılınç, M. A., Şafak, T., Yılmaz, Ö., Yüksel, B. F., Saat, N. (2022). Luteal Kistli Simental Irkı İneklerde Kan Adipokin, Antioksidan ve Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Belirlenmesi. F Ü Sağ Bil Vet Derg, 36(2), 128-133.

Kızıl, M., Rişvanlı, A., Abay, M., Şafak, T., Kılınç, M. A., Yılmaz, Ö., Yüksel, B. F., Şeker, İ, Güler, E., Geçmez, K. (2022). Doğum Şeklinin Bazı Oksidatif Stres ve Biyokimyasal Parametreler Üzerindeki Etkisi. F Ü Sağ Bil Vet Derg, 36 (3), 169-178.

 Kılınç, M. A., Rişvanlı, A., Şafak, T., Yılmaz, Ö., Yüksel, B. F., Şeker, İ. (2022). Gebe İneklerde Kan Asprosin Düzeylerinin Biyokimyasal Parametrelerle İlişkisi. Türk Doğa ve Fen Derg., 11(4), 111-116.

1. Erdal Kaygusuzoğlu, Cüneyt Çağlayan, Fatih Mehmet Kandemir, Serkan Yıldırım, Sefa Küçükler, Mehmet Akif Kılınç, Yavuz Selim Sağlam” '' Dişi sıçanlarda sisplatin ile indüklenen ovaryum toksisitesine karşı zingeronun iyileştirici etkileri - Ameliorative effects of zingerone against cisplatin-induced ovarian toxicity in female rats'' Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi (Sözlü Sunum)

2Mehmet Aki̇f Kılınç1Tarık Şafak2, Yesari Eröksüz3, Halis Öcal2, Cahit Kalkan2  ''İki Simental İnekte Rastlanılan Vajinal Fibropapilloma Olgusu - A Case of Vaginal Fibropapilloma Observed in Two Simental Cows''   Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi 2017 (Poster Sunum - Poster Presentation)

3. Rişvanlı, A., Doğan, H., Şafak, T., Kılınç, M.A., Şeker, İ. ''İneklerde Supramamar Lenf Yumrularının Pulsed Wave Doppler Ultrasonografi ile Yapılan Ölçümlerin Mastitis ile İlişkisi'' Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VIII. Ulusal & II. Uluslararası Kongresi, 2019 (Tam Metin Bildiri)

4. Şafak T, Kılınç MA, Kalkan C, Öcal H. ''Simental ırkı bir düvede güç doğuma neden olan kalıcı himen olgusu'' Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VIII. Ulusal & II. Uluslararası Kongresi, 2019 (Poster Sunum - Poster Presentation)

5. Yılmaz Ö, Şafak T, Kılınç MA, Yüksel BF, Ercan K, Rişvanlı A. ''Arap ırkı kısrakta farklı bir perineal laserasyon olgusu''  Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VIII. Ulusal & II. Uluslararası Kongresi, 2019, (Poster Sunum - Poster Presentation)

6. Kılınç MA, Dörtbudak MB, Kaygusuzoğlu E, Yüksel H. ''Bir köpekte kistadenokarsinom olgusu'' Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VIII. Ulusal & II. Uluslararası Kongresi, 2019, (Poster Sunum - Poster Presentation)

7. Kılınç MA, Rişvanlı A. ''İneklerde Asprosinin ß-hidroksibütirik Asit ve Postpartum Hastalıklar ile İlişkisi''  Türk Veteriner Jinekoloji Derneği IX. Ulusal & III. Uluslararası Kongresi, 2022, (Sözlü Sunum)

 

Destekleyen Kuruluş Gerçekleştiği Yer Projenin Adı Proje Numarası
BÜBAP Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi RATLARDA CİSPLATİN KAYNAKLI OVARYUM TOKSİSİTESİ ÜZERİNE ZİNGERON'UN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI BAP-VF.2016.00.001
TÜBİTAK-1002 Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Postpartum Dönemde Tip II Ketozisli İneklerde Asprosin Düzeylerinin Araştırılması 120O245
TÜBİTAK-1002 Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Buzağılarda Irisin, Asprosin, Leptin, Adiponektin Düzeyleri Ve Bu Düzeylere Buzağının Doğum Şeklinin Etkisi  120O760 
TÜBİTAK-1002 Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi İneklerde Tohumlama Anındaki Servikovajinal Mukusun Th1/Th2 Sitokin Dengesi Ve Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Bir Çalışma 122O671

1.Doğan H, Şafak T, Kılınç M A, Kalkan C, (2018). Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniğine 2003-2016 Yılları Arasında Getirilen Vakaların Değerlendirilmesi. (Ed.) Çetin H. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Doğum ve Jinekoloji Özel Konular, Aralık 2018, Türkiye Klinikleri, Ankara, Türkiye.

2.Kalkan C, Şafak T, Yüksel B F, Kılınç M A, (2019). Meme ve Meme Başına Uygulanan Cerrahi Girişimler ve Memenin Kurutulması (Köreltilmesi). (Ed.) Öcal H. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Doğum ve Jinekoloji Özel Konular, Temmuz 2019, Türkiye Klinikleri, Ankara, Türkiye.

3.Kalkan C, Kılınç M A, (2020). Koyun ve keçilerde yavru atmaların neden olduğu ekonomik kayıplar. (Ed.) Kaygusuzoğlu E. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Doğum ve Jinekoloji Özel Konular, Kasım 2020, Türkiye Klinikleri, Ankara, Türkiye.

4.Kılınç M A, Rişvanlı A, (2021). Adipokinler ve üreme ile ilişkisi. (Ed.) Evereklioğlu C, Gülmez D S. Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler, Mayıs 2021, Cilt 2, Gece Kitaplığı, Ankara, Türkiye.

İlaç Kullanımında Temel İlkeler ve Küçük Hayvan Kliniklerinde Antibiyotik Kullanımı - 26.10.2013

SERTİFİKALAR

1) Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

2) Radyoloji Sertifikası

 

1. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği

SOSYAL ETKİNLİKLER

2008-2012 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tiyatro Topluluğu Üyeliği

2010-2012 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Öğrenci Temsilciliği

2011-2012 Yılları arasında (6 ay) A.Ü. Sağlık Kültür Daire Başkanlığı'na bağlı Gençlik Programlama Ofisi Genel Koordinatörlüğü

2011-2013 Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Dış İlişkiler Sorumlusu

2013-2014 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Spor Topluluğu üyeliği

2012 Yılı Ankara Üniversitesi Bahar Şenliği Güvenlik Koordinatörlüğü

2013 Yılı Ankara Üniversitesi Bahar Şenliği Koordinatörlüğü

RESMİ GÖREVLER

2015- Bingöl Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurulu Sorumlu Veteriner Hekimliği