MEHMET VURAL

Öğr. Gör. MEHMET VURAL

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ
E-mail mvural@bingol.edu.tr
Dahili No 3705
Oda No

Mehmet VURAL, 1987 yıllında Adıyaman Merkez Bağpınar köyünde doğmuştur. İlk ve orta eğitimini Adıyaman Merkez Bağpınar köyünde bulunan Bağpınar İlköğretim Okulunda, lise eğitimini ise Adıyaman‟ın Besni ilçesinde bulunan Endüstri Meslek Lisesinde tamamlamıştır. 2007 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Anestezi ön lisans eğitimine başlamış ve 2009 yılında mezun olmuştur. 2009 yılında Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği lisans eğitimine başlamış ve 2014 yılında mezun olmuştur. 2017 yılında Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği lisans eğitimine başlamış ve 2018 yılında mezun olmuştur. 2016 yılında Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliğinde yüksek lisans eğitimine başlamış ve 2019 yılında mezun olmuştur. 2018 yılında Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi lisans eğitimine başlamış ve 2020 yılında mezun olmuştur. 

  Üniversite Bölüm Yıl
Ön Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Anestezi 2007-2009
Lisans Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği 2009-2014
Lisans Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 2018-2019
Lisans Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi 2018-2020
Yüksek Lisans Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Sistemleri 2016-2019
Kurum Birim / Unvan Yıl
Fırat  Üniversite Hastanesi / Elazığ   Ameliyathane / Anestezi 2009
Akyazı Devlet Hastanesi / Sakarya  Ameliyathane / Anestezi 2011
Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesi / Elazığ Bilgi İşlem / Bilgi İşlem Sorumlusu 2011-2014
Elazığ Eğitim Araştırma Devlet Hastanesi / Elazığ  Ameliyathane / Anestezi 2014-2017
Bingöl Devlet Hastanesi / Bingöl  Faturalandırma / Faturalandırma Birim Sorumlusu 2017-2020
Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesi / Elazığ Ameliyathane / Anestezi 2020-2021

 

 

 • Bilgi Güvenliği Sistemleri
 • İşletim Sistemleri
 • Siber Güvenliğe Giriş
 • Web Teknolojileri
 • Kriptoloji
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi I
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi II
 • Sağlık Bilgi Sistemleri
 • Sağlıkta Web Projesi
 • Tıbbi Terminoloji
 • Hastane Otomasyonu
 • Tıbbi Dokümantasyon
 • Klinik Bilgi Sistemleri
 • Dijital Okuryazarlık

VURAL, M, GENÇOĞLU, M.T, Embedded Audıo Codıng Usıng Laplace Transform For Turkısh Letters. Journal of the Technical University - Sofia Plovdiv branch, Bulgaria, Fundamental Sciences and Applications” Vol. 24, (2018) 109-116.

GENÇOĞLU, M.T., VURAL, M, Image Codıng Usıng Laplace Transform, ITM Web of Conferences 22, 01010 (2018), Doi: 10.1051/itmconf/20182201010

GENÇOĞLU, M.T., VURAL, M, Enhancing The Data Security by using Audio Steganography with Taylor Series Cryptosystem, Turkish Journal of Science & Technology 16(1), (2021) 47-64.

VURAL, M, GENÇOĞLU, M.T.,  A New Substitution Method For Non-Linear Block Encryption, 5th International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, (2021) 92 (Sözlü bildiri).

EKİN, A, VURAL, M, İLDAN, K, KORKMAZ, T, Performansa Dayalı Ek Ödeme İle İlgili Sağlık Çalışanlarının Görüş Ve Düşüncelerinin İncelenmesi: Bingöl Devlet Hastanesi Örneği, 14. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi , Sözlü bildiri, 2020

EKİN, A, VURAL, M, BUDUNOĞLU, R. A, İLDAN, K, KORKMAZ, T, Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Yakınlarının Memnuniyet Değerlendirmesi: Bingöl Devlet Hastanesi Örneği, 11.Uluslararası Hasta Hakları ve Çalışan Güvenliği Kongresi, Sözlü bildiri, 2020

EKİN, A, VURAL, M, MORSUNBUL, D, İLDAN, K, Bingöl Devlet Hastanesi’nde Çalışan Personelin Sosyo-Demografik Özellikleri İle Depresyon Düzeylerinin Araştırılması, 11. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Sözlü bildiri, 2020

EKİN, A, KORKMAZ, T, VURAL, M,  GÜNDOĞDU, M.E Bingöl Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Hemşirelerinin Rol Ve Sorumluluklarıyla ilgili Görüş Ve Düşüncelerinin İncelenmesi 14. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon Ve Hasta Güvenliği Kongresi, Sözlü bildiri, 2020

EKİN, A, MORSUNBUL, D, VURAL, M, İLDAN, K, Bingöl Devlet Hastanesi Çalışanlarının Covid-19 Pandemisi İle İlgili Görüş Ve Düşüncelerinin İncelenmesi, 2. Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, Sözlü bildiri, 2020

EKİN, A, MORSUNBUL, D, TUNÇ, A, VURAL, M, İLDAN, K, Pandemik Covid-19 Sürecinde Kişisel Koruyucu Donanımın Sağlık Çalışanları Üzerindeki İşlevselliği; Bingöl Devlet Hastanesi Örneği, 2. Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi , Sözlü bildiri, 2020

EKİN, A, KORKMAZ, T, İLDAN, K, BUDUNOĞLU, R. A, VURAL, M, Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi İle Ölçümü: Bingöl Devlet Hastanesi Örneği 14. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon Ve Hasta Güvenliği Kongresi, Sözlü bildiri, 2020