ALAADDİN YÜKSEL

Prof. Dr. ALAADDİN YÜKSEL

Unvan PROFESÖR
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
E-mail ayuksel@bingol.edu.tr
Dahili No 5444
Oda No A1-19

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünde tamamladı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Havza Yönetimi Anabilim Dalı’nda 1994 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatına, 2010 yılından beri Bingöl Üniversitesinde devam etmektedir.

Yüksel; havza yönetimi, kırsal kalkınma, coğrafi bilgi sistemleri, WEPP erozyon modeli alanında çalışmakta olup bu konulara ile ilgili gerek yurt içinde ve gerekse de yurt dışı SCI kapsamındaki dergilerde basılmış çok sayıda eserleri bulunmaktadır. TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde yürütücülük ve yardımcı araştırmacı olarak görev yapan Yüksel, 2006 yılında TÜBİTAK adına 3 aylık süre ile Amerika’da WEPP Erozyon modeli ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunmuştur.

Orman Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında son 3 yıldır aktif bir şekilde görev alan Yüksel, Bingöl Üniversitesi Mikrohavza Planlama ekibi Koordinatörlüğünü yaparak 9 Mikrohavza planını uzman ekibiyle birlikte tamamlamış ve halen bu çalışmalara devam etmektedir. 

Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü

Y. Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Doktora : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Çetiner M., Kahramanmaraş Orçan Çayı Yağış Havzasının CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Ortamında Havza Amenajmanı Bakımından Planlanması Üzerine Bir Araştırma (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2006)

Ergül H. A., Kartalkaya Barajı Yağış Havzasında Farklı Arazi Kullanım Şekilleri Altındaki Arazilerden Geotekstil (Silt Fence) Kullanılarak Toprak Kayıplarının Belirlenmesi (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2009)

A, Yuksel., A.E, Akay., R, Gundogan., Reis, M., and Cetiner, M.,  “Application of GeoWEPP for Determining Sediment Yield and Runoff in the Orcan Creek Watershed in Kahramanmaras, Turkey,” Sensors, 8, 1222-1236 (2008). [Full Text online] [PDF]

 A, Yuksel., A.E, Akay., R, Gundogan.,  “Using ASTER Imagery in Land Use/cover Classification of Eastern Mediterranean Landscapes According to CORINE Land Cover Project,” Sensors, 8, 1237-1251 (2008) [Full text online[PDF]

 A, Yuksel., R, Gundogan.,  A.E, Akay., “Using the Remote Sensing and GIS Technology for Erosion Risk Mapping of Kartalkaya Dam Watershed in Kahramanmaras,Turkey”, Sensors, 8, 4851-4865 (2008)  [Full text online[PDF]

 Akay, A.E., A. Yuksel,  M. Reis, A. Tutus. “The Impacts of Ground-based Logging Equipment on Forest Soil”. Polish Journal of Environmental Studies. 16 (3), 371-376 (2007). [Full text online[PDF]

 Akay, A.E., O. Erdas, M. Reis, A. Yuksel. 2007. “Estimating sediment yield from a forest road network by using a sediment prediction model and GIS techniques”. Building and Environment. 43 (5), 687-695 (2007). [Full text online[PDF]

 R, Gundogan., Bektaş, İ., M.H. Alma and  A. Yüksel. 2005: “Relationship Between Site Index and Some Physical Properties of Calabrian Pine Wood”. Forest Product Journal, 55(1),45-48 (2005) [Full text online[PDF]

 Bektaş, İ., M.H. Alma, Y. Göker, R. Gündogan and A. Yüksel. “Influence of  Site on Sap- and Heartwood Ratio of Turkish Calabrian Pine Wood”. Forest Product Journal, 53(4) 48-50 (2003) [Full text online[PDF]

 Bozali, N., A. Yuksel, and A.E. Akay. Determining the Main Factors Effecting the Sediment Yield from Derindere Watershed of Sir Dam in Kahramanmaras by Using GIS Techniques”. International Journal of Natural and Engineering Sciences. 2 (1), 29-32 (2008).  [Full text online[PDF]

Okatan, A., A,Yüksel., M. Reis., “K.Maraş Ayvalı Barajı Kızıldere Yağış Havzasında Toprakların Erozyon Eğilim Değerlerinin Hidrofiziksel Toprak Özelliklerine bağlı olarak Değişimi”,  KSÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3 (1), 28-42. [Full text online] [PDF]

Okatan, A., M. Reis., A,Yüksel., Aydın,M., “Çorum- Karhın Çayı Yağış Havzasında Dere Akımını Etkileyen Fizyografik Etmenler ile Bazı Hidro-Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma”, KSÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4 (2), 16-29 (1997).[Full text online] [PDF]

B1. A,Yuksel., Akay, A.E., Reis, M., Gundogan. R. „Using the WEPP Model to Predict Sediment Yield in a sample Watershed in Kahramanmaras Region” International Congress River Basin Management 2007, Vol 2, 11-22. Antalya, Turkey. [Full text online] [PDF]

 

B2. A,Yuksel.; Akay, A.E., W.J. Elliot. “Using WEPP: Road Model in Estimating Sediment Yield from the Road Network in KSU Baskonus Research and Application Forest in Kahramanmaras, Turkey”. International Mountain Logging and 13th Pacific Northwest Skyline Symposium. 1-6 April  2007. Oregon State University, Corvallis, Oregon, USA. [Full text online][PDF]

 

B3. Akay, A.E., A. Yuksel, M. Reis, O. Erdas. 2007. “Planning Forest Operations to Restore Riparian Ecosystems in Turkey”. The International Conference on "Environment: Survival and Sustainability". 19-24 February 2007, Near East University. Nicosia. Northern Cyprus. [full text online] [PDF]

 

B4.  Akay, A.E., A. Yuksel, M. Reis, O. Erdas, and J. Sessions. “Selecting the Optimal Forest Road Alignment with A Maximum Sediment Production Constraint”. 28th Annual Meeting of COFE (Council on Forest Engineering). Soil, Water and Timber Management: Forest Engineering Solutions in Response to Forest Regulation. July 2005, California, USA. [Full text online][PDF]

 

Erdas, O, A. Akay, A. Yuksel, M. Reis. “Disturbance of Soil by Skidding Operation and Its Impact on Residual Vegetation”. 28th Annual Meeting of COFE (Council on Forest Engineering). Soil, Water and Timber Management: Forest Engineering Solutions in Response to Forest Regulation. July 2005, California, USA. [Full text online][PDF]

 

Okatan, A., A, Yüksel., Reis, M., An “Investigation On Erodibility Properties Of Soils Which Developed On Different Parent Materials” In K.Maras-Ayvali DamKizildere Creek Watershed, ISCO’99 (10th International Soil Conservation Organization Meeting), Purdue University, 23-27 May  1999, Indiana, USA. [Full text online][PDF]

 

Okatan, A., Reis, M., A, Yüksel “Relationships between the yield Potential and Important forage plants found in the Trabzon- Meryemana Creek Watershed, Turkey”,  VI. International Rangeland Congress, 17-19 July 1999, Volume 1, 327-328, Townsville, AUSTRALIA. [Full text online][PDF]

 

Okatan, A., A, Yüksel,  Reis, M., “Effects of Climate and Physiographic Factors on Flooding at the Watershed of Trabzon-Maden Creek”, XI. World Foresytry Congress, Cilt 2, s 302. 13-22 October 1997. Antalya. [Full text online][PDF]

 

Akay, A.E., I.R. Karas, J. Sessions, A. Yuksel, N. Bozali, and R.Gundogan, “Using high-resolution digital elevation model for computer-aided forest road design”, The Proceedings for XXth International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) Congress, July 2004, Istanbul, Turkey. [Full text online][PDF]

Tonguç, F., A. Yüksel, A.E. Akay, M. Reis. “Dağlık Alanlarda Çığ Koruma Ormanlarının Kurulması ve Bu Alanlarda Uygulanan Aktif Kalıcı Önlemler”, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 08–10 Eylül 2005, Isparta. [Full text online][PDF]

Tonguç, F., A. Yüksel, A.E. Akay, M. Reis. “Tahrip Edilmiş Su Kenarı Ormanlarında Önerilen Silvikültürel Uygulamalar”, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 08–10 Eylül 2005, Isparta. [Full text online][PDF]

 

 Reis, M., A. Yüksel, A.E. Akay, F. Tonguç. “Türkiye’de Orman İçi ve Orman Üstü Alanlarda Sürdürülebilir Meracılık Faaliyetlerinin Çevre Sorunları Ve Biyolojik Çeşitlilik Bakımından İrdelenmesi”, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 08–10 Eylül 2005, Isparta. [Full text online][PDF]

 

 A, Yüksel.,  Okatan, A., “Yağış Havzalarından Kaybolan Toprak Ve Sedimentin belirlenmesinde GIS-WEPP Teknolojisi Kullanımı”, Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, 18-20 Eylül 2002, Antakya/HATAY. [Full text online][PDF]

 Erdaş, O., A. Yüksel., Yüzer, İ., “K.Maraş Akdere Yağış Havzasında Yapılan Erozyon Ve Sel Kontrolü Çalışmalarının Havza Amenajmanı Bakımından İrdelenmesi”, Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, 18-20 Eylül 2002, Antakya/HATAY. [Full text online][PDF]

 

Gündoğan, R., Gürel, N., A. Yüksel., ve ark., “K.Maraş Çevresinin Potansiyel Arazi Kullanım Planlaması”, Tarımda Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu, 20-21 Eylül 2001, KSÜ Ziraat Fakültesi, K.Maraş. [Full text online][PDF]

Erdaş, O., A. Yüksel., Başaran, M., “K.Maraş Yöresindeki Barajların İklim Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması”, 1. Türkiye Su Kongresi, (İTÜ- Su Vakfı, 08-10 Ocak 2001),Bildiri Kitabı, C. 1, s. 355-362. [Full text online][PDF]

Erdaş, O., Okatan, A., A, Yüksel., “K.Maraş Yöresindeki Barajların Çevre Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”, 1. Türkiye Su Kongresi, (İTÜ- Su Vakfı, 08-10 Ocak 2001),Bildiri Kitabı, C. 1, s. 355-362. [Full text online][PDF]

Okatan, A., A. Yüksel., Ve Reis, M., “Yağış Havzalarının Planlanması ve Korunmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Kullanilmasi”, Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Cilt 1, sh.274-283, 17-19 Şubat 1999, İstanbul. [Full text online][PDF]

 

 Erdaş, O. A. Yüksel., 1999.Ülkemizde ve K.Maraş Yöresinde Erozyon Oluşumuna Neden Olan Faktörler Ve Bunların Çevreye Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi, Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Cilt 1, sh.294-303, 17-19 Şubat 1999, İstanbul. [Full text online][PDF]

 

 Erdaş, O. A. Yüksel., Yılmaz,M., “K.Maraş Yöresinde Baraj Havzalarının Korunması Ve Ormanların Barajlara Olan Etkileri”, Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Cilt 3, sh.186-195, 17-19 Şubat 1999, İstanbul. [Full text online][PDF]

 

 Ulu, F., Ayan, S., A. Yüksel., “Trabzon- Uzungöl Havzasında Dere Akımını Etkileyen Fizyografik Etmenlerin Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Belirlenmesi”,  Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu, 13-15 Ekim 1999, 287-296, Trabzon. [Full text online][PDF]

 

 Akay, A.E., O. Erdaş, A. Yüksel, N. Bozali, R. Gündoğan, T. Öztürk. “Bilgisayar Destekli Orman Yolu Planlama Modeli”. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Cografi Bilgi Sistemleri Kongresi, 30 Ekim–02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon. [Full text online][PDF]

 

 R, Gundogan., A, Yuksel., A.E, Akay., O. Doğan.,N.Bozali.,  Arazi Kullanım Planlamasının Erozyon Kontrol Çalısmalarındaki Önemi: Kartalkaya Baraj Havzası Örnegi, Baraj Havzalarında Ormancılık I. Ulusal Sempozyumu, Sh 331-338, 29-30 Nisan 2008, Kahramanmaraş. [Full text online][PDF]

  • Murat Nehri LEDİZ Mikrohavzası Rehabilitasyonu, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi Koordinatörü), 2013. [Full text online]
  • Murat Nehri Kuşhane Mikrohavzası Rehabilitasyonu, (Elazığ) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi Koordinatörü), 2013. [Full text online]
  • Murat Nehri Büyükçay Mikrohavzası Rehabilitasyonu, (Elazığ) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi Koordinatörü), 2013. [Full text online]
  • Murat Nehri Karakütük Mikrohavzası Rehabilitasyonu, (Muş) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi Koordinatörü), 2013. [Full text online]
  • Murat Nehri Vahkin-Çanakçı Mikrohavzası Rehabilitasyonu, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi Koordinatörü), 2013. [Full text online]
  • Murat Nehri Çapakçur Mikrohavzası Rehabilitasyonu, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi Koordinatörü), 2014. [Full text online]
  • Murat Nehri Yamaç Mikrohavzaı Rehabilitasyonu, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi Koordinatörü), 2015. [Full text online]
  • Murat Nehri Hamzabey Mikrohavzaı Rehabilitasyonu, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi Koordinatörü), 2016. [Full text online]
  •      Murat Nehri Erdemli Mikrohavzaı Rehabilitasyonu, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi Koordinatörü),        2016. [Full text online]
  •      Murat Nehri Yeşilköy Mikrohavzaı Rehabilitasyonu, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi Koordinatörü),        2016. [Full text online]

T.M.M.O.B. Orman Mühendisleri Odası

Yeşil Ormancılar Derneği