YUNUS ESEN

Prof. Dr. YUNUS ESEN

Unvan PROFESÖR
Birim SOLHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER
E-mail yesen@bingol.edu.tr
Dahili No 5628
Oda No

İlkokul

General Şadi Çetinkaya, Antalya, 1986-1991

Ortaokul

Yenimahalle, Antalya, 1991-1994

Lise

Karatay, Antalya, 1994-1997

Lisans

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği Bölümü, 1997-2001

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, 2003-2006

Tez Konusu: Malatya İli Su Kenelerinin (Acari: Hydrachnidia) Sistematik Yönden İncelenmesi

Doktora

Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, 2006-2011

Tez Konusu: Bingöl İli Su Kenelerinin (Acari: Hydrachnidia) Sistematik Yönden İncelenmesi

Yardımcı Doçent: 2013-2015

Doçent: 2015- 2020

Profesör: 2020-Halen

Sınıf Öğretmenliği: 2002-2005

Biyoloji Öğretmenliği: 2005-2013

Anatomi ve Fizyoloji

Klinik Mikrobiyoloji

Temel Mikrobiyoloji

Patoloji

Hematoloji

Hastalıklar Bilgisi

Çevre Eğitimi

Sistematik Zoolojinin Prensipleri

Taksidermi

Tatlısu Ekolojisi

Böcek Ekolojisi

BOZDAĞ AHMET (2018). Elazığ Karakoçan yöresi buzağı ve danalarında Eimeria türlerinin yaygınlığı, Bingöl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi

DEMİROĞLU ARDA (2021). Bingöl İl Merkezi Tardigrada Faunası, Bingöl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi

1. Pešić, V., Erman, O. and Esen, Y. 2006. New Torrenticola Piersig (Acari: Hydrachnidia: Torrenticolidae) Species for the Turkish Fauna. Turkish Journal of Zoology, 30(3), 301304. [Full Text Online]

2. Pešić, V., Erman, O. and Esen, Y. 2006. New Records of Water Mites of the Genus Monatractides K.Viets (Acari: Hydrachnidia: Torrenticolidae) from Turkey. Turkish Journal of Zoology, 30(4), 393397. [Full Text Online]

3. Pešić, V., Erman, O. and Esen, Y. 2006. New records of water mites (Acari: Hydrachnidia) from Turkey. Acta entomologica serbica, 11 (1/2), 9599. [Full Text Online]

4. Esen, Y., Pešić, V. and Erman, O. 2010. Water mites of the genus Sperchon Kramer (Acari: Hydrachnidia: Sperchontidae) from Turkey, with description of two new species. Zootaxa, 2514, 3546. [Abstract]

5. Erman, O., Pešić, V., Esen, Y. and Özkan, M. 2010. A checklist of the water mites of Turkey (Acari: Hydrachnidia) with description of two new species. Zootaxa, 2624, 1–48 (Sorumlu yazar). [Abstract]

6. Esen, Y., Çitil, C. and Erman, O. 2011. A New Species of the Family Unionicolidae Oudemans, 1909 (Acari, Hydrachnidia) for the Turkish Fauna. Fırat Univ. Turkish J. of Sci. & Tech., 6 (2), 111–116. [PDF]

7. Esen, Y., Pešić, V. and Erman, O. 2011. Water mites of the family Aturidae Thor, 1900 from Turkey (Acari: Hydrachnidia), with description of two new species. Zootaxa, 2746, 25–42. [Abstract]

8. Esen, Y., Pešić, V., Çitil, C. and Erman, O. 2012. New records of water mite (Acari: Hydrachnidia) species for the Turkish fauna. Turkish Journal of Zoology, 36(3), 375–382. [Full Text Online]

9. Esen, Y. and Erman, O. 2013. A new species of the genus Arrenurus Dugès, 1834 (Acari: Hydrachnidia: Arrenuridae) for the Turkish fauna: Arrenurus (Truncaturus) corsicus (E.Angelier, 1951).  Turkish Journal of Zoology, 37(3), 372–375. [Full Text Online]

10. Esen, Y., Dilkaraoğlu, S., Erman, O and Gerecke, R. 2013. Two new water mite species of the genus Lebertia (Acari: Hydrachnidia: Lebertiidae) from Turkey. Journal of Natural History, 47 (15-16), 1083–1092. [Full Text Online]

11. Esen, Y., Erman, O. and Dilkaraoğlu, S. 2013. Contribution to study of arrenuroid water mites (Acari: Hydrachnidia) from Turkey. Zootaxa, 3666, 73–83. [Abstract]

12. Esen, Y., Dilkaraoğlu, S. and Erman O. 2013. A systematic study on water mites (Acari, Hydrachnidia) of Kemaliye district (Erzincan Province). Turkish Journal of Entomology, 37 (3), 263–276. [Full Text Online]

13. Esen, Y., Pešić, V. and Erman, O. 2013. Water mites of the genus Brachypoda (Acari: Hydrachnidia: Aturidae) in Turkey. Zootaxa, 3686 (3), 326–334. [Abstract]

14. Esen, Y., Pešić, V., Erman, O. and Kaya, Y. 2013. New water mites of the family Hygrobatidae (Acari: Hydrachnidia) from Turkey. Zookeys, 361, 15-25. [Full Text Online]

15. Esen, Y., Kaya, Y. and Erman, O. 2015. New Data on the genus Axonopsis Piersig, 1893 (Acari: Hydrachnidia, Aturidae) in Turkey. Acta zoologica bulgarica, 67 (1): 139–142. [Full Text Online]

16. Esen, Y. and Erman, O. 2015. Some new records and one new species of the genus Lebertia Neuman (Acari: Hydrachnidia: Lebertiidae) from Turkey. Turkish Journal of Zoology, 39(5): 781–789. DOI: 10.3906/zoo-1408-44. [Full Text Online]

17. Aykut, M., Esen Y. and Taşar G.E. 2016. New host-parasite association of Acherontacarus rutilans (Acari, Hydrachnidia, Acherontacaridae) on Scarodytes halensis (Coleoptera:   Dytiscidae). International Journal of Acarology, 42(5), 242-246. doi/full/10.1080/01647954.2016.1174304. [Full Text Online]

18. Aykut, M. and Esen Y. 2017. Parasitism of diving beetles (Coleoptera: Dytiscidae) by larvae of the water mite Acherontacarus rutilans (Hydrachnidiae, Acari) in Diyarbakır Province, Turkey. International Journal of Acarology, 43(5), 347-350. http://dx.doi.org/10.1080/01647954.2017.1318950. [Full Text Online]

19. Esen, Y., Mart, A. and Erman, O. 2017. First description of the female of Arrenurus nagisalloensis Szalay (Acari, Hydrachnidia). Acarina, 25(1), 55-59. [Full Text Online]

20. Pešić, V., Asadi, M., Cimpean, M., Dabert, M., Esen, Y., Gerecke, R., Martin, P., Savić, A., Smit, H. and Stur, E. 2017. Six species in one: evidence of cryptic speciation in Hygrobates fluviatilis complex (Acariformes, Hydrachnidia, Hygrobatidae). Systematic and Applied Acarology, 22(9), 1327-1377. [Abstract]

21. Aykut, M., Zawal, A., Esen, Y. and Erman, O. 2018. First record of larvae of the water mite Hydrachna processifera Piersig, 1895 from Turkey (Acari, Hydrachnidia, Hydrachnidae). ZooKeys, 738, 89-96. [Full Text Online]

22. Esen, Y., Mart, A. and Erman, O. 2019. Two new records of the genus Hydryphantes (Acari: Hydrachnidia) for the Turkish Fauna. Acarological Studies, 1(1), 44-47. [Full Text Online]

23. Mahmwd, M.A., Kaplan, E., Mar, A. and Esen, Y. 2019. First Records of Three Species of the Family Chrysididae (Hymenoptera: Aculeata) for the Turkish Fauna. Acta Zoologica Bulgarica, 71 (4), 611-612. [Full Text Online]

24. Esen, Y. 2021. A new record of the genus Sperchon (Acari: Hydrachnidia, Sperchontidae) from Turkey. Acarological Studies, 3, 1, 48-50, doi:10.47121/acarolstud.860097 [Full Text Online]

25. Esen, Y. 2022. Contribution to the water mite (Acari, Hydrachnidia) fauna of Turkey. Acarological Studies, 4, 1, 28-35. doi: 10.47121/acarolstud.1033310 [Full Text Online]

26. Pešić, V., Esen, Y., Gülle, P., Zawal, A., Saboori, A., Jovanović, M., Bankowska, A. and Smit, H. 2022. New records of water mites from Turkey and Iran revealed by DNA barcoding, with the description of a new species (Acari, Hydrachnidia). Systematic & Applied Acarology, 27 (7), 1393-1407. Doi: https://doi.org/10.11158/saa.27.7.7 [Abstract]

1. Çitil, C., Esen, Y. ve Erman, O. 2011. Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Su Kenesi (Acari: Hydrachnidia) Cinsi ve Türü: Teutonia (s.str.) cometes (Koch, 1837). Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 23 (2), 111–115. [PDF]

2. Esen, Y. ve Erman, O. 2012. Malatya İli Su Kenelerinin (Acari, Hydrachnidia) Sistematik Yönden İncelenmesi. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 24 (1), 33–40. [PDF]

3. Esen, Y. ve Erman, O. 2013. Bingöl İli Su Keneleri (Acari: Hydrachnidia) Faunası. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 25(2), 105–114. [PDF]

4. Esen, Y. ve Erman, O. 2014. Kahramanmaraş İli Torrenticola Piersig, 1896 ve Monatractides K.Viets, 1926 (Acari: Hydrachnidia: Torrenticolidae) Türleri ve Türkiye Faunası İçin İki Yeni Kayıt. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 26 (1), 39–44. [PDF]

5. Esen, Y., Kaya, Y. ve Erman, O. 2014. Siirt İli Hygrobates Koch, 1837 (Acari: Hydrachnidia: Hygrobatidae) Türleri ve Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Kayıt: Hygrobates (s.str.) angustipalpis K.O. Viets, 1982. Erzincan Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 7 (1), 57-64. [Full Text Online]

6. Esen, Y. ve Erman, O. 2015. Siirt İli Su Kenesi (Acari: Hydrachnidia) Faunası ve Türkiye İçin Yeni Bir Kayıt. Fırat Univ. Fen Bilimleri Dergisi, 27 (1), 71–76. [Full Text Online] 

7. Esen, Y. ve Erman, O. 2016. Türkiye Su Kenesi Faunası İçin Yeni Bir Kayıt: Atractides spinipes Koch (Acari, Hydrachnidia). Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 7(1), 32-36. [PDF]

8. Beyaz, S. Esen, Y. ve Erman, O. 2016. Adıyaman İli Su Kenesi (Acari, Hydrachnidia) Faunası. Fırat Univ. Fen Bilimleri Dergisi, 28 (2), 33–42. [Full Text Online]

9. Esen, Y., Buğa, E., Doğan, S., Doğan, S. ve Erman, O. 2018. Nilotonia (Dartia) vietsi'nin (Acari, Hydrachnidia, Anisitsiellidae) Larvasının İlk Defa Tanımı. Fırat Üniv. Fen Bil. Derg. 30(2), 19-22. [Full Text Online]

10. Esen, Y. ve Erman, O. 2018. Türkiye Faunası İçin Aturus Cinsinin (Acari: Hydrachnidia) İki Yeni Türü. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 253-259. DOI: 10.29048/makufebed.458559. [Full Text Online]

11. Esen, Y. ve Erman, O. 2019. Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Su Kenesi (Acari, Hydrachnidia) Kaydı: Nilotonia (Manotonia) persica Pešić & Saboori, 2006. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Entitüsü Dergisi, 12(1), 253-257. [Full Text Online]

12. Esen, Y. ve Bozdağ, A. 2020. Elazığ Karakoçan Yöresi Buzağı ve Danalarında Eimeria Türlerinin Yaygınlığı. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 9(1), 24-28. [Full Text Online]

1. Esen, Y., Erman, O., Aksoy, H., Dilkaraoğlu, S. and Doğan, S. 2016. First description of the female and deutonymph of Dacothyas kandilliensis Oezkan & Bader, 1988 (Acari, Hydrachnidia, Hydryphantidae) from Erzincan Province. International Erzincan Symposium, September 28 – October 1, 2016, Erzincan. [Abstract]

2. Aykut, M. and Esen, Y. 2016. Parasitism of Water Mite Larvae of the Species Acherontacarus rutilans (Hydrachnidia, Acari) on Aquatıc Coleopters (Coleoptera: Dytiscidae) in Diyarbakır. International Engineering, Science and Education Conference, 01-03 December 2016, Diyarbakir, 85. [Abstract]

3. Esen, Y. and Erman, O. 2017. The Water Mites (Acari, Hydrachnidia) Fauna of Bayburt Province: A Preliminary Assesment and New Records for Turkey. III. International Congress on Zoology and Technology, 12-15 July 2017, Afyonkarahisar, 59. [Abstract]

4. Esen, Y., Doğan, S., Doğan, S. and Erman, O. 2017. First description of Deutonymph of Nilotonia rizeensis Oezkan & Bader, 1988 (Acari, Hydrachnidia). III. International Congress on Zoology and Technology, 12-15 July 2017, Afyonkarahisar, 122. [Abstratct]

5. Esen, Y., Mart, A. and Erman, O. 2017. Updated Checklist of Water Mites (Acari, Hydrachnidiae) of Turkey and Two New Record. IV. International Multidisciplinary Congress of Eurosia, 23-25 August 2017, Rome, Italy. [Abstract]

6. Esen, Y. and Erman, O. 2017. The Endemic Water Mite (Acari, Hydrachnidia) Species of Turkey and A General Assessment on Their Ecology. Mediterranean Natural Sciences and Engineering Congress, 19-22 October, Podgorica, Montenegro, 95-96. [Abstract]

7. Esen, Y. and Erman, O. 2017. Species of the Genus Piona Koch, 1842 (Acari, Hydrachnidia) of Erzurum Province and Two New Records for the Turkish Fauna. Mediterranean Natural Sciences and Engineering Congress, 19-22 October, Podgorica, Montenegro, 103-104. [Abstract]

8. Esen, Y. and Erman O. 2018. The Water Mites (Acari, Hydrachnidia) Fauna of Ordu Province: A Preliminary Assesment. International Symposium on Multidisciplinary Studies, 26-27 April, Paris, France, 263. [Abstract].

9. Esen, Y. and Erman O. 2018. A New Record of Water Mite Species (Acari, Hydrachnidia) for the Turkish Fauna: Nilotonia (Manotonia) persica Pesic & Saboori, 2006. International Symposium on Multidisciplinary Studies, 26-27 April, Paris, France, 264. [Abstract].

10. Esen, Y. 2021. Contribution to the Water Mite Fauna of Bingöl Province, Turkey (Acari, Hydrachnidia). 3rd International Symposium on Biodiversity Research, 20-22 October 2021, Erzurum, Turkey, 152. [Abstract]

1. Erman, O., Esen, Y. ve Özkan, M. 2008. Malatya İli Su Kenelerinin (Acari, Hydrachnidia) Sistematik Yönden İncelenmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon, PZ 255, 585. [Abstract]

2. Esen, Y., Çitil, C. ve Erman, O. 2010. Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Unionicola Haldeman, 1842 (Acari, Hydrachnidia, Unionicolidae) Türü: Unionicola (Majumderatax) hankoi Szalay, 1927. XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Denizli, 129–130. [Abstract]

3. Çitil, C., Esen, Y. ve Erman, O. 2010. Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Su Kenesi (Acari, Hydrachnidia) Cinsi ve Türü: Teutonia (s.str.) cometes (Koch, 1837). XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Denizli, 826–827. [Abstract]

4. Esen, Y., Kaya, Y. ve Erman, O. (2013) Siirt İli Hygrobates Koch, 1837 (Acari: Hydrachnidia: Hygrobatidae) Türleri ve Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Kayıt: Hygrobates (s.str.) angustipalpis K.O. Viets, 1982. I. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos, 2013, Nevşehir (Poster Bildiri), s. 57. [Abstract]

5. Esen, Y. ve Erman, O. (2013) Bingöl İli Su Kenelerinin (Acari: Hydrachnidia) Sistematik Yönden İncelenmesi. I. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos, 2013, Nevşehir (Sözlü Bildiri), s. 19. [Abstract]

6. Esen, Y. ve Erman, O. (2013) Kahramanmaraş İli Torrenticola Piersig, 1896 ve Monatractides K.Viets, 1926 (Acari: Hydrachnidia: Torrenticolidae) Türleri ve Türkiye Faunası İçin İki Yeni Kayıt. I. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos, 2013, Nevşehir (Poster Bildiri), s. 45. [Abstract]

7. Esen, Y., Kaya, Y. ve Erman, O. (2014) Siirt İli Su Kenesi (Acari, Hydrachnidia) Faunası ve Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Kayıt. III. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2014, Kocaeli (Sözlü Bildiri).

8. Esen, Y. ve Erman, O. (2014) Kahramanmaraş İli Su Kenesi (Acari, Hydrachnidia) Faunası. III. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2014, Kocaeli, (Poster Bildiri).

9. Beyaz, S., Esen, Y. ve Erman, O. (2015) Adıyaman İli Su Kenesi (Acari: Hydrachnidia) Faunası, II. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos, 2015, Afyonkarahisar (Sözlü Bildiri), s. 5. [Abstract]

10. Esen, Y. ve Erman, O. (2015) Türkiye Su Kenesi (Acari, Hydrachnidia) Faunası İçin Yeni Bir Kayıt: Atractides spinipes Koch, 1837. II. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos, 2015, Afyonkarahisar (Poster Bildiri), s. 31. [Abstract]

Hakemlik

1.  Turkish Journal of Zoology (SCI-Expanded)

2. Systematic and Applied Acarology (SCI-Expanded)

3. Zootaxa (SCI-Expanded)

4. Zookeys (SCI-Expanded)

5. Persian Journal of Acarology (PJA)

6. Ecologica Montenegrina

7. Marine Biodiversity

8. International Journal of Acarology (SCI-Expanded)

9. Erzincan Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

10. Fırat Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

11. Acta Aquatica Turcica

12. Su Ürünleri Dergisi

13. Acarological Studies

14. Bartın Orman Fakültesi Dergisi

15. Bingöl Araştırmaları Dergisi

1. Malatya İli Su Kenelerinin (Acari: Hydrachnidia) Sistematik Yönden İncelenmesi. FÜBAP-Proje No: 1000. Proje Personeli (2006).

2. Bingöl İli Su Kenelerinin (Acari: Hydrachnidia) Sistematik Yönden İncelenmesi. FÜBAP-Proje No: 1823. Proje Personeli (2009).

3. Kemaliye (Erzincan) Su Kenelerinin (Acari: Hydrachnidia) Sistematik Yönden İncelenmesi. FÜBAP-Proje No: FF-11-27. Proje Personeli (2011).

4. Kahramanmaraş İli Su Kenelerinin (Acari: Hydrachnidia) Sistematik Yönden İncelenmesi. FÜBAP-Proje No: 1794. Proje Personeli (Münferit Proje)-2014.

5. Siirt İli Su Kenelerinin (Acari: Hydrachnidia) Sistematik Yönden İncelenmesi. FÜBAP-Proje No: FF-12-15. Proje Personeli– 2014.

6. Adıyaman İli Su Kenelerinin (Acari: Hydrachnidia) Sistematik Yönden İncelenmesi. FÜBAP-Proje No: FF-12-15. Proje Personeli–2015.

7. Diyarbakır, Bingöl ve Muş İllerinde Chrysididae (Insecta: Hymenoptera) Türleri Üzerine Faunistik ve Sistematik Çalışmalar. BÜBAP-Proje No: BAP-FEF.216.00.002. Proje Yürütücüsü-2019.

1. Biyoloji 3 (2020) İşçen, C.F. ve Türkmen, L. (Eds.) Anorganik Evrim, Yaş Tayini ve Yerküre’de Yaşamın Tarihi. Lisans Yayıncılık, İstanbul.